Setswana 1970/1987 (TSW70)
2

Kgosi e nyala Esetere wa Mojuta

21E rile morago ga dilo tseo, fa bogale jwa kgosi Ahasewerose bo sena go kokobela, ya gopola Wasethi le se o se dirileng le se o se atlholetsweng. 2Ke fa batlhanka ba kgosi ba ba e direlang ba re: “A kgosi e batlelwe barweetsana, e bong makgarebe a mantle. 3A kgosi e tlhome baokamedi mo mafatsheng otlhe a puso ya yona gore ba tle ba phuthele barweetsana botlhe ba makgarebe a mantle kwano Susane yo o femetsweng mo ntlong ya basadi, ba nne mo tlamelong ya ga Hekai modiredi wa lapa la kgosi, modisa wa basadi, mme ba newe tsa go intlafatsa mmele. 4Mme morweetsana yo o tla kgatlhang kgosi, a a nne mohumagadi mo boemong jwa ga Wasethi.” Lefoko leo le ne la kgatlha kgosi, mme ya dira jalo.

5Jaanong go ne go le monna wa Mojuta kwa Susane, motseng wa kgosing o o femetsweng, leina la gagwe e le Moretogai morwa Jaire morwa Simei morwa Khiše wa Mobenyamene

2:5
1 Sam. 14:51
6yo o neng a thopilwe kwa Jerusalema mmogo le batshwarwi ba ba thopilweng le Jegonya kgosi ya Juta, ba Nebukatenesare kgosi ya Babele o neng a ba isitse mo botshwarong.
2:6
2 Dikg. 24:15,16
7Ene e ne e le mogodisi wa ga Hatasa, e bong Esetere morwadia rrangwanaagwe; gonne o ne a se na rraagwe le mmaagwe. Mosetsana yoo o ne a bopegile sentle thata, a le montle. Mme e rile rraagwe le mmaagwe ba swa, Moretogai a mo tshola jaaka morwadie.

8Jaanong ya re lefoko la kgosi le taelo ya yona di utlwala, mme barweetsana ba bantsi ba phuthelwa kwa Susane motseng wa kgosing o o femetsweng mo tlamelong ya ga Hekai, le Esetere a isiwa kwa ntlong ya kgosi mo tlamelong ya ga Hekai modisa wa basadi. 9Mme morweetsana yo a mo kgatlha, a bona bopelotlhomogi fa pele ga gagwe, mme ene a itlhaganela go mo naya tsa go iphotla le dikabelo tsa gagwe tsa dijo, le go mo neela basetsana ba supa ba ba tlhaotsweng ba ba tswang mo ntlong ya kgosi, a mo tshola sentle le basetsana ba gagwe go phala ba bangwe mo ntlong ya basadi.

10Mme Esetere a se ka a ipolela gore o mokae, a loba morafe wa ga gabo le losika lwa gagwe; gonne Moretogai o ne a mo laetse gore a se ka a di bolela. 11Mme Moretogai o ne a tlhola a tsamayatsamaya fa pele ga lelapa la ntlo ya basadi ka letsatsi lengwe le lengwe gore a tle a itse gore Esetere o phela jang le se se tla mo dirafalelang.

12Jaanong e ne ya re go tla nako ya morweetsana mongwe ya go tsena kwa kgosing Ahasewerose, fa a sena go direlwa ka fa tshwanelong ya basadi dikgwedi di le 12 – gonne ntlafatso ya bone e ne e tsaya sebaka se se kana, e dirwa dikgwedi di le thataro ka lookwane lwa mera le dikgwedi di le thataro gape ka ditlolo tse di nkgang monate le ka tse dingwe tsa go iphotla ga basadi – 13jaanong fa morweetsana a tla ya kwa kgosing, a newe tsotlhe tse o di eletsang gore a tswe mo ntlong ya basadi, a be a tsene mo ntlong ya kgosi a ntse a kgabile ka tsona. 14A tsena maitsiboa, mme mo mosong a boele kwa ntlong ya bobedi ya basadi e e mo tebelong ya ga Saasekase moopafadiwa wa kgosi yo o disang bagadingwana, mme morweetsana a sa tshwanela go tsena gape kwa kgosing fa e se fa kgosi e kgatlhilwe ke ene, mme a bidiwa ka leina.

15Jaanong ya re go tla nako ya ga Esetere morwadia Abigaile rrangwanaagwe Moretogai yo o neng a mo tshotse go nna morwadie go tsena kwa kgosing, a se ka a batla sepe fa e se tse di bolelwang ke Hekai modiredi wa lapa la kgosi yo o disang basadi. Mme Esetere a kgatlha botlhe ba ba mmonang. 16Esetere a isiwa jalo kwa kgosing Ahasewerose mo ntlong ya yona ya borena kgweding ya some, ke kgwedi ya Tebethe, ka ngwaga wa bosupa wa puso ya yona. 17Mme kgosi ya rata Esetere bogolo go basadi botlhe, mme Esetere a bona bopelotlhomogi le lorato mo go yona go gaisa makgarebe otlhe, mme ya mo rwesa serwalo sa bogosi mo tlhogong, ya mo dira mohumagadi mo boemong jwa ga Wasethi. 18Kgosi ya ba ya direla dikgosana tsotlhe tsa yona le batlhanka ba yona moletlo o mogolo, e le moletlo wa ga Esetere; ya ba ya direla mafatshe letsatsi la boikhutso, ya ntsha dineo jaaka go tshwanela moletlo wa kgosi.

19Jaanong ya re go phuthwa makgarebe la bobedi, Moretogai a bo a dutse fa kgorong ya kgosi. 20Mme Esetere o ne a ise a ipolele gore ke wa losika lofe le wa morafe ofe jaaka Moretogai a mo laetse. Esetere a nna a dira ka fa taelong ya ga Moretogai jaaka pele, fa a sa ntse a le mo tlamelong ya gagwe.

21Mo metlheng eo, ya re Moretogai a ntse a dutse fa kgorong ya kgosi, ga galefa Bikethane le Therese, badiredi ba le babedi ba lelapa la kgosi, bangwe ba badisa ba mojako, mme ba batla go bolaya kgosi Ahasewerose. 22Seo se sa lemogiwa ke Moretogai, mme a itsise Esetere mohumagadi. Ke fa Esetere a bolelela kgosi ka taelo ya ga Moretogai. 23Mme ya re go tlhotlhomisiwa, ga fitlhelwa e le nnete, mme ba pegwa mo dikoteng tsa polaelo ka bobedi jwa bone. Ga ba ga kwalwa mo lokwalong lwa ditirafalo tsa malatsi lo lo kwalelwang kgosi.