Setswana 1970/1987 (TSW70)
29

Ditaelo tsa go tlhoma baperesiti

(Lef. 8:1-36)

291“Se o tshwanetseng go se ba direla go ba itshepisa gore ba ntirele e le baperesiti ke se: Tsaya poana e le nngwe le diphelehu di le pedi tse di se nang bogole 2le dinkgwe tse di sa bedisiwang le dinkgwenyana tse di sa bedisiwang tse di dubilweng ka lookwane le dinkgwenyana tsa dipapetla tse di tshasitsweng lookwane; o di dire ka bupe jo bo boleta jwa korong. 3O di bee mo serotong se le sengwe, o be o di tlise ka seroto mmogo le poana ele le diphelehu tse pedi.

4“Mme o atametse Arone le bomorwawe kwa mojakong wa Tempelana ya Boipontsho, o ba tlhapise ka metsi. 5O be o tsee diaparo, o apese Arone hempe le kobo e kgolo ya khiba le khiba le kgwatlhana ya sehuba, o mo tlame ka moitlamo wa khiba. 6O mo rwese serwalo mo tlhogong, o gokelele papetlana e e boitshepo mo serwalong.

29:6
Ekes. 28:36
39:30
7O be o tsee lookwane lwa tlotso, o lo tshele mo tlhogong ya gagwe, o mo tlotse jalo.
29:7
Ekes. 30:25

8“Le gona o atametse bomorwawe, o ba apese dihempe, 9o ba tlame ka meitlamo, Arone le bomorwawe, o ba rwese ditlhoro gore ba amogele boperesiti ka molao o o sa khutleng; o tlatse diatla tsa ga Arone le tsa bomorwawe.

29:9
Ekes. 28:41

10“O ise poana fa pele ga Tempelana ya Boipontsho; jaanong a Arone le bomorwawe ba bee diatla mo tlhogong ya poana. 11E nne gona o tlhabang poana fa pele ga Morena fa mojakong wa Tempelana ya Boipontsho. 12O be o tsee madi mangwe a poana, o a tshase mo dinakeng tsa aletare ka monwana wa gago, mme madi otlhe a a setseng o a tshololele fa maotong a aletare.

13“Jaanong o tsee lomipi lotlhe lo lo apesitseng mogodu le mafura a a mo sebeteng le diphilo tse pedi le matlhaname a tsona, o di fisetse mo aletareng. 14Mme nama ya poana le letlalo la yona le moswang wa yona o di fise ka molelo ka kwa ntle ga bothibelelo. Ke setlhabelo sa boleo.

15“Le gona o tsee phelehu nngwe, mme a Arone le bomorwawe ba bee diatla mo tlhogong ya phelehu. 16Jaanong o tlhabe phelehu, o tsee madi a yona, o a kgatshe mo ditlhakoreng tsotlhe tsa aletare. 17O be o kgaoganye phelehu, o tlhatswe mateng a yona le memomo ya yona, o di bee fa dinameng tsa yona le fa tlhogong ya yona. 18O fisetse phelehu yotlhe mo aletareng. Ke setlhabelo sa phiso sa Morena, ke monko o o nkgang monate. Ke setlhabelo sa molelo sa Morena.

19“Le gona o tsee phelehu ya bobedi, mme a Arone le bomorwawe ba bee diatla mo tlhogong ya yona. 20E nne gona o tlhabang phelehu eo, o tsee madi mangwe a yona, o a tshase mo tsebeng e e jang ya ga Arone le mo ditsebeng tse di jang tsa bomorwawe le mo menwaneng e megolo ya diatla tsa bone tse di jang le mo menwaneng e megolo ya dinao tsa bone tse di jang. O be o kgatshe madi a a setseng mo ditlhakoreng tsotlhe tsa aletare. 21O be o tsee madi mangwe a a mo aletareng le lookwane longwe lwa tlotso, mme o di kgatshe mo go Arone le mo diaparong tsa gagwe le mo go bomorwawe le mo diaparong tsa bomorwawe nae. Ene o tla itshepa jalo le diaparo tsa gagwe le bomorwawe le diaparo tsa bone.

22“Jaanong mo phelehung eo o tsee mafura le mogatla o o mafura le lomipi lo lo apesitseng mogodu le mafura a sebete le diphilo tse pedi le matlhaname a tsona le serope se se jang – gonne ke phelehu ya go tlhoma moperesiti

29:22
Lef. 3:3,4
8:22
23le senkgwe se le sengwe le senkgwenyana se le sengwe sa lookwane le senkgwenyana se sepapetla se le sengwe, o di ntshe mo serotong sa tse di sa bedisiwang se se fa pele ga Morena. 24Tsotlhe tseo o di bee mo diatleng tsa ga Arone le mo diatleng tsa bomorwawe, o di kgadikanye e le tshupelo ya kgadikanyo fa pele ga Morena. 25O be o di tsee gape mo diatleng tsa bone, o di fisetse mo aletareng mo godimo ga setlhabelo sele sa phiso, e le monko o o nkgang monate fa pele ga Morena. Ke setlhabelo sa molelo sa Morena.

26“Jaanong o tsee sehuba sa phelehu ya go tlhoma moperesiti e e leng ya ga Arone, o se kgadikanye fa pele ga Morena. Sona e be kabelo ya gago.

27“Jaanong o itshepise sehuba seo sa setlhabelo sa kgadikanyo se se kgadikantsweng le serope sele sa seabe se se abetsweng baperesiti tse e leng tsa phelehu ya go tsenya Arone le bomorwawe mo tirong ya boperesiti

29:27
Num. 18:18
28gore e nne tsa ga Arone le tsa bomorwawe, e le tshiamelo ya bone ka bosakhutleng, di ntshiwe ke Baiseraele. Gonne ke seabe; ke seabe se se ntshiwang ke Baiseraele, e le karolo ya ditlhabelo tsa bone tsa tebogo. Ke seabe sa bone se ba se abelang Morena.

29“Diaparo tse di boitshepo tsa ga Arone e tla nna tsa bomorwawe sehularong sa gagwe gore ba tlodiwe ba di apere, ba tsenngwe tirong ya boperesiti ba di apere. 30Morwawe yo o tla nnang moperesiti mo boemong jwa gagwe, yo o tla tsenang mo Tempelaneng ya Boipontsho go direla mo Felong-ga-Boitshepo, a a di apare malatsi a supa.

31“Wena o tsee phelehu ya go ba tsenya mo tirong ya boperesiti, o apee nama ya yona mo Felong-ga-Boitshepo. 32Jaanong a Arone le bomorwawe ba je nama ya phelehu eo le senkgwe se se mo serotong fa mojakong wa Tempelana ya Boipontsho. 33A ba di je tse ba batletsweng boitshwarelo ka tsona, fa ba tsenngwa mo tirong ya boperesiti e go itshepisiwa. Mme o sele a se ka a di ja, gonne di boitshepo. 34Fa go ka sala nama ya go tlhoma moperesiti gongwe senkgwe go fitlhela kamoso, o fise tse di setseng ka molelo; a di se ka tsa jewa, gonne di boitshepo.

35“O direle Arone le bomorwawe jalo fela jaaka ke go laetse. Tiro ya go ba tsenya mo tirong ya boperesiti e tsee malatsi a supa. 36Le gona o tlhabe poana ya setlhabelo sa boleo ka letsatsi lengwe le lengwe go nna thuanyo; o tlose boleo mo aletareng ka go batla boitshwarelo mo godimo ga yona; o e tlotse go e itshepisa. 37O dire tsa go batla boitshwarelo malatsi a supa mo godimo ga aletare; o e itshepise jalo. Foo aletare e tla nna boitshepo thata. Mongwe le mongwe yo o e amang o tla itshepa.

Ditlhabelo tsa malatsi otlhe

(Num. 28:1-8)

38“Se o tshwanetseng go se dira mo aletareng ka letsatsi lengwe le lengwe ke setlhabelo sa phiso sa ka metlha sa dikwana di le pedi tse di ngwaga o le mongwe. 39Kwana nngwe o e dire setlhabelo mo mosong; kwana ya bobedi o e dire setlhabelo mantsiboa.

29:39
Pes. 141:2
40Mme o tlise karolo ya lesome ya efa ya bupe jo bo boleta jo bo dubilweng ka karolo ya bone ya hina ya lookwane lo lo thugilweng le tshupelo ya noo ya karolo ya bone ya hina ya weine mmogo le kwana ya ntlha. 41Kwana ya bobedi o e dire setlhabelo mantsiboa, o e dire le tshupelo ya dijo le tshupelo ya noo ya yona jaaka mo mosong go nna monko o o nkgang monate. Ke setlhabelo sa molelo sa Morena.

42“Ke sona setlhabelo sa phiso sa metlha yotlhe mo ditshikeng tsa lona fa mojakong wa Tempelana ya Boipontsho fa pele ga Morena; ke kwa ke tla kopanang le lona teng gore ke bue nao gona. 43Ke tla kopana le Baiseraele teng; Tempelana e tla itshepisiwa ka kgalalelo ya me.

29:43
Ekes. 20:24
44Ke tla itshepisa Tempelana ya Boipontsho le aletare jalo. Ke tla itshepisa Arone le bomorwawe gore ba ntirele e le baperesiti. 45Ke tla aga jalo mo gare ga Baiseraele, ke nna Modimo wa bone. 46Ba tla lemoga jalo, fa ke le Morena Modimo wa bone yo ke ba ntshitseng mo lefatsheng la Egepeto gore ke age mo gare ga bone ke le Morena, Modimo wa bone.