Setswana 1970/1987 (TSW70)
3

Modimo o jesa moporofeti lokwalo

31A nthaya a re: “Morwa-motho, jaa se o se fitlhelang, jaa lokwalo lo, o ye o bue le Baiseraele.”

2Ka atlhama; a njesa lokwalo loo, 3a nthaya a re: “Morwa-motho, jaa lokwalo lo ke lo go nayang, o kgorise mpa ya gago.” Ka lo ja, mme lwa nna monate mo ganong la me jaaka dinotshe.

4A ba a nthaya a re: “Morwa-motho, tloga o ye kwa Baiseraeleng, o bue nabo ka mafoko a me. 5Gonne ga o rongwe kwa morafeng wa puo e e sa utlwaleng, wa loleme lo lo thata, mme e le kwa Baiseraeleng; 6e seng kwa merafeng e megolo ya dipuo tse di sa utlwegeng, ya diteme tse di makete, e o ka palelwang ke go utlwa mafoko a yona. Mme fa nka bo ke go roma kwa go yona, e ka bo e go utlwa. 7Mme Baiseraele ga ba ka ke ba dumela go go utlwa, gonne ba gana go nkutlwa. Gonne Baiseraele botlhe ba tlhogo-di-thata, ba pelo-di-thata. 8Bona, ke kwatlaladitse sefatlhego sa gago jaaka difatlhego tsa bone; ke thatafaditse tlhogo ya gago jaaka ditlhogo tsa bone. 9Ke dira tlhogo ya gago popota jaaka taemane e e popota bogolo go lefika. Se ba boife, se tshoge fa pele ga bone! Gonne bone ke losika lwa baitaodi.”

10A ba a nthaya a re: “Morwa-motho, mafoko otlhe a ke a buang nao, a tsee ka pelo, a utlwe ka ditsebe. 11O be o ye kwa batshwarwing ba morafe wa ga eno, o bue nabo, o ba ree o re: ‘Morena Modimo o bua jaana,’ le fa ba utlwa gongwe ba gana.”

3:11
Hes. 22:5,7

12Ke fa Mowa o ntsholetsa, ke utlwa lentswe la loratla lo logolo fa morago ga me le re: “A go bakwe kgalalelo ya Morena e e tlogang mo felong ga yona.”

3:12
Hes. 8:3
Dit. 8:39
13Ka utlwa mosumo wa diphuka tsa diphedi tse di amanang le loratla lwa maotwana natso le tumo ya thoromo e kgolo ya lefatshe. 14Mowa wa ntsholetsa, wa ntlosa; ka tsamaya ke kgopisegile mo moweng ka botlhoko, ke imelwa ke seatla sa Morena. 15Ka fitlha kwa batshwarwing kwa Thele-Abibe, ba ba neng ba nna fa nokeng ya Kebare, kwa ba neng ba nna teng, ka nna nabo teng malatsi a supa ke ntse ke palelwa ke go bua.

Hesekiele o bewa go nna modisa

(Hes. 33:1-9)

16Mme ya re malatsi a supa a sena go feta, Lefoko la Morena la tla kwa go nna la re: 17“Morwa-motho, ke go dirile modisa wa Baiseraele. E ne e re fa o utlwa lefoko le le tswang mo molomong wa me, o ba tlhagise, o romilwe ke nna.

3:17
Hes. 33:7-9
Jes. 52:8
Baheb. 13:17
18Fa ke raya moikepi ke re: ‘O tshwanetse go swa!’ mme o sa mo tlhagise, o sa bue sepe gore o mo tlogedise tsela e e bosula ya gagwe gore a pholosiwe, foo ene moikepi o tla swa ka boleo jwa gagwe, mme madi a gagwe ke tla a lopa mo seatleng sa gago. 19Fela fa o tlhagisa moikepi, mme a sa sokologe mo boikepong jwa gagwe le e seng go tlogela tsela e e bosula ya gagwe, ene o tla swa ka boleo jwa gagwe, mme wena o pholositse bophelo jwa gago.

20“Gape fa mosiami a tlogela tshiamo ya gagwe, a dira tshiamololo, mme ke mmeela sekgopi, ene o tla swa. Fela fa o sa mo tlhagisa, ene o tla swa ka boleo jwa gagwe; le tse di siameng tse a kileng a di dira ga di nke di gopolwa, mme madi a gagwe ke tla a lopa mo seatleng sa gago.

3:20
Hes. 18:24
21Fela fa o tlhagisa mosiami gore mosiami a se ka a leofa, mme a sa leofe, ruri o tla phela, gonne o dumetse go tlhagisiwa. Le wena o tla bo o ipholositse.”

Hesekiele o tla palelwa ke go bua

22Gona koo seatla sa Morena sa ba sa nna mo go nna, a nthaya a re: “Nanoga o tswele kwa lobaleng, ke tla bua nao teng.”

3:22
Hes. 1:3

23Ka nanoga, ka tswela kwa lobaleng, ka fitlhela kgalalelo ya Morena e eme gona e e tshwanang le kgalalelo e ke e bonyeng fa nokeng ya Kebare, ka ba ka wela fa fatshe ka sefatlhego.

3:23
Hes. 1:4
24Ke fa Mowa o tsena mo go nna, o nkemisa ka dinao. Mme Morena a bua le nna, a nthaya a re: “Yaa o itswalele mo ntlong ya gago!
3:24
Hes. 2:2
25Wena morwa-motho, itse gore ba tla go pega dikgole, ba go golega ka tsona gore o se ka wa tswela kwa go bone. 26Le gona ke tla kgomaretsa loleme lwa gago mo magalapeng a gago gore o nne semumu. Ga o nke o nna mokgalemedi wa bone, gonne ke losika lwa baitaodi.
3:26
Hes. 2:5,7
27Mme fa ke bua nao, ke tla go bula molomo gore o ba ree o re: ‘Morena Modimo o bua jaana le jaana!’ Yo o utlwang a a utlwe! Yo o ganang a a gane! Gonne ke losika lwa baitaodi.
3:27
Hes. 3:11