Setswana 1970/1987 (TSW70)
43

Kgalalelo ya Morena e tsena mo Tempeleng

431A ba nkisa kwa kgorong e e lebileng kwa botlhabatsatsi. 2Ka bona kgalalelo ya Modimo wa Iseraele e tla e tswa kwa botlhabatsatsi, e suma jaaka go suma metsi a mantsi. Lefatshe la galalela ka kgalalelo ya ona. 3Pono e ke neng ka e bona e tshwana le pono e nkileng ka e bona, fa Modimo o tla go senya motse; e tshwana le pono e nkileng ka e bona kwa nokeng ya Kebare; ka ba ka wela fa fatshe ka sefatlhego.

43:3
Hes. 1:8-11
4Kgalalelo ya Morena ya tsena mo Ntlong ka kgoro e e lebileng kwa botlhabatsatsi.
43:4
Hes. 11:22,23
10:19

5Ke fa Mowa o ntsholetsa, o nkisa kwa lapeng la ka fa teng, ka fitlhela Ntlo e tletse kgalalelo ya Morena.

43:5
Ekes. 40:34
1 Dikg. 8:10,11
6Ka utlwa mongwe a bua le nna a le mo Ntlong, monna yole a ntse a eme fa go nna,
43:6
Hes. 40:3,4
7a nthaya a re: “Morwa-motho, fano ke felo ga sedulo sa bogosi sa me, ke felo ga pato ya dinao tsa me, fa ke tla nnang teng mo gare ga Baiseraele ka bosakhutleng. Baiseraele ga ba kitla ba tlhola ba itshekolola leina le le boitshepo la me, le e seng dikgosi tsa bone, ka boaka jwa bone le ka ditoto tsa dikgosi tsa bone le ka dithota tsa tlhabelo tsa bone.
43:7
Pes. 132:13,14
8Kana ba dirile jalo ka go bapisa serepodi sa bone le serepodi sa me le sesana sa mojako sa bone le sa me, go le lobota fela fa gare ga me le bone. Ba ne ba itshekolola leina le le boitshepo la me ka makgapha a bone a ba a dirileng, mo ke bileng ka ba nyeletsa ka bogale jwa me.
43:8
Hes. 8:7-18
9Mme jaanong ba tla tlosa boaka jwa bone le ditoto tsa dikgosi tsa bone fa pele ga me, mme ke tla nna mo gare ga bone ka bosakhutleng.

10“Mme wena morwa-motho, begela Baiseraele Ntlo eo, o e ba tlhalosetse gore ba tlhajwe ke ditlhong ka ntlha ya melato ya bone. A ba lekanye setshwantsho sa yona.

43:10
Hes. 16:61,63
36:32
11Jaanong fa ba tlhajwa ke ditlhong ka ntlha ya tsotlhe tse ba di dirileng, o tshwantshe Tempele le thulaganyo ya yona le matso a yona le matseno a yona le popego yotlhe ya yona. Ba itsise melao yotlhe ya yona le dithulaganyo tsotlhe tsa yona, o di thale fa pele ga matlho a bone gore ba tshegetse dithulaganyo tsa yona le melao yotlhe ya yona ka boikanyo. 12Molao wa Ntlo ke o: A e nne mo godimo ga thaba, mme naga yotlhe ya teng mo tikologong yotlhe e nne boitshepotshepo. Bonang, ke ona molao wa Ntlo.”

Aletare

13Dilekanyo tsa aletare ka mabogo e ne e le tse – go tewa letsogo le e leng letsogo le le lengwe le bophara jwa seatla: Bogodimo jwa motheo wa yona bo lekana le letsogo, le boatlhamo jwa ona bo lekana le letsogo. Mo ntlheng tsotlhe tsa ona go ne go le ditshegetso; bogodimo jwa tsona e le boatlhamo jwa seatla. Bogodimo jwa aletare ke jo: 14Go tloga motheong o o fa fatshe go fitlha mo godimo ga serepodi se se fa gare e le mabogo a mabedi, boatlhamo jwa sona bo lekana le letsogo; go tloga mo go sona serepodi se se fa gare go fitlha mo godimo ga serepodi se se kwa godimo e le mabogo a mane, boatlhamo bo lekana le letsogo. 15Bogodimo jwa leiso la Modimo e le mabogo a le mane go tloga serepoding seo; dinaka tse nne di ne di tlhomilwe mo dikhutlong tsa leiso la Modimo, di lebile kwa godimo. 16Leiso la Modimo, boleele jwa lone e le mabogo a le 12, le boatlhamo jwa lone e le mabogo a le 12. Le ne le na le ditlhakore tse nne tse di lekalekanang. 17Boleele jwa serepodi se se kwa godimo e le mabogo a le 14, le boatlhamo jwa sona e le mabogo a le 14 mo ditlhakoreng tse nne tsa sona. Lobotanyana lo lo le dikanyetsang43:17 Go tewa leiso. lo le bontlhanngwe jwa letsogo; motheo wa aletare o le letsogo le le lengwe mo tikologong. Mapalamo a yona a ne a lebile kwa botlhabatsatsi.

Kgakolo ya Aletare

18A ba a nthaya a re: “Morwa-motho, Morena Modimo o bua jaana wa re: ‘Melao ya aletare, fa e sena go agiwa gore ba bee ditlhabelo tse di fisiwang mo go yona le go e kgatsha ka madi ke e:

43:18
Ekes. 29
Hes. 40:46
19Baperesiti ba Balefi ba e leng ba losika lwa ga Satoke, ba ba atamelang kwa go nna gore ba ntirele, o ba neele poana e nana go nna setlhabelo sa boleo. Morena Modimo o buile jalo. 20O be ò tsee madi mangwe a yona, o a tshase mo dinakeng tse nne le mo dikhutlong tse nne tsa direpodi le mo lobotanyaneng lo lo mo tikologong; ò e tlhapise boleo, ò e ruanye jalo. 21O be ò tsee poana eo ya setlhabelo sa boleo, ò e fise mo felong fa go segetsweng Ntlo ka fa ntle ga Felo-fa-go-Boitshepo. 22Ka letsatsi la bobedi ò tlise phoko e e se nang bogole go nna setlhabelo sa boleo, ò tlhapise aletare boleo, jaaka ba e tlhapisitse boleo ka poana. 23Jaanong fa ò sena go fetsa go e tlhapisa boleo, ò ntshe poana e nana mo dikgomong e e se nang bogole, le phelehu mo letsomaneng e e se nang bogole, 24ò di tlise fa pele ga Morena, mme baperesiti ba di gase ka letswai, ba di tlhabele Morena e le setlhabelo sa phiso. 25O tlhabe phoko ya setlhabelo sa boleo ka letsatsi le letsatsi malatsi a supa. Le gona a ba tlhabe poana e nana ya dikgomo le phelehu ya letsomane tse di se nang bogole jalo. 26A ba ruanye aletare, ba e itshekise, ba e kgakole ka malatsi a supa.
43:26
Ekes. 28:41
27A ba fetse malatsi ao jalo. Mme e re ka letsatsi la robedi le kwa pele baperesiti ba dire ditlhabelo tse di fisiwang tsa lona le ditlhabelo tsa tebogo tsa lona mo aletareng, mme lo tla nkgatlha,’ go bua Morena Modimo.”