Setswana 1970/1987 (TSW70)
19

Baiseraele ba fitlha kwa thabeng ya Sinai

191E rile ka kgwedi ya boraro, Baiseraele ba fitlha kwa sekakeng sa Sinai ka letsatsi la kgwedi le ba hudugileng mo lefatsheng la Egepeto ka lone. 2Ba ne ba tlogile kwa Rafidime, ba fitlha sekakeng sa Sinai, ba thibelela mo sekakeng. Baiseraele ba thibelela gona go lebagana le thaba. 3Moše a tlhatlogela kwa Modimong, mme Morena a mmitsa a le mo thabeng a re: “Bua jaana le Bajakobe, o ree Baiseraele o re: 4‘Lo bonye ka nosi tse ke di diretseng Baegepeto, mme lona ka lo belega ka diphuka tsa bontswi, ka lo tlisa go nna. 5Jaanong fa lo utlwa se ke se lo bolelelang, lo se dira, lo tshegetsa kgolagano ya me, foo lo tla nna ba me go feta merafe yotlhe; gonne lefatshe lotlhe ke la me. 6Mme lona lo tla nna morafe wa me wa baperesiti le setšhaba se se boitshepo.’ Ke ona mafoko a o tla a bolelelang Baiseraele.”

19:6
1 Pet. 2:9
Tshen. 1:6
Lef. 19:2

7Moše a tla, a bitsa bagolo ba morafe, a ba begela mafoko aotlhe ao a Morena o a mo laetseng. 8Morafe otlhe wa araba mmogo wa re: “Tsotlhe tse Morena o di buileng re tla di dira.” Moše a busetsa Morena karabo ya morafe.

9Morena a raya Moše a re: “Bona, ke tla tla koo go wena ke le mo lerung le le kimakima gore morafe o nkutlwe ke bua le wena, mme ba go dumele ka bosakhutleng.” Moše a begela Morena mafoko a morafe. 10Morena a laela Moše a re: “Yaa kwa morafeng, o ba itshepise kajeno le kamoso; a ba tlhatswe diaparo tsa bone. 11A ba etleetsegele letsatsi la boraro. Gonne ka letsatsi la boraro Morena o tla fologela mo thabeng ya Sinai fa pele ga matlho a morafe otlhe. 12Le gona beela morafe molelwane mo tikologong ya thaba, o ba ree o re: ‘Itiseng gore lo se palame mo thabeng, le e seng go e ama kwa tlase. Mongwe le mongwe yo o amang thaba e o tshwanetse go bolawa.

19:12
Ekes. 34:3
13A e se ka ya amiwa ka diatla, gonne yo o e amang o tshwanetse go kgobotlediwa ka majwe gongwe go thuntshiwa ka metswi. Le fa e le seruiwa, a se bolawe, gongwe motho a a se ka a phela! Mme fa lonaka lo lela sebaka, ba ka tlhatlogela mo thabeng.’ ”
19:13
Baheb. 12:18-20

14Moše a fologa mo thabeng, a tla kwa morafeng, a itshepisa morafe, mme ba tlhatswa diaparo tsa bone. 15A raya morafe a re: “Iketleeletseng letsatsi la boraro. Se atameleng mosadi!”

19:15
1 Bakor. 7:5

16Jaanong e rile bo sa ka letsatsi la boraro, ga nna ditumo tsa maru le dikgadima le maru a mantsho mo godimo ga thaba; le gona lonaka lwa kgelebetega ka thata e kgolo. Ke fa morafe otlhe o o mo bothibelelong o tshoga.

19:16
Baheb. 12:21
17Jaanong Moše a ntsha morafe mo bothibelelong gore o kgatlhantshe Modimo; ba ya ba ema fa tlase ga thaba. 18Thaba yotlhe ya Sinai ya kua musi ka gore Morena o ne a fologela mo go yona a le mo molelong; musi wa yona wa tlhatloga jaaka musi wa leiso. Mme thaba yotlhe ya roroma thata. 19Go kgelebetega ga lonaka ga nna ga golela kwa godimo. Moše a bua, mme Modimo wa mo fetola ka kodu.
19:19
Dit. 7:38
20E rile Morena a sena go fologela mo setlhoeng sa thaba ya Sinai Morena a biletsa Moše teng, mme Moše a tlhatloga. 21Morena a raya Moše a re: “Fologa o laele morafe, e se re gongwe ba sutlhela kwa Moreneng go leba, ba tloga ba swa ka bontsi. 22Le gona a baperesiti ba ba atamelang Morena ba itshole bophepa, e se re gongwe Morena a ba tlhasela a gaketse.”

23Mme Moše a raya Morena a re: “Morafe o palelwa ke go tlhatlogela mo thabeng ya Sinai; gonne o re laetse thata ka wesi wa re: ‘Agelela thaba ka logora, o e itshepise.’ ”

24Morena a mo fetola a re: “Tsamaya o fologe, mme o boe o tlhatloge gape o na le Arone; mme a baperesiti le morafe ba se ka ba sutlha go tlhatlogela kwa Moreneng, e se re gongwe a ba tlhasela a gaketse.” 25Moše a fologela kwa bathong, a ba bolelela.

20

Ditaolo tse some tse di boitshepo

(Doit. 5:1-21)

201Ya baa gona Modimo o buang mafoko aotlhe a, wa re:

20:1
Doit. 5:6-19
Math. 5:17-48
2“Ke nna Morena Modimo wa gago yo ke go ntshitseng mo lefatsheng la Egepeto mo ntlong ya botlhanka.

3“O se nne le medimo epe e sele kwa ntle ga me.

20:3
Doit. 6:4,5
1 Bakor. 8:6

4“O se ka wa itirela modimo wa seseto, le fa e le setshwantsho sepe sa tse di kwa godimo mo legodimong, le fa e le sa tse di mo lefatsheng, gongwe sa tse di mo metsing a a kwa tlase ga lefatshe.

20:4
Lef. 26:1
Doit. 27:15
Pes. 97:7
Jes. 40:18-26
Baroma 1:23
5O se ka wa e obamela le e seng go e direla. Gonne nna Morena, Modimo wa gago, ke Modimo o o lefufa, o ke beletsang bana tshiamololo ya borraabo go ya losikeng lwa boraro le lwa bone lwa bona ba ba ntlhoang.
20:5
Ekes. 34:7
Jer. 31:29,30
Hes. 18:2,3,20
6Mme ba tshika di le dikete ba ba nthatang le go tshegetsa ditaolo tsa me, ke ba direla ka bopelotlhomogi.

7“O se ka wa bolela leina la Morena, Modimo wa gago, mo go sa tshwanelang; gonne yo o bolelang leina la gagwe mo go sa tshwanelang, Morena ga a kitla a mo lesa a sa mo otle.

20:7
Lef. 24:16

8“Gakologelwa letsatsi la Sabata, o le itshepise.

20:8
Ekes. 16:25
Hes. 20:12
Mar. 2:27,28
Bakol. 2:16,17
9Dira ka malatsi a marataro, o fetse tiro yotlhe ya gago; 10mme letsatsi la bosupa ke Sabata wa Morena, Modimo wa gago. Se dire tiro epe ka lone, wena le morwao le morwadio le motlhanka wa gago le lelata la gago le seruiwa sa gago le moeng wa gago yo o mo dikgorong tsa gago. 11Ka gonne Morena o dirile legodimo le lefatshe le lewatle le tsotlhe tse di mo go tsona ka malatsi a le marataro, mme a ikhutsa ka letsatsi la bosupa. Ke ka moo Morena a tshegofaditseng letsatsi la Sabata, a le itshepisa.
20:11
Gen. 2:2,3

12“Tlotla rraago le mmaago gore malatsi a gago a nne mantsi mo lefatsheng le Morena, Modimo wa gago, o tla le go nayang.

20:12
Math. 15:4
Baef. 6:2,3

13“O se ka wa bolaya.

20:13
Ekes. 21:12
Gen. 9:5,6
Jak. 2:11

14“O se ka wa akafala.

20:14
Lef. 20:10
Baef. 5:3-5

15“O se ka wa utswa.

20:15
Lef. 19:11
Baef. 4:28

16“O se ka wa bua maaka ka ga mongwe-ka-wena.

20:16
Ekes. 23:1
Baef. 4:25

17“O se ka wa eletsa ntlo ya mongwe-ka-wena. O se ka wa eletsa mosadi wa mongwe-ka-wena, le e seng motlhanka wa gagwe, le e seng lelata la gagwe, le e seng kgomo ya gagwe, le e seng esele ya gagwe, le e seng sepe se e leng sa mongwe-ka-wena.”

20:17
Baroma 7:7
13:9

Baiseraele ba a boifa

(Doit. 5:22-33)

18Jaanong e rile batho botlhe ba utlwa ditumo tsa maru le go kgelebetega ga lonaka, e bile ba bona dikgadima le thaba e kua musi, batho ba boifa, ba roroma, ba emela kgakala. 19Ba raya Moše ba re: “A e nne wena o buang le rona, re tla utlwa; mme a Modimo o se ka wa bua le rona, e se re gongwe ra swa.”

20Mme Moše a raya morafe a re: “Se boifeng, gonne Modimo o tlile go lo leka gore lo nne lo o boife ka metlha, mme lo se ka lwa leofa.” 21Mme morafe wa emela kgakala, Moše ene a atamela leru le le kwenneng le Modimo o neng o le mo go lone.

20:21
Baheb. 12:18-20

Ditaelo ka ga aletare

22Ke fa Morena a laela Moše a re: “Bua jaana le Baiseraele o re: ‘Lo bonye ka losi, fa ke bua le lona ke le kwa legodimong. 23Lo se ka lwa kaya sepe jaaka nna; lo se ka lwa itirela medimo ya selefera gongwe ya gouta. 24O ntirele aletare ya mmu, o ntlhabele ditlhabelo tsa gago tsa phiso le ditlhabelo tsa gago tsa tebogo le dinku tsa gago le dikgomo tsa gago mo go yona. Ke tla tla kwa go wena, ke go tshegofatsa mo felong gongwe le gongwe kwa ke go gopodisang leina la me teng.

20:24
Ekes. 27:1,8
29:42,43
Doit. 12:5
25Mme fa o ntirela aletare ya matlapa, o se ka wa e aga ka majwe a a betlilweng. Gonne fa o kgadikanya sediri sa tshipi sa gago godimo ga ona, o a itshepolola.
20:25
Doit. 27:5
Još. 8:31
26Le gona o se ka wa palamela kwa aletareng ya me ka mapalamo gore bosaikatega jwa gago bo se ka jwa senolwa fa pele ga yona.’

21

Melao ka ga batlhanka

(Doit. 15:12-18)

211“Ditaelo tse o tla di ba begelang ke tse: 2Fa o reka lekgoba la Mohebere, a le go direle dinyaga di le thataro, mme ka ngwaga wa bosupa a le gololwe le tsamae, le sa ithekolole ka sepe.

21:2
Lef. 25:29,40
Doit. 15:12-17
Jer. 34:14
3Fa le tlile le le losi a le gololwe le le losi; fa le tlile le mosadi, a le gololwe le mosadi wa lone. 4Mme fa morena wa lone a le naya mosadi yo o le belegelang bomorwa gongwe bomorwadi, mosadi yoo le bana ba gagwe ke ba morena wa lone. Monna a gololwe a le esi fela. 5Mme fa lekgoba le bolela ka pelotshweu le re: ‘Ke rata morena wa me le mosadi wa me le bana ba me, ga ke rate go gololwa ka tsamaya,’ 6foo morena wa lone a a le tlise fa pele ga baatlhodi, a le atametse lobati gongwe kota ya lone, mme morena wa lone a a le phunye tsebe ka thoko, e le gore le nne lekgoba la gagwe ka metlha yotlhe.
21:6
Ekes. 22:7,8,27
Doit. 1:17
Pes. 82

7“Mme fa motho a rekisa morwadie gore a nne lekgoba, lone le se ka la gololwa jaaka lekgoba la monna.

21:7
Doit. 15:12
8Fa le sa kgatlhe morena wa lone ntlheng ya bosadi, a a le lese le rekololwe. Mme ga a na thata go le rekisa mo morafeng o sele, gonne o le diretse ka boikanyologo. 9Mme fa a le tseela morwawe, a a le direle tse di tshwanetseng bomorwadia motho. 10Fa a tsaya mosadi yo mongwe, a se ka a fokotsa dijo tsa lone le diaparo tsa lone le tshwanelo ya lone ya nyalo. 11Fa a sa le direle dilo tse tharo tse, a le gololwe fela, le sa lefelwe sepe.

Melao ka ga babolai

12“Yo o itayang motho gore a be a swe, o tshwanetse go bolawa.

21:12
Gen. 9:6
Ekes. 20:13
Math. 5:21,22
13Mme fa a sa dira ka bomo, mme Modimo o iteisa seatla sa gagwe, foo ke tla go bontsha felo kwa a ka tshabelang teng.
21:13
Num. 35:6-29
Doit. 19:4-13
14Mme fa monna a tlhasela mongwe-ka-ene ka bomo gore a mmolae ka bolotsana, ene lo mo tlose, le fa a le fa aletareng ya me gore a swe.
21:14
1 Dikg. 2:29,31

15“Yo o itayang rraagwe gongwe mmaagwe, a a bolawe.

16“Yo o utswang motho, a mo rekisa gongwe a fitlhelwa a mo tshotse, o tshwanetse go bolawa.

21:16
Doit. 24:7
1 Tim. 1:10

17“Yo o hutsang rraagwe gongwe mmaagwe o tshwanetse go bolawa.

18“Fa banna ba lwa, mme mongwe a itaya yo mongwe ka lentswe gongwe ka letswele, mme e se mo a ka swang, mme a robala a ikoka. 19Jaanong fa a tsoga gape, a itsamaela kwa ntle ka thobane ya gagwe, foo yo o mo iteileng a se ka a otlwa; fela a mo lefele ditshenyegelo tsa go lwala ga gagwe le dikalafo go ya a be a fole.

20“Fa monna a itaya motlhanka wa gagwe gongwe lelata la gagwe ka thobane gore a be a swele mo diatleng tsa gagwe, o tshwanetse go bediwa. 21Fela fa moitewa a phela letsatsi gongwe malatsi a le mabedi, foo a se ka a bediwa, ka a mo rekile.

22“Fa banna ba lwa, mme ba thula mosadi yo moimana, mme a senyegelwa go se na bogole jo bongwe, moitei o tshwanetse go lefisiwa ka fa monna wa mosadi yoo a mo lefisang ka teng. Go lefiwe fa pele ga baatlhodi. 23Mme fa a dirafalelwa ke bogole jo bongwe, o tshwanetse go lefela bophelo ka bophelo

21:23
Lef. 24:19,20
Doit. 19:21
Math. 5:38
24le leitlho ka leitlho le leino ka leino le seatla ka seatla le lekoto ka lekoto 25le phiso ka phiso le ntho ka ntho le letsadi ka letsadi.

26“Fa monna a itaya motlhanka wa gagwe gongwe lelata la gagwe mo leitlhong, a le senya, a a mo lese a tsamae, a mo golole ka ntlha ya leitlho la gagwe. 27Gongwe fa a kgola motlhanka wa gagwe gongwe lelata la gagwe leino, a a mo lese a tsamae, a mo golole ka ntlha ya leino la gagwe.

Boikarabelo jwa mong wa dilo

28“Fa kgomo e tlhaba monna gongwe mosadi gore a be a swe, foo kgomo e tshwanetse go kgobotlediwa ka majwe, nama ya yona e se ka ya jewa, mme mong wa yona ga a bediwe. 29Mme fa e le kgomo e e sa bolong go tlhaba, mme mong wa yona a ntse a begelwa, mme a sa e dise, fa yona e bolaya monna gongwe mosadi, gona kgomo eo e kgobotlediwe, mme mong wa yona le ene a bolawe.

21:29
Gen. 9:5
30Fa a lefisiwa madi a boitshwarelo, a a lefe tsotlhe tse a di lefisiwang gore a rekolole bophelo jwa gagwe. 31Le fa e tlhaba mosimane gongwe e tlhaba mosetsana, a mong wa yona a direlwe ka fa molaong o. 32Fa kgomo eo e tlhaba motlhanka gongwe lelata, mong wa yona o tshwanetse go ntshetsa morena wa gagwe selefera ya dišekele di le 30, mme kgomo eo e kgobotlediwe ka majwe.

33“Fa monna a khurumolola sediba gongwe fa monna a epile sediba, a sa se khurumele, mme go wela kgomo gongwe esele mo go sona, 34mong wa sediba a a e lefe ka selefera, a e busetse mong wa yona jalo, mme setoto e nne sa gagwe. 35Fa kgomo ya motho e tlhaba kgomo ya mongwe-ka-ene, e be e swa, foo a ba rekise kgomo e e phelang, ba kgaogane tlhwatlhwa ya yona; le e e suleng ba e kgaogane. 36Gongwe fa go itsiwe gore kgomo ga e bolo go tlhaba, mme mong wa yona a sa e dise, foo o tshwanetse go lefa kgomo ka kgomo, mme e e suleng e nne ya gagwe.