Setswana 1970/1987 (TSW70)
17

Setshwantsho sa bontsu ba le babedi (kgosi ya Babele le ya Egepeto) le moweine (Setekia)

171Lefoko la Morena la ba la tla kwa go nna la re: 2“Morwa-motho, bolelela Baiseraele mafoko a papiso le a setshwantsho 3o re: ‘Morena Modimo o bua jaana o a re: Ntsu e kgolo ya diphuka tse dikgolo tse ditelele, e e nang le mafofa a mantsi a a mebalabala, ya tla kwa Lebanone, ya tsaya ntlha ya mosetere;

17:3
Hes. 16:29
4ya kgetla ntlha ya dikalana tsa ona, ya e isa kwa lefatsheng la beng ba kgwebo, ya e baya mo motseng wa barekisi. 5Ya tsaya letlhogela la lefatshe la teng, ya le tlhoma mo tshimong e e jwetsweng, ya le baya fa metsing a mantsi, ya le tlhoma jaaka mogokare 6gore le tlhoge, e nne moweine o o anamang, mme o se ka wa golela kwa godimo; gore dikalana tsa ona di lebe kwa go yona, medi ya ona e nne ka fa tlase ga ona fela. Jaanong ya re o sena go nna moweine, wa tlhoga dikala le dikalana.
17:6
Hes. 19:10

7“ ‘Mme gape ga bo go le ntsu e kgolo e nngwe e e nang le diphuka tse dikgolo le mafofa a mantsi. Bonang, moweine oo wa isa medi ya ona kwa go yona, wa tlhogisetsa dikala tsa ona kwa go yona gore yona e o nosetse sentle go phala ditema tse o tlhomilweng mo go tsona. 8Kana o ne o tlhomilwe mo tshimong e e molemo, fa metsing a mantsi gore o tlhoge dikala, o ungwe maungo, mme e nne moweine o montle.’

9“Jaanong he bua o re: ‘Morena Modimo o botsa jaana re: A o tla gola sentle? A ga ke re, ntsu ele e tla kumola medi ya ona, e kgaola maungo a ona gore o omelele, mme go swabe matlhare otlhe a ona a a tlhogileng, go se thuso ka letsogo le le thata le e seng ka morafe o mogolo, fa e o kumola ka medi. 10Bonang, o tlhomilwe. A o tla gola sentle? A ga o nke o swaba gotlhe, fa phefo ya botlhabatsatsi e o ama? A ga o nke o swabela mo ditemeng, fa o tlhogileng teng?’ ”

Tlhaloso ya setshwantsho

11Lefoko la Morena la ba la tla kwa go nna la re: 12“A ko o bue le ba losika lwa dirukhutlhi o re: ‘A ga lo lemoge gore tseo di kaya eng?’ O re: ‘Bonang, kgosi ya Babele e tlile kwa Jerusalema, ya tlosa kgosi ya teng le dikgosana tsa teng, ya di isa kwa go yona kwa Babele.

17:12
2 Dikg. 24:10,15
13Ya tsaya mongwe wa losika lwa bogosi, ya dira kgolagano nae, ya mmofa ka go mo ikanisa, ya tlosa ba bagolo ba lefatshe
17:13
2 Dikg. 24:17
14gore bogosi bo nne bokoa, bo se ka jwa itsosa gape; gore bo tshegetse kgolagano ya yona, e be e tlhomame jalo. 15Mme ene Setekia a e tsogela ka go roma barongwi ba gagwe kwa go Baegepeto gore ba mo nee dipitse le banna ba bantsi. A o tla kgona sengwe? Yo o dirileng jalo, a o tla falola? O sentse kgolagano, a o tla phologa?

16“ ‘Morena Modimo o bua o a re: Ka bophelo jwa me! Ruri o tla swela kwa Babele mo felong ga yona kgosi e e mo dirileng kgosi, e o tlhanogetseng ikaniso ya yona, a senya kgolagano e ba e dirileng mmogo. 17Farao ga a nke a mo thusa ka mephato e megolo ya batlhabani le ka bontsi jwa batho mo ntweng, fa baba ba kgobela mmu fa loboteng, fa ba aga dikago tsa tlhaselo go bolaya batho ba bantsi. 18Gonne o tlhanogetse maikano ka go senya kgolagano. Kana o ne a ikanne ka go e naya letsogo, mme o dirile tsotlhe tse; ga a nke a falola.

19“ ‘Ke ka moo Morena Modimo o buang jaana o re: Ka bophelo jwa me! Maikano a me a o a tlhanogetseng, le kgolagano ya me e o e sentseng, ke tla digela petso ya tsona mo tlhogong ya gagwe. 20Ke tla mo tsharololela letloa la me; o tla tshwarwa ka seru sa me. Ke tla mo isa kwa Babele, ke seka nae teng ka ntlha ya go senya boikanyo ka fa a nteofetseng ka teng.

17:20
Hes. 12:13
21Batshabi botlhe ba gagwe ba mephato yotlhe ya gagwe ba tla wa ka tšhaka. Masalela a tla falalediwa kwa ntlheng tsotlhe. Lo tla itse fa e le nna Morena ke buileng jalo.

Tsholofetso ya Modimo

22“ ‘Morena Modimo o bua jaana o a re:

“ ‘Foo ke tla kgaola kalana ka nosi

mo ntlheng ya mosetere

o o godileng, ke e tlhoma;

ke tla kgetla letlhogela

le le boleta mo dintlheng

tsa matlhogela a ona,

ke le tlhoma ka nosi

mo thabeng e kgolo e e godileng.

17:22
Jes. 11:1
53:2

23Ke tla le tlhoma mo thabeng

e kgolo ya Iseraele

gore le tlhoge dikala,

le ungwe maungo,

e nne mosetere o montle.

Dinonyane tsotlhe tsa mafofa

a mefutafuta di tla nna mo go ona,

di aga mo moriting

wa dikala tsa ona.

17:23
Hes. 20:40
Dan. 4:9
Math. 13:32

24Ditlhare tsotlhe tsa naga

di tla itse gore nna Morena

ke kokobeditse setlhare se segolo,

ka godisa setlhare se sennye;

ke omeleditse setlhare

se se metsi,

ka tlhogisa se se neng se swabile.

“ ‘Nna Morena ke buile jalo; le gona ke tla dira jalo.’ ”
17:24
Hes. 21:31