Setswana 1970/1987 (TSW70)
9

Petso ya botlhano: Leroborobo mo dikgomong

91Ke fa Morena a raya Moše a re: “Yaa kwa go Farao, o mo ree o re: ‘Morena Modimo wa Bahebere o bua jaana a re: Lesa morafe wa me, o ye go ntirela!

9:1
Ekes. 5:1
2Gonne fa o sa ntse o gana go ba naya tsela, o ba thibela, 3foo letsogo la Morena le tla itaya diruiwa tsa gago tse di mo nageng, e bong dipitse le diesele le dikammele le dikgomo le dinku ka leroborobo le le setlhogo.
9:3
Ekes. 3:20
4Mme Morena o tla farologanya diruiwa tsa Baiseraele le tsa Baegepeto: Ga go kitla go swa sepe sa dilo tsa Baiseraele. 5Le gona Morena o beile sebaka sa teng a re: Selo se Morena o tla se dira kamoso mo lefatsheng.’ ”

6Morena a dirafatsa lefoko leo ka letsatsi la kamoso: Ga swa diruiwa tsotlhe tsa Baegepeto, mme ga se ka ga swa sepe sa diruiwa tsa Baiseraele. 7Ke fa Farao a romela go ya go tlhola, a fitlhela go sa swa sepe sa diruiwa tsa Baiseraele, mme pelo ya ga Farao ya nna e ntse e thatafetse, a se ka a rebola morafe go tsamaya.

9:7
Ekes. 4:21

Petso ya borataro: Diso

8Jaanong Morena a raya Moše le Arone a re: “Tsayang mosidi mo leisong ka diatla tse pedi, mme a Moše a o gasetse kwa legodimong fa pele ga Farao. 9Mosidi oo o tla fetoga lerole le le boleta godimo ga lefatshe lotlhe la Egepeto; go tla tswa diso tse di rurugang, di direge ditlhagala tse di phunyegang mo bathong le mo diruiweng mo lefatsheng lotlhe la Egepeto.”

9:9
Doit. 28:27
10Ba tsaya mosidi wa leiso, ba ema fa pele ga Farao, mme Moše a o gasetsa kwa godimo; ga tswa diso tse di rurugang, tsa direga ditlhagala tse di phunyegang mo bathong le mo diruiweng.
9:10
Tshen. 16:2
11Mme dingaka tsa palelwa ke go ema fa pele ga Moše ka ntlha ya ditlhagala; gonne dingaka di ne di dulwe ke ditlhagala le Baegepeto botlhe. 12Mme Morena a thatafatsa pelo ya ga Farao gore a se ka a ba utlwa, fela jaaka Morena a boleletse Moše.
9:12
Ekes. 4:21

Petso ya bosupa: Sefako

13Morena a ba a raya Moše a re: “Phakela kamoso, o eme fa pele ga Farao, o mo ree o re: ‘Morena Modimo wa Bahebere o bua jaana a re: Lesa morafe wa me, o ye go ntirela!

9:13
Ekes. 5:1
14Gonne ka nako e ke tla romela dipetso tsotlhe tsa me kwa teng ga pelo ya gago le kwa batlhankeng ba gago le kwa morafeng wa gago gore o tle o itse fa go se na ope yo o tshwanang le nna mo lefatsheng lotlhe.
9:14
Ekes. 8:6
15Gonne nka bo ke ntshitse letsogo, ka go bolaya le morafe wa gago ka leroborobo, mo o ka bong o fedisitswe mo lefatsheng. 16Mme se ke go boloketseng bophelo ka ntlha ya sona ke go re, ke go bontshe thata ya me gore ba tumise leina la me mo lefatsheng lotlhe.
9:16
Ekes. 7:3
14:4
Baroma 9:17
17O sa ntse o thibela morafe wa me, o sa o lese go tsamaya. 18Bona, kamoso go le kana ke tla nesa sefako se se boitshegang thata, se go iseng go ke go ne se se tshwanang naso mo Egepeto go tloga tshimologong ya Egepeto go fitlhelela kajeno.
9:18
Jobe 38:22
19Jaanong he, roma o femele diruiwa tsa gago le tsotlhe tse e leng tsa gago tse di kwa nageng; gonne batho botlhe le diruiwa tse di fitlhelwang kwa nageng, di sa tshabela kwa matlong, di tla bolawa ke sefako, di swa.’ ” 20Jaanong yo o neng a boifa lefoko la Morena mo batlhankeng ba ga Farao, a tshabisetsa ba lapa la gagwe le diruiwa tsa gagwe mo matlong. 21Mme yo o neng a sa ele lefoko la Morena tlhoko ka pelo, a lesa ba gagwe le diruiwa tsa gagwe kwa nageng.

22Jaanong Morena a raya Moše a re: “Tsholeletsa letsogo kwa godimo gore go ne sefako mo lefatsheng lotlhe la Egepeto, se rothothe batho le diruiwa le dijwalo tsotlhe tsa masimo mo lefatsheng la Egepeto.” 23Moše a tsholeletsa thobane ya gagwe kwa godimo; mme Morena a dumisa maru, a nesa sefako le ditladi tsa ratha lefatshe. Morena a nesa sefako jalo mo lefatsheng la Egepeto.

9:23
Tshen. 16:21

24Sefako sa na, magadima a ntse a gadima mo gare ga sefako mo go boitshegang thata; e le sefako se se iseng se ke se ne se le kalo mo lefatsheng lotlhe la Egepeto, fa e sa le setšhaba se simolola go nna mo go lone. 25Mo lefatsheng lotlhe la Egepeto sefako sa bolaya dilo tsotlhe tse di neng di le kwa nageng, batho le diruiwa. Le gona sefako sa senya dijwalo tsotlhe tsa masimo, sa roba ditlhare tsotlhe tsa naga. 26Fela mo nageng ya Gosene fa Baiseraele ba neng ba nna teng sefako sa se ka sa na.

27Ke fa Farao a roma, a bitsa Moše le Arone, a ba raya a re: “Jaanong ke leofile. Morena o siame, mme nna le morafe wa me ga re a siama.

9:27
Ekes. 10:16
28Nthapeleleng Morena. Ditumo tsa maru tsa Modimo le sefako le magadima di feta tekanyo. Ke tla lo lesa gore lo tsamae; ga nke ke tlhola ke lo dia.”
9:28
Ekes. 8:4

29Moše a mo raya a re: “E tla re ke sena go tswa mo motseng, ke tsholeletse mabogo kwa Moreneng; ditumo tsa maru di tla khutla, sefako se kgaotsa gore o tle o itse fa lefatshe e le la Morena. 30Mme ke itse gore wena le batlhanka ba gago ga lo ise lo boife Morena Modimo.”

31Letseta le garase tsa bo di sentswe; gonne garase e ne e tsetse le letseta le ne le thunya. 32Mme mabele le lebelebele tsa se ka tsa senngwa, ka e le dijwalo tsa morago.

33Jaanong ya re Moše a sena go tlogela Farao le go tswa mo motseng, a tsholeletsa mabogo kwa Moreneng, a rapela; mme ditumo tsa maru le sefako tsa khutla, pula e sa tlhole e tshologela mo lefatsheng. 34Mme ya re Farao a bona gore pula le sefako le ditumo tsa maru di khutlile, a leofela pele, a thatafatsa pelo ya gagwe, ene le batlhanka ba gagwe. 35Pelo ya ga Farao ya thatafala jalo, mme a se ka a lesa Baiseraele gore ba tsamae, jaaka Morena a ne a boleletse pele ka Moše.

9:35
Ekes. 4:21