Setswana 1970/1987 (TSW70)
15

Sefela sa tebogo sa Baiseraele

151Ka sebaka seo Moše le Baiseraele ba opelela Morena sefela, ke se, ba se tlhaba ba re:

“A nke ke opelele Morena,

gonne o mogolo thata.

Dipitse o di latlhetse mo

lewatleng le bapalami ba tsona.

15:1
Tshen. 15:3

2Morena ke thata ya me

le sefela sa me;

ene e ne e le thuso ya me.

Ke ene Modimo wa me,

ke tla mo tumisa;

ke Modimo wa ga rre,

ke tla mo godisa.

15:2
Pes. 118:14
Jes. 12:2

3Morena ke mogale tlhabanong;

leina la gagwe ke Morena.

15:3
Ekes. 14:14
3:15
Pes. 46:10

4O digetse dikoloi tsa ga Farao

le mephato ya gagwe

mo lewatleng;

bagale ba ba tlhaotsweng

ba gagwe o ba nweditse

mo Lewatleng la Motlhaka.

5Dintelo di ba khurumeditse,

ba fologela madibeng

jaaka majwe.

6Morena,

letsogo le le jang la gago

le galaleditswe ka thata;

Morena,

letsogo le le jang la gago

le tšhwetlakanya baba.

7Ba ba go tsogelang

o ba diga ka borena

jo bogolo jwa gago;

o tukisa bogale jwa gago,

bo ba ja jaaka dirite.

15:7
Jes. 47:14

8Metsi a ne a kgobokanngwa

ka pudulo ya dinko tsa gago,

dintelo tsa ema jaaka lobota;

madiba a thema

mo gare ga lewatle.

9Mmaba a re:

‘Ke tla ba latela,

ke ba tshwara,

ke aba thopo,

ke kgorisa keletso ya me

ka bone;

ke tla somola tšhaka,

ke ba nyeletsa

ka letsogo la me.’

10Mme ya re o budula

ka phefo ya gago,

lewatle la ba khurumetsa;

ba rôrômela mo metsing

a magolo jaaka tshipi.

11Morena,

ke mang mo medimong

yo o tshwanang le wena?

Ke mang yo o galaleditsweng

ka boitshepo,

yo o boitshegang ka ditiro

tse di bokwang,

yo o dirang dikgakgamatso

jaaka wena?

15:11
Ekes. 18:11
Pes. 72:18,19

12E rile o otlolola letsogo

le le jang,

lefatshe la ba metsa.

13Ka bopelotlhomogi jwa gago

o gogile morafe

o ò o rekolotseng,

wa o isa kwa felong

fa go boitshepo ga gago,

ka thata ya gago.

14E rile merafe e utlwela jalo,

ya roroma;

metlotsedi ya tshwara

baagi ba Felesita.

15:14
Još. 2:9-11

15Foo dikgosana tsa Etomo

tsa tshoga,

teteselo ya wela beng ba thata

ba Moabe;

baagi botlhe ba Kanana

ba roroma.

16Poifo ya ba wela le therego,

ba tlhoka puo jaaka lefika

ka ntlha ya bogolo

jwa letsogo la gago;

go fitlhelela morafe wa gago

o fete, Morena;

go fitlhelela morafe

o ò o rekolotseng o fete.

17O tla ba fitlhisa,

o ba baya mo thabeng

e e leng ya gago,

Morena, mo felong

fa o go ipaakanyeditseng

go nna gona;

mo felong fa go boitshepo,

fa go etleeditsweng

ke diatla tsa gago, Morena.

18Morena o tla busa ka gale

le ka bosakhutleng.”

15:18
Pes. 93:1

Sefela sa ga Miriame

19Gonne go tsenye dipitse tsa ga Farao le dikoloi tsa gagwe le bapalami ba tsona mo lewatleng, mme Morena a busa metsi a lewatle; ona a ba khurumetsa. Mme Baiseraele ba tsamaya fa go omeletseng, fa ba tshela lewatle.

15:19
Ekes. 14:22-29
20Le Miriame, moporofeti wa sesadi, kgaitsadia Arone, a tsaya moropana ka letsogo; basadi botlhe ba tswa, ba mo sala morago ba tshotse meropana, ba ntse ba bina.
15:20
Pes. 68:26
21Mme Miriame a ba tlhabela sefela a re:

“A re bakeng Morena,

gonne o mogolo thata.

O digetse dipitse

le bapalami ba tsona

mo lewatleng.”

15:21
Ekes. 15:1

Metsi a kwa Mara

22Jaanong Moše a tsweletsa Baiseraele pele, ba tloga kwa Lewatleng la Motlhaka ba ya kwa sekakeng sa Sure; ba sepela malatsi a le mararo ba sa bone metsi. 23Ya re ba fitlha kwa Mara, ba palelwa ke go nwa metsi a teng; gonne a ne a galaka. Ke ka moo leina la felo foo go tweng Mara.15:23 Ke go re: Bogalaka. 24Mme batho ba ngongoregela Moše ba re: “Re tla nwa eng?” 25Jaanong ya re ene a goela kwa Moreneng, Morena a mo supetsa setlhatshana sengwe; ya re a sena go se latlhela mo metsing, metsi a nna monate. Gona foo a ba beela melao le dikaelo, foo a ba leka 26a re: “Fa ò utlwa lentswe la Morena Modimo wa gago ka boikanyo, o dira tse di siameng mo matlhong a gagwe, o sekegela ditaolo tsa gagwe tsebe, o tshegetsa melao yotlhe ya gagwe, ga nkitla ke go bolaisa bolwetse bope jo ke watlhaileng Baegepeto ka jona. Gonne nna Morena ke tla nna ngaka ya gago.”

15:26
Doit. 7:15
32:39
Math. 9:12

27Morago ga moo ba fitlha kwa Elime, fa go neng go le metswedi e le 12 le ditlhare tsa mekolane di le 70. Ba thibelela teng fa metsing.