Setswana 1970/1987 (TSW70)
2

Lenaneo la maina a Bajuta ba ba boileng

(Neh. 7:4-73)

21Batho ba naga ya Juta ba ba boileng botshwarong e le batshwarwi ba Nebukatenesare kgosi ya Babele o kileng a ba isa botshwarong kwa Babele, mme jaanong ba boela kwa Jerusalema le Juta mongwe le mongwe kwa motseng wa ga gabo ke ba: 2ba tla le Serubabele le Jesua le Nehemia le Seraya le Reelaya le Moretogai le Bilesane le Misephare le Bigwai le Rehume le Baana. Palo ya banna ba morafe wa Iseraele ke e:

2:2
Esera 1:8
3Ba losika lwa ga Pharoše ba le 2 172; 4ba losika lwa ga Sefatya ba le 372; 5ba losika lwa ga Ara ba le 775; 6ba losika lwa ga Phahathe-Moabe, e bong ba losika lwa ga Jesua le Joabe ba le 2 812; 7ba losika lwa ga Elame ba le 1 254; 8ba losika lwa ga Sathu ba le 945; 9ba losika lwa ga Sakai ba le 760; 10ba losika lwa ga Bani ba le 642; 11ba losika lwa ga Bebai ba le 623; 12ba losika lwa ga Asekate ba le 1 222; 13ba losika lwa ga Atonikame ba le 666; 14ba losika lwa ga Bigwai ba le 2 056; 15ba losika lwa ga Adine ba le 454; 16ba losika lwa ga Atere lwa ga Hesekia ba le 98; 17ba losika lwa ga Besai ba le 323; 18ba losika lwa ga Jora ba le 112; 19ba losika lwa ga Hasume ba le 223; 20ba Gibare ba le 95; 21ba Betleheme ba le 123; 22banna ba Netofa ba le 56; 23banna ba Anathothe ba le 128; 24ba losika lwa ga Asemawethe ba le 42; 25ba Khiriathe-Arime le Kefira le Beerothe ba le 743; 26ba Rama le Geba ba le 621; 27banna ba Migemase ba le 122; 28banna ba Bethele le Ai ba le 223; 29ba losika lwa ga Nebo ba le 52; 30ba losika lwa ga Magebise ba le 156; 31ba losika lwa ga Elame yo mongwe ba le 1 254; 32ba losika lwa ga Harime ba le 320; 33ba Lote le Hadite le Ono ba le 725; 34ba Jerigo ba le 345; 35ba losika lwa ga Senaa ba le 3 630.

36Baperesiti: Ba losika lwa ga Jetaya, ba kgoro ya ga Jesua ba le 973; 37ba losika lwa ga Imere ba le 1 052; 38ba losika lwa ga Phašure ba le 1 247; 39ba losika lwa ga Harime ba le 1 017.

40Balefi: Ba losika lwa ga Jesua le Katemiele, ba losika lwa ga Hotafia ba le 74. 41Baopedi: Ba losika lwa ga Asafe ba le 128. 42Ba ditshika tsa badisa ba dikgoro: Ba losika lwa ga Sadume le Atere le Talemone le Akhube le Hatita le Sobai botlhe mmogo ba le 139.

43Batlhanka ba Tempele ke ba: Ke ba losika lwa ga Siha le boora Hasufa le boora Tabaothe 44le boora Kerose le boora Siaha le boora Fatone 45le boora Lebana le boora Hagaba le boora Akhube 46le boora Hagabe le boora Samelai le boora Hanane 47le boora Gitele le boora Kahare le boora Reaya 48le boora Resine le boora Nekota le boora Gasame 49le boora Usa le boora Phasea le boora Besai 50le boora Asena le boora Bameuni le boora Banefusi 51le boora Bakabuke le boora Hakhufa le boora Harehure 52le boora Baselothe le boora Mehita le boora Haresa 53le boora Barekose le boora Sisera le boora Thema 54le boora Nesia le boora Hatifa.

55Ba ditshika tsa batlhanka ba ga Salomo ke ba: Ke boora Sotai le boora Hasoferethe le boora Feruta 56le boora Jaala le boora Darekone le boora Gitele 57le boora Sefatya le boora Hatile le boora Phogerethe-Hasebaime le boora Ami.

58Batlhanka botlhe ba Tempele le boora batlhanka ba ga Salomo ba ne ba le 392.

59Ba ba tswang go boa kwa Thelemela le Theleharesa le Kerube le Atane le Imere, mme ba se ka ba kgona go supa lelapa la bone le losika lwa bone fa e le Baiseraele ke ba: 60Ke boora Delaya le boora Tobia le boora Nekota ba le 652 mmogo.

61Le boora baperesiti: E bong boora Habaya le boora Hakose le boora Baresilai yo o neng a tsere mosadi mo go bomorwadia Baresilai wa kwa Gileate, mme a bidiwa ka leina la bone. 62Bao ba batla matsalo a bone mo lokwalong lwa maina a ditshika, mme a se ka a bonala; ka moo ba kaiwa ba ba itshekologileng, ba ntshiwa mo boperesiting. 63Mme mookamedi wa naga a ba laela gore ba se ka ba ja tse di boitshepotshepo go tsamaya go be go tsoge moperesiti yo o nang le “Lesedi le Tshiamo”.

2:63
Ekes. 28:30

64Phuthego yotlhe mmogo e ne e le batho ba le 42 360; 65go sa balwe batlhanka ba bone le malata a bone; bone ba ne ba le 7 337. Ba bile ba na le baopedi ba banna le ba basadi ba le 200. 66Dipitse tsa bone di ne di le 736, meboulwe ya bone e le 245; 67dikammele tsa bone di le 435, diesele tsa bone di le 6 720.

68Mme bangwe ba ditlhogo tsa dikgoro, e rile ba fitlha kwa Ntlong ya Morena e e kwa Jerusalema, ba ntshetsa Ntlo ya Modimo dineo ka bogabone gore e tsosiwe gape mo motheong wa yona; 69ba ntshetsa polokelo ya tiro eo ka fa ba kgonang ka teng, e bong diranta di le 122 000 tsa madi a gouta le dimane di le 5 000 tsa selefera le dikobo tsa baperesiti di le 100.

70Mme baperesiti le Balefi le bangwe ba morafe le baopedi le badisa ba dikgoro le batlhanka ba Tempele ba aga kwa metseng ya bone le Baiseraele botlhe kwa metseng ya bone.