Setswana 1970/1987 (TSW70)
4

Hesekiele o tshwantsha Jerusalema yo o dikanyediwang ka ntwa

41“Wena morwa-motho, tsaya seekana se se sematla, o se bee fa pele ga gago, o bope setshwantsho sa motse wa Jerusalema mo go sona. 2Ò o tshwantshe o dikanyeditswe ke ntwa, ò age kago ya go o tlhola, ò kgobokanyetse mmu fa loboteng wa go tsena mo go ona o o tlhomele mathibelelo a batlhabani, ò o emisetse dithuba-lobota mo tikologong. 3Le gona tsaya tshipi e e papetla, ò e dire lobota lwa tshipi fa gare ga gago le motse, ò lebise sefatlhego sa gago kwa go ona ka bogale gore o dikanyediwe ka ntwa; ee, ò o dikanyetse ka ntwa. A seo e nne sesupo mo Baiseraeleng.

4“Gape rapama ka lotlhakore lwa gago lwa molema, ò bee molato wa Baiseraele mo go lone; ò rwale molato wa bone ka malatsi otlhe a ka ona ò rapameng ka lone. 5Dinyaga tsa petso ya molato wa bone ke tla di go fetolela malatsi a a kana ka tsona, e bong a le 390, a ò tla rwalang molato wa Baiseraele ka ona. 6E re fa ò sena go fetsa malatsi ao, ò rapame gape, mme e le ka lotlhakore lwa gago lo lo jang, ò rwale molato wa Bajuta ka malatsi a le 40. Le foo letsatsi lengwe le lengwe le supa ngwaga.

7“Mme sefatlhego sa gago o se lebise kwa ntweng e e dikanyetsang motse wa Jerusalema, o apotse letsogo, ò o bolelele petso ya ona e sa le kwa pele. 8Bona, ke tla go golega ka dikgole gore ò palelwe ke go iphetola go tsamaya ò fetse malatsi a pitlagano ya gago.

9“Wena tsaya korong le garase le dinawa le lotlhodi le mabele le lebelebele, o di tshele mo mogopong o le mongwe, o itirele dijo ka tsona gore ò di je ka malatsi otlhe a ò tla bong ò rapame ka lotlhakore ka ona, e bong malatsi a le 390. 10Dijo tsa gago tse ò tla di jang, a di lekanngwe, e nne tse di ka tlalang magofi a mabedi ka letsatsi; ò di je ka dinako tsa tsona. 11Le metsi ò a nwe ka selekanyo, e bong digo tse pedi, ò a nwe ka dinako tsa ona. 12O je dinkgwe tsa garase tse ò di besang ka dibi tsa mantle a motho fa pele ga matlho a bone.”

13Gape Morena a re: “Baiseraele ba tla ja dijo tsa bone jalo, di itshekologile, ba le mo ditšhabeng kwa ka tla ba lelekelang gona.”

14Mme nna ka re: “Ao, Morena Modimo! Bona, ga ke ise ke itshekologe ka gope; ga ke ise ke je se se suleng gongwe se se gagotsweng ke dibata go tswa bonyaneng jwa me go fitlhelela kajeno; nama e e bodileng ga e ise e tsene mo molomong wa me.”

4:14
Dit. 10:14

15Ke fa a nthaya a re: “Go siame, ke go dumelela dibi tsa kgomo boemong jwa mantle a motho gore o baakanye dijo tsa gago mo go tsona.”

16A ba a nthaya a re: “Morwa-motho, bona, ke tla senya seiphediso sa dijo mo Jerusalema. Ba tla ja dijo tse di lekantsweng ka tshwenyego, ba nwa metsi ka selekanyo ba reregile;

4:16
Hes. 5:16
17gore ba tlhoke dijo le metsi, ba rerege, motho le morwa-rraagwe, ba tlhorege ka molato wa bone.