Setswana 1970/1987 (TSW70)
8

Bajuta ba kaelwa gore ba iphemele

81Ka lone letsatsi leo kgosi Ahasewerose a naya mohumagadi Esetere ntlo ya ga Hamane, mmaba wa Bajuta; mme Moretogai a tla fa pele ga kgosi; gonne Esetere o ne a e boleletse, fa e le wa ga gabo. 2Mme kgosi ya rola palamonwana ya yona e e kanang e e e amogileng Hamane, ya e neela Moretogai, mme Esetere a baya Moretogai mookamedi wa ntlo ya ga Hamane.

8:2
Eset. 3:10

Bajuta ba kaelwa gore ba itshireletse

3Esetere a ba a bua gape fa pele ga kgosi, a wela fa fatshe fa dinaong tsa yona, a lela a e kokotlela gore e thibele bosula jwa ga Hamane, oora Agage, le maano a gagwe a o a logileng go bolaya Bajuta. 4Ke fa kgosi e otlololela Esetere thobane ya yona ya bogosi ya gouta, mme Esetere a tsoga a ema fa pele ga kgosi,

8:4
Eset. 5:2
5a re: “Fa go kgatlha kgosi, mme ke bonye bopelotlhomogi fa pele ga yona, le seo se se siametse kgosi, e bile ke ratega mo matlhong a yona, gona a go kwalwe dikwalo tsa go dirolola dikwalo tsele tsa leano la ga Hamane, morwa Hametatha, oora Agage, tse o di kwaletseng go nyeletsa Bajuta ba ba mo mafatsheng otlhe a kgosi. 6Gonne nka kgona jang go leba bosula jo bo tlang go wela morafe wa ga etsho? Nka kgona jang go leba tatlhego ya losika lwa ga etsho?”

7Kgosi Ahasewerose a raya mohumagadi Esetere le Moretogai wa Mojuta a re: “Bonang, ke neile Esetere ntlo ya ga Hamane, mme ene o pegilwe mo koteng, ka a ne a ntsheditse Bajuta letsogo. 8Jaanong he, fa e le Bajuta a go kwale lona dikwalo tse di siameng mo matlhong a lona ka leina la kgosi, lo di kane ka palamonwana e e kanang ya kgosi. Gonne tsa lokwalo lole tse di kwadilweng ka leina la kgosi tsa kanwa ka palamonwana e e kanang ya kgosi ga di na go dirololwa.”

9Ke fa go bidiwa bakwaledi ba kgosi ka yona nako eo ka kgwedi ya boraro, e bong kgwedi ya Siwane e le 23, mme go kwalwa fela jaaka Moretogai a laela, go kwalelwa Bajuta le babusi ba bagolo le balaodi le dikgosana tsa mafatshe a a simologang kwa India go ya go fitlha kwa Ethiopia, e le mafatshe a le 127; lefatshe lengwe le lengwe la kwalelwa ka mokwalo wa lone le morafe mongwe le mongwe ka puo ya ona le Bajuta ka mokwalo wa bone le ka puo ya bone.

8:9
Eset. 1:22
10Ga kwalwa dikwalo ka leina la kgosi Ahasewerose, tsa kanwa ka palamonwana e e kanang ya kgosi, tsa romelwa ka batabogi ba ba palameng dipitse, e bong dipitse tsa borena tse di tswang mo ditaleng tsa boatisetso jwa dipitse tsa kgosi.

11E le dikwalo tse kgosi e dumeletseng Bajuta ba motse mongwe le mongwe ka tsona gore ba kgobokane go emela maphelo a bone le go nyeletsa le go bolaya le go fedisa mophato mongwe le mongwe wa morafe gongwe wa lefatshe o o ka ba tlhaselang, go o fedisa mmogo le bana le basadi le go o thukhutha di-tsa-one 12ka letsatsi le le lengwe mo mafatsheng otlhe a kgosi Ahasewerose ka kgwedi ya 12, e bong kgwedi ya Atare e le 13. 13Dikwalo tseo di ne di na le go dirwa molao mo lefatsheng lengwe le lengwe le go begelwa merafe yotlhe, e le gore Bajuta ba ipaakanyetse letsatsi leo go tla ipusolosetsa mo babeng ba bone. 14Mme batabogi ba ba palameng dipitse tsa borena ba bolola ka lobelo, ba itlhaganetse ka taelo ya kgosi; molao oo wa begwa le mo Susane, motseng o o femetsweng.

15Mme Moretogai a tswa fa pele ga kgosi a apere diaparo tsa bogosi tsa bobududu le bosweu, a rwele serwalo se segolo sa gouta, a apere kobo ya masela a masweu le a botala jo bo bohibidu. Mme motse wa Susane wa duduetsa wa itumela. 16Bajuta ba ne ba dirafaletswe ke lesedi le boitumelo le boipelo le tlotlego. 17Le mo lefatsheng lengwe le lengwe le motseng mongwe le mongwe kwa lefoko la kgosi le molao wa yona di fitlhang teng ga nna boitumelo le boipelo mo Bajuteng le moletlo wa go nwa le letsatsi la kgatlhego. Mme ba bantsi ba merafe ya lefatshe ba iphetola Bajuta; gonne go tshoga Bajuta go ne go ba wetse.

8:17
Ekes. 15:14-16