Setswana 1970/1987 (TSW70)
8

81Ke mang yo o tshwanang le motlhalefi? Ke mang yo o itseng tlhaloso ya dilo? Botlhale jwa motho bo sedimosa sefatlhego sa gagwe gore matepe a sefatlhego sa gagwe a fetoge.

Utlwang kgosi

2Utlwa lefoko la kgosi; fa o na le go ikana ka Modimo, 3se itlhaganele; tloga fa pele ga yona; se tsene mo kgannye e e bosula; gonne kgosi e dira tsotlhe tse e di ratang. 4Ka gonne lefoko la kgosi le na le thata. Ke mang yo o ka e rayang a re: “O dirang?” 5Yo o tshegetsang taolo ga a nke a dirafalelwa ke se se bosula, mme pelo ya motlhalefi e tla bona sebaka sa tshekiso. 6Gonne selo sengwe le sengwe se na le sebaka sa sona le molao wa sona; gonne bosula jwa motho bo mo imela thata. 7Gonne motho ga a itse se se tla dirafalang. Mme ke mang yo o ka mo itsiseng gore se tla nna jang? 8Ga go na motho yo o nang le thata mo phefong go ka e thibela; ga go na yo o laolang letsatsi la loso; ga go na go ya gae mo nakong ya ntwa. Boikepo ga bo ka ke jwa pholosa mong wa jona.

Ka ga moikepi le mosiami

9Tsotlhe tseo ke di bonye, ka lebisa pelo ya me mo ditirong tsotlhe tse di dirwang fa tlase ga letsatsi, mo metlheng e motho o busang motho yo mongwe ka yona go mo direla bosula. 10Le gona ka bona baikepi ba fitlhwa ka tlotlo, ba tsena boikhutsong, mme ba ba dirileng ka tshiamo ba na le go tlogela felo ga boitshepo le go lebalwa mo motseng. Le tseo di a mpalela.

11E a re ka kotlo e e atlholetsweng tiro e e bosula e sa dirafale ka pele, ka moo dipelo tsa batho di tlale maikaelelo a go dira bosula.

8:11
Jobe 35:15
12Motho o a tle a leofe, a dire bosula ga lekgolo, a ba a phele sebaka se seleele – fela nna ke itse gore ba ba boifang Modimo, ba ba tshabang sefatlhego sa ona ke bone ba ba tla phelang sentle.
8:12
Pes. 73:17-26
13Moikepi ga a nke a dirafalelwa ke tse di molemo le e seng go leelefatsa malatsi a gagwe jaaka moriti, gonne ga a boife Modimo.

14Go na le boithamako jo bongwe jo bo dirafalang mo lefatsheng: Kana go na le basiami ba ba dirafalelwang ke tse di tshwanetseng ditiro tsa baikepi; le gona go na le baikepi ba ba dirafalelwang ke tse di tshwanetseng ditiro tsa basiami. Ka re, le tseo di a mpalela.

8:14
Moreri 7:15

15Ka ba ka boka boitumelo. Gonne motho ga a na tse di molemo dipe fa tlase ga letsatsi fa e se go ja le go nwa le go itumela. Tsona tseo a di mo lapolose mo tapisegong ya gagwe ka malatsi a bophelo jwa gagwe jo Modimo o bo mo neileng fa tlase ga letsatsi.

8:15
Moreri 2:24

16E rile ke batla ka pelo gore ke tle ke itse botlhale, ke tlhokomele dilo tse di dirafalang mo lefatsheng – matlho a motho ga a bone boroko bosigo le motshegare – 17ka leba ditiro tsotlhe tsa Modimo, ka bona fa motho a sa kgone go di tlhotlhomisa, e leng ditiro tse di dirafalang fa tlase ga letsatsi. Gonne le fa motho a itapisa go batla, ga a di lemoge. Le fa motlhalefi a re, ke a itse, ga a kgone go di tlhotlhomisa.

8:17
Moreri 3:11

9

91Gonne tsotlhe tseo ke di etse tlhoko gore ke lemoge tsotlhe, ka bona fa basiami le batlhalefi ba le mo seatleng sa Modimo mmogo le ditiro tsa bone. Le fa e le lorato gongwe letlhoo, motho ga a itse dilo dipe tse di kwa pele ga gagwe. 2Dilo tsotlhe di tshwana mo go botlhe. Tlalelo ya loso e wela mosiami le moikepi, yo o molemo le yo o bosula, yo o itshekileng le yo o itshekologileng, yo o dirang setlhabelo le yo o sa direng setlhabelo; e wela yo o dirang molemo jaaka yo o leofang, yo o ikanang jaaka yo o tshabang go ikana.

9:2
Moreri 2:14
Jobe 9:22
3Seo ke se se botlhoko thata mo go tsotlhe tse di dirafalang fa tlase ga letsatsi, fa tatlhego e wela botlhe ka go tshwana. Le gona pelo tsa batho di tletse bosula; bosilo bo mo dipelong tsa bone ka malatsi aotlhe a maphelo a bone, mme morago ga moo go iwa kwa baswing.
9:3
Moreri 8:11
4Gonne fa motho a sa ntse a na le botlhe ba ba phelang, o na le tsholofelo. Kana ntšwa e e phelang e phala tau e e suleng. 5Gonne ba ba phelang ba itse gore ba tla swa. Mme ba ba suleng ga ba itse sepe; ga ba tlhole ba na le tuelo, gonne go ba gopola go lebetswe. 6Lorato lwa bone le letlhoo la bone le lefufa la bone ga di bolo go nyelela. Ga ba tlhole ba na le kabelo mo go tsotlhe tse di dirafalang fa tlase ga letsatsi ka bosakhutleng.

7Yaa o je dijo tsa gago ka boitumelo, o nwe weine ya gago ka pelo e e thabileng; gonne Modimo ga o bolo go kgatlhwa ke ditiro tsa gago.

9:7
Moreri 5:17
8Diaparo tsa gago a e nne tse ditshweu ka metlha yotlhe; a tlhogo ya gago e se ka ya tlhoka setlolo. 9Phela ka boitumelo le mosadi yo o mo ratang ka malatsi otlhe a bophelonyana jwa gago, jo Modimo o bo go neileng fa tlase ga letsatsi ka malatsi otlhe a makhutshwane a gago. Gonne ke yona kabelo ya gago mo bophelong le mo matsapeng a gago a o itapisang ka ona fa tlase ga letsatsi.
9:9
Diane 5:18
10Tsotlhe tse seatla sa gago se di fitlhelang go ka di dira di dire ka thata ya gago. Gonne tiro le kakanyo le kitso le botlhale ga di yo kwa felong ga baswi kwa o yang teng.

11Ka boa ka bona fa tlase ga letsatsi gore yo o siang ga se yo o lobelo; phenyo ga se ya mogale; le gona dijo ga se tsa batlhalefi; e bile khumo ga se ya ba ba nang le tlhaloganyo; le gona ga go ratwe ba ba nang le kitso. Gonne sebaka le tse di ba tlelang di ba dirafalela botlhe.

9:11
Jer. 10:23
12Gonne motho le ene ga a itse sebaka sa gagwe, jaaka ditlhapi fa di tshwarwa ka letloa le le bosula le jaaka dinonyane fa di thaisiwa ka serai. – Batho ba golegwa jaaka tsona ka nako ya tatlhego, fa e ba wela ka tshoganyetso.

Dikakanyo ka ga botlhale le bosilo

13Le gona ke bonye sekao sa botlhale fa tlase ga letsatsi, ka fitlhela e le se segolo: 14Go ne go le motsana le banna ba se kae fela mo go ona. Ga tla kgosi e kgolo, ya o tlhasela, ya o dikanyetsa ka ntwa, ya o agela dikago tse dikgolo tsa tlhaselo. 15Ga bonwa monna wa mohumanegi yo o botlhale mo go ona, ene a pholosa motse ka botlhale jwa gagwe. Mme go ne go se na motho ope yo o gopolang monna yoo wa mohumanegi. 16Ka ba ka re: “Botlhale bo gaisa boganka.” Mme botlhale jwa mohumanegi bo a nyadiwa, le mafoko a gagwe ga a tsewe tsia. 17Mafoko a batlhalefi a a utlwiwang ka iketlo a phala mokgosi wa yo o busang masilo. 18Botlhale bo gaisa dibolai tsa ntwa, mme moleofi a le mongwe fela o senya tse di molemo tse dintsi.

10

101Dintsi tse di suleng di nkgisa ditlhare tsa ngaka, di di bedisa; bosilo jo bobotlana bo senya botlhale le tlotlego jalo.

2Pelo ya motlhalefi e lebile tse di siameng, pelo ya seeleele e lebile tse di sokameng. 3Le mo tseleng, fa lesilo le eta, ga le na tlhaloganyo, le ipolelela botlhe le re, ke lesilo.

4Fa bogale jwa mmusi bo go tsogela, se tlogele boemo jwa gago; gonne boikokobetso bo thibela dibe tse dikgolo.

10:4
Pes. 37:1
Diane 24:19

5Go na le bosula jo ke bo bonyeng fa tlase ga letsatsi bo tshwana le phoso e e dirwang ke molaodi: 6Lesilo le bewa mo mannong a tlotlo, mme bahumi ba nna kwa tlase.

10:6
Diane 30:21,22
7Ke bonye balala ba palame dipitse, mme dikgosana di tsamaya ka dinao jaaka balala.

8Yo o epang lemena o tla wela mo go lone; yo o phomang lobota noga e tla mo loma.

10:8
Diane 26:27
9Yo o epololang mafika o tla ikhutla ka ona; yo o fatsang dikgong o tla ipolaya ka tsona. 10Fa selepe se le boi, mme motho a sa se lootse, o tla rema makete; yo o botlhale o ithusa ka go se lootsa. 11Fa noga e loma, go ise go upiwe, ga go thuse moupi sepe.
10:11
Pes. 58:5,6
12Mafoko a molomo wa motlhalefi a a kgatlhisa; mme molomo wa lesilo o senya mong wa ona. 13Tshimologo ya mafoko a molomo wa lone ke boeleele; bokhutlo jwa puo ya lone ke botsenwa jo bo bosula.

14Seeleele se buabua thata, mme motho ga a itse tse di tla dirafalang. Yo o ka mo itsiseng tse di tla dirafalang sehularong sa gagwe ke mang?

10:14
Moreri 5:2
8:7

15Matsapa a lesilo a a le lapisa, lone le le sa itseng go ya kwa motseng.

16A tatlhego ya gago wee, wena lefatshe, fa kgosi ya gago e le mosimanyana; fa dikgosana tsa gago di tlhapelwa e sa le mosong!

10:16
Jes. 3:4
17O wa letlhogonolo, wena lefatshe, fa kgosi ya gago e le morwa batlotlegi; fa dikgosana tsa gago di ja ka nako e e tshwanetseng jaaka banna, e seng jaaka matagwa.

18Ditlhomeso di bobela ka botlapa jwa mefutafuta; fa diatla di repile, dithulelo di a na.

10:18
Diane 19:15

19Ba dira meletlo ya botlhapelwa; weine e thabisa ba ba phelang; go rekwa tsotlhe ka selefera.

20Se roge kgosi le e seng ka pelo ya gago! Le mohumi o se mo roge o le mo ntlwaneng ya gago ya borobalo! Gonne dinonyane tsa legodimo di ka bolela mafoko a gago; tse di diphuka di ka utlwatsa dipolelo tsa gago.

10:20
Ekes. 22:27