Setswana 1970/1987 (TSW70)
9

Go tshwaiwa basiami ba ba lelelang tshenyego

91Ke fa a kua ka lentswe le legolo mo ditsebeng tsa me a re: “Lona ba lo dirafatsang kotlo mo motseng, atamelang, mongwe le mongwe a tshotse sebolai se se senyang sa gagwe ka seatla!” 2Mme ka bona banna ba le barataro ba tla ka tsela e e tswang kwa kgorong e e kwa godimo e e lebileng kwa bokone; mongwe le mongwe a tshotse sebolai sa gagwe se se senyang ka seatla; monna a le mongwe a le mo gare ga bone, a apere lesela, a bofeletse kurwana ya enke ya mokwaledi mo lethekeng la gagwe; ba tla, ba ema fa thoko ga aletare ya kgotlho.

9:2
Hes. 10:2
Dan. 10:5

3Mme kgalalelo ya Modimo wa Iseraele e ne e tlogile mo go boKerubime ba e neng e le mo go bone, e ile kwa serepoding sa Ntlo ya Morena. Jaanong Morena a bitsa monna yole yo o apereng lesela yo o tshotseng kurwana ya enke ya mokwaledi mo lethekeng la gagwe,

9:3
Hes. 1:4-28
4a mo raya a re: “Ralala motse wa Jerusalema ka mo gare, o bee letshwao mo diphatleng tsa banna ba ba fegelwang, ba ba lelang ka ntlha ya makgapha otlhe a a dirwang mo go ona.”
9:4
Tshen. 7:3
2 Pet. 2:8

5Mme ba bangwe bale ka mo utlwa a ba laela a re: “Mo saleng morago, lo ralale motse, lo reme! A matlho a lona a se ka a rekegela! Se tlhomogeng pelo! 6Bolayang banna bagolo le makau le makgarebe le bana le basadi, lo ba bolaele ruri. Mme lo se ka lwa atamela ope yo o nang le letshwao. Simololang mo Felong-ga-Boitshepo ga me.” Mme ba simolola ka banna ba bagolo ba ba fa pele ga Ntlo.

9:6
Hes. 8:16
1 Pet. 4:17
Jer. 25:29

7A ba a ba raya a re: “Itshepololeng Ntlo, lo tlatse malapa ditoto! Fetang lo tswele kwa ntle!” Mme ba bolola, ba bolaya batho mo motseng.

8Ya re ba ntse ba bolaya jalo, nna ke setse ke le nosi, ka wela fa fatshe ka sefatlhego, ka goa ka re: “Ao, Morena Modimo, a o nyeletsa masalela otlhe a Iseraele ka go goromeletsa bogale jwa gago mo Jerusalema?”

9:8
Hes. 11:13

9Mme a nthaya a re: “Molato wa Baiseraele le wa Bajuta o mogolo thata thata. Lefatshe le tletse melato ya go tsholola madi, motse o tletse tshiamololo. Gonne ba re: ‘Morena o tlogetse lefatshe; Morena ga a re bone.’

9:9
Hes. 8:12
10Jaanong le nna leitlho la me ga le nke le ba utlwela botlhoko; ga nka ke ka tlhomoga pelo. Ke tla ba bolaisa maleo a bone.”

11Jaanong monna yole yo o apereng lesela, yo o tshotseng kurwana ya enke mo lethekeng la gagwe, a tla a ipega a re: “Ke dirile ka fa o ntaetseng ka teng.”