Setswana 1970/1987 (TSW70)
26

Kotlo ya motse wa Tiro o o neng o le mo setlhakatlhakeng

261E rile ka ngwaga wa 11, ka letsatsi la ntlha la kgwedi, Lefoko la Morena la tla kwa go nna la re: 2“Morwa-motho, e re ka ba Tiro ba buile ka ga Jerusalema ba re: ‘Ahee! Morekisi yo mogolo mo merafeng o pšhwetlakantswe, jaanong khumo ya yo o sentsweng e tla tla kwa go rona.’

26:2
Hes. 25:3

3“Ke ka moo Morena Modimo o buang jaana o re: ‘Bona, Tiro, ke tla lwa nao, ke bolotsa ditšhaba tse dintsi gore di go huduegele jaaka go tle go huduege dintelo tsa lewatle.

26:3
Jes. 23
4Di tla senya dipota tsa Tiro, di diga dikago tse di godimo tsa gagwe. Ke tla feela, ke tlosa mekoa ya ditshenyego tsa gagwe teng, ke go fetola lefika le le feetsweng. 5E tla nna felo mo lewatleng fa go ngamolwang matloa teng. Gonne ke buile jalo,’ go bua Morena Modimo. ‘E tla nna thopo ya ditšhaba. 6Mme bomorwadie26:6 Go tewa metsana ya gagwe. ba ba ka kwa lefatsheng ba tla bolawa ka tšhaka. Ba tla itse fa ke le Morena.’

7“Gonne Morena Modimo o bua jaana o a re: ‘Bonang, ke tla bolotsa Nebukatenesare, kgosi ya Babele, a tswa kwa bokone, gore a tlhasele Tiro. Ke kgosi ya dikgosi, e tla ka dipitse le dikoloi le bapalami le ka bontsi jwa batho.

26:7
Dan. 2:37
8O tla bolaya bomorwadio ba ba ka kwa lefatsheng ka tšhaka; mme wena o tla go tlhasela ka ntwa, a aga dikago tsa batlhodi, a kgobokanya mmu, a itirela leobo la phemelo gore a go tlhasele. 9O tla thula dipota tsa gago ka sethulalobota, a diga dikago tse di godimo tsa gago ka ditshipi tsa gagwe. 10Lorole lwa bontsi jwa dipitse tsa gagwe lo tla go khurumetsa. Dipota tsa gago di tla roroma ka loratla lwa bapalami le lwa maotwana le lwa dikoloi, fa a tsena mo dikgorong tsa gago jaaka go tsenwa mo motseng o o phuntsweng. 11O tla tubaka mekgwatha yotlhe ya gago ka ditlhako tsa dipitse tsa gagwe, a bolaya batho ba gago ka tšhaka, a digela majwe a a motloutlo a o ikgantshang ka ona fa fatshe. 12Ba tla thopa mahumo a gago, ba thukhutha matlotlo a kgwebo ya gago, ba diga dipota tsa gago, ba thuba matlo a mantle a gago; mme matlapa a gago le ditlhomeso tsa gago le matlakala a gago ba tla di latlhela mo metsing. 13Ke tla khutlisa kutlwalo ya difela tsa gago; mantswe a diharepa tsa gago ga a nke a tlhola a utlwala.
26:13
Jes. 14:11
14Ke tla go fetola lefika le le se nang sepe; o tla nna felo fa go ngamolwang matloa teng. Ga o nke o tlhola o agiwa gape, gonne nna Morena ke buile jalo.’ ” Go bua Morena Modimo.

15Morena Modimo o botsa Tiro jaana o a re: “Ditlhakatlhake a ga di kitla di roroma ka loratla lwa go wa ga gago le ka go lela ga ba ba khutlegileng le ka polao ya tšhaka mo gare ga gago? 16Dikgosi tsotlhe tse di ka fa lewatleng di tla fologa mo ditulong tsa tsona tsa bogosi, di apola dikobo tsa tsona, di apola diaparo tse di marabata tsa tsona, di apara teteselo, di nna fa fatshe, di ntse di roroma, di reregile ka ntlha ya gago. 17Di tla tlhaba mokgosi wa selelo ka ga gago, di go raya di re:

“ ‘Kana o nyeletse jang ne,

wena motse o o tumileng,

o batsamai ba mawatle

ba neng ba nna mo go ona;

o o neng o busa mo lewatleng,

ona le banni ba ona

ba ba fa lewatleng!’

18Jaanong ditlhakatlhake

di tla roroma

ka letsatsi la go wa ga gago;

ditlhakatlhake tse di mo lewatleng

di tla tshosiwa

ke phelelo ya gago.”

19Gonne Morena Modimo o bua jaana o a re: “E tla re ke go fetola marope a a tshwanang le a metse e go sa nneng ope mo go yona; fa ke go tlhatlosetsa morwalela gore metsi a magolo a go khurumetse: 20Foo ke tla go folosetsa kwa go ba ba fologelang kwa felong ga baswi kwa morafeng wa kgale, ke go nnisa kwa tlasetlase mo teng ga lefatshe jaaka marope a bogologolo, mmogo le ba ba fologetseng kwa felong ga baswi, gore o se ka wa tlhola o nna le batho, le e seng go tsoga gape mo lefatsheng la baphedi. 21Ke tla go digela mo tatlhegong ya tshoganyetso gore ò se tlhole ò nna teng. O tla batlwa, mme ga ò no o tlhola o bonwa ka bosakhutleng,” go bua Morena Modimo.