Setswana 1970/1987 (TSW70)
4

41Ka boa ka bona dikgatelelo tsotlhe tse di dirwang fa tlase ga letsatsi; ka bona dikeledi tsa ba ba gateletsweng, mme ba se na mogomotsi. Bagateledi ba bone ba ne ba le thata, mme bone ba se na yo o ka ba gomotsang. 2Ka ba ka re: “Baswi ba ba sa bolong go swa ba tlhogonolo bogolo go baphedi ba ba sa ntseng ba phela.

4:2
Jobe 3:11
3Mme yo o tlhogonolo go ba phala ka bobedi jwa bona ke yo o iseng a nne teng; yo o iseng a bone ditiro tse di bosula tse di dirwang fa tlase ga letsatsi.”
4:3
Moreri 6:3

4Ka ba ka lemoga gore matsapa otlhe le botswerere jotlhe mo tirong di tswa mo lefufeng la motho yo o fufegelang mongwe-ka-ene. Ka re: “Selo se le sona ke boithamako fela le go tshwara lephoro.” 5Lesilo le ikgonara mabogo, le ije nama.

4:5
Diane 5:10
6Seatla se se tletseng boikhutso se gaisa diatla tse pedi tse di tletseng tapisego le go tshwara lephoro.
4:6
Diane 15:16

7Ka ba ka bona boithamako gape fa tlase ga letsatsi;

4:7
Moreri 2:12
8Go na le mongwe a le esi a se na yo mongwe; le gona ga a na morwawe le fa e le morwa-rraagwe. Mme matsapa otlhe a gagwe ga a fele; matlho a gagwe ga a kgore khumo. Ga a akanye gore, ke itapisetsa mang, fa ke itima tse di monate? Le selo se ke boithamako fela le tshwenyego e e botlhoko.

9Ba le babedi ba phala a le mongwe, gonne ba bona tuelo e e molemo ka matsapa a bone; 10gonne fa ba wa, mongwe o tla tsosa molekane wa gagwe. Mme a tatlhego ya gagwe wee yo o wang, a se na yo mongwe yo o ka mo tsosang! 11Le gona fa ba le babedi ba robala mmogo ba a thuthafala. Mme a le mongwe a ka thuthafala jang? 12Le fa a le mongwe a ka fenngwa, ba le babedi ba tla thusanya. Lodi lwa ditlhale tse tharo ga lo kgaoge ka pele.

13Lekau le le humanegileng, fa le le botlhale, le phala kgosi e e tsofetseng e e bosilo e e sa tlholeng e dumela go gakololwa. 14Ee, le tla tswa mo ntlong ya kgolegelo go nna kgosi, le fa le tsetswe e le mohumanegi mo pusong ya kgosi ele.

4:14
Gen. 41:14
15Ka bona baphedi botlhe ba ba sepelang fa tlase ga letsatsi ba na le lekau lele le le tla emang mo boemong jwa kgosi ele; 16go le bontsi jo bo sa balweng jwa morafe otlhe, jwa botlhe ba le ba eteletseng pele. Fela ba metlha e e tlang ga ba ka ke ba le itumelela. Kana le sona ke boithamako fela le go tshwara lephoro.
4:16
Moreri 1:14