Setswana 1970/1987 (TSW70)
10

Basadi ba ba tswang ditšhabeng di sele ba busediwa kwa ga bone

101Jaanong ya re Esera a ntse a rapela jalo, a ipobola, a lela a namaletse fa pele ga Ntlo ya Modimo, phuthego e kgolo thata ya Baiseraele ya phuthegela kwa go ene ya banna le basadi le bana; gonne batho ba ne ba lela ka selelo se segolo. 2Mme Seganya morwa Jehiele oora Elame a simolola go bua, a raya Esera a re: “Re leofetse Modimo wa rona ka boikanyologo, ra nyala basadi ba sele ba merafe ya lefatshe. Mme tsholofelo e sa le teng ya gore Baiseraele ba ka tswa mo molatong oo. 3Ka moo he, a re direng kgolagano le Modimo wa rona, re ipofe go busetsa basadi botlhe bao kwa ga bone le bana ba bone ka fa kgakololong ya mong wa me le ya ba ba boifang taolo ya Modimo wa rona. A go dirwe ka fa molaong. 4Nanoga, gonne ke tiro ya gago, mme rona re tla nna nao. Tia o e dirafatse!”

5Ke fa Esera a nanoga a ikanisa bagolo ba baperesiti le Balefi le Baiseraele botlhe gore ba tla dira ka fa lefokong leo. Ba ikana jalo. 6Esera a ba a tloga fa pele ga Ntlo ya Modimo, a ya kwa ntlwaneng ya ga Johanane, morwa Eliasibe; a lala teng, a sa je dijo, le metsi a sa a nwe, ka a ne a hutsafaletse boikanyologo jwa ba ba boileng kwa botshwarong.

7Jaanong ba tlhabela botlhe ba ba boileng kwa botshwarong mokgosi mo Juta le Jerusalema gore ba kgobokane kwa Jerusalema. 8Ba be ba re: “Mongwe le mongwe yo o sa tleng malatsi a mararo a ise a fete ka fa go bofilweng ke dikgosana le bagolo ka teng, di-tsa-gagwe tsotlhe di tla senngwa di rogilwe ke Modimo, mme ene a kgaolwe mo phuthegong ya baboa-botshwarong.” 9Ke fa banna botlhe ba Juta le Benyamene ba kgobokana kwa Jerusalema ka malatsi a mararo ao, e le ka kgwedi ya robongwe e le 20. Mme batho botlhe ba nna mo patlelong ya Ntlo ya Modimo, ba tetesela ka ntlha ya kgang eo le ka ntlha ya dipula.

10Jaanong Esera moperesiti a ema a ba raya a re: “Lo dirile ka boikanyologo, lwa nyala basadi ba sele, lwa godisa molato wa Iseraele ka go dira jalo. 11Ka moo he, ipoboleleng Morena, Modimo wa borraeno, molato wa lona, lo dire ka fa natefelong ya ona, lo ikgaoganye le merafe ya lefatshe le basadi ba sele.”

12Ke fa phuthego yotlhe e araba e tlhatlositse mantswe e re: “Ke tshwanelo gore re dire ka fa lefokong la gago. 13Fela batho ba bantsi, le sebaka ke sa dipula, go a pala go ka ema ka kwa ntle. E bile ga se tiro ya letsatsi le le lengwe le e seng ya malatsi a mabedi; gonne re dirile melato e mentsi e e ntseng jalo. 14Tsweetswee a dikgosana tsa rona di emele phuthego yotlhe, mme a botlhe mo metseng ya rona ba ba nyetseng basadi ba sele ba tle ka dinako tse di beilweng, ba na le bagolo ba motse wa ga bone le baatlhodi ba ona go tsamaya bogale jwa Modimo wa rona jo bo re tukelang ka ntlha ya molato oo bo be bo re timele.” 15E ne e le Jonathane morwa Asahele le Jasia morwa Thikwa fela ba ba ganneng mafoko ao; mme Mesulame le Sabethai Molefi ba goga nabo.

16Mme baboa-botshwarong ba dira jaaka go kopilwe. Ga tlhaolwa Esera moperesiti le banna ba e leng ditlhogo tsa dikgoro tsa bone, botlhe ba bidiwa ka maina a bone, mme bao ba nnela kgang eo go simolola ka letsatsi la ntlha la kgwedi ya some go e bua. 17Mme ba fetsa dikgang tsa banna botlhe ba ba nyetseng basadi ba sele ka letsatsi la ntlha la kgwedi ya ntlha.

Maina a ba ba nyetseng basadi ba e seng Bajuta

18Ga fitlhelwa bangwe ba bomorwa baperesiti ba ba nyetseng basadi ba sele: Mo go bomorwa Jesua, morwa Josatake, le mo go bomorwa-rraagwe e ne e le Maaseya le Eliesere le Jaribe le Ketalea.

10:18
Esera 3:2
9:2
19Mme ba ipofa ka go fana diatla le bagolo gore ba tla tlhala basadi bao ba bone le go ntshetsa molato wa bone phelehu ya letsomane go nna setlhabelo sa molato.

20Mo go boora Imere e ne e le Hanani le Sebatya. 21Mo go boora Harime e ne e le Maaseya le Elia le Semaya le Jehiele le Usia.

22Mo go boora Phašure e ne e le Eleyoenai le Maaseya le Isemaele le Nethanele le Josabate le Eleasa. 23Mo Balefing e ne e le Josabate le Simei le Kelaya (ke ene Keleta) le Phethaya le Juta le Eliesere. 24Mo baopeding e ne e le Eliasibe; mo badiseng ba dikgoro e ne e le Sadume le Teleme le Uri. 25Ba Baiseraele: Mo go boora Pharoše e ne e le Ramia le Isia le Malekhia le Miyamine le Eleasare le Malekhia le Benaya.

26Mo go boora Elame e ne e le Mathanya le Sagaria le Jehiele le Abedi le Jeremothe le Elia.

27Mo go boora Sathu e ne e le Eleyoenai le Eliasibe le Mathanya le Jeremothe le Sabate le Asisa.

28Mo go boora Bebai e ne e le Johanane le Hananya le Sabai le Athelai.

29Mo go boora Bani e ne e le Mesulame le Maloge le Ataya le Jašube le Seale le Jeremothe.

30Mo go boora Phahathe-Moabe e ne e le Atena le Kelale le Benaya le Maaseya le Mathanya le Besalele le Binui le Manase. 31Mo go boora Harime e ne e le Eliesere le Isia le Malekhia le Semaya le Simeone 32le Benyamene le Maloge le Semaria.

33Mo go boora Hasume e ne e le Mathenai le Mathatha le Sabate le Elifelete le Jeremai le Manase le Simei.

34Mo go boora Bani e ne e le Maatai le Amerame le Uele 35le Benaya le Bedia le Kelohi 36le Wanya le Meremothe le Eliasibe 37le Mathanya le Mathenai le Jaasia 38le Bani le Binui le Simei 39le Selemia le Nathane le Ataya 40le Magenatebai le Sasai le Sarai 41le Asarele le Selemia le Semaria 42le Sadume le Amaria le Josefa.

43Mo go boora Nebo e ne e le Jehiele le Mathitya le Sabate le Sebina le Jatai le Joele le Benaya.

44Botlhe bao ba ne ba tsere basadi ba sele, mme mo basading bao go ne go le bangwe ba ba setseng ba tshotse bana.