Setswana 1970/1987 (TSW70)
23

Tshiamo le tshwanelo

231“O se ka wa bolela magatwe a ditshele. O se ka wa emela moikepi ka go nna mosupi wa kgobelelo.

23:1
Ekes. 20:16
2Se latele bontsi mo bosuleng. Le gona o se ka wa supa mo tshekong ka go faposiwa ke bontsi go sokamisa tshiamo. 3Se gobelele mohumanegi mo tshekong ya gagwe.
23:3
Lef. 19:15

4“Fa o bona kgomo ya mmaba wa gago gongwe esele ya gagwe e timetse, o e busetse kwa go ene.

23:4
Luka 6:27
5Fa o bona esele ya yo o go tlhoileng e robaditswe ke morwalo wa yona, o se ka wa mo tlhokomologa fela, nnyaya, mo thuse go e belesolola.

6“Se kgopamise tshiamo ya bahumanegi ba gago mo ditshekong tsa bone.

23:6
Doit. 27:19
7Katogana le kgang ya maaka. Se bolae yo o se nang molato yo o siameng. Gonne ga nkitla ke atlholela moikepi. 8Ò se ka wa amogela thelesetso. Gonne thelesetso e foufatsa ba ba bonang; e sokamisa mafoko a basiami.
23:8
Doit. 16:19
27:15

9“Le gona o se ka wa gatelela moeng. Kana lo itse maikutlo a moeng ka losi; gonne lo ne lo le baeng kwa lefatsheng la Egepeto.

23:9
Ekes. 22:20

Ngwaga wa bosupa, letsatsi la bosupa

10“Lema tshimo ya gago dinyaga di le thataro, o robe dijo tsa yona.

23:10
Lef. 25
Doit. 15:1-11
11Mme ka ngwaga wa bosupa o e latse, e nne fela e sa lengwe gore badidi ba morafe wa gago ba je. Tse ba di tlogelang di jewe ke diphologolo tsa naga. Le tshimo ya gago ya moweine le ditlhare tsa gago tsa olefa o dire jalo ka tsona.

12“Dira ditiro tsa gago ka malatsi a marataro, mme o ikhutse ka letsatsi la bosupa gore kgomo ya gago le esele ya gago di ikhutse; le gore morwa lelata la gago le moeng ba lapologe.

23:12
Ekes. 20:8-11

13“Itiseng mo go tsotlhe tse ke di lo boleletseng. Lo se ka lwa boka maina a medimo e sele. A a se ka a umakiwa ke melomo ya lona.

23:13
Još. 23:7

Meletlo e meraro e megolo

(Ekes. 34:18-26; Doit. 16:1-17)

14“Ntireleng moletlo gararo ka ngwaga: 15Dirang moletlo wa dinkgwe tse di sa bedisiwang, lo je dinkgwe tse di sa bedisiwang malatsi a supa ka sebaka sa kgwedi ya Abibi jaaka ke lo laetse; gonne lo hudugile kwa Egepeto ka yona. Mme lo se ka lwa bonala fa pele ga me lo iphotlhere fela.

23:15
Ekes. 12:15

16“Lo be lo dire moletlo wa thobo wa mabutswapele a dijwalo tsa lona tse di mo tshimong; le moletlo wa go fula maungo ka bofelo jwa ngwaga, fa lo kgobokanya maungo a lona mo tshimong. 17A banna botlhe ba lona ba bonale gararo ka ngwaga fa pele ga Morena Modimo.

18“Se tliseng madi a setlhabelo sa me mmogo le tse di bedisitsweng; le gona a mafura a moletlo wa me a se ka a salela kamoso.

23:18
Ekes. 12:10

19“Tse dintle tsa mabutswapele a lona di iseng kwa ntlong ya Morena Modimo wa lona. Se apeeng potsane ka mašwi a mmaayo.

23:19
Doit. 26:1-11
Ekes. 22:29
Doit. 14:21

Ditsholofetso le ditaelo

20“Bona, ke roma moengele gore a lo etelele pele, a tle a lo boloke mo tseleng, a lo fitlhise kwa felong fa ke go baakantseng.

23:20
Ekes. 14:19
21Itiseng mo go ene, lo utlwe lentswe la gagwe; se mo ganetseng, gonne o ka gana go itshwarela ditlolo tsa lona; kana nna ka nosi ke iponatsa ka ene.
23:21
Jes. 63:9,10
22Mme e tla re fa lo utlwa lentswe la gagwe, lo dira tsotlhe tse ke di lo laelang, foo ke nne mmaba wa baba ba lona, ke ganetse ba ba lo ganetsang. 23Ruri, moengele wa me o tla lo etelela pele, a lo fitlhisa kwa go Baamori le Bahethe le Baferesi le Bakanana le Bahewi le Bajebusi, mme ke tla ba fedisa. 24Lo se ka lwa obamela medimo ya bone le e seng go e direla le e seng go dira jaaka bone ba dira, mme lo e digele ruri, lo pšhwetlakanye mafika a bone a a betlilweng motloutlo.
23:24
Ekes. 20:5
Lef. 18:3

25“Direlang Morena Modimo wa lona, foo o tla tshegofatsa dijo tsa lona le metsi a lona. Ke tla tlosa malwetse mo go lona.

23:25
Ekes. 15:26
26Ga go ne go nna le mosadi ope yo o senyegelwang le yo o ka nnang moopa mo lefatsheng la lona. Ke tla lo tlaletsa palo ya malatsi.

27“Ke tla romela theregiso ya me go lo etelela pele; ke tla silofatsa morafe mongwe le mongwe o lo tla fitlhang kwa go ona. Ke tla tshabisa baba botlhe ba lona pele ga lona. 28Ke tla romela mefukgomo go lo etelela pele gore e leleke Bahewi le Bakanana le Bahethe pele ga lona.

23:28
Doit. 1:44
7:20
Još. 24:12
29Ga nkitla ke ba leleka fa pele ga lona ka ngwaga o le mongwe, e se re gongwe lefatshe la fetoga sekaka, le dibata tsa naga tsa lo ntsifalela. 30Ke tla ba leleka ke iketlile ka go latelana ga bone go ya go fitlhelela lo ate, lo je lefatshe lotlhe boswa.

31“Ke tla sega molelwane wa lona go tswa Lewatleng la Motlhaka go fitlha lewatleng la Bafelesita le go tswa kwa sekakeng go fitlha kwa nokeng ya Ferathe. Gonne ke tla neela baagi ba lefatshe leo mo diatleng tsa lona gore lo ba leleke fa pele ga lona.

23:31
Gen. 15:18
32Lo se ka lwa dira kgolagano nabo gongwe le medimo ya bone.
23:32
Ekes. 34:12
Doit. 7:2
33A ba se ka ba nna mo lefatsheng la lona, e se re gongwe ba lo nteofisetsa. Gonne fa lo ka direla medimo ya bone, ruri, e tla nna seru mo go lona.”
23:33
Baatlh. 2:3