Setswana 1970/1987 (TSW70)
32

Namane ya gouta. Moše o rapelela morafe

(Doit. 9:6-29)

321E rile batho ba bona Moše a diega go fologa mo thabeng, ba kgobokanela kwa go Arone, ba mo raya ba re: “Nanoga o re direle modimo o o tla re etelelang pele; gonne ga re itse se se dirafaletseng Moše, monna yole yo o re ntshitseng kwa lefatsheng la Egepeto.”

2Arone a ba raya a re: “Rolang manyena a gouta a a mo ditsebeng tsa basadi ba lona le tsa bomorwa-lona le tsa bomorwadia-lona, lo a tlise kwano go nna.” 3Ke fa batho botlhe ba rola manyena a gouta a a mo ditsebeng tsa bone, ba a isa kwa go Arone. 4Ene a a amogela mo diatleng tsa bone, a seta ka seseti, a dira namane, a e bopa ka ona. Ke fa ba re: “Ke ona modimo wa lona Baiseraele, o o lo ntshitseng kwa lefatsheng la Egepeto.”

32:4
Pes. 106:19,20
1 Dikg. 12:28
Dit. 7:41

5Ya re Arone a bona jalo, a aga aletare fa pele ga yona; Arone a ba a tlhaba mokgosi a re: “Kamoso go tla nna moletlo wa Morena.” 6Jaanong ya re kamoso ba phakela, ba tlhaba ditlhabelo tsa phiso, ba tlisa ditlhabelo tsa tebogo. Morago ga moo batho ba nnela go ja le go nwa, ba tloga ba nanoga go tshameka.

32:6
1 Bakor. 10:7

7Ke fa Morena a raya Moše a re: “Yaa o fologe, gonne morafe wa gago o ò o ntshitseng kwa lefatsheng la Egepeto o sentse. 8Ba fapogile ka pele mo tseleng e ke e ba laetseng, ba itiretse namane e e bopilweng, ba e obamela, ba e tlhabela ditlhabelo ba re: ‘Ke ona modimo wa lona Baiseraele, o o lo ntshitseng kwa lefatsheng la Egepeto.’ ”

32:8
Ekes. 20:4,23
9Morena a ba a raya Moše a re: “Ke bonye morafe o, ka fitlhela e le wa dithamo tse di gagametseng. 10Mme jaanong nte bogale jwa me bo ba tukele, ke ba nyeletse, mme wena ke go dire setšhaba se segolo!”
32:10
Num. 14:11-20

11Mme Moše a kopa bopelotlhomogi mo Moreneng, Modimo wa gagwe, a re: “Morena, morafe wa gago o ò o ntshitseng kwa lefatsheng la Egepeto ka thata e kgolo le ka letsogo le le tiileng, bogale jwa gago bo tla o tukelelang? 12A Baegepeto ba se ka ba bua ba re: ‘O ba hudusitse ka maikaelelo a a bosula gore o tle o ba bolaele mo dithabeng le go ba nyeletsa mo lefatsheng!’ Boa mo bogaleng jo bo tukang jwa gago, o buse pelo, o se digele morafe wa gago mo tatlhegong. 13Gopola Aborahame le Isaka le Iseraele, batlhanka ba gago, ba o ba ikanetseng ka wena, wa ba solofetsa wa re: ‘Ke tla ntsifatsa bana ba lona jaaka dinaledi tsa legodimo, ke naya bana ba lona lefatshe lotlhe leo ke buileng ka ga lone gore ba le rue ka bosakhutleng.’ ”

32:13
Gen. 22:16,17
26:4
28:14
14Ke fa Morena a busa pelo, a sa bolae morafe wa gagwe jaaka a ne a o bopetse.

15Jaanong Moše a hulara, a fologa mo thabeng, a tshotse matlapa a mabedi a molao, e le matlapa a a kwadilweng ka ntlha tsotlhe. 16Matlapa ao a ne a dirilwe ke Modimo, le mokwalo e ne e le mokwalo wa Modimo, o gwailwe mo matlapeng.

17Jaanong ya re Jošua a utlwa modumo wa morafe o o duduetsang, a raya Moše a re: “Go leratla la ntwa mo bothibelelong.”

18Mme ene a fetola a re: “Ga se modumo wa ba ba opelelang moepelane; le gona ga se selelo sa ba ba fentsweng; ke utlwa modumo wa ba ba opelang fela.”

19Ya re a atamela bothibelelo, a bona namane le dipina; ke fa Moše a tuka bogale, a latlha matlapa a o neng a a tshotse, a a thubaganya fa tlase ga thaba. 20A ba a tsaya namane e ba e dirileng, a e fisa ka molelo, a e notetsa ga tsamaya e nna lerole, a le gasa mo metsing, a a nosa Baiseraele. 21Moše a ba a botsa Arone a re: “Morafe o, o go dirileng, mo o bileng o o leofisitse mo go kana?”

22Arone a re: “A mong wa me a se tuke bogale! O itse morafe o ka wesi, fa o le bosula. 23Ba ntheile ba re: ‘Re direle modimo o o ka re etelelang pele; gonne ga re itse se se dirafaletseng Moše, monna yole yo o re ntshitseng kwa lefatsheng la Egepeto.’ 24Ka ba raya ka re: ‘Yo o nang le gouta, a a e role.’ Ba e nneela. Ka e latlhela mo molelong, ga tswa namane e.”

25Jaanong Moše a bona morafe o latlhile botho jotlhe; gonne Arone o ne a o bo latlhisitse, mo o bileng o sotlega mo babeng ba ona. 26Ka moo Moše a ema mo kgorong ya bothibelo, a kua a re: “Yo e leng wa Morena a a tle kwano go nna!” Ke fa bomorwa Lefi botlhe ba kgobokanela kwa go ene. 27Mme a ba raya a re: “Morena Modimo wa Iseraele o bua jaana o a re: ‘A mongwe le mongwe a tlame tšhaka ya gagwe mo lethekeng la gagwe, lo boaboele mo bothibelelong go tswa kgorong go ya kgorong, mme a mongwe le mongwe a bolae morwa-rraagwe le tsala ya gagwe le wa ga gabo.’ ” 28Bomorwa Lefi ba dira ka fa Moše a ba laetseng ka teng; ga bolawa batho ba e ka nnang dikete tse tharo mo morafeng ka letsatsi leo. 29Ke fa Moše a re: “Ineeleng Morena kajeno go nna baperesiti ba gagwe gore a tle a lo nee tshegofatso; gonne mongwe le mongwe o bolaile morwawe le morwa-rraagwe.”

32:29
Ekes. 28:41
Num. 3:6-10
Doit. 33:8-11

30Ya re kamoso Moše a raya morafe a re: “Le leofile boleo jo bogolo. Mme ke tla tlhatlogela kwa Moreneng. Motlha mongwe nka bonela boleo jwa lona boitshwarelo.” 31Moše a boela kwa Moreneng a re: “Ka thapelo, Morena! Morafe o, o leofile boleo jo bogolo, wa itirela modimo wa gouta. 32Mme jaanong fa o ka ba itshwarela boleo jwa bone – ba itshwarele! Mme fa go sa nna jalo o mphimole mo lokwalong lwa gago lo o lo kwadileng.”

32:32
Pes. 69:29
Dan. 12:1
Luka 10:20
Baroma 9:3

33Mme Morena a fetola Moše a re: “Yo o nteofetseng ke ene yo ke tla mo phimolang mo lokwalong lwa me. 34Tsamaya jaanong o ise morafe o kwa felong fa ke go go boleletseng. Bona, moengele wa me o tla go etelela pele, mme ke tla ba beletsa boleo jwa bone ka letsatsi le ke tla betsang ka lone.”

32:34
Ekes. 33:2
12:14

35Morena a otla morafe jalo, ka ba diretse namane eo e Arone a e dirileng.

32:35
Ekes. 32:28