Setswana 1970/1987 (TSW70)
25

Go phuthwa dikabelo tsa go aga Tempelana

(Ekes. 35:4-9)

251Morena a bua le Moše a re: 2“Bolelela Baiseraele gore ba nntshetse dikabelo; phuthang dikabelo mo go mongwe le mongwe yo pelo ya gagwe e ratang jalo.

25:2
Ekes. 35:5,22
3Dikabelo tse lo tla di phuthang mo go bone ke gouta le selefera le kgotlho; 4le masela a mabududu le a bohibidu jwa bofifadu le a bohibidu jwa madi le a masweu le boboa jwa dipodi; 5le matlalo a diphelehu a a hubiditsweng le matlalo a dintšwa tsa lewatle le dipati tsa mokwa; 6le mafura a setlhomo sa dipone le makga a a monate a lookwane lwa tlotso le a maswalo a a nkgang monate; 7le majwe a a tlhokegang a šohama le majwe a a tlhokegang a rokelelwang mo khibeng ya boperesiti le mo pataneng ya yona. 8A ba ntirele Ntlo e e Boitshepo gore ke nne mo gare ga bone. 9Tempelana eo le dilwana tsa yona di direng gotlhe ka fa setshwantshong sa Tempelana le ka fa setshwantshong sa dilwana tsa yona se ke tla se go bontshang.
25:9
Ekes. 25:40

Letlole la Kgolagano

(Ekes. 37:1-9)

10“Le gona a ba ntirele Letlole ka dipati tsa mokwa. Boleele jwa lone e nne mabogo a le mabedi le bontlhanngwe; bophara jwa lone e nne letsogo le bontlhanngwe; bogodimo jwa lone e nne letsogo le bontlhanngwe. 11Le manege gouta e e sa pekwang, o le manege ka fa teng le ka fa ntle; o le gaole ka gouta mo tikologong. 12O le bopele melepo e le mene ya gouta, o e gokelele mo maotong a mane a lone; e le mebedi e nne mo lotlhakoreng longwe lwa lone, e mebedi e mengwe e nne mo lotlhakoreng lo longwe lwa lone. 13O betle dithobane tsa morukuru, o di manege gouta. 14O somele dithobane tseo mo melepong e e mo ditlhakoreng tsa Letlole gore Letlole le sikarwe ka tsona. 15Dithobane tseo a di nne mo melepong ya Letlole; a di se somolwe mo go yona. 16Tshupo ya matlapa a molao e ke tla e go neelang, o e tsenye mo letloleng.

25:16
Ekes. 25:21

17“Le gona o dire sekhurumelo sa thuanyo sa lone ka gouta e e sa pekwang. Boleele jwa sona e nne mabogo a le mabedi le bontlhanngwe; bophara jwa sona e nne letsogo le bontlhanngwe.

25:17
Baheb. 4:16
18Le gona o dire boKerubime ba le babedi ba gouta, o ba thule ka gouta e e kwenneng mo ntlheng tse pedi tsa sekhurumelo. 19Dira Kerubime mongwe mo ntlheng eno le Kerubime yo mongwe mo ntlheng ele. O dire boKerubime mo ntlheng tse pedi tsa sekhurumelo sa thuanyo, bone ba direlelelwe mo go sona ka gouta e le nngwe. 20BoKerubime a e nne ba ba tsharololetseng diphuka kwa godimo, ba ba okameng sekhurumelo sa thuanyo ka diphuka tsa bone. A ba lebane ka difatlhego. A difatlhego tsa boKerubime e nne tse di lebileng sekhurumelo sa thuanyo. 21Sekhurumelo sa thuanyo o se beye mo godimo ga Letlole, o tsenye tshupo ya molao e ke tla e go neelang mo Letloleng.
25:21
Ekes. 34:29
1 Dikg. 8:9
Baheb. 9:4
22Ke tla kopana nao gona foo, ke bua nao ke le mo godimo ga sekhurumelo sa thuanyo, fa gare ga boKerubime ba babedi ba ba mo godimo ga Letlole la Tshupo, ke go bolelela tsotlhe tse ke tla di go laelang gore o di begele Baiseraele.
25:22
Num. 7:89

Tafole e e nang le dinkgwe tsa tshupo

(Ekes. 37:10-16)

23“Le gona o dire lomati lwa bojelo ka dipati tsa mokwa. Boleele jwa lone e nne mabogo a le mabedi; bophara jwa lone e nne letsogo; bogodimo jwa lone e nne letsogo le bontlhanngwe. 24O lo manege gouta e e sa pekwang; o lo gaole ka gouta mo tikologong. 25O be o lo direle losi ka logong lwa bophara jwa seatla mo tikologong; losi loo lwa lone o lo gaole ka gouta mo tikologong. 26O lo direle melepo e le mene ya gouta, o gokelele melepo eo mo dikhutlong tse nne tsa maoto a lone. 27A melepo eo e nne gaufi le losi; dithobane tsa go sikara lomati loo di somelwe mo go yona. 28Dithobane tseo o betle tsa morukuru, o di manege gouta gore lomati lo sikarwe ka tsona.

29“Le gona o dire megopo ya lone le dijana tsa lone le dinkgwana tsa lone le digo tsa lone tse di dirisiwang mo tshupelong ya noo, o di dire ka gouta e e sa pekwang. 30O bee dinkgwe tsa tshupo mo lomating loo fa pele ga me ka metlha.

25:30
Lef. 24:5,6

Setlhomo sa dipone sa gouta

(Ekes. 37:17-24)

31“Le gona o dire setlhomo sa dipone sa gouta e e sa pekwang; setlhomo seo le matshego a sona le kutu ya sona di dirwe ka gouta e e thudilweng. Dikgolokwane tsa sona le dinoko tsa sona le dithunya tsa sona a di direlelwe mo go sona ka gouta e le nngwe. 32Jaanong a go tswe dikala di le thataro mo ditlhakoreng tsa sona; dikala di le tharo tsa setlhomo mo lotlhakoreng longwe lwa sona le dikala tse tharo tse dingwe tsa setlhomo mo lotlhakoreng lwa bobedi lwa sona. 33Kala nngwe le nngwe e nne le dikgolokwane tse tharo tse e keteng ke dithunya tsa moamantele, e le noko le sethunya; go nne jalo mo dikaleng tse thataro tsa setlhomo. 34Kutu ya setlhomo e nne le dikgolokwane di le nne, tse di tshwanang le dithunya tsa moamantele, e le dinoko tsa yona le dithunya tsa yona. 35Go nne le noko kwa godimo; gape go nne le noko fa tlase ga dikala tsa ntlha tsa sona; gape go nne le noko fa tlase ga dikala tsa bobedi tsa sona; gape go nne le noko fa tlase ga dikala tsa boraro tsa sona. Go nne jalo mo dikaleng tse thataro tsa setlhomo. 36Dinoko tsa tsona le dikala tsa sona mmogo le kutu e nne gouta e le nngwe; tsotlhe e nne selo se le sengwe se se thudilweng sa gouta e e sa pekwang.

37“Le gona o dire dipone tse supa tsa sona, o di tlhome mo go sona gore di bonege pele ga tsona. 38Le dipomo tsa sona le dipomelo tsa sona e nne tsa gouta e e sa pekwang. 39A go dirisiwe talente ya gouta e e sa pekwang go se dira le dilo tsotlhe tseo. 40Mme ela tlhoko gore o di dire ka fa setshwantshong sa tsona se o se bontshitsweng mo thabeng.

25:40
Ekes. 26:30
Dit. 7:44
Baheb. 8:5,7