Setswana 1970/1987 (TSW70)
22

Melao ka ga di-tsa-motho

221“Fa monna a utswa kgomo gongwe nku, a e tlhaba gongwe a e rekisa, foo a a lefe kgomo eo ka dikgomo di le tlhano le nku eo ka dinku di le nne.

22:1
Luka 19:8
2Fa legodu le bonwa le phunya ntlo le itewa, le be le swa, moitei ga a na molato wa polao. 3Fa letsatsi le setse le le tlhabetse, foo ke molato wa polao. Legodu le tshwanetse go lefa; fa le se na sepe, a le rekisiwe ka ntlha ya bogodu jwa lone. 4Fa se le se utswitseng se fitlhelwa mo diatleng tsa lone se sa phela, le fa e le kgomo gongwe esele kampo nku, foo a le lefe ka tse pedi.

5“Fa monna a fudisa mo tshimong gongwe mo tshimong ya moweine, mme a lesa diruiwa tsa gagwe di itaola ka go fula mo tshimong ya yo mongwe, foo a a lefe ka tse dintle tsa tshimo ya gagwe le ka tse dintle tsa tshimo ya moweine ya gagwe.

6“Fa molelo o ka fetela pele, wa fisa matlhaku, ga šwa mabele a a kgobokantsweng gongwe a a mo letlhakeng gongwe naga, foo yo o tshubileng molelo o tshwanetse go lefa tshenyo yotlhe.

7“Fa monna a neela mongwe-ka-ene madi gongwe dithoto gore a di mmolokele, mme di utswiwa mo ntlong ya monna yoo: Foo legodu, fa le tshwarwa, le tshwanetse go lefa gabedi. 8Fa legodu le sa tshwarwe, a mong wa ntlo a atamele fa pele ga baatlhodi, go tlhotlhomisiwe gore a ga se ene o tsereng dithoto tsa mongwe-ka-ene.

22:8
Ekes. 21:6

9“Ka gale, fa go le kganetsanyo ka ga molato wa kgomo gongwe wa esele gongwe wa sefutshane gongwe wa kobo gongwe wa se sengwe se se timetseng, fa yo o latlhegetsweng a re: ‘Ke sa me!’ A kgang ya ba babedi bao e tle fa pele ga baatlhodi. Mme yo baatlhodi ba mmonang molato, a a lefe mongwe-ka-ene gabedi.

10“Fa monna a neela mongwe-ka-ene esele gongwe kgomo gongwe sefutshane gongwe seruiwa se sengwe gore se nne lefisa, mme se swa gongwe se robega gongwe se thopiwa, go sa bone ope: 11Foo a go ikana ka Morena go fedise kgang ya ba babedi bao ya go re, a ga se ene yo o jeleng seruiwa sa mongwe-ka-ene; a mong wa sona a dumele gona, mme yole a se ka a lefa. 12Mme fa se utswilwe tota mo go ene, a a lefe mong wa sona. 13Fa se gagotswe tota ke sebata, a a se tlise se itshupe jalo; ga a na go lefa se se gagotsweng.

22:13
Gen. 31:39

14“Fa motho a adima sengwe mo go mongwe-ka-ene, mme se robega gongwe se swa, mong wa sona a se yo, foo moadimi o tshwanetse go se lefa. 15Fa mong wa sona a ne a le fa go sona a se ka a lefa. Fa se adimilwe ka madi, tuelo ya kadimo ke yona tefa.

Melao ka ga kgokafalo le ka ga tse dingwe

16“Fa monna a raela lekgarebe le le iseng le beelelwe, a robala nalo, a a le ntshetse bogadi jo bo tletseng, e nne mosadi wa gagwe.

22:16
Doit. 22:28,29
17Mme fa rraalo a ka gana go le mo naya, a a lefe madi a a kana ka bogadi jwa lekgarebe.

18“Mosadi wa moloi o se ka wa mo lesa a phela.

22:18
Lef. 20:6,27
Doit. 18:10
1 Sam. 28:9

19“Mongwe le mongwe yo o robalang le seruiwa o tshwanetse go bolawa.

22:19
Lef. 18:23
Doit. 27:21

20“Yo o tlhabelang medimo e sele, e seng Morena a le esi fela, a a bolawe, o hutsitswe ke Modimo.

22:20
Doit. 13:7-18
17:2-7

21“Lo se ka lwa gatelela moeng le e seng go mo pitlaganya; gonne lo ne lo le baeng kwa lefatsheng la Egepeto.

22:21
Ekes. 23:9
Lef. 19:33,34
Doit. 10:18,19
24:17,18
27:19
22Lo se ka lwa bogisa motlholagadi ope le e seng lesiela lepe.
22:22
Jes. 1:17
23Gonne fa lo ka ba bogisa, mme ba goela go nna, ruri, ke tla utlwa selelo sa bone. 24Le gona ke tla tuka bogale, ke lo bolaisa tšhaka gore basadi ba lona ba nne batlholagadi, le bana ba lona ba nne masiela.

25“Fa o adima mongwe-ka-wena yo o humanegileng wa morafe wa me madi, o se ka wa a tsadisa. Se batleng koketso mo go ene.

22:25
Lef. 25:36
Doit. 23:20
24:10
26Fa o tsaya kobo ya mongwe-ka-wena go emela molato, o e mmusetse letsatsi le ise le phirime.
22:26
Doit. 24:12,13
27Gonne ke yona fela e a e aparang, ke yona seaparo sa mmele wa gagwe. Fa e se yo, o ka robala ka eng? Go seng jalo, o tla goela go nna, mme ke tla mo utlwa, gonne ke bopelotlhomogi.

28“O se ka wa kgala Modimo; o se ka wa hutsa mmusi morafeng wa ga eno.

22:28
Ekes. 21:6
Moreri 10:20
Dit. 23:5

29“Se diege go ntsha kabelo ya thobo yotlhe le ya matute a segatelo sa gago; o nkabele morwao wa ntlha.

22:29
Doit. 18:4
Ekes. 13:2,13
30Dira fela jalo le ka maitibolo a dikgomo tsa gago le a dinku tsa gago. A di nne le bommaatso malatsi a supa; mme e re ka letsatsi la borobedi ò di ntsisetse.
22:30
Lef. 22:27

31“Lo nne batho ba me ba ba boitshepo. Lo se ka lwa ja nama ya se se gagotsweng mo nageng; lo e latlhele dintšwa.