Setswana 1970/1987 (TSW70)
18

Boikarabelo jwa mongwe le mongwe

181Lefoko la Morena la ba la tla kwa go nna la re: 2“Lo a reng, lona ba lo tlhabang seane se sa tshotlo ka ga lefatshe la Iseraele lo a re:

“ ‘Borra-bana ba jele makgela,

mme meno a bana a dilega’?

18:2
Jer. 31:29

3“Morena Modimo o a bua o a re: Ka bophelo jwa me! Ga go kitla go tlhola go nna ope mo go lona yo o tla tlhabang seane seo mo go Iseraele! 4Bonang, mewa yotlhe ke ya me; mowa wa rraabana ke wa me jaaka mowa wa morwawe e le wa me; mowa o o leofang ke ona o o tla swang.

5“Jaanong fa motho a siame, a dira ka tshiamo le ka molao, 6a sa je ditlhabelo tsa medimo kwa dithabeng, a sa tsholeletse matlho kwa medimong e e maila ya Baiseraele, a sa senye mosadi wa mongwe-ka-ene, a sa kopane le mosadi yo o bonyeng mosese, foo o tla phela;

18:6
Lef. 18:19,20
7fa motho a sa gatelele ope, a busetsa yo o molato peeletso ya gagwe, a sa thukhuthe ope ka thata, a abela yo o tlala dijo tsa gagwe, a apesa yo o sa ikategang ka kobo, o tla phela;
18:7
Pes. 15:3
Doit. 24:10-13
8fa a sa adime ka go tsadisa, a sa amogele koketso; fa a tlosa letsogo la gagwe mo tshiamololong, a dirafatsa tshiamo le boammaaruri mo gare ga batho, o tla phela;
18:8
Ekes. 22:24
9fa a sepela ka fa ditaolong tsa me, a tshegetsa melao ya me, a dira ka boammaaruri: Ene yoo, o siame; ruri, o tla phela.” Go bua Morena Modimo.

10“Mme jaanong fa a tsala ngwana wa mosimane yo o setlhogo, yo o tshololang madi, a dira maleo a a boitshegang, 11le fa ene rraagwe a sa dira sepe sa dilo tseo; fa a bile a ja ditlhabelo tsa medimo kwa dithabeng, a senya mosadi wa mongwe-ka-ene, a o tla phela? 12Fa a gatelela mmogisegi le mohumanegi, a thukhutha dilo ka thata, a sa buse peeletso, a tsholeletsa matlho kwa medimong e e maila, a dira makgapha, a o tla phela? 13Fa a adima ka go tsadisa, a amogela koketso, a o tla phela? Nnyaya, ga a ka ke a phela! O dirile makgapha otlhe ao, ruri, o na le go swa. Molato wa go tsholola madi o tla mo wela.

14“Mme bonang, ene yoo o tsetse ngwana wa mosimane yo o bonang maleo otlhe a rraagwe o a dirileng; jaanong fa a boifa, a sa dire tse di ntseng jalo, 15a sa je ditlhabelo tsa medimo kwa dithabeng, a sa tsholeletse matlho kwa medimong e e maila ya Baiseraele, a sa senye mosadi wa mongwe-ka-ene, o tla phela; 16fa a sa gatelele ope, a sa amogele peeletso, a sa thukhuthe sepe ka thata, mme a abela yo o tlala dijo tsa gagwe, a apesa yo o sa ikategang ka kobo; 17fa a tlosa letsogo la gagwe mo tshiamololong, a sa tsadise madi, a sa amogele koketso; fa a dira ka fa melaong ya me, a sepela ka fa ditaolong tsa me: Ene yoo ga a ka ke a swa ka ntlha ya molato wa ga rraagwe. Nnyaya! Ruri, o tla phela! 18Mme rraagwe, e re ka a dirile tsa kgatelelo, a thukhutha morwa-rraagwe dilo ka thata, a dira tse di sa siamang mo morafeng wa ga gabo: Ruri, ene o tla swa ka ntlha ya molato wa gagwe!

19“Jaanong lona lo a re: ‘Ke ka ntlhaang, fa morwa a sa rwale molato wa ga rraagwe?’ Kana morwa o dirile ka tshiamo le ka molao, a tshegetsa ditaolo tsotlhe tsa me, a dira ka tsona: Ruri, o tla phela! 20Motho yo o leofang o tla swa. Morwa-motho ga a nke a rwala molato wa ga rraagwe. Rra-motho ga a nke a rwala molato wa ga morwawe. Tshiamo ya mosiami e tla nna serwalo sa gagwe. Boikepo jwa moikepi e tla nna morwalo wa gagwe.

18:20
Ekes. 20:5
Num. 26:11

21“Mme fa moikepi a tlhabologa, a tlogela maleo otlhe a gagwe a o a dirileng, a tshegetsa ditaolo tsa me tsotlhe, a dira ka tshiamo le ka molao: Ruri, foo o tla phela; ga a nke a swa. 22Ditlolo tsotlhe tsa gagwe tse o di dirileng ga a kitla a di balelwa. O tla phela ka tse di siameng tse o di dirang morago.

18:22
Jes. 43:25
44:22
23A nka kgatlhwa ke loso lwa moikepi?” go botsa Morena Modimo. “Nnyaya, se se nkgatlhang ke fa a tlhabologa, a tlogela ditsela tsa gagwe gore a phele.
18:23
Hes. 18:32
33:11

24“Mme fa mosiami a ka tlogela tshiamo ya gagwe, a dira tshiamololo, a dira makgapha otlhe a moikepi o a dirileng: A o tla phela? Nnyaya, tse di siameng tsotlhe tse o di dirileng, ga di kitla di gopolwa. O tla swa ka ntlha ya boikanyologo jwa gagwe jo o sentseng ka jona le ka ntlha ya boleo jwa gagwe jo o bo leofileng.

18:24
Hes. 3:20

25“Mme lona lo a re: ‘Tsela ya Morena ga e a siama.’ A ko lo utlwe, lona Baiseraele: A tsela ya me ga e a siama? A ga se ditsela tsa lona tse di sa siamang?

18:25
Hes. 33:17-20
26Kana fa mosiami a tlogela tshiamo ya gagwe, a dira bokgopo, o tla swa ka ntlha ya moo; o tla swa ka ntlha ya tshiamololo e o e dirileng. 27Gape fa moikepi a tlhabologa, a tlogela boikepo jwa gagwe jo o bo dirileng, a dira ka tshiamo le ka molao, ene o tla pholosa bophelo jwa gagwe. 28Fa a ka ikwatlhaya, a sokologa mo ditlolong tsotlhe tsa gagwe tse o di dirileng, ruri, o tla phela; ga a nke a swa. 29Mme Baiseraele ba re: ‘Tsela ya Morena ga e a siama.’ A tsela ya me ga e a siama, lona Baiseraele? A ga se ditsela tsa lona tse di sa siamang?

30“Ka moo ke tla atlhola mongwe le mongwe wa lona Baiseraele ka fa tsamaong ya gagwe, go bua Morena Modimo. Tlhabologang tlhe, lo tlogele ditlolo tsotlhe tsa lona gore di se ka tsa lo digela mo tatlhegong.

18:30
Hes. 33:11
Jes. 55:7
31Latlhang ditlolo tsotlhe tsa lona, lo di tlose mo go lona, tse lo nteofetseng ka tsona. Itireleng pelo e ntšhwa le mowa o mošwa! Kana lo ratelang go swa, lona Baiseraele?
18:31
Hes. 36:26
32Gonne ga ke kgatlhwe ke loso lwa yo o swang.” Go bua Morena Modimo. “Ka moo he, tlhabologang! Foo lo tla phela.
18:32
Hes. 18:23

19

Selelo ka ga dikgosi Joahase le Joyagine le Setekia

191“Mme wena, tlhaba mokgosi wa selelo ka ga babusi ba Iseraele 2o re:

“ ‘Kana mmaago e ne e le tau

e namagadi mo gare ga ditau;

a botha mo gare ga ditawana,

a godisa bana ba gagwe.

3A godisa mongwe wa bana

ba gagwe, ya nna tawana;

ya ithuta go garola

se e se tshwereng, ya ja batho.

4Ke fa ditšhaba di e tlhabela

mokgosi go e tsoma;

tsa e tshwara ka gopo ya tsona;

tsa e isa kwa lefatsheng

la Egepeto e golegilwe.

19:4
2 Dikg. 23:30-34

5Jaanong ya re mmaayo a bona

gore o letetse lefela,

mme tsholofelo ya gagwe

e nyelela,

a tsaya yo mongwe wa bana

ba gagwe, a mo dira tawana.

6Ya itsamaela mo gare ga ditau,

ya nna tawana;

ya ithuta go garola

se e se tshwereng, ya ja batho.

19:6
2 Dikg. 24:8,9

7Ya senya matlo a borena a bone,

ya fetola metse ya bone marope;

lefatshe le tsotlhe

tse di mo go lone

tsa rerega ka modumo wa yona.

8Ke fa ditšhaba

tse di mo tikologong

di e phuthegela go e tsoma,

di tswa mo mafatsheng a tsona,

tsa e tsharololela letloa la tsona,

ya tshwarwa mo gopong

ya tsona.

9Tsa e tsenya mo serobing

ka dikgole,

tsa e isa kwa kgosing ya Babele,

ya ya mo kgolegelong,

gore modumo wa yona

o se ka wa tlhola o utlwala

mo dithabeng tsa Iseraele.

19:9
2 Dikg. 24:15

10E rile o tsalwa,

mmaago a tshwana le moweine

o o tlhomilweng fa metsing;

wa ungwa,

wa tlhoga dikala sentle

ka ntlha ya metsi a mantsi.

11Wa tlhoga kala e e tiileng,

e e ka nnang tsamma ya bogosi;

ya golela kwa godimo

mo gare ga dikala;

ya itshupa ka bogolo jwa yona

le ka dikalana tsa yona.

12Mme wa kumolwa kgalefong,

wa digelwa fa fatshe;

phefo ya botlhabatsatsi

ya o swabisa;

maungo a ona a phamolwa;

kala e e tiileng ya ona ya swaba,

ya jewa ke molelo.

19:12
Hes. 15:4

13Mme jaanong o tlhomilwe

mo sekakeng,

mo nageng e e lokgere

ya lenyora.

14Molelo wa tswa mo kaleng

ya ona,

wa ja dikalana tsa ona

le maungo a ona;

wa bo o se na kala e e tiileng

go ka nna tsamma ya bogosi.’ ”

Ke mokgosi wa selelo, wa ba wa nna sefela sa selelo.
20

Thato ya Modimo; go gana ga motho

201E rile ka ngwaga wa bosupa ka kgwedi ya botlhano ka letsatsi la lesome ga tla banna bangwe ba bagolo ba Baiseraele go botsa Morena, ba nna fatshe fa pele ga me.

20:1
Hes. 14:1
2Ke fa Lefoko la Morena le tla kwa go nna le re: 3“Morwa-motho, bua le bagolo ba Baiseraele, o ba ree o re: ‘Morena Modimo o bua jaana a re: A lo tlile go mpotsa? Ka bophelo jwa me! Ke a gana go bodiwa ke lona,’ go bua Morena Modimo.
20:3
Hes. 14:3

4“A o tla ba sekisa? A o tla ba kgalemela, morwa-motho? Ba itsise maleo a borraabo, 5o ba ree o re: Morena Modimo o bua jaana o a re: E rile ka letsatsi le ke tlhophileng Iseraele ka lone, ka ikanela losika lwa lelapa la ga Jakobe, ka ba ikitsise kwa lefatsheng la Egepeto, ka ba tsholeletsa seatla ka re: Ke nna Morena, Modimo wa lona!

20:5
Ekes. 6:7,8
6Ka ba ikanela ka letsatsi leo go ba ntsha mo lefatsheng la Egepeto le go ba isa kwa lefatsheng le ke le ba tlhaoletseng, le le elang mašwi le dinotshe, le e leng le lentle go gaisa mafatshe otlhe. 7Ka ba laela ka re: A mongwe le mongwe wa lona a latlhe maila a a kgatlhang matlho a gagwe! Lo se ka lwa itlatsa maswe ka medimo e e makgapha ya Baegepeto. Modimo wa lona ke nna Morena.
20:7
Još. 24:14,23
8Mme ba nkganetsa, ba gana go nkutlwa; go ne go se na ope yo o latlhang maila a a kgatlhang matlho a gagwe, le e seng go tlogela medimo e e maila ya Baegepeto. Ka ba ka re: Ke tla goromeletsa kgakalo ya me mo go bone, ke dirafatsa bogale jwa me mo go bone mo lefatsheng la Egepeto. 9Mme ka se ka ka dira jalo ka ntlha ya leina la me gore le se ka la nyatsega mo matlhong a ditšhaba tse ba neng ba le mo gare ga tsona, tse ke ba ikitsisitseng fa pele ga tsona ka go ba ntsha mo lefatsheng la Egepeto.
20:9
Hes. 36:21,22
Ekes. 32:12

10“ ‘Ka ba ntsha mo lefatsheng la Egepeto, ka ba isa kwa sekakeng. 11Ka ba neela ditaolo tsa me, ka ba itsise ditshiamo tsa me tse motho a tshwanetseng go di dira gore a phele ka tsona.

20:11
Lef. 18:5
12Le gona ka ba naya boSabata ba me gore e nne sesupo fa gare ga me le bone, gore ba itse fa e le nna Morena yo ke ba itshepisang.
20:12
Ekes. 31:13,17
13Mme Baiseraele ba nkganetsa mo sekakeng; ba ne ba sa sepele ka fa ditaolong tsa me, ba nyatsa ditshiamo tsa me tse motho a tshwanetseng go di dira gore a phele ka tsona; le boSabata ba me ba di itshepolola thata. Ka ba ka re: Ke tla goromeletsa bogale jwa me mo go bone mo sekakeng go ba nyeletsa. 14Mme ka se ka ka dira jalo ka ntlha ya leina la me gore le se ka la nyatsega fa pele ga ditšhaba tse ke ba hudusitseng mo matlhong a tsone. 15Le gona ka ba tsholeletsa seatla mo sekakeng gore ke se ba ise kwa lefatsheng le ke le ba neileng, le le elang mašwi le dinotshe, le e leng le lentle go gaisa mafatshe aotlhe.
20:15
Num. 14:12
16Ke ka gore ba ne ba nyatsa ditshiamo tsa me, ba sa sepele ka fa ditaolong tsa me, ba itshepolola boSabata ba me. Gonne dipelo tsa bone di ne di sala medimo e e maila ya bone morago.

17“ ‘Mme matlho a me a ba rekegela; ka se ka ka ba senya le e seng go ba fedisa mo sekakeng. 18Ka laela bana ba bone mo sekakeng ka re: Lo se ka lwa sepela ka fa tlwaelong ya borraeno, le e seng go tshegetsa mekgwa ya bone; se itlatseng maswe ka medimo e e maila ya bone! 19Ke nna Morena, Modimo wa lona. Sepelang ka fa ditaolong tsa me, lo tshegetse ditshiamo tsa me; di diriseng. 20Itshepiseng boSabata ba me gore e nne sesupo fa gare ga me le lona, gore lo itse fa ke le Morena, Modimo wa lona.

21“ ‘Mme bana ba nkganetsa, ba sa sepele ka fa ditaolong tsa me, ba sa tshegetse ditshiamo tsa me gore ba di dirafatse tse motho a tshwanetseng go di dirisa gore a phele ka tsona. Ba itshepolola boSabata ba me. Ka ba ka re: Ke tla goromeletsa kgalefo ya me mo go bone gore ke dirafatse bogale jwa me mo go bone mo sekakeng. 22Mme ka busa letsogo, ka se ka ka dira jalo ka ntlha ya leina la me gore le se ka la nyatsega mo matlhong a ditšhaba tse ke ba hudusitseng mo matlhong a tsona. 23Fela ka ba tsholeletsa letsogo mo sekakeng, ka ikana ka re, ke tla ba falaletsa kwa ditšhabeng, ke ba phatlalaletsa kwa mafatsheng. 24Ka gonne ba ne ba sa dire ka fa melaong ya me, ba nyatsa ditaolo tsa me, ba itshepolola boSabata ba me; matlho a bone a latela medimo e e maila ya borraabo.

25“ ‘Ka moo le nna ka ba neela ditaolo tse di seng molemo, le melao e ba sa ka keng ba phela ka yona. 26Ka ba lesa go itshekologa ka ditshupelo tsa bone, fa ba fisa bana botlhe ba ba tsetsweng pele, gore ke tle ke ba rere, ba tle ba itse gore ke nna Morena.’

20:26
2 Ditiraf. 33:6

27“Ka moo wena morwa-motho, bua le Baiseraele, ò ba ree ò re: ‘Morena Modimo o bua jaana a re: E bile borraeno ba ntshotlile ka go senya boikanyo le go ikepa mo go nna. 28E rile ke sena go ba fitlhisa mo lefatsheng le ke le ba ikanetseng go le ba naya, ba leba mmoto mongwe le mongwe o o godileng le setlhare sengwe le sengwe se se tletseng matlhare, ba tlhaba ditlhabelo tsa bone teng, ba ntsha ditshupelo tsa bone teng tse di nthumolang; ba fisa maswalo teng a a nkgang monate, ba tshela ditshupelo tsa dino teng. 29Ka ba botsa ka re: Thota ele kwa lo a tleng lo ye teng ke ya eng?’ ” Leina la yona e sa ntse e le “Thota ya tlhabelo” go fitlhelela kajeno. 30“Ka moo he, raya Baiseraele ò re: ‘Morena Modimo o botsa jaana o a re: A lo ikgotlela ka mekgwa ya borraeno? A lo akafala ka go latela maila a medimo ya bone? 31Kana lo ikgotlela ka go isetsa medimo yotlhe e e maila ya lona ditshupelo, le ka go e fisetsa bana ba lona ka molelo go fitlhelela kajeno. Jaanong a nka bodiwa ke lona, lona Baiseraele? Ka bophelo jwa me! Ga nka ke ka dumela go bodiwa ke lona!’ Go bua Morena Modimo.

20:31
2 Dikg. 16:3
17:17
32‘Mme tse lo di akantseng mo moweng ga di ka ke tsa dirafala ka gope, fa lo re: A re etseng baheitane le merafe ya mafatshe, ka go rapela dikota le mafika!’

Batshwarwi ba tla boela kwa gae

33“Morena Modimo o bua jaana o a re: ‘Ka bophelo jwa me! Ke tla lo laola ka seatla se se tiileng le ka letsogo le le otlologileng le ka kgakalo e e goromeditsweng. 34Ke tla lo ntsha mo merafeng, ke lo phutha mo mafatsheng kwa lo falaleditsweng teng, ka seatla se se thata le ka letsogo le le otlologileng le ka kgakalo e e goromeditsweng. 35Ke tla lo isa kwa sekakeng sa merafe, ke seka le lona teng, re lebaganye ka difatlhego.

20:35
Hos. 2:16
36Ke tla lo sekisa jaaka nkile ka seka le borraeno mo sekakeng sa lefatshe la Egepeto.’ Go bua Morena Modimo.

37“ ‘Ke tla lo okamisa thupa, ke lo bofa ka melao ya kgolagano. 38Ba e leng dirukhutlhi, ba ba ikepileng mo go nna, ke tla ba tlhaola mo go lona, ke ba ntsha mo lefatsheng la boeng jwa bone, mme ga ba ka ke ba fitlha kwa nageng ya Iseraele. Foo lo tla itse gore Morena ke nna.’

39“Morena Modimo o bua jaana o a re: ‘Lona Baiseraele, lo ka nna lo a tsamaya gore mongwe le mongwe a direle medimo e e maila ya gagwe. Mme morago lo tla nkutlwa tota, lo sa tlhole lo ka itshepolola leina le le boitshepo la me ka ditshupelo tsa lona le ka medimo e e maila ya lona.’ 40Gonne Morena Modimo o bua jaana o a re: ‘Baiseraele botlhe fela ba tla ntirela mo thabeng e e boitshepo ya me, mo thabeng e e kwa godimo ya Iseraele; teng mo lefatsheng lele ke tla kgatlhwa ke bone. Makgetho a lona le dineo tsa lona tsa letlhafula le ditshupelo tsotlhe tsa lona ke tla di batla teng.

20:40
Hes. 17:23
41Ke tla lo itumelela jaaka lonko lo lo monate, mogang ke lo ntshang mo merafeng, ke lo phutha mo mafatsheng a lo falaleditsweng kwa go ona; ke tla itshupa mo go lona ke le Moitshepi mo matlhong a ditšhaba. 42Foo lo tla itse gore ke nna Morena, mogang ke lo isang kwa nageng ya Iseraele, kwa lefatsheng le ke ikanetseng borraeno go le ba naya. 43Teng kwa lo tla gopola ditsela tsa lona le ditiro tsa lona tsotlhe tse lo itshekologileng ka tsona; lo tla inyatsa ka losi ka ntlha ya masula aotlhe a lo a dirileng.
20:43
Hes. 36:31,32
44Foo lo tla itse fa ke le Morena, motlhang ke lo direlang jalo ka ntlha ya leina la me, e seng se se tshwanetseng ditsela tse di bosula tsa lona le ditiro tse di senyegileng tsa lona, lona Baiseraele.’ Morena Modimo o buile jalo.”

Molelo wa kwa Borwa

45Lefoko la Morena la ba la tla kwa go nna la re: 46“Morwa-motho, lebisa sefatlhego sa gago kwa borwa, o rerele borwa, o bolelele pele ka ga sekgwa sa naga ya teng. 47Raya sekgwa sa borwa o re: ‘Utlwa Lefoko la Morena! Morena Modimo o bua jaana o a re: Bona, ke tla tshuba molelo mo go wena o o tla fisang ditlhare tsotlhe mo go wena tse di metsi le tse di omeletseng. Kgabo e e tukang ga e nke e tima; difatlhego tsotlhe di tla šwa ka yona go tswa kwa borwa go ya kwa bokone. 48Foo batho botlhe ba tla lemoga, fa e le nna Morena ke o tshubileng; ga o nke o tima.’ ”

49Ka fetola ka re: “Ao, Morena Modimo! Ba bua ka ga me ba re: ‘Ene yo a ga a bue fela tse di sa utlwaleng?’ ”