Setswana 1970/1987 (TSW70)
36

Baiseraele ba ntsha dikabelo tse dintsi

361“Jaanong a Besalele le Oholiabe le banna botlhe ba ba tlhalefileng pelo, ba Morena o ba fileng botlhale le tlhaloganyo gore ba itse go dira tiro yotlhe ya go aga Ntlo e e Boitshepo, a ba e dire fela jaaka Morena a laetse.”

2Mme Moše a bitsa Besalele le Oholiabe le banna botlhe ba ba botlhale ba Morena o tsentseng botlhale mo dipelong tsa bone, botlhe ba ba ikaeletseng go ya tirong le go e dira. 3Ba amogela mo go Moše kabelo tsotlhe tse Baiseraele ba di ntsheditseng tiro ya go aga Ntlo e e Boitshepo gore e dirwe ka tsona. Mme batho ba nna ba tlisa dineo kwa go ene mo mosong mongwe le mongwe ka bopelotshweu. 4Ke fa batlhalefi botlhe ba ba dirang tiro yotlhe ya Ntlo e e Boitshepo ba tla, mongwe le mongwe a tswa kwa tirong e a e tshwereng, 5ba raya Moše ba re: “Batho ba tlisa tse dintsi go feta tse di batlegang mo tirong ya kago e Morena o laotseng gore e dirwe.”

6Jaanong Moše a laola gore go opiwe mokgosi mo bothibelelong o o reng: “A banna le basadi ba se tlhole ba dira sepe sa go oketsa kabelo ya Ntlo e e Boitshepo.” Ke fa batho ba khutla go tlisa. 7Tse di neng di ntshitswe di ne tsa ba lekana mo tirong yotlhe go e fetsa, tsa ba tsa sala.

Tempelana ya Boipontsho e a agiwa

(Ekes. 26:1-37)

8Botlhe ba ba pelo-di-tlhalefileng mo go ba ba tshwereng tiro, ba aga Tempelana ka masela a le some, e le a masweu a a ditlhale-pedi le a mabududu le a bohibidu jwa bofifadu le a bohibidu jwa madi. Oholiabe a loga masela a a nang le ditshwantsho tsa boKerubime ka botswerere. 9Lesela lengwe le lengwe la bo le na le boleele jwa mabogo a le 28 le bophara jwa mabogo a le mane; masela otlhe a na le selekanyo se le sengwe fela. 10Oholiabe a rokaganya masela a le matlhano, a ba a rokaganya gape masela a matlhano a mangwe. 11A dira digole tsa lesela le lebududu fa mafelelong a lesela lengwe le le fa thoko ga thokaganyo ya ntlha; a dira jalo gape fa mafelelong a lesela la bofelo la thokaganyo ya bobedi. 12A dira digole di le 50 mo leseleng la ntlha, a dira digole di le 50 gape fa mafelelong a lesela le le mo thokaganyong ya bobedi, digole di lebanye. 13Le gona a dira dikgogetso tsa gouta di le 50, a tshwaraganya masela a mabedi ao ka dikgogetso tseo. Moago wa nna o le mongwe jalo.

14Gape a dira masela a boboa jwa dipodi gore e nne thulelo ya tente godimo ga Tempelana. A dira masela a le 11 a a ntseng jalo. 15Lesela lengwe le lengwe la bo le na le boleele jwa mabogo a le 30 le bophara jwa mabogo a le mane. Masela a le 11 ao a ne a lekalekana. 16A rokaganya masela a matlhano go sele, le masela a marataro a mangwe go sele. 17A dira digole di le 50 fa mafelelong a lesela la bofelo la thokaganyo ya ntlha; a ba a dira digole di le 50 fa mafelelong a lesela la bofela la thokaganyo ya bobedi. 18Le gona a dira dikgogetso tsa kgotlho di le 50 go tshwaraganya tente ka tsona gore e nne nngwe fela. 19Le gona a direla Tempelana thulelo ya matlalo a diphelehu a a hubiditsweng le thulelo gape ya matlalo a dintšwa tsa lewatle ka fa godimo ga yona.

20A ba a direla Tempelana lebota la dipati tsa mokgwa. 21Lobati longwe le longwe lo ne lo na le boleele jwa mabogo a le some le bophara jwa letsogo le bontlhanngwe jwa lone. 22Lobati longwe le longwe lo ne lo na le malomelo a le mabedi a a lebaganyeng; a a direla dipati tsotlhe tsa Tempelana. 23Fa e le dipati tsa Tempelana a direla lotlhakore lwa borwa dipati di le 20. 24Dipati tse di 20 tseo a di direla ditlhako tsa selefera di le 40; a direla malomelo a mabedi a lobati longwe le longwe ditlhako di le pedi. 25Le gona a direla lotlhakore lwa bobedi lwa Tempelana lo lo lebileng kwa bokone dipati di le 20 26le ditlhako di le 40 tsa tsona tsa selefera, ditlhako di le pedi ka fa tlase ga lobati longwe le longwe. 27Morago wa Tempelana o o hularetseng bophirimatsatsi a o direla dipati di le 6. 28Dikhutlo tsa Tempelana ka kwa morago a di direla dipati di le pedi. 29Tsa bo di pataganye go tswa kwa tlase di le mmogo, di pataganye go ya kwa godimo go fitlha molepong wa ntlha. A direla tsoo pedi jalo, e bong dikhutlo tse pedi. 30E ne e le dipati di le 8, ditlhako tsa tsona tsa selefera e le ditlhako di le 16, ditlhako di le pedi fa tlase ga lobati longwe le longwe.

31Le gona a dira mephakarego ka dikota tsa morukuru, e le metlhano ya dipati tsa lotlhakore longwe lwa Tempelana, 32le mephakarego e le metlhano ya dipati tsa lotlhakore lwa bobedi lwa Tempelana, le mephakarego e le metlhano ya dipati tsa morago wa Tempelana o o hularetseng bophirimatsatsi. 33Jaanong a dira mophakarego o o fa gare gore a kgabaganye dipati ka bogare go tswa ka fa go ya ka fa. 34A manega dipati gouta, a dira melepo ya tsona ka gouta go somela mephakarego mo go yona. Le mephakarego a e manega gouta.

35Le gona a dira lesire ka masela a mabududu le a bohibidu jwa bofifadu le a bohibidu jwa madi le a masweu a a ditlhale-pedi; a logela boKerubime mo go lone jaaka setswerere. 36A le direla maotwana a le mane a mokgwa, a a manega gouta; dikgoge tsa ona e le tsa gouta; a a bopela ditlhako di le nne tsa selefera. 37Le mojako wa Tempelana a o direla sebipo ka masela a mabududu le a bohibidu jwa bofifadu le a bohibidu jwa madi le a masweu a a ditlhale-pedi, se logilwe ke mologi wa masela a a marabata; 38le maotwana a le matlhano a sona le dikgoge tsa ona. A manega ditlhogo tsa ona le melepo ya ona gouta, ditlhako tse tlhano tsa ona e le tsa kgotlho.