Setswana 1970/1987 (TSW70)
41

411A ba a nkisa mo teng ga Tempele, a lekanya maotwana; bokima jwa ona e le mabogo a marataro ka fa, le mabogo a marataro ka fa. 2Boatlhamo jwa botseno e ne e le mabogo a le some; jwa dipota tsa ditlhakore e le mabogo a le matlhano ka fa le mabogo a le matlhano ka fa. Le gona a lekanya boleele jwa Felo-ga-Boitshepo, e le mabogo a le 40; boatlhamo jona e le mabogo a le 20.

3A ba a tsena kwa tengteng, a lekanya lobota, bokima jwa lone e le mabogo a mabedi, le botseno bo le mabogo a marataro, le boatlhamo jwa dipota tsa ditlhakore tsa botseno e le mabogo a supa ka fa le mabogo a supa ka fa. 4A ba a lekanya boleele jwa gona, e le mabogo a le 20, le boatlhamo e le mabogo a le 20, fa go lebileng kwa Tempeleng. A ba a nthaya a re: “Gona fa ke Felo-ga-Boitshepo-jwa-Maitshepo.”

41:4
Hes. 43:12

Matlwana a a fa loboteng la Tempele

5A ba a lekanya bokima jwa lobota lwa Ntlo, e le mabogo a marataro, le boatlhamo jwa matlwana a a fa loboteng ka fa ntle mo tikologong yotlhe ya Ntlo, e le mabogo a mane. 6Matlwana ao a ne a tlhatlaganye a le mararo, ga masome a mararo. Lobota lwa Ntlo lo ne lo na le dipota tsa koketso tse di rweleng matlwana mo tikologong yotlhe gore a tshegediwe, mme e seng ka lobota lwa Ntlo. 7Matlwana a a mo gare a feta a a kwa tlase, a a kwa godimo a feta a a mo gare ka boatlhamo go lekana le go atamela lobota lwa Ntlo mo tikologong yotlhe ya Tempele. Go tswa matlwaneng a a kwa tlase go ne go tlhatlogelwa kwa go a a mo gare ka mapalamo; go tswa matlwaneng a a mo gare go ne go tlhatlogelwa kwa go a a kwa godimo. 8Ka bona mokatako wa matlapa o le mo tikologong yotlhe ya Ntlo. Bogodimo jwa metheo ya matlwana ao e ne e le selekanyo sa lotlhaka, e leng mabogo a marataro. 9Bokima jwa lobota lwa matlwana ka fa ntle e ne e le mabogo a le matlhano. Go ne go sadisiwa lobala fa thoko ga matlwana a a mo ditlhakoreng tsa Tempele. 10Boatlhamo jwa lobala lo lo fa gare ga matlwana a a fa Tempeleng le a fa molelwaneng wa lelapa la ka fa teng e ne e le mabogo a le 20 mo tikologong yotlhe ya Ntlo.

41:10
Hes. 42:1-3
11Mejako ya matlwana a a fa ditlhakoreng tsa Tempele e isa kwa lebaleng le le sadisitsweng; mojako o mongwe o lebile kwa bokone, mojako o mongwe o lebile kwa borwa; boatlhamo jwa lebala le le sadisitsweng e ne e le mabogo a le matlhano mo tikologong yotlhe.

Moago o o ka fa ntle ntlheng ya bophirimatsatsi

12Moago o mongwe o o neng o le ka fa ntle ga lebala le le ageletsweng ka lobotana o ne o le mo ntlheng ya bophirimatsatsi mo lapeng la ka fa ntle go fitlha molelwaneng wa lone; boatlhamo jwa ona e le mabogo a le 70; bokima jwa lobota lwa ona e le mabogo a le matlhano mo tikologong yotlhe ya ona; boleele jwa ona e le mabogo a le 90.

Tekano yotlhe ya kago ya Tempele

13Jaanong a lekanya Tempele, boleele e le mabogo a le lekgolo. Le boleele jwa lebala le le ageletsweng ka lobotana le jwa moago wa ka fa ntle ga lone le jwa dipota tsa ona e ne e le mabogo a le lekgolo. 14Boatlhamo jwa sefatlhego sa Ntlo le jwa lebala le le ageletsweng ka lobotana mo ntlheng ya botlhabatsatsi le jona e ne e le mabogo a le lekgolo. 15A ba a lekanya boleele jwa moago o o ka fa ntle ga lebala le le ageletsweng ka lobotana ka fa morago ga ona le jwa diferwana tse di kwa godimo ka fa le ka fa, e le mabogo a le lekgolo.

Dilo tsa Tempele

Mme Felo-ga-Boitshepo ga Tempele le ga Boitshepo-jwa-Maitshepo le mathudi a yona ka fa ntle 16di ne di manegilwe dipati mo dipoteng, di na le difenstere tse di thibilweng ka dithupa le diferwana tse di kwa godimo mo tikologong yotlhe ka boraro jwa tsona. Ka mo teng dipota di ne di manegilwe dipati tsa logong mo ntlheng tsotlhe. Go tloga fa fatshe go fitlha fa difenstereng le go tloga fa ditlhakoreng 17tsa botseno go fitlha kwa Felong-ga-Boitshepo-jwa-Maitshepo le ka fa ntle mo mathuding go ne go le ditshwantsho mo loboteng lotlhe tikologong ka mo teng le ka fa ntle; 18go tshwantshitswe boKerubime le ditlhare tsa mekolane. Mokolane o ne o le fa gare ga boKerubime ba la babedi. Kerubime mongwe le mongwe o ne a na le difatlhego tse pedi: 19Sefatlhego sa motho se ne se lebile mokolane ka fa; sefatlhego sa tau se lebile mokolane ka ntlha e nngwe. Di ne di tshwantshitswe jalo mo Tempeleng yotlhe mo tikologong yotlhe. 20BoKerubime le mekolane di ne di tshwantshitswe mo loboteng lwa Tempele go tloga fa fatshe go fitlha mo godimo ga mojako. 21Mepakwana ya mejako ya Tempele e ne e na le ditlhakore tse di lekalekanang.

Aletare ya logong

Fa pele ga Felo-ga-Boitshepo-jwa-Maitshepo go ne go beilwe selo se se tshwanang 22le aletare ya logong. Bogodimo jwa yona e le mabogo a mararo; boleele jwa yona e le mabogo a mabedi; boatlhamo jwa yona e le mabogo a mabedi. E ne e na le dikhutlo. Maoto a yona le ditlhakore tsa yona e ne e le tsa logong. Ke fa a nthaya a re: “Ke lone lobati lo lo fa pele ga Morena.”

Ditswalo tsa Tempele

23Tempele e ne e na le ditswalo di le pedi; le Felo-ga-Boitshepo-jwa-Maitshepo 24go na le ditswalo di le pedi. Ditswalo tseo di ne di na le mefama e mebedi; mhama o mongwe o na le dipati tse pedi tse di bulegelang ka ntlha tsotlhe; mhama o mongwe le ona o na le dipati tse pedi tse di bulegelang ka ntlha tsotlhe. 25Mo ditswalong tsa Tempele go ne go tshwantshitswe boKerubime le mekolane jaaka di dirilwe mo dipoteng. Fa pele ga mathudi ka fa ntle go dirilwe moriti ka thulelo ya dipati tsa logong. 26Difenstere tse di thibilweng ka dithupa le mekolane di ne di le mo ditlhakoreng tsa mathudi ka fa le ka fa le mo matlwaneng a a ka fa Tempeleng le mo mathudinyaneng.