Setswana 1970/1987 (TSW70)
24

Mafoko a bofelo a a lebileng motse wa Jerusalema o ise o senngwe

241Ka ngwaga wa robongwe24:1 Go tewa wa puso ya ga Setekia. ka kgwedi ya lesome ka letsatsi la lesome Lefoko la Morena la tla kwa go nna la re:

24:1
2 Dikg. 25:1
Jer. 52:4
2“Morwa-motho, ikwalele leina la letsatsi, la letsatsi lone le la kajeno. Kgosi ya Babele e tlhasetse Jerusalema ka letsatsi lone le. 3Mme ba losika lwa dirukhutlhi ò ba bolelele setshwantsho, ò ba ree ò re: ‘Morena Modimo o bua jaana o a re:

“ ‘Tlhatlega pitsa, e tlhatlege;

ò be ò e tlhadie.

4Tsenya dinama mo go yona;

dinama tsotlhe tse di bonolo

tsa dirope le tsa mabogo;

e tlatse marapo a a tlhophilweng.

5Tsaya nku e e tlhaotsweng

ya letsomane,

o tshube dikgong fa tlase

ga pitsa.

Apaya dinama tsa yona

mmogo le marapo.’ ”

6Ka moo Morena Modimo o bua jaana o a re: “A tatlhego wee ya motse wa go tsholola madi, ya pitsa e marale a leng mo go yona, e marale a sa tlogeng mo go yona. Ntsha dinama, nngwe ka nngwe fela. Ga di tlhamelwe tengwa. 7Gonne madi a motse a sa le mo go ona; o a tshololetse mo lefikeng le le borethe; ga o a a tshololela fa fatshe, go a tshelela ka mmu. 8Madi a o a tsholotseng ke a beile mo lefikeng le le borethe gore a se ka a bipega, mme a tsose bogale jwa me, a dirafatse pusoloso.”

9Ke ka moo Morena Modimo o buang jaana o re: “A tatlhego wee ya motse wa go tsholola madi. Le nna ke tla kgobokanya mokoa wa dikgong.

24:9
Nah. 3:1
10Tlisa dikgong tse dintsi, o gotse molelo; budusa nama, o kgadise moro gore marapo a šwe. 11Jaanong tlhatlega pitsa mo magaleng a teng, e se na sepe, gore e nne bolelo, kgotlho ya yona e butswe, ditshila tse di mo go yona di gakologe, morodu o nyelele. 12Mme matsapa aotlhe ke lefela: Morodu o montsi wa yona ga o tlosiwe ka molelo. Morodu wa yona o a pala. 13E re ka ò ikgotletse ka tiro e e tlhabisang ditlhong, le ka ke go tlhapisitse, mme wa se ka wa itsheka, ka moo ga o kitla ò tlhola ò itsheka go fitlhelela ke dirafatse bogale jwa me mo go wena.
24:13
Hes. 5:13
14Nna Morena ke buile jalo. Go e tla, ke tla dira jalo, ke sa tlhokomologe sepe, ke sa tlhomoge pelo, ke sa utlwele sepe botlhoko. Ke tla go atlhola ka fa ditirong tsa gago.” Morena Modimo o a re jalo.

Loso lwa mosadi wa moporofeti

15Lefoko la Morena la ba la tla kwa go nna la re: 16“Morwa-motho, bona, ke tla tlosa mosadi yo o kgatlhang matlho a gago ka loso lwa tshoganyetso. Mme ò se hutsafale, ò se lele, ò se tsholole dikeledi;

24:16
Hes. 24:18
17ò fegelwe ka tidimalo; ò se ka wa direla moswi wa gago khutsafalelo. Rwala kuane, ò be ò rwale ditlhako mo dinaong. Se ipipe ditedu. Se je bogobe jwa mogoga.”

18Ka tsoga ka bua le morafe mo mosong, mme mantsiboana mosadi wa me a swa. Jaanong ka moso ka dira jaaka ke laetswe. 19Ke fa batho ba mpotsa ba re: “A ga ò ka ke wa re bolelela gore tseo di re kaela eng, fa ò dira jalo?”

20Ka ba raya ka re: “Lefoko la Morena le tsile kwa go nna la re: 21Bolelela Baiseraele ò re: ‘Morena Modimo o bua jaana o a re: Bonang, ke tla itshepolola Felo-fa-go-Boitshepo ga me, fa e leng boikgantsho jwa thata ya lona le kgatlhego ya matlho a lona le tlhologelelo ya dipelo tsa lona. Mme bomorwaa-lona le bomorwadia-lona ba lo ba tlogetseng ba tla wa ka tšhaka. 22Jaanong lo tla dira jaaka ke dirile: Ga lo nke lo ipipa ditedu, le e seng go ja bogobe jwa mogoga. 23Lo tla bo lo rwele dikuane mo ditlhogong le ditlhako mo dinaong, lo sa hutsafale, lo sa lele, mme lo tla tlhorega ka maleo a lona, mongwe le mongwe a hutsafalela mo go yo mongwe. 24Hesekiele o tla nna sekao mo go lona; mogang go dirafalang, lo tla dira fela jaaka a dirile. Foo lo tla itse gore ke nna Morena Modimo.’

24:24
Hes. 24:27
12:11

25“Mme wena morwa-motho, ruri, e tla re ka letsatsi le ke tlosang phemelo mo go bone le mokgabo o ba o itumelelang le kgatlhego ya matlho a bone le tlhologelelo ya dipelo tsa bone le bomorwaa-bone le bomorwadia-bone; 26ka letsatsi leo mofalodi o tla tla kwa go wena go di go begela.

24:26
Hes. 33:21
27Ka letsatsi leo ò tla bofologa loleme, ò bua le mofalodi, ò sa tlhole ò didimala; ò tla nna sekao mo go bone. Ba tla itse gore ke nna Morena.”