Setswana 1970/1987 (TSW70)
13

Maitibolo a Baiseraele a itshepela Morena

131Morena a ba a bua le Moše a re: 2“Ntlhaolele maitibolo otlhe; sengwe le sengwe se mmaaso a itibolang ka sona, ke sa me mo bathong le mo diruiweng.”

13:2
Num. 8:17,18
18:15
Luka 2:23

Moletlo wa Dinkgwe tse di sa bedisiwang

3Mme Moše a raya morafe a re: “Gakologelwang letsatsi le lo duleng mo Egepeto mo ntlong ya botlhanka ka lone. Gonne Morena o lo ntshitse mono ka letsogo le le tiileng. Ka moo a go se ka ga jewa tse di bedisitsweng. 4Lo huduga kajeno mo kgweding ya Abibi.13:4 Ke go re: Diako. 5Mme e re fa Morena a sena go lo fitlhisa mo lefatsheng la Bakanana le Bahethe le Baamori le Bahewi le Bajebusi le o le ikanetseng borraeno a re, o tla le lo naya, e le lefatshe le le elang mašwi le dinotshe, foo lo tshware tirelo e ka kgwedi e.

13:5
Gen. 17:8
6Lo je dinkgwe tse di sa bedisiwang ka malatsi a supa; mme letsatsi la bosupa e nne la moletlo wa Morena.
13:6
Ekes. 12:15,16
7A go jewe dinkgwe tse di sa bedisiwang ka malatsi a supa. A go se ka ga bonwa tse di bedisitsweng mo go lona; le gona a go se ka ga bonwa letlhabego lepe mo lefatsheng lotlhe la lona.
13:7
1 Bakor. 5:8
8Lo bolelele bomorwa-lona ka letsatsi leo lo re: ‘Ke ka ntlha ya tsona tse Morena o di re diretseng jale fa re huduga kwa Egepeto.’ 9A moletlo o e nne sesupo sa lona mo diatleng tsa lona, le segopotso fa gare ga matlho a lona gore molao wa Morena o nne mo melomong ya lona; gonne Morena o lo ntshitse mo Egepeto ka letsogo le le thata.
13:9
Doit. 6:8
11:18
10Tshegetsang molao o ka sebaka sa ona ka ngwaga mongwe le mongwe.

11“Jaanong e re Morena a se na go lo fitlhisa mo lefatsheng la Bakanana jaaka a lo ikanetse le borraeno, le go le lo naya, 12lo neele Morena sengwe le sengwe se mmaaso a itibolang ka sona. Ditsalwapele tsotlhe tsa diruiwa tse e leng tsa gago tse ditonanyana ke tsa Morena. 13Leitibolo lengwe le lengwe la esele lo le rekolole ka kwana; mme fa lo sa rate go le rekolola, lo le robe molala. Mme lo rekolole le maitibolo otlhe a batho, e bong bomorwaa-lona ba ntlha. 14Jaanong e re fa bomorwaa-lona ba lo botsa ka moso ba re: ‘Ke go reng?’ lo ba ree lo re: ‘Morena o re ntshitse ka letsogo le le tiileng mo Egepeto mo ntlong ya botlhanka.

13:14
Ekes. 12:26
15Gonne e rile Farao a le peloethata, a gana go re naya tsela, Morena a bolaya maitibolo otlhe mo lefatsheng la Egepeto, e bong a batho le a diruiwa. Ke ka moo re tlhabelang Morena maitibolo otlhe a tse di ditonanyana, mme re rekolola bomorwaa-rona ba ntlha botlhe.
13:15
Ekes. 12:29
16A mokgwa o e nne sesupo mo diatleng tsa lona le letshwao fa gare ga matlho a lona. Gonne Morena o re ntshitse mo Egepeto ka letsogo le le thata.’ ”

Pinagare ya leru le ya molelo

17E rile Farao a sena go naya morafe tsela, Modimo wa se ka wa ba tlhamalaletsa kwa lefatsheng la Bafelesita, le fa tsela e e gaufi e le yona. Gonne Modimo o dirile jalo gore e se re gongwe fa batho ba bona tlhabano, ba ikwatlhaya, ba boela kwa Egepeto. 18Ke ka moo Modimo o neng wa faposetsa morafe tseleng e e yang kwa sekakeng kwa Lewatleng la Motlhaka. Baiseraele ba bolotse mo lefatsheng la Egepeto ba ipaakanyeditse tlhabano.

19Moše a huduga a rwele marapo a ga Josefa, gonne ene o ne a ikanisitse Baiseraele thata a re: “E re bofelong fa Modimo o lo ela tlhoko, lo tloge mono lo tshotse marapo a me.”

13:19
Gen. 50:25
Još. 24:32

20Ba tloga kwa Sukothe, ba ya ba thibelela kwa Ethame kwa sekaka se simologang teng. 21Morena o ne a ba etelela pele ka pinagare ya leru motshegare go ba goga mo tseleng le ka pinagare ya molelo bosigo go ba bonegela gore ba itse go tswelela pele bosigo le motshegare.

13:21
Ekes. 40:34
Num. 9:15-23
1 Bakor. 10:1
22Pinagare ya leru e ne e sa tloge fa pele ga morafe motshegare le ya molelo e sa tlhokafale bosigo.

14

Baiseraele ba tshela lewatle

141Morena a laela Moše a re: 2“Bolelela Baiseraele gore ba fapoge tsela, ba thibelele ka fa ntle ga Phihagirothe fa gare ga Migetole le lewatle. Thibelelang fa lewatleng go lebagana le Baale-Sefone. 3Farao o tla raya morafe wa gagwe a re: ‘Baiseraele ba timetse mo nageng. Sekaka se ba thibetse.’ 4Mme ke tla thatafatsa pelo ya Farao gore a ba latele. Ke tla ikgalaletsa ka Farao le ka mephato yotlhe ya gagwe. Baegepeto ba tla lemoga jalo, fa ke le Morena.” Baiseraele ba dira jalo.

14:4
Ekes. 4:21
9:16
Hes. 28:22

5Jaanong e rile kgosi ya Egepeto e begelwa gore morafe oo o tshabile, Farao le batlhanka ba gagwe ba tlhanoga, ba galefela morafe oo ba re: “Kana re dirileng, fa re lesitse Baiseraele ba tsamaya, mme ba tlogela go re direla.” 6Ke fa Farao a golega koloi ya ntwa ya gagwe, a tsamaya le batho ba gagwe. 7A tlhaola dikoloi tsa ntwa di le 600, a ba a tsaya dikoloi tsotlhe tsa ntwa tsa Egepeto, tsotlhe di palangwe ke bagale. 8Mme Morena o ne a foufaditse pelo ya Farao, kgosi ya Egepeto, gore a latele Baiseraele, a sa bone gore Baiseraele ba hudugile ka letsogo la Morena le le tsholetsegileng.

14:8
Ekes. 13:9
9Baegepeto ba ba latela – e le dipitse le dikoloi tsotlhe tsa ntwa tsa Farao le bapalami ba tsona le mephato yotlhe ya gagwe – ba ba tshwara ba thibeletse fa lewatleng kwa Phihagirothe gaufi le Baale-Sefone.

10Ya re Farao a atamela, Baiseraele ba tlhatlosa matlho, ba bona Baegepeto ba ba latetse. Ke fa ba tshwarwa ke poifo, ba goela Moreneng, 11ba raya Moše ba re: “A go ne go se na mabitla kwa Egepeto, fa o re huduseditse go tla go swela mo sekakeng? O ne o re ntshetsang kwa Egepeto? 12A ga re a go bolelela kwa Egepeto ra re: ‘Re lese re direle Baegepeto!’ Gonne go botoka mo go rona go direla Baegepeto bogolo go go swela mo sekakeng.”

13Mme Moše a raya morafe a re: “Se boifeng, emang lo tiile, lo tle lo bone pholoso ya Morena e o tla e lo direlang kajeno. Gonne Baegepeto ba lo ba bonang kajeno ba, ga lo kitla lo tlhola lo ba bona gape ka bosakhutleng. 14Morena o tla lo tlhabanela, mme lona lo didimale fela.”

14:14
Doit. 1:30
2 Ditiraf. 20:15
Jes. 30:15

15Morena a raya Moše a re: “O goelelang kwa go nna? Raya Baiseraele ba tsamaele pele. 16Mme wena o tsholetse thobane ya gago, o otlololele lewatle letsogo, o le kgaoganye gore Baiseraele ba tsene ba le tshele fa go omileng. 17Bona, ke tla thatafatsa dipelo tsa Baegepeto gore le bone ba tsene ba lo setse morago. Ke tla ikgalaletsa jalo ka Farao le ka mephato yotlhe ya gagwe le ka dikoloi tsa ntwa tsa gagwe le ka bapalami ba tsona. 18Mme e tla re fa ke ikgalaletsa ka Farao le ka dikoloi tsa ntwa tsa gagwe le ka bapalami ba tsona, ke gona Baegepeto ba tla lemogang gore ke nna Morena.”

19Ke fa moengele wa Modimo yo o etelelang mephato ya Baiseraele pele, a tloga a ya kwa morago ga bone; pinagare ya leru le yona ya tloga fa pele ga bone, ya ya ya ema fa morago ga bone.

14:19
Ekes. 13:21
20Ya tsena fa gare ga mephato ya Baegepeto le ya Baiseraele. Mme leru leo la bo le le lentsho ntlheng ya Baegepeto, le bonesa bosigo ntlheng ya Baiseraele. Ka moo ba palelwa ke go atamelana bosigo jotlhe.

21Jaanong Moše a otlololela lewatle letsogo, mme Morena a tlosa metsi a lewatle ka phefo e e thata ya botlhabatsatsi bosigo jotlhe, a fetola lewatle naga e e omileng, metsi a kgaogana. 22Mme Baiseraele ba tsena mo gare ga lewatle, ba le tshela fa go omileng. Metsi a nna jaaka dipota mo go bone mo ntlheng tsoo pedi.

14:22
Još. 4:23
Jes. 11:15,16
1 Bakor. 10:1
Baheb. 11:29
23Baegepeto ba ba latela, ba tsena mo gare ga lewatle ba ba setse morago ka dipitse tsotlhe tsa ga Farao le dikoloi tsa ntwa tsa gagwe le bapalami ba tsona.
14:23
Ekes. 15:19
24Ya re ka masa Morena a okomela mephato ya Baegepeto a le mo pinagareng ya molelo le ya leru, a raraanya mephato ya Baegepeto.
14:24
Pes. 34:17
104:32
25A somola maotwana a dikoloi tsa ntwa tsa bone, a di tsamaisa ka bothata. Ke fa Baegepeto ba re: “A re tshabeng Baiseraele; gonne Morena o a ba tlhabanela, o tlhabana le rona Baegepeto.”
14:25
Ekes. 14:14
Pes. 64:10

26Jaanong Morena a raya Moše a re: “Otlololela lewatle letsogo gore metsi a boe, a khurumetse Baegepeto le dikoloi tsa ntwa tsa bone le bapalami ba tsona.” 27Ya re Moše a otlololela lewatle letsogo, metsi a lewatle a boela mo mannong a ona ka mahube a moso, mme Baegepeto ba tshaba ba tlhabaganye nao. Morena a nwetsa Baegepeto jalo mo gare ga lewatle. 28Metsi a boa, a khurumetsa dikoloi tsa ntwa le bapalami le mephato yotlhe ya ga Farao ba ba neng ba tsenye mo lewatleng ba setse Baiseraele morago; ga se ka ga falola ope wa bone, le e seng a le mongwe fela. 29Mme Baiseraele ba ne ba tsamaile fa go omileng, fa ba tshela lewatle; metsi e ne e le lobota mo go bone mo ntlheng tsoo pedi.

14:29
Ekes. 14:22

30Ka letsatsi leo Morena o namoletse Baiseraele jalo mo diatleng tsa Baegepeto, mme Baiseraele ba bona ditoto tsa Baegepeto fa losing lwa lewatle. 31Jaanong ya re Baiseraele ba lemoga tiro e kgolo e Morena o e dirileng mo go Baegepeto, ba boifa Morena, ba dumela mo Moreneng le mo go Moše, motlhanka wa gagwe.

14:31
Ekes. 19:19
2 Ditiraf. 20:20

15

Sefela sa tebogo sa Baiseraele

151Ka sebaka seo Moše le Baiseraele ba opelela Morena sefela, ke se, ba se tlhaba ba re:

“A nke ke opelele Morena,

gonne o mogolo thata.

Dipitse o di latlhetse mo

lewatleng le bapalami ba tsona.

15:1
Tshen. 15:3

2Morena ke thata ya me

le sefela sa me;

ene e ne e le thuso ya me.

Ke ene Modimo wa me,

ke tla mo tumisa;

ke Modimo wa ga rre,

ke tla mo godisa.

15:2
Pes. 118:14
Jes. 12:2

3Morena ke mogale tlhabanong;

leina la gagwe ke Morena.

15:3
Ekes. 14:14
3:15
Pes. 46:10

4O digetse dikoloi tsa ga Farao

le mephato ya gagwe

mo lewatleng;

bagale ba ba tlhaotsweng

ba gagwe o ba nweditse

mo Lewatleng la Motlhaka.

5Dintelo di ba khurumeditse,

ba fologela madibeng

jaaka majwe.

6Morena,

letsogo le le jang la gago

le galaleditswe ka thata;

Morena,

letsogo le le jang la gago

le tšhwetlakanya baba.

7Ba ba go tsogelang

o ba diga ka borena

jo bogolo jwa gago;

o tukisa bogale jwa gago,

bo ba ja jaaka dirite.

15:7
Jes. 47:14

8Metsi a ne a kgobokanngwa

ka pudulo ya dinko tsa gago,

dintelo tsa ema jaaka lobota;

madiba a thema

mo gare ga lewatle.

9Mmaba a re:

‘Ke tla ba latela,

ke ba tshwara,

ke aba thopo,

ke kgorisa keletso ya me

ka bone;

ke tla somola tšhaka,

ke ba nyeletsa

ka letsogo la me.’

10Mme ya re o budula

ka phefo ya gago,

lewatle la ba khurumetsa;

ba rôrômela mo metsing

a magolo jaaka tshipi.

11Morena,

ke mang mo medimong

yo o tshwanang le wena?

Ke mang yo o galaleditsweng

ka boitshepo,

yo o boitshegang ka ditiro

tse di bokwang,

yo o dirang dikgakgamatso

jaaka wena?

15:11
Ekes. 18:11
Pes. 72:18,19

12E rile o otlolola letsogo

le le jang,

lefatshe la ba metsa.

13Ka bopelotlhomogi jwa gago

o gogile morafe

o ò o rekolotseng,

wa o isa kwa felong

fa go boitshepo ga gago,

ka thata ya gago.

14E rile merafe e utlwela jalo,

ya roroma;

metlotsedi ya tshwara

baagi ba Felesita.

15:14
Još. 2:9-11

15Foo dikgosana tsa Etomo

tsa tshoga,

teteselo ya wela beng ba thata

ba Moabe;

baagi botlhe ba Kanana

ba roroma.

16Poifo ya ba wela le therego,

ba tlhoka puo jaaka lefika

ka ntlha ya bogolo

jwa letsogo la gago;

go fitlhelela morafe wa gago

o fete, Morena;

go fitlhelela morafe

o ò o rekolotseng o fete.

17O tla ba fitlhisa,

o ba baya mo thabeng

e e leng ya gago,

Morena, mo felong

fa o go ipaakanyeditseng

go nna gona;

mo felong fa go boitshepo,

fa go etleeditsweng

ke diatla tsa gago, Morena.

18Morena o tla busa ka gale

le ka bosakhutleng.”

15:18
Pes. 93:1

Sefela sa ga Miriame

19Gonne go tsenye dipitse tsa ga Farao le dikoloi tsa gagwe le bapalami ba tsona mo lewatleng, mme Morena a busa metsi a lewatle; ona a ba khurumetsa. Mme Baiseraele ba tsamaya fa go omeletseng, fa ba tshela lewatle.

15:19
Ekes. 14:22-29
20Le Miriame, moporofeti wa sesadi, kgaitsadia Arone, a tsaya moropana ka letsogo; basadi botlhe ba tswa, ba mo sala morago ba tshotse meropana, ba ntse ba bina.
15:20
Pes. 68:26
21Mme Miriame a ba tlhabela sefela a re:

“A re bakeng Morena,

gonne o mogolo thata.

O digetse dipitse

le bapalami ba tsona

mo lewatleng.”

15:21
Ekes. 15:1

Metsi a kwa Mara

22Jaanong Moše a tsweletsa Baiseraele pele, ba tloga kwa Lewatleng la Motlhaka ba ya kwa sekakeng sa Sure; ba sepela malatsi a le mararo ba sa bone metsi. 23Ya re ba fitlha kwa Mara, ba palelwa ke go nwa metsi a teng; gonne a ne a galaka. Ke ka moo leina la felo foo go tweng Mara.15:23 Ke go re: Bogalaka. 24Mme batho ba ngongoregela Moše ba re: “Re tla nwa eng?” 25Jaanong ya re ene a goela kwa Moreneng, Morena a mo supetsa setlhatshana sengwe; ya re a sena go se latlhela mo metsing, metsi a nna monate. Gona foo a ba beela melao le dikaelo, foo a ba leka 26a re: “Fa ò utlwa lentswe la Morena Modimo wa gago ka boikanyo, o dira tse di siameng mo matlhong a gagwe, o sekegela ditaolo tsa gagwe tsebe, o tshegetsa melao yotlhe ya gagwe, ga nkitla ke go bolaisa bolwetse bope jo ke watlhaileng Baegepeto ka jona. Gonne nna Morena ke tla nna ngaka ya gago.”

15:26
Doit. 7:15
32:39
Math. 9:12

27Morago ga moo ba fitlha kwa Elime, fa go neng go le metswedi e le 12 le ditlhare tsa mekolane di le 70. Ba thibelela teng fa metsing.