Setswana 1970/1987 (TSW70)
14

Baiseraele ba tshela lewatle

141Morena a laela Moše a re: 2“Bolelela Baiseraele gore ba fapoge tsela, ba thibelele ka fa ntle ga Phihagirothe fa gare ga Migetole le lewatle. Thibelelang fa lewatleng go lebagana le Baale-Sefone. 3Farao o tla raya morafe wa gagwe a re: ‘Baiseraele ba timetse mo nageng. Sekaka se ba thibetse.’ 4Mme ke tla thatafatsa pelo ya Farao gore a ba latele. Ke tla ikgalaletsa ka Farao le ka mephato yotlhe ya gagwe. Baegepeto ba tla lemoga jalo, fa ke le Morena.” Baiseraele ba dira jalo.

14:4
Ekes. 4:21
9:16
Hes. 28:22

5Jaanong e rile kgosi ya Egepeto e begelwa gore morafe oo o tshabile, Farao le batlhanka ba gagwe ba tlhanoga, ba galefela morafe oo ba re: “Kana re dirileng, fa re lesitse Baiseraele ba tsamaya, mme ba tlogela go re direla.” 6Ke fa Farao a golega koloi ya ntwa ya gagwe, a tsamaya le batho ba gagwe. 7A tlhaola dikoloi tsa ntwa di le 600, a ba a tsaya dikoloi tsotlhe tsa ntwa tsa Egepeto, tsotlhe di palangwe ke bagale. 8Mme Morena o ne a foufaditse pelo ya Farao, kgosi ya Egepeto, gore a latele Baiseraele, a sa bone gore Baiseraele ba hudugile ka letsogo la Morena le le tsholetsegileng.

14:8
Ekes. 13:9
9Baegepeto ba ba latela – e le dipitse le dikoloi tsotlhe tsa ntwa tsa Farao le bapalami ba tsona le mephato yotlhe ya gagwe – ba ba tshwara ba thibeletse fa lewatleng kwa Phihagirothe gaufi le Baale-Sefone.

10Ya re Farao a atamela, Baiseraele ba tlhatlosa matlho, ba bona Baegepeto ba ba latetse. Ke fa ba tshwarwa ke poifo, ba goela Moreneng, 11ba raya Moše ba re: “A go ne go se na mabitla kwa Egepeto, fa o re huduseditse go tla go swela mo sekakeng? O ne o re ntshetsang kwa Egepeto? 12A ga re a go bolelela kwa Egepeto ra re: ‘Re lese re direle Baegepeto!’ Gonne go botoka mo go rona go direla Baegepeto bogolo go go swela mo sekakeng.”

13Mme Moše a raya morafe a re: “Se boifeng, emang lo tiile, lo tle lo bone pholoso ya Morena e o tla e lo direlang kajeno. Gonne Baegepeto ba lo ba bonang kajeno ba, ga lo kitla lo tlhola lo ba bona gape ka bosakhutleng. 14Morena o tla lo tlhabanela, mme lona lo didimale fela.”

14:14
Doit. 1:30
2 Ditiraf. 20:15
Jes. 30:15

15Morena a raya Moše a re: “O goelelang kwa go nna? Raya Baiseraele ba tsamaele pele. 16Mme wena o tsholetse thobane ya gago, o otlololele lewatle letsogo, o le kgaoganye gore Baiseraele ba tsene ba le tshele fa go omileng. 17Bona, ke tla thatafatsa dipelo tsa Baegepeto gore le bone ba tsene ba lo setse morago. Ke tla ikgalaletsa jalo ka Farao le ka mephato yotlhe ya gagwe le ka dikoloi tsa ntwa tsa gagwe le ka bapalami ba tsona. 18Mme e tla re fa ke ikgalaletsa ka Farao le ka dikoloi tsa ntwa tsa gagwe le ka bapalami ba tsona, ke gona Baegepeto ba tla lemogang gore ke nna Morena.”

19Ke fa moengele wa Modimo yo o etelelang mephato ya Baiseraele pele, a tloga a ya kwa morago ga bone; pinagare ya leru le yona ya tloga fa pele ga bone, ya ya ya ema fa morago ga bone.

14:19
Ekes. 13:21
20Ya tsena fa gare ga mephato ya Baegepeto le ya Baiseraele. Mme leru leo la bo le le lentsho ntlheng ya Baegepeto, le bonesa bosigo ntlheng ya Baiseraele. Ka moo ba palelwa ke go atamelana bosigo jotlhe.

21Jaanong Moše a otlololela lewatle letsogo, mme Morena a tlosa metsi a lewatle ka phefo e e thata ya botlhabatsatsi bosigo jotlhe, a fetola lewatle naga e e omileng, metsi a kgaogana. 22Mme Baiseraele ba tsena mo gare ga lewatle, ba le tshela fa go omileng. Metsi a nna jaaka dipota mo go bone mo ntlheng tsoo pedi.

14:22
Još. 4:23
Jes. 11:15,16
1 Bakor. 10:1
Baheb. 11:29
23Baegepeto ba ba latela, ba tsena mo gare ga lewatle ba ba setse morago ka dipitse tsotlhe tsa ga Farao le dikoloi tsa ntwa tsa gagwe le bapalami ba tsona.
14:23
Ekes. 15:19
24Ya re ka masa Morena a okomela mephato ya Baegepeto a le mo pinagareng ya molelo le ya leru, a raraanya mephato ya Baegepeto.
14:24
Pes. 34:17
104:32
25A somola maotwana a dikoloi tsa ntwa tsa bone, a di tsamaisa ka bothata. Ke fa Baegepeto ba re: “A re tshabeng Baiseraele; gonne Morena o a ba tlhabanela, o tlhabana le rona Baegepeto.”
14:25
Ekes. 14:14
Pes. 64:10

26Jaanong Morena a raya Moše a re: “Otlololela lewatle letsogo gore metsi a boe, a khurumetse Baegepeto le dikoloi tsa ntwa tsa bone le bapalami ba tsona.” 27Ya re Moše a otlololela lewatle letsogo, metsi a lewatle a boela mo mannong a ona ka mahube a moso, mme Baegepeto ba tshaba ba tlhabaganye nao. Morena a nwetsa Baegepeto jalo mo gare ga lewatle. 28Metsi a boa, a khurumetsa dikoloi tsa ntwa le bapalami le mephato yotlhe ya ga Farao ba ba neng ba tsenye mo lewatleng ba setse Baiseraele morago; ga se ka ga falola ope wa bone, le e seng a le mongwe fela. 29Mme Baiseraele ba ne ba tsamaile fa go omileng, fa ba tshela lewatle; metsi e ne e le lobota mo go bone mo ntlheng tsoo pedi.

14:29
Ekes. 14:22

30Ka letsatsi leo Morena o namoletse Baiseraele jalo mo diatleng tsa Baegepeto, mme Baiseraele ba bona ditoto tsa Baegepeto fa losing lwa lewatle. 31Jaanong ya re Baiseraele ba lemoga tiro e kgolo e Morena o e dirileng mo go Baegepeto, ba boifa Morena, ba dumela mo Moreneng le mo go Moše, motlhanka wa gagwe.

14:31
Ekes. 19:19
2 Ditiraf. 20:20