Setswana 1970/1987 (TSW70)
35

Molao wa Sabata

351Jaanong Moše a kgobokanya phuthego yotlhe ya Baiseraele, a ba raya a re: “Dilo tse Morena o di laotseng gore di dirwe ke tse: 2A tiro e dirwe ka malatsi a marataro, mme la bosupa e nne letsatsi le le boitshepo mo go lona, e nne la Sabata la boikhutso la Morena. Mongwe le mongwe yo o dirang tiro ka lone a a bolawe.

35:2
Ekes. 20:8-11
31:12-17
3Se gotseng molelo mo lelapeng lepe la lona ka letsatsi la Sabata.”

Kabelo ya Morena

(Ekes. 25:1-9)

4Moše a ba a raya phuthego yotlhe ya Baiseraele a re: “Tse Morena o di laotseng ke tse: 5Ntshetsang Morena kabelo ya di-tsa-lona. A mongwe le mongwe yo o pelotshweu a e tlise. Kabelo eo ya Morena e ka nna gouta gongwe selefera gongwe kgotlho; 6gongwe masela a mabududu le a bohibidu jwa bofifadu le a bohibidu jwa madi le a masweu le boboa jwa dipodi; 7gongwe matlalo a diphelehu a a hubiditsweng le matlalo a dintšwa tsa lewatle gongwe dipati tsa mokgwa; 8gongwe mafura a setlhomo sa dipone gongwe makga a a monate a lookwane lwa tlotso le a maswalo a a nkgang monate; 9gongwe majwe a a tlhokegang a šohama le majwe a a tlhokegang a a gokelelwang mo khibeng ya moperesiti le mo kgwatlhaneng ya sehuba.

Dilo tsa Tente ya Boipontsho

(Ekes. 39:32-43)

10“Jaanong a mongwe le mongwe yo o setswerere mo go lona a tle a dire tsotlhe tse Morena o di laotseng, 11e bong Tempelana le tente ya yona le thulelo ya yona le dikgogetso tsa yona le dipati tsa yona le mephakarego ya yona le maotwana a yona le ditlhako tsa yona; 12le Letlole le dithobane tsa lone le sekhurumelo sa thuanyo le lesire la go le sira; 13le lomati lwa dinkgwe tsa tshupo le dithobane tsa lone le didiri tsotlhe tsa lone le dinkgwe tsa tshupo; 14le setlhomo sa dipone se se bonegang le didiri tsa sona le dipone tsa sona le mafura a setlhomo; 15le aletare ya go tshuba maswalo le dithobane tsa yona le lookwane lwa tlotso le maswalo a a nkgang monate le sebipo sa mojako wa Tempelana; 16le aletare ya ditlhabelo tsa phiso le letloa la kgotlho la yona le dithobane tsa yona le didiri tsotlhe tsa yona; le mogopo o o tlhapelang le lekoto la ona; 17le legora lwa masela lwa lelapa le maotwana a lone le ditlhako tsa ona le sebipo sa kgoro ya lelapa; 18le dimapo tsa Tempelana le dimapo tsa lelapa le dithapo tsa tsona; 19le diaparo tsa maatlametlo tsa go direla Modimo mo Felong-ga-Boitshepo, e bong diaparo tse di boitshepo tsa ga Arone moperesiti; le diaparo tsa bomorwawe go dira tiro ya boperesiti.”

Baiseraele ba ntsha dikabelo tsa bone

20Ke fa phuthego yotlhe ya Baiseraele e phatlalala, e tloga fa pele ga Moše. 21Mme ba boa, mongwe le mongwe yo pelo ya gagwe e ratang, mongwe le mongwe yo mowa wa gagwe o utlwisisang, ba tlisa kabelo ya Morena ya go aga Tempelana ya Boipontsho le ya tirelo yotlhe ya yona le ya diaparo tse di boitshepo. 22Ga tla banna le basadi, botlhe ba ba peloditshweu ba tlisa dikgokelo le manyena le dipalamonwana le dibaga, e le dilo tsa mefutafuta tsa gouta; le botlhe ba ba nayang Morena gouta ka go e kgadikanya, 23le botlhe ba ba nang le masela a mabududu le a bohibidu jwa bofifadu le a bohibidu jwa madi le a masweu le boboa jwa dipodi le matlalo a diphelehu a a hubiditsweng le matlalo a dintšwa tsa lewatle, ba di tlisa. 24Mongwe le mongwe yo o ratang go ntsha kabelo ya selefera le ya kgotlho a tlisa kabelo eo ya Morena; mongwe le mongwe yo o nang le dipati tsa mokgwa tse di batlegang mo tirong yotlhe ya kago a di tlisa. 25Mosadi mongwe le mongwe yo o setswerere a otlha ka diatla, a tlisa tse a di otlhileng, e bong masela a mabududu le a bohibidu jwa bofifadu le a bohibidu jwa madi le a masweu. 26Basadi botlhe ba ba neng ba itse, ba bile ba rata ba otlha boboa jwa dipodi. 27Dikgosana tsone tsa tlisa majwe a a tlhokegang a šohama le majwe a a tlhokegang a a gokelelwang mo khibeng ya moperesiti le mo kgwatlhaneng ya yona 28le makga a a monate le mafura a setlhomo sa dipone le lookwane lwa tlotso le maswalo a a nkgang monate. 29Banna botlhe le basadi botlhe ba Baiseraele ba ba neng ba ikaeletse go tlisa tse di batlegang mo tirong yotlhe e Morena a e laotseng ka Moše gore e dirwe, ba tlisetsa Morena dineo tsa bopelotshweu.

Badiri ba dilo tsa Tempelana

(Ekes. 31:1-11)

30Mme Moše a raya Baiseraele a re: “Bonang, Morena o biditse Besalele ka leina; ke morwa Uri, morwa Hure, wa lotso lwa Juta. 31O mo tladitse Mowa wa Modimo o o itshupang ka botlhale le ka tlhaloganyo le ka kitso le ka botswerere mo tirong nngwe le nngwe 32gore a loge maano a maatlametlo, le go a dira ka gouta le ka selefera le ka kgotlho 33le ka go seta majwe le go a tlapisa le ka go betla dikgong le go dira tiro nngwe le nngwe e e batlang botswerere. 34Le gona o tsentse neo mo pelong ya gagwe ya go ruta ba bangwe, ene le Oholiabe, morwa Ahisamage, wa lotso lwa Dane. 35Bao o ba tladitse botlhale jwa pelo gore ba itse go dira ditiro tsotlhe tsa go seta le tsa go loga masela a a ditshwantsho le masela a a mebalabala le masela a mabududu le a bohibidu jwa bofifadu le a bohibidu jwa madi le a masweu le tsa go loga masela a mangwe. Ba tla dira ditiro tsotlhe, ba loga maano a maatlametlo.

36

Baiseraele ba ntsha dikabelo tse dintsi

361“Jaanong a Besalele le Oholiabe le banna botlhe ba ba tlhalefileng pelo, ba Morena o ba fileng botlhale le tlhaloganyo gore ba itse go dira tiro yotlhe ya go aga Ntlo e e Boitshepo, a ba e dire fela jaaka Morena a laetse.”

2Mme Moše a bitsa Besalele le Oholiabe le banna botlhe ba ba botlhale ba Morena o tsentseng botlhale mo dipelong tsa bone, botlhe ba ba ikaeletseng go ya tirong le go e dira. 3Ba amogela mo go Moše kabelo tsotlhe tse Baiseraele ba di ntsheditseng tiro ya go aga Ntlo e e Boitshepo gore e dirwe ka tsona. Mme batho ba nna ba tlisa dineo kwa go ene mo mosong mongwe le mongwe ka bopelotshweu. 4Ke fa batlhalefi botlhe ba ba dirang tiro yotlhe ya Ntlo e e Boitshepo ba tla, mongwe le mongwe a tswa kwa tirong e a e tshwereng, 5ba raya Moše ba re: “Batho ba tlisa tse dintsi go feta tse di batlegang mo tirong ya kago e Morena o laotseng gore e dirwe.”

6Jaanong Moše a laola gore go opiwe mokgosi mo bothibelelong o o reng: “A banna le basadi ba se tlhole ba dira sepe sa go oketsa kabelo ya Ntlo e e Boitshepo.” Ke fa batho ba khutla go tlisa. 7Tse di neng di ntshitswe di ne tsa ba lekana mo tirong yotlhe go e fetsa, tsa ba tsa sala.

Tempelana ya Boipontsho e a agiwa

(Ekes. 26:1-37)

8Botlhe ba ba pelo-di-tlhalefileng mo go ba ba tshwereng tiro, ba aga Tempelana ka masela a le some, e le a masweu a a ditlhale-pedi le a mabududu le a bohibidu jwa bofifadu le a bohibidu jwa madi. Oholiabe a loga masela a a nang le ditshwantsho tsa boKerubime ka botswerere. 9Lesela lengwe le lengwe la bo le na le boleele jwa mabogo a le 28 le bophara jwa mabogo a le mane; masela otlhe a na le selekanyo se le sengwe fela. 10Oholiabe a rokaganya masela a le matlhano, a ba a rokaganya gape masela a matlhano a mangwe. 11A dira digole tsa lesela le lebududu fa mafelelong a lesela lengwe le le fa thoko ga thokaganyo ya ntlha; a dira jalo gape fa mafelelong a lesela la bofelo la thokaganyo ya bobedi. 12A dira digole di le 50 mo leseleng la ntlha, a dira digole di le 50 gape fa mafelelong a lesela le le mo thokaganyong ya bobedi, digole di lebanye. 13Le gona a dira dikgogetso tsa gouta di le 50, a tshwaraganya masela a mabedi ao ka dikgogetso tseo. Moago wa nna o le mongwe jalo.

14Gape a dira masela a boboa jwa dipodi gore e nne thulelo ya tente godimo ga Tempelana. A dira masela a le 11 a a ntseng jalo. 15Lesela lengwe le lengwe la bo le na le boleele jwa mabogo a le 30 le bophara jwa mabogo a le mane. Masela a le 11 ao a ne a lekalekana. 16A rokaganya masela a matlhano go sele, le masela a marataro a mangwe go sele. 17A dira digole di le 50 fa mafelelong a lesela la bofelo la thokaganyo ya ntlha; a ba a dira digole di le 50 fa mafelelong a lesela la bofela la thokaganyo ya bobedi. 18Le gona a dira dikgogetso tsa kgotlho di le 50 go tshwaraganya tente ka tsona gore e nne nngwe fela. 19Le gona a direla Tempelana thulelo ya matlalo a diphelehu a a hubiditsweng le thulelo gape ya matlalo a dintšwa tsa lewatle ka fa godimo ga yona.

20A ba a direla Tempelana lebota la dipati tsa mokgwa. 21Lobati longwe le longwe lo ne lo na le boleele jwa mabogo a le some le bophara jwa letsogo le bontlhanngwe jwa lone. 22Lobati longwe le longwe lo ne lo na le malomelo a le mabedi a a lebaganyeng; a a direla dipati tsotlhe tsa Tempelana. 23Fa e le dipati tsa Tempelana a direla lotlhakore lwa borwa dipati di le 20. 24Dipati tse di 20 tseo a di direla ditlhako tsa selefera di le 40; a direla malomelo a mabedi a lobati longwe le longwe ditlhako di le pedi. 25Le gona a direla lotlhakore lwa bobedi lwa Tempelana lo lo lebileng kwa bokone dipati di le 20 26le ditlhako di le 40 tsa tsona tsa selefera, ditlhako di le pedi ka fa tlase ga lobati longwe le longwe. 27Morago wa Tempelana o o hularetseng bophirimatsatsi a o direla dipati di le 6. 28Dikhutlo tsa Tempelana ka kwa morago a di direla dipati di le pedi. 29Tsa bo di pataganye go tswa kwa tlase di le mmogo, di pataganye go ya kwa godimo go fitlha molepong wa ntlha. A direla tsoo pedi jalo, e bong dikhutlo tse pedi. 30E ne e le dipati di le 8, ditlhako tsa tsona tsa selefera e le ditlhako di le 16, ditlhako di le pedi fa tlase ga lobati longwe le longwe.

31Le gona a dira mephakarego ka dikota tsa morukuru, e le metlhano ya dipati tsa lotlhakore longwe lwa Tempelana, 32le mephakarego e le metlhano ya dipati tsa lotlhakore lwa bobedi lwa Tempelana, le mephakarego e le metlhano ya dipati tsa morago wa Tempelana o o hularetseng bophirimatsatsi. 33Jaanong a dira mophakarego o o fa gare gore a kgabaganye dipati ka bogare go tswa ka fa go ya ka fa. 34A manega dipati gouta, a dira melepo ya tsona ka gouta go somela mephakarego mo go yona. Le mephakarego a e manega gouta.

35Le gona a dira lesire ka masela a mabududu le a bohibidu jwa bofifadu le a bohibidu jwa madi le a masweu a a ditlhale-pedi; a logela boKerubime mo go lone jaaka setswerere. 36A le direla maotwana a le mane a mokgwa, a a manega gouta; dikgoge tsa ona e le tsa gouta; a a bopela ditlhako di le nne tsa selefera. 37Le mojako wa Tempelana a o direla sebipo ka masela a mabududu le a bohibidu jwa bofifadu le a bohibidu jwa madi le a masweu a a ditlhale-pedi, se logilwe ke mologi wa masela a a marabata; 38le maotwana a le matlhano a sona le dikgoge tsa ona. A manega ditlhogo tsa ona le melepo ya ona gouta, ditlhako tse tlhano tsa ona e le tsa kgotlho.

37

Go dirwa Letlole la Kgolagano

(Ekes. 25:10-22)

371Mme Besalele a dira Letlole ka dipati tsa mokgwa; boleele jwa lone e le mabogo a le mabedi le bontlhanngwe; bophara jwa lone e le letsogo le bontlhanngwe; bogodimo jwa lone e le letsogo le bontlhanngwe. 2A le manega gouta e e sa pekwang ka fa teng le ka fa ntle, a le gaola ka gouta mo tikologong. 3A le bopela melepo e le mene ya gouta mo maotwaneng a mane a lone; e le mebedi mo lotlhakoreng longwe lwa lone, e mebedi e mengwe mo lotlhakoreng lwa bobedi lwa lone. 4A ba a betla dithobane tsa morukuru, a di manega gouta. 5A somela dithobane tseo mo melepong fa ditlhakoreng tsa Letlole go le sikara. 6Le gona a dira sekhurumelo sa thuanyo sa lone ka gouta e e sa pekwang, boleele jwa sona e le mabogo a le mabedi le bontlhanngwe, bophara jwa sona e le letsogo le bontlhanngwe.

7A ba a dira boKerubime ba le babedi ba gouta, a ba thula ka gouta e e kwenneng mo ntlheng tse pedi tsa sekhurumelo; 8Kerubime mongwe a le mo ntlheng eno, Kerubime yo mongwe a le mo ntlheng ele; a dira boKerubime mo ntlheng tse pedi tsa sekhurumelo sa thuanyo; bone ba bo ba direleletswe mo go sona ka gouta e le nngwe. 9BoKerubime ba bo ba tsharololetse diphuka kwa godimo, ba okame sekhurumelo sa thuanyo ka diphuka tsa bone. Difatlhego tsa bone tsa bo di lebanye. Difatlhego tsa boKerubime tsa bo di lebile sekhurumelo sa thuanyo.

Lomati lwa dinkgwana

(Ekes. 25:23-30)

10Le gona a dira lomati lwa bojelo ka dipati tsa mokgwa; boleele jwa lone e le mabogo a le mabedi; bophara jwa lone e le letsogo; bogodimo jwa lone e le letsogo le bontlhanngwe. 11A lo manega gouta e e sa pekwang; a lo gaola ka gouta mo tikologong. 12A lo direla losi ka logong lwa bophara jwa seatla mo tikologong; a gaola losi loo ka gouta mo tikologong. 13A lo bopela melepo e le mene ya gouta, a gokelela melepo eo mo dikhutlong tse nne tsa maoto a lone. 14Melepo e ne e le fa tlase ga losi, e le masomelo a dithobane tsa go sikara lomati lwa bojelo loo. 15A betla dithobane tsa morukuru go sikara lomati ka tsona, a di manega gouta. 16Le gona a dira didiri tse di mo lomating, e bong megopo ya lone le dijana tsa lone le digo tsa lone le dinkgwana tse di dirisiwang mo tshupelong ya noo; a di dira ka gouta e e sa pekwang.

Setlhomo sa dipone

(Ekes. 25:31-40)

17Le gona a dira setlhomo sa dipone sa gouta e e sa pekwang. A dira setlhomo le matshego a sona le kutu ya sona ka gouta e e thudilweng. Dikgolokwane tsa sona, e bong dinoko tsa sona le dithunya tsa sona tsa bo di direleletswe mo go sona ka gouta e le nngwe.

18Jaanong go tswa dikala di le thataro mo ditlhakoreng tsa sona; dikala di le tharo tsa setlhomo mo lotlhakoreng longwe lwa sona le dikala tse tharo tsa setlhomo mo lotlhakoreng lwa bobedi lwa sona. 19Kala nngwe le nngwe e ne e na le dikgolokwane tse tharo tse e kete ke dithunya tsa moamantele, e le noko le sethunya; dikala tse thataro tsa setlhomo di ne di ntse jalo. 20Mo kutung ya setlhomo go ne go le dikgolokwane di le nne tse e kete ke dithunya tsa moamantele, e le dinoko tsa sona le dithunya tsa sona: 21Go ne go le noko kwa godimo; gape go le noko fa tlase ga dikala tse pedi tsa ntlha tsa sona; gape go le noko fa tlase ga dikala tse pedi tsa bobedi tsa sona; gape go le noko fa tlase ga dikala tse pedi tsa boraro tsa sona. Go ne go le jalo mo dikaleng tse thataro tsa sona. 22Dinoko tsa tsona le dikala e ne e le tsa gouta e le nngwe fela mmogo le kutu; setlhomo sotlhe e ne e le gouta e le nngwe e e thudilweng e e sa pekwang. 23Le gona a dira dipone tse supa tsa sona le dipomo tsa sona le dipomelo tsa sona ka gouta e e sa pekwang. 24A se dira le didiri tsotlhe tsa sona ka talente e le nngwe ya gouta e e sa pekwang.

Aletare ya go fisa maswalo

(Ekes. 30:1-5)

25Le gona a dira aletare ya go tshuba maswalo ka dipati tsa mokgwa; boleele jwa yona e le letsogo, le bophara jwa yona e le letsogo; e na le dikhutlo tse nne; bogodimo jwa yona e le mabogo a le mabedi. Dinaka tsa yona tsa fetela kwa tlase go nna maoto. 26A e manega gouta e e sa pekwang, e bong bophaphathi jwa yona le dithoko tsotlhe tsa yona le dinaka tsa yona; a e gaola ka gouta mo tikologong. 27A e direla melepo e le mebedi ya gouta fa tlase ga segaolo mo ntlheng tse pedi mo ditlhakoreng tse pedi tsa yona, e le masomelo a dithobane tse e sikarwang ka tsona. 28A betla dithobane tsa morukuru, a di manega gouta.

Lookwane lwa tlotso le ditswaiso

(Ekes. 30:22-28)

29Le gona a dira lookwane lwa tlotso lo lo boitshepo le tse di nkgang monate tse di sa pekwang tsa go kuisa musi, jaaka go dira motlhakanyi wa ditswaiso le ditlôlô.