Setswana 1970/1987 (TSW70)
12

Go tshwantshiwa gore kgosi le morafe ba tla isiwa botshwarong ka pele

121Lefoko la Morena la ba tla kwa go nna la re: 2“Morwa-motho, o agile mo gare ga losika lwa baitaodi ba ba nang le matlho a go bona, mme ga ba bone; ba na le ditsebe tsa go utlwa, mme ga ba utlwe; gonne ke losika lwa baitaodi.

12:2
Jes. 6:9,10

3“Mme wena morwa-motho, ipaakanyetse di-tsa-khudugo, o huduge motshegare ba ntse ba go bona, o tlogele felo ga gago, o ye kwa felong go sele fa pele ga matlho a bone. Ka gongwe ba tla lemoga sengwe. Gonne bone ke losika lwa baitaodi. 4Dithoto tsa gago di ntshetse kwa ntle motshegare jaaka dithoto tsa khudugo, ba ntse ba lebile, mme tloga mantsiboa ba ntse ba go bona, jaaka mongwe yo o hudugang. 5Mme o phunye lobota ba ntse ba go bona, o tswe ka phatlha ya lone. 6Sikara dithoto mo legetleng ba ntse ba go bona, o huduge bosigo, o ipipe sefatlhego gore o se bone naga. Gonne ke go dirile sesupo se se tshosang mo Baiseraeleng.”

12:6
Hes. 24:24,27

7Ka dira jalo ka fa ke laetsweng ka teng; ka ntshetsa dithoto tsa me kwa ntle motshegare jaaka dithoto tsa khudugo, ka phunya lobota mantsiboana ka seatla, ka huduga bosigo, ka di sikara mo legetleng fa pele ga matlho a bone.

8Jaanong mo mosong Lefoko la Morena la tla kwa go nna la re: 9“Morwa-motho, Baiseraele ba e leng losika lwa baitaodi, a ga ba a ka ba go botsa gore o dirang? 10Yaa o ba ree o re: ‘Morena Modimo o buile jaana a re: Taelo e ya Modimo e raya kgosi e e mo Jerusalema le Baiseraele botlhe ba ba nang nayo teng.’ 11O re: ‘Ke nna sesupo se se tshosang mo go lona. Bone ba tla dirafalelwa ka se ke se dirileng. Ba tla huduga, ba ya mo botshwarong. 12Kgosi e ba nang nayo e tla sikara dithoto mo legetleng mo lefifing le lentsho, e tswa ka lobota lo e tla lo phunyang gore e tswe ka lone; e tla ipipa sefatlhego gore e se ka ya bona lefatshe ka matlho.

12:12
Jer. 39:7
13Ke tla e tsharololela letloa la me, mme e tla tshwarwa ka serai sa me. Ke tla e isa kwa Babele, kwa lefatsheng la Kalatea. Ga e kitla e le bona, mme e tla swela teng.
12:13
Hes. 17:20
32:3-6
14Botlhe ba ba nang nayo le bathusi ba yona le mephato yotlhe ya yona ke tla ba gasanyetsa kwa dintlheng tsotlhe, ke somola tšhaka gore e ba latelele.

15“ ‘Ba tla lemoga jalo, fa ke le Morena, mogang ke ba falaletsang kwa ditšhabeng, ke ba phatlalaletsa kwa mafatsheng. 16Mme ke tla sadisa batho ba se kae mo go bone, ba tla falola mo tšhakeng le mo tlaleng le mo leroborobong gore ba bolele makgapha otlhe a bone mo ditšhabeng tse ba tla fitlhang kwa go tsona, mme tsona di itse gore ke nna Morena.’ ”

12:16
Hes. 6:8

Moporofeti o a roroma

17Lefoko la Morena la ba la tla gape kwa go nna la re: 18“Morwa-motho, jaa bogobe jwa gago ka thoromo, o nwe metsi a gago ka teteselo le tshwenyego. 19O be o ree batho ba lefatshe o re: ‘Morena Modimo o bua jaana ka ga banni ba Jerusalema mo nageng ya Iseraele a re: Ba tla ja bogobe jwa bone ka tshwenyego, ba nwa metsi a bone ka therego ka go boifela gore lefatshe la bone le tla fetoga sekaka se se se nang sepe ka ntlha ya tshiamololo ya botlhe ba ba agileng mo go lone. 20Metse e batho ba nnang mo go yona e tla fetoga marope; lefatshe le tla ntshiwa sekaka, mme lo tla itse fa e le nna Morena.’ ”

Polelo ya batho e ba e ratang, le mafoko a Morena a a sa ratiweng

21Lefoko la Morena la tla gape kwa go nna la re: 22“Morwa-motho, ke puo ya eng e lo e buang ka ga naga ya Iseraele lo re: ‘Malatsi a a leelefala, mme ga go na tsholofetso epe e e dirafalang.’

12:22
2 Pet. 3:4
23Ka moo ba ree o re: ‘Morena, Modimo wa Iseraele, o bua jaana a re: Ke tla khutlisa puo eo gore ba se ka ba tlhola ba e bua mo Baiseraeleng. Nnyaya!’ Mme o ba ree o re: ‘Malatsi a atametse a tsholofetso nngwe le nngwe e tla dirafalang ka ona.
12:23
Hab. 2:3

24“ ‘Gonne ga go ka ke ga tlhola go nna le pono epe ya tsietso, le fa e le boitseanape jwa kgatlhego fela mo Baiseraeleng. 25Gonne nna Morena ke tla bua, mme lefoko le ke le buang le tla dirafala; ga le kitla le tlhola le diega. Ruri, mo malatsing a lona, lona ba losika lwa baitaodi, ke tla bua lefoko, ke ba ke le dirafatsa.’ ” Morena Modimo o buile jalo.

26Lefoko la Morena la ba la tla kwa go nna la re: 27“Morwa-motho, bona, Baiseraele ba bolela ba re: ‘Pono e moporofeti o e bonang e raya malatsi a a kwa pele; o bolelela tsa metlha e e kwa kgakala pele.’ 28Ka moo o ba ree o re: ‘Morena Modimo o bua jaana a re: Mafoko otlhe a me ga a kitla a tlhola a diega. Lefoko le ke le buang le tla dirafala.’ ” Morena Modimo o buile jalo.