Setswana 1970/1987 (TSW70)
14

Ba ba direlang medimo e sele ga ba a tshwanelwa ke karabo, le fa e le go rapelelwa ke basiami

141Banna bangwe ba bagolo ba Iseraele ba ne ba tla kwa go nna, ba nna fatshe fa pele ga me.

14:1
Hes. 20:1
2Ke fa Lefoko la Morena le tla kwa go nna le re: 3“Morwa-motho, banna bao medimo e e maila ya bone ba e tlotlomaditse mo dipelong tsa bone; ba ipeela sekgopiso sa boikepo jwa bone fa pele ga bone. A ruri ba ka mpotsa, ka ba fa karabo?

4“Ka moo bua nabo, o ba ree o re: ‘Morena Modimo o bua jaana a re: Monna mongwe le mongwe wa Baiseraele yo o tlotlomatsang medimo e e maila ya gagwe mo pelong ya gagwe, a ipeela sekgopiso sa boikepo jwa gagwe fa pele ga gagwe, a tloga a ya kwa moporofeting, nna Morena ke tla mo araba ka nosi ka ntlha ya medimo e mentsi e e maila ya gagwe; 5e le gore ke tshware dipelo tsa Baiseraele tse di ntlhadileng tsotlhe ka ntlha ya medimo e e maila ya bone.’

6“Ka moo raya Baiseraele o re: Morena Modimo o bua jaana a re: Tlhabologang lo tlogeleng medimo e e maila ya lona; sokololang difatlhego tsa lona mo makgapheng aotlhe a lona.

14:6
Jes. 31:6

7“ ‘Gonne monna mongwe le mongwe wa Baiseraele le wa baeng ba ba agileng mo go Iseraele yo o ntlhadileng, a sa ntshale morago, mme a tlotlomatsa medimo e e maila ya gagwe mo pelong ya gagwe, a ba a ipeela sekgopiso sa boikepo jwa gagwe fa pele ga gagwe, a tloga a ya kwa moporofeting, a re o mpotsa ka ga tsa gagwe: Nna Morena ke tla mo araba ka nosi. 8Motho yoo ke tla mo leba ka bogale, ke lwa nae, ke mo dira sesupo le seane; ke tla mo nyeletsa mo morafeng wa me, gore lo itse, fa ke le Morena.

14:8
Hes. 5:15

9“ ‘Mme fa moporofeti a ka tsietsega, a bua lefoko, moporofeti yoo nna Morena ke tla bo ke mo tsieditse, mme ke tla mo otlololela letsogo, ke mo nyeletsa mo morafeng wa me wa Iseraele.

14:9
1 Dikg. 22:20-23
10Ba tla rwala petso ya boikepo jwa bone. Molato wa moporofeti o tla tshwana fela le molato wa mmotsi, 11gore Baiseraele ba se ka ba tlhola ba ntlhala, ba se ka ba tlhola ba itshekologa ka maleo a bone. Foo ba tla nna morafe wa me, mme nna ke tla nna Modimo wa bone, go bua Morena Modimo.’ ”
14:11
Hes. 11:20

Noa, Daniele, Jobe

12Lefoko la Morena la ba la tla kwa go nna la re: 13“Morwa-motho, fa lefatshe le nteofela ka go senya boikanyo, mme ke le otlololela letsogo, ke le senyetsa seiphediso sa bogobe, ke le romela tlala, ke nyeletsa batho le diruiwa mo go lone.

14:13
Hes. 5:16
14Jaanong le fa Noa le Daniele le Jobe ba ka bo ba le mo go lone, banna ba bararo bao, go ne go tla phologa bone fela ka tshiamo ya bone.” Go bua Morena Modimo.
14:14
Jer. 15:1

15“Gongwe fa ke ralatsa dibata tse di bosula lefatshe, mme di fetsa batho ba lone gore le fetoge sekaka, fa go se neng go ralala ope teng ka ntlha ya dibata.” 16Morena Modimo o a re: “Le fa banna ba bararo bao ba ka bo ba le mo go lone – ruri ka bophelo jwa me! – ba ka bo ba sa ka ke ba pholosa bomorwaa-bone le e seng bomorwadia-bone. Ba ne ba tla phologa ba le bosi fela, mme lefatshe leo le fetoga sekaka.

17“Gongwe fa ke tlisa tšhaka e e bolayang lefatshe leo ke re: ‘Tšhaka, ralala lefatshe!’ ke nyeletsa batho le diruiwa mo go lone.” 18Morena Modimo o a re: “Jaanong le fa banna ba bararo bao ba ka bo ba le mo go lone – ruri ka bophelo jwa me! – ba ka bo ba sa ka ke ba pholosa bomorwaa-bone le e seng bomorwadia-bone, mme go ne go tla phologa bone ba le bosi fela.

19“Gongwe fa ke romela lefatshe leo leroborobo, ke goromeletsa kgalefo ya me mo go lone ka tshololo ya madi go nyeletsa batho le diruiwa mo go lone.” 20Morena Modimo o a re: “Le fa Noa le Daniele le Jobe ba ka bo ba le mo go lone – ruri ka bophelo jwa me! – ba ka bo ba sa ka ke ba pholosa morwaa-bone ope le e seng morwadia-bone ope. Ba ne ba tla pholosa maphelo a bone fela ka tshiamo ya bone.”

21Gonne Morena Modimo o bua jaana a re: “Le fa ke romela dikotlo tse nne tsa me tse di botlhoko kwa Jerusalema, e leng tšhaka le tlala le dibata tse di bosula le leroborobo go nyeletsa batho le diruiwa teng,

14:21
Lef. 26:16-25
Jer. 15:3
22fela itseng gore go tla sadisiwa ba ba phologang teng, ba ba tla ntshang bomorwaa-bone le bomorwadia-bone teng. Bonang, e tla re ba tswela kwa go lona, mme lo bona tsamao ya bone le ditiro tsa bone, lo gomotsege ka ga tatlhego e ke e digetseng mo Jerusalema le ka ga tsotlhe tse ke di mo diretseng. 23Lo tla gomodiwa ke go bona tsamao ya bone le ditiro tsa bone. Lo tla itse gore tsotlhe tse ke di mo diretseng ga ke a di dira kwa ntle ga lebaka.” Go bua Morena Modimo.