Setswana 1970/1987 (TSW70)
3

Sengwe le sengwe se na le sebaka sa sona se se beilweng ke Modimo

31Sengwe le sengwe se na le nako ya sona. Maikaelelo mangwe le mangwe a na le sebaka sa ona fa tlase ga legodimo.

3:1
Moreri 8:6

2Go na le sebaka sa go tsalwa

le sebaka sa go swa;

sebaka sa go tlhoma le sebaka

sa go kumola tse di tlhomilweng;

3sebaka sa go bolaya

le sebaka sa go alafa;

sebaka sa go rutla

le sebaka sa go aga;

4sebaka sa go lela

le sebaka sa go tshega;

sebaka sa go hutsafala

le sebaka sa go bina;

5sebaka sa go latlha matlapa

le sebaka sa go phutha matlapa;

sebaka sa go tlamparela le sebaka

sa go katogana le go tlamparela;

6sebaka sa go batla

le sebaka sa go latlhegelwa;

sebaka sa go boloka

le sebaka sa go latlha;

7sebaka sa go gagola

le sebaka sa go roka;

sebaka sa go didimala

le sebaka sa go bua;

8sebaka sa go rata

le sebaka sa go tlhoa;

sebaka sa ntwa

le sebaka sa kagiso.

9Tse modiri o itapisang ka tsona di mo thusa eng? 10Ke bonye tshwenyego e Modimo o e neetseng bomorwa-batho gore ba itapise ka yona. 11O dirile sengwe le sengwe sentle ka nako ya sona. Le gona o tsentse bosakhutleng mo dipelong tsa bone. Fela batho ga ba kgone go lemoga tiro e Modimo o e dirang go tswa tshimologong go ya bokhutlong.

3:11
Moreri 8:17
12Ke a itse gore ga go na tse di ba siametseng sentle, fa e se go itumela le go dira tse di molemo mo maphelong a bone.
3:12
Moreri 2:24
13Le gona motho mongwe le mongwe, fa a ja, a nwa, a ja monate mo tapisegong yotlhe ya gagwe, ke neo ya Modimo.

14Ke a itse gore tsotlhe tse Modimo o di dirang di tla nna ka bosakhutleng. Ga di ka ke tsa okediwa le e seng go fokodiwa. Mme Modimo o dirile jalo gore batho ba tle ba o boife. 15Tse di leng teng ga di bolo go nna teng; tse di tla nnang teng di tla bo di kile tsa nna teng. Modimo o tla tsosa tse di fetileng.

Mo lefatsheng go na le tshiamololo

16Le gona fa tlase ga legodimo ke bonye boikepo bo le mo felong ga tshiamo le tshiamololo e le mo felong ga molao. 17Ka ba ka gopola mo pelong ka re: “Modimo o tla atlhola mosiami le moikepi; gonne maikaelelo mangwe le mangwe le tiro nngwe le nngwe di na le sebaka sa tsona.” 18Ka ba ka akanya mo pelong ka re: “Ke ka ntlha ya bomorwa-batho gore Modimo o tle o ba leke, mme bone ba ipone, fa bone e le diphologolo ka fa ba ntseng ka teng.” 19Gonne tse di dirafalelang bana ba batho di dirafalela le diphologolo. Tatlhego ya bone e tshwana fela le ya tsone: Ba swa jaaka di swa. Mowa wa bophelo o le mongwe o mo go bone le mo go tsone. Ga go na sepe se motho o gaisang diphologolo ka sona. Gonne tsotlhe ke boithamako fela.

3:19
Pes. 49:13,21
20Dilo tsotlhe di ya mo felong go le gongwe; tsotlhe di tswa mo leroleng, tsotlhe di boela mo leroleng.
3:20
Gen. 3:19
21Ke mang yo o itseng gore mewa ya bana ba batho e tlhatlogela kwa godimo le gore mewa ya diphologolo e fologela kwa tlase mo lefatsheng?
3:21
Moreri 12:7
22Ke lemogile gore ga go na lesego lepe le le phalang la motho yo o itumelelang ditiro tsa gagwe; gonne ke yona kabelo ya gagwe. Gonne ke mang yo o ka mo isang kwa o tla itumelelang teng tse di tla dirafalang morago ga gagwe?