Setswana 1970/1987 (TSW70)
9

Esera o itsisiwa ka ga ba ba nyetseng ba e seng Bajuta

91E rile tseo di sena go fediwa, dikgosana tsa tla go nna tsa re: “Morafe wa Iseraele le baperesiti le Balefi ga ba a ikgaoganya le merafe ya mafatshe le makgapha a yona a Bakanana le Bahethe le Baferesi le Bajebusi le Baamone le Bamoabe le Baegepeto le Baamori. 2Gonne ba tsere basadi mo go bomorwadia-bone, e bile ba ba tseisa bomorwaa-bone; losika lo lo boitshepo lwa itlhakanya jalo le merafe ya mafatshe. Mme dikgosana le bagolo ba simolotse ka boikanyologo joo.”

9:2
Esera 9:12
Neh. 13:23
3Ya re ke utlwa mafoko a, ka ikgagola diaparo le kobo, ka ikhumola moriri wa tlhogo le ditedu, ka nna ke reregile.
9:3
Gen. 37:34
4Mme botlhe ba ba boifang mafoko a Modimo wa Iseraele ba phuthegela go nna ka ntlha ya boikanyologo jwa ba ba boileng kwa botshwarong, mme ka nna ke reregile go ya nakong ya tshupelo ya maitsiboa.

5Ya re ke sena go tlhola ke ikwatlhaya, ka nanoga ka nako ya tshupelo ya maitsiboa, ke ikgagotse diaparo le kobo, ka khubama ka mangole, ka tsholeletsa mabogo kwa Moreneng, Modimo wa me 6ka re: “Modimo wa me, ke tlhajwa ke ditlhong, ke tshaba go ka tsholeletsa sefatlhego kwa go wena, Modimo wa me; gonne melato ya rona e re ntsifaletse e fitlha kwa godimo ga ditlhogo; maleo a rona a magolo, a fitlha kwa legodimong.

9:6
Dan. 9:7,8
Pes. 38:5
7Go tloga malatsing a borraetsho go fitlha letsatsing leno re mo molatong o mogolo, mme ke ka ntlha ya ditshiamololo tsa rona, fa rona le dikgosi tsa rona le baperesiti ba rona re neetswe mo diatleng tsa dikgosi tsa mafatshe mo tšhakeng le mo botshwarong le mo thukhuthong le mo go kgobiweng mo pepeneneng jaaka go ntse kajeno. 8Ka nnete, ka sebakanyana seno re bonye boutlwelo-botlhoko mo Moreneng, Modimo wa rona, a re sadisetsa masalela a a phologileng, a re neela botshabelo mo Felong-fa-go-Boitshepo ga gagwe gore Modimo wa rona o sedifatse matlho a rona le go re naya tapolosonyana mo botlhankeng jwa rona. 9Mme le fa re le batlhanka, Modimo wa rona ga o a ka wa re tlogela mo botlhankeng jwa rona, mme wa sekamisetsa bopelotlhomogi jwa dikgosi tsa Peresia go rona, wa re naya tapoloso go ka aga Ntlo ya Modimo wa rona le go tsosa marope a yona, wa re naya legae mo Juta le mo Jerusalema.
9:9
Jes. 5:5

10“Jaanong he, re ka reng, Modimo wa rona, morago ga tseo? Kana re tlogetse ditaelo tsa gago 11tse o di re laetseng ka baporofeti, batlhanka ba gago, wa re: ‘Lefatshe le lo tla tsenang mo go lone go le rua ke lefatshe la itshekologo ka itshekologo ya merafe ya mafatshe ka makgapha a yona a e a le tladitseng gotlhe ka itshekologo ya yona.’

9:11
Lef. 18:24-25
12Wa re: ‘Ka moo lo se ka lwa neela bomorwaa-bone bomorwadia-lona; le gona lo se ka lwa tseisa bomorwaa-lona bomorwadia-bone, le e seng go batla kagiso ya bone le molemo wa bone ka bosakhutleng gore lo tle lo tie lo je molemo wa lefatshe, lo le ruise bomorwaa-lona ka bosakhutleng.’
9:12
Doit. 7:2,3
13Wena Modimo wa rona o fokoditse dipetso tse di tshwanetseng molato wa rona, wa re naya masalela a a phologileng a a kana. Jaanong morago ga tsotlhe tse di re dirafaletseng ka ntlha ya ditiro tse di bosula tsa rona le molato o mogolo wa rona, 14a re ka boela ra tlola ditaolo tsa gago, ra nyalana le merafe ya makgapha ao? A ga o kitla o re galefela go ya re be re fegele ruri go se na masalela le fa e le phologo? 15Morena, Modimo wa Iseraele, o mo tshiamong, fa re le masalela a a phologileng a se kae fela jaaka go ntse kajeno. Bona, re fa pele ga gago re le mo molatong wa rona. Ruri, ga go na ope yo o ka emang fa pele ga gago ka ntlha ya tse di ntseng jalo.”
9:15
Neh. 9:33

10

Basadi ba ba tswang ditšhabeng di sele ba busediwa kwa ga bone

101Jaanong ya re Esera a ntse a rapela jalo, a ipobola, a lela a namaletse fa pele ga Ntlo ya Modimo, phuthego e kgolo thata ya Baiseraele ya phuthegela kwa go ene ya banna le basadi le bana; gonne batho ba ne ba lela ka selelo se segolo. 2Mme Seganya morwa Jehiele oora Elame a simolola go bua, a raya Esera a re: “Re leofetse Modimo wa rona ka boikanyologo, ra nyala basadi ba sele ba merafe ya lefatshe. Mme tsholofelo e sa le teng ya gore Baiseraele ba ka tswa mo molatong oo. 3Ka moo he, a re direng kgolagano le Modimo wa rona, re ipofe go busetsa basadi botlhe bao kwa ga bone le bana ba bone ka fa kgakololong ya mong wa me le ya ba ba boifang taolo ya Modimo wa rona. A go dirwe ka fa molaong. 4Nanoga, gonne ke tiro ya gago, mme rona re tla nna nao. Tia o e dirafatse!”

5Ke fa Esera a nanoga a ikanisa bagolo ba baperesiti le Balefi le Baiseraele botlhe gore ba tla dira ka fa lefokong leo. Ba ikana jalo. 6Esera a ba a tloga fa pele ga Ntlo ya Modimo, a ya kwa ntlwaneng ya ga Johanane, morwa Eliasibe; a lala teng, a sa je dijo, le metsi a sa a nwe, ka a ne a hutsafaletse boikanyologo jwa ba ba boileng kwa botshwarong.

7Jaanong ba tlhabela botlhe ba ba boileng kwa botshwarong mokgosi mo Juta le Jerusalema gore ba kgobokane kwa Jerusalema. 8Ba be ba re: “Mongwe le mongwe yo o sa tleng malatsi a mararo a ise a fete ka fa go bofilweng ke dikgosana le bagolo ka teng, di-tsa-gagwe tsotlhe di tla senngwa di rogilwe ke Modimo, mme ene a kgaolwe mo phuthegong ya baboa-botshwarong.” 9Ke fa banna botlhe ba Juta le Benyamene ba kgobokana kwa Jerusalema ka malatsi a mararo ao, e le ka kgwedi ya robongwe e le 20. Mme batho botlhe ba nna mo patlelong ya Ntlo ya Modimo, ba tetesela ka ntlha ya kgang eo le ka ntlha ya dipula.

10Jaanong Esera moperesiti a ema a ba raya a re: “Lo dirile ka boikanyologo, lwa nyala basadi ba sele, lwa godisa molato wa Iseraele ka go dira jalo. 11Ka moo he, ipoboleleng Morena, Modimo wa borraeno, molato wa lona, lo dire ka fa natefelong ya ona, lo ikgaoganye le merafe ya lefatshe le basadi ba sele.”

12Ke fa phuthego yotlhe e araba e tlhatlositse mantswe e re: “Ke tshwanelo gore re dire ka fa lefokong la gago. 13Fela batho ba bantsi, le sebaka ke sa dipula, go a pala go ka ema ka kwa ntle. E bile ga se tiro ya letsatsi le le lengwe le e seng ya malatsi a mabedi; gonne re dirile melato e mentsi e e ntseng jalo. 14Tsweetswee a dikgosana tsa rona di emele phuthego yotlhe, mme a botlhe mo metseng ya rona ba ba nyetseng basadi ba sele ba tle ka dinako tse di beilweng, ba na le bagolo ba motse wa ga bone le baatlhodi ba ona go tsamaya bogale jwa Modimo wa rona jo bo re tukelang ka ntlha ya molato oo bo be bo re timele.” 15E ne e le Jonathane morwa Asahele le Jasia morwa Thikwa fela ba ba ganneng mafoko ao; mme Mesulame le Sabethai Molefi ba goga nabo.

16Mme baboa-botshwarong ba dira jaaka go kopilwe. Ga tlhaolwa Esera moperesiti le banna ba e leng ditlhogo tsa dikgoro tsa bone, botlhe ba bidiwa ka maina a bone, mme bao ba nnela kgang eo go simolola ka letsatsi la ntlha la kgwedi ya some go e bua. 17Mme ba fetsa dikgang tsa banna botlhe ba ba nyetseng basadi ba sele ka letsatsi la ntlha la kgwedi ya ntlha.

Maina a ba ba nyetseng basadi ba e seng Bajuta

18Ga fitlhelwa bangwe ba bomorwa baperesiti ba ba nyetseng basadi ba sele: Mo go bomorwa Jesua, morwa Josatake, le mo go bomorwa-rraagwe e ne e le Maaseya le Eliesere le Jaribe le Ketalea.

10:18
Esera 3:2
9:2
19Mme ba ipofa ka go fana diatla le bagolo gore ba tla tlhala basadi bao ba bone le go ntshetsa molato wa bone phelehu ya letsomane go nna setlhabelo sa molato.

20Mo go boora Imere e ne e le Hanani le Sebatya. 21Mo go boora Harime e ne e le Maaseya le Elia le Semaya le Jehiele le Usia.

22Mo go boora Phašure e ne e le Eleyoenai le Maaseya le Isemaele le Nethanele le Josabate le Eleasa. 23Mo Balefing e ne e le Josabate le Simei le Kelaya (ke ene Keleta) le Phethaya le Juta le Eliesere. 24Mo baopeding e ne e le Eliasibe; mo badiseng ba dikgoro e ne e le Sadume le Teleme le Uri. 25Ba Baiseraele: Mo go boora Pharoše e ne e le Ramia le Isia le Malekhia le Miyamine le Eleasare le Malekhia le Benaya.

26Mo go boora Elame e ne e le Mathanya le Sagaria le Jehiele le Abedi le Jeremothe le Elia.

27Mo go boora Sathu e ne e le Eleyoenai le Eliasibe le Mathanya le Jeremothe le Sabate le Asisa.

28Mo go boora Bebai e ne e le Johanane le Hananya le Sabai le Athelai.

29Mo go boora Bani e ne e le Mesulame le Maloge le Ataya le Jašube le Seale le Jeremothe.

30Mo go boora Phahathe-Moabe e ne e le Atena le Kelale le Benaya le Maaseya le Mathanya le Besalele le Binui le Manase. 31Mo go boora Harime e ne e le Eliesere le Isia le Malekhia le Semaya le Simeone 32le Benyamene le Maloge le Semaria.

33Mo go boora Hasume e ne e le Mathenai le Mathatha le Sabate le Elifelete le Jeremai le Manase le Simei.

34Mo go boora Bani e ne e le Maatai le Amerame le Uele 35le Benaya le Bedia le Kelohi 36le Wanya le Meremothe le Eliasibe 37le Mathanya le Mathenai le Jaasia 38le Bani le Binui le Simei 39le Selemia le Nathane le Ataya 40le Magenatebai le Sasai le Sarai 41le Asarele le Selemia le Semaria 42le Sadume le Amaria le Josefa.

43Mo go boora Nebo e ne e le Jehiele le Mathitya le Sabate le Sebina le Jatai le Joele le Benaya.

44Botlhe bao ba ne ba tsere basadi ba sele, mme mo basading bao go ne go le bangwe ba ba setseng ba tshotse bana.