Setswana 1970/1987 (TSW70)
4

Moše o kaela Baiseraele gore ba tlhokomele melao ya Modimo

41“Jaanong he, Baiseraele, utlwang melao le ditshiamelo tse ke di lo rutang go di dirisa gore lo tle lo phele, lo tsene, lo rue lefatshe le Morena, Modimo wa borraeno, o tla le lo nayang. 2Lo se ka lwa oketsa tse ke di lo laelang le e seng go di fokotsa, mme lo tlhokomele ditaolo tsa Morena, Modimo wa lona, tse ke di lo laelang.

4:2
Doit. 13:1
Diane 30:6
Tshen. 22:18,19
3Matlho a lona a bonye tse Morena o di dirileng ka ntlha ya ga Baale-Pheore; gonne botlhe ba ba neng ba latela Baale-Pheore Morena, Modimo wa lona, o ba nyeleditse, a ba tlosa mo go lona.
4:3
Num. 25:3-9
4Mme lona ba lo ngaparetseng Morena, Modimo wa lona, lo sa ntse lo tshela gompieno.

5“Bonang! Ke lo rutile melao le ditshiamelo ka fa Morena, Modimo wa me, a ntaetseng ka teng gore lo dire jalo mo lefatsheng le lo tla tsenang mo go lone go le rua. 6Di tlhokomeleng lo dire ka tsona! Gonne gona e tla nna botlhale jwa lona le tlhaloganyo ya lona mo matlhong a merafe. E re ba utlwela melao yotlhe eo, ba re: ‘Ruri, setšhaba se segolo se ke morafe o o tlhalefileng o o nang le tlhaloganyo!’

7“Gonne setšhaba se segolo ke sefe se se nang le modimo o o gaufi naso, jaaka Morena, Modimo wa rona, a le gaufi le rona ka nako le nako e re mmitsang ka yona?

4:7
Doit. 33:29
2 Sam. 7:23
8Gape setšhaba se segolo ke sefe se se nang le melao le ditshiamelo tse di tshwanang le molao otlhe o ke o bayang fa pele ga lona gompieno? 9Fela lo itise, lo ipoloke thata gore lo se ka lwa lebala ditirafalo tse matlho a lona a di bonyeng gore di se ka tsa timelela mo pelong tsa lona ka malatsi otlhe a botshelo jwa lona, mme lo di bolelele bana ba lona le bana ba bana ba lona;
4:9
Pes. 103:2
10se lebaleng letsatsi le lo neng lo eme fa pele ga Morena, Modimo wa lona, kwa Horebe ka lone, jale fa Morena a nthaya a re: ‘Mphuthele morafe, ke tla ba utlwisa mafoko a me gore ba ithute go mpoifa ka malatsi otlhe a ba phelang ka ona mo lefatsheng, ba be ba a rute bana ba bone.’
4:10
Ekes. 19:17
Doit. 6:7,11,19

11“Ke fa lo atamela, lo ema fa tlase ga thaba, mme thaba ya tuka molelo, wa fitlha fa gare ga legodimo; go bile go le lefifi le maru le bontsho jwa maru. 12Mme Morena a bua le lona a le mo molelong; tumo ya mafoko lwa e utlwa, e le tumo fela, mme lwa se ka lwa bona ope yo o buang. 13A lo itsise kgolagano ya gagwe e a lo laotseng go e dirisa, e bong mafoko a some, a a kwala mo matlapeng a maboti a mabedi. 14Mme nna Morena a ntaela ka sebaka seo go lo ruta melao le ditshiamelo gore lo di dirise mo lefatsheng le lo tla tshelelang kwa go lone go le rua.

Tlhagiso kgatlhanong le tirelo ya medimo ya diseto

15“Ka moo lo itiseng thata ka ntlha ya maphelo a lona. Gonne ga lo a ka lwa bona sebopego sa Modimo ka letsatsi le Morena o buileng le lona ka lone kwa Horebe a le mo molelong – 16e se re gongwe lwa leofa, lwa itirela setshwantsho se se setilweng sa modimo mongwe, e bong setshwantsho sa monna gongwe sa mosadi

4:16
Ekes. 20:4
17le fa e le setshwantsho sa setshedi sengwe se se mo lefatsheng gongwe setshwantsho sa nonyane nngwe ya diphuka e e fofang mo loaping; 18le fa e le setshwantsho sa sengwe se se gagabang fa fatshe gongwe setshwantsho sa tlhapi nngwe e e mo metsing fa tlase ga lefatshe 19e se re gongwe ya re lo tsholeletsa matlho kwa legodimong, lo bona letsatsi le ngwedi le dinaledi, lesomo lotlhe la legodimo, lwa raelega, lwa di obamela, lwa di direla, tseo Morena, Modimo wa lona, o di abetseng merafe yotlhe fa tlase ga legodimo lotlhe.
4:19
Doit. 17:3
20Mme lona Morena o lo tsere, a lo ntsha mo leisong le le gakolosang tshipi, e bong kwa Egepeto gore lo nne morafe wa gagwe wa boswa jaaka go ntse gompieno.
4:20
Ekes. 19:5,6
21Mme nna, Morena o ne a nkgalefetse ka ntlha ya lona, mo a bileng a ikana gore ga ke ne ke tshela Joretane le e seng go tsena mo lefatsheng le lentle le Morena, Modimo wa lona, o tla le lo nayang gore e nne la lona;
4:21
Doit. 3:26
22nna ke tla swela mo lefatsheng leno, ke sa tshele Joretane, mme lona lo tla tshela, lo rua lefatshe le lentle lele. 23Itiseng he gore lo se lebale kgolagano ya Morena, Modimo wa lona, e o e dirileng le lona, le e seng go itirela setshwantsho sa modimo le fa e le sa sebopego sefe; ke mo Morena, Modimo wa lona o go lo ileditseng. 24Gonne Morena, Modimo wa lona, ke molelo o o jang, ke Modimo o o lefufa.
4:24
Doit. 9:3
Ekes. 20:5
Jes. 10:17
Baheb. 12:29

25“Fa e ka re lo se na go tsala bana, le bana ba bana, lo se na go tlwaela mo lefatsheng lwa senya, lwa dira setshwantsho sa modimo, le fa e le sa sebopego sefe, lwa dira tse di bosula mo matlhong a Morena, Modimo wa lona, go mo gakatsa, 26gona ke lo biletsa legodimo le lefatshe kajeno go nna basupi ba gore ruri lo tla latlhega ka pele, lo tlosiwa mo lefatsheng le lo tla tshelang Joretane go ya teng go le rua; gona ga lo kitla lo nna sebaka se seleele mo go lone, mme ruri, lo tla nyelediwa.

4:26
Doit. 30:19
31:28
32:1
27Morena o tla lo falaletsa kwa merafeng, mme lo tla sala lo le ba se kae fela mo ditšhabeng kwa Morena a tla lo isang teng. 28Teng lo tla direla medimo e e leng tiro ya diatla tsa batho fela ya logong le ya lentswe, e e sa itseng go bona le go utlwa le go ja le go dupa.
4:28
Doit. 28:36
Pes. 115:4-7
29Lo tla batla Morena, Modimo wa lona, lo le teng koo, lo ba lo mmona fa lo mmatla ka pelo yotlhe le ka mowa otlhe.
4:29
Pes. 27:8
Jer. 29:13,14
30E tla re lo tlaletswe mme dilo tsotlhe tseo di lo dirafalela sebakeng sa bofelo, gona lo tla boela Moreneng, Modimo wa lona, lo reetsa lentswe la gagwe.
4:30
Lef. 26:40
31Gonne Morena, Modimo wa lona, ke Modimo o o boutlwelo-botlhoko; ga a kitla a lo tlogela, ga a kitla a lo senya le e seng go lebala kgolagano e a e ikanetseng borraeno.

32“Kana lo ka botsolotsa tsa malatsi a pele, lo ise lo nne teng, tsa go tloga ka letsatsi le Modimo o bopileng motho mo lefatsheng ka lone le tsa go tloga mafelelong a legodimo go ya go fitlha mafelelong a mangwe a legodimo gore a go kile ga dirafala dilo tse dikgolo tse di ntseng jalo gongwe a go utlwetswe tse di ntseng jalo? 33A go na le morafe o o kileng wa utlwa lentswe la Modimo o bua o le mo molelong jaaka lona lo o utlwile, mme lwa phela?

4:33
Ekes. 20:1,19
34Kampo a go na le modimo mongwe o o kileng wa tla go itseela setšhaba mo gare ga setšhaba se sengwe ka diteko le ka ditshupo le ka dikgakgamatso le ka ntwa le ka seatla se se tiileng le ka letsogo le le otlologileng le ka ditheregiso tse dikgolo fela jaaka Morena, Modimo wa lona, a lo diretse kwa Egepeto mo matlhong a lona?
4:34
Doit. 7:19

35“Lona lo di bontshitswe gore lo itse fa Morena e le ene Modimo, mme go se na ope o sele kwa ntle ga ona.

4:35
Doit. 32:39
36O lo utlwisitse lentswe la gagwe a le kwa legodimong gore a lo rute; a ba a lo bontsha molelo o mogolo wa gagwe mo lefatsheng, mme lwa utlwa mafoko a gagwe a tswa mo molelong. 37E re ka a ratile borraeno, a tlhopha bana ba bone sehularong sa bone, a ba a lo ntsha kwa Egepeto ka esi ka thata e kgolo ya gagwe
4:37
Ekes. 33:14
38gore a tle a leleke ditšhaba tse dikgolo tse di thata bogolo go lona fa pele ga lona, a be a lo fitlhise, a lo nee lefatshe la tsona go nna boswa jaaka go ntse gompieno. 39Ka moo he itseng kajeno, lo be lo ele tlhoko, fa Morena e le ene Modimo kwa godimo mo legodimong le fa tlase mono lefatsheng, go se na ope o sele. 40Jaanong lo tlhokomele melao ya gagwe le ditaolo tsa gagwe tse ke di lo laelang kajeno gore lo phele sentle le bana ba lona sehularong sa lona, e le gore lo tshele sebaka se seleele mo nageng e Morena, Modimo wa lona, o tla e lo nayang go nna ya lona ka metlha yotlhe.”

Metse ya botshabelo ntlheng ya botlhabatsatsi ya Joretane

41Metlheng eo Moše o ne a tlhaola metse e le meraro kwa moseja ga Joretane ntlheng ya botlhabatsatsi

4:41
Num. 35:6-29
Doit. 19:2-13
42gore go tshabele teng mmolai yo o ka bolayang mongwe-ka-ene e se ka bomo, a sa mo tlhoa pele, gore a tshabele kwa go o mongwe wa metse eo, a tshele: 43E bong Besere mo sekakeng sa naga ya lebala go nna wa Barubene le Ramothe kwa Gileate go nna wa Bagate le Golane kwa Basane go nna wa Bamanase.

Moše o boelela ditaolo di le some

44Ke ona molao o Moše o o beileng fa pele ga Baiseraele. 45Ke tsona ditshupo le melao le ditshiamelo tse Moše o di boleletseng Baiseraele ba sena go huduga kwa Egepeto, 46ba le kwa moseja ga Joretane mo molapong o o lebaganyeng le Bethe-Pheore kwa lefatsheng la ga Sihone, kgosi ya Baamori, yo o neng a agile kwa Hešebone, yo Moše a mo fentseng a na le Baiseraele ba sena go huduga kwa Egepeto. 47Ba bile ba thopa lefatshe la gagwe le lefatshe la ga Oge kgosi ya Basane, tsona dikgosi tse pedi tsa Baamori tse di neng di le kwa moseja ga Joretane ntlheng ya botlhabatsatsi; 48ba le thopa go tloga kwa Aroere yo o fa losing lwa nokana ya Arenone go fitlha kwa thabeng ya Sirione, e bong ya Heremone

4:48
Doit. 3:8,9
49le lebala lotlhe kwa moseja ga Joretane ntlheng ya botlhabatsatsi go ya go fitlha kwa Lewatleng la Lebala fa tlase ga thaba ya Phiseka.

5

Ditaolo di le some

(Ekes. 20:1-17)

51Jaanong Moše a bitsa Baiseraele botlhe, a ba raya a re: “Lona Baiseraele, utlwang melao le ditshwanelo tse ke di buang mo ditsebeng tsa lona gompieno, lo di ithute, lo tlhokomele gore lo dire ka tsona. 2Morena, Modimo wa rona, o dirile kgolagano le rona kwa Horebe.

5:2
Doit. 29:1
Ekes. 19:5
3Morena ga a ka a dira kgolagano eo le borraarona fela, mme e le le rona ka rosi ba re phelang, le rona rotlhe ba re leng fano kajeno.
5:3
Doit. 29:14
4Morena o buile le lona kwa thabeng a le mo molelong, difatlhego di lebaganye.
5:4
Ekes. 19:19
( 5Nna ke eme fa gare ga Morena le lona ka sebaka seo gore ke lo itsise lefoko la Morena; gonne lo ne lo boifa molelo, lo sa ka ke lwa tlhatlogela kwa thabeng.) Morena a re:
5:5
Ekes. 19:16

6“ ‘Ke nna Morena, Modimo wa gago, yo ke go ntshitseng kwa lefatsheng la Egepeto mo ntlong ya botlhanka.

5:6
Ekes. 20

7“ ‘O se nne le medimo epe e sele ke ntse ke le teng.

5:7
Doit. 11:16,28

8“ ‘O se ka wa itirela modimo wa seseto, le fa e le setshwantsho sepe sa tse di kwa godimo mo legodimong, le fa e le sa tse di mo lefatsheng, gongwe sa tse di mo metsing a a kwa tlase ga lefatshe.

5:8
Doit. 27:15

9“ ‘O se ka wa e obamela le e seng go e direla. Gonne nna Morena, Modimo wa gago, ke Modimo o o lefufa o ke beletsang bana tshiamololo ya borraabo le go ya losikeng lwa boraro le lwa bone mo go ba ba ntlhoileng. 10Mme ba tshika di le dikete ba ba nthatang le go tlhokomela ditaolo tsa me ke ba direla ka bopelotlhomogi.

5:10
Doit. 7:9

11“ ‘O se ka wa bolela leina la Morena, Modimo wa gago, mo go sa tshwanelang; gonne yo o bolelang leina la gagwe mo go sa tshwanelang, Morena ga a kitla a mo lesa a sa mmetse.

12“ ‘Tlhokomela letsatsi la Sabata gore o le itshepise, jaaka Morena, Modimo wa gago, a go laetse. 13Dira ka malatsi a marataro, o fetse tiro yotlhe ya gago. 14Mme letsatsi la bosupa ke Sabata wa Morena, Modimo wa gago. Se dire tiro epe ka lone, wena le morwao le morwadio le motlhanka wa gago le lelata la gago le kgomo ya gago le esele ya gago le seruiwa sengwe le sengwe sa gago le moeng wa gago yo o mo dikgorong tsa gago gore motlhanka wa gago le lelata la gago ba ikhutse jaaka wena. 15O nne o gakologelwe gore o ne o le motlhanka kwa lefatsheng la Egepeto, mme Morena, Modimo wa gago, a go ntsha teng ka seatla se se tiileng le ka letsogo le le otlologileng. Ke ka moo Morena, Modimo wa gago, a go laetseng gore o ilele letsatsi la Sabata.

5:15
Doit. 15:15
16:12
24:18

16“ ‘Tlotla rraago le mmaago jaaka Morena, Modimo wa gago, a go laetse gore malatsi a gago a nne mantsi le gore o tshele sentle mo lefatsheng le Morena, Modimo wa gago, o tla le go nayang.

17“ ‘O se ka wa bolaya.

18“ ‘Le gona o se ka wa akafala.

19“ ‘Le gona o se ka wa utswa.

20“ ‘Le gona o se ka wa bua maaka ka ga mongwe-ka-wena.

21“ ‘Le gona o se ka wa eletsa mosadi wa mongwe-ka-wena. Le gona o se ka wa eletsa ntlo ya mongwe-ka-wena le e seng tshimo ya gagwe le e seng motlhanka wa gagwe le e seng lelata la gagwe le e seng kgomo ya gagwe le e seng esele ya gagwe le e seng sepe se e leng sa mongwe-ka-wena.’

22“Ke ona mafoko a Morena o a buileng le phuthego yotlhe ya lona kwa thabeng a le mo molelong le mo lerung le mo bontshong ka lentswe le legolo, a se ka a oketsa sepe; a ba a a kwala mo matlapeng a maboti a mabedi, a a nneela.

5:22
Ekes. 31:18

Baiseraele ba ne ba boifa

(Ekes. 20:18-21)

23“Mme e rile lo utlwa lentswe le tswa mo lefifing, lo bona thaba e ntse e tuka molelo, lwa tla go nna, e bong ditlhogo tsotlhe tsa ditso tsa lona le bagolo ba lona, 24lwa re: ‘Bona, Morena, Modimo wa rona, o re supeditse kgalalelo ya gagwe le bogolo jwa gagwe, mme re utlwile lentswe la gagwe le tswa mo molelong. Kajeno re bonye gore Modimo o ka bua le motho, mme a tshela.

5:24
Doit. 4:33
25Jaanong he, re tla swelang? Kana molelo o mogolo oo o tla re ja; fa re sa ntse re tswelela pele go utlwa lentswe la Morena, Modimo wa rona, re ka swa. 26Gonne ke mang mo bathong botlhe yo o kileng a utlwa lentswe la Modimo o o phelang, o bua o le mo molelong jaaka rona re le utlwile, mme a tshela? 27A go atamele wena, o utlwe tsotlhe tse Morena, Modimo wa rona, o tla di buang, o be o re bolelele tsotlhe tse Morena, Modimo wa rona, o tla di buang nao; re tla di utlwa, re di dirisa.’

28“Mme e rile Morena a utlwa mafoko a lona, fa lo bua le nna, Morena a nthaya a re: ‘Ke utlwile mafoko a batho ba a ba a buileng nao; tsotlhe tse ba di buileng di siame. 29E kete ba ka bo ba ntse ba na le dipelo tse di ntseng jalo gore ba mpoife, ba tlhokomele ditaolo tsa me tsotlhe ka metlha yotlhe gore ba tle ba tshele sentle le bana ba bone ka bosakhutleng.

5:29
Doit. 29:3
Num. 11:29
30Yaa o ba ree o re: Boelang kwa ditenteng tsa lona. 31Mme wena sala fano o eme fa go nna, ke tle ke go bolelele ditaolo tsotlhe le melao le ditshwanelo tse o tla di ba rutang gore ba dire ka tsona mo lefatsheng le ke tla le ba nayang go le ja boswa.’

32“Tlhokomelang he gore lo dire jaaka Morena, Modimo wa lona, a lo laetse; lo se ka lwa fapogela ntlheng ya le le jang le e seng mo ntlheng ya la molema.

5:32
Doit. 4:2
28:14
Još. 1:7
Diane 4:27
33Sepelang gotlhe fela mo tseleng e Morena, Modimo wa lona, a e lo laetseng gore lo tle lo tshele, lo tlhogonolofale, lo nne malatsi a mantsi mo lefatsheng le lo tla le ruang.

6

Go gatelelwa taolo ya ntlha ya go direla Modimo wa nnete fela

61“Ke yona taolo le melao le ditshwanelo tse Morena, Modimo wa lona, o laetseng go di lo ruta gore lo di dirise mo lefatsheng le lo tla tshelelang kwa go lone go le rua; 2ke tsa gore o boife Morena, Modimo wa gago, o tlhokomele melao yotlhe ya gagwe le ditaolo tsa gagwe tse ke di go laelang, wena le morwao le morwa-morwao ka malatsi otlhe a botshelo jwa gago gore malatsi a gago a nne mantsi. 3Di utlwe, Iseraele, o tlhokomele go dira ka tsona gore o phele pila le gore lo ate thata, jaaka Morena, Modimo wa borraeno, a go solofeditse lefatshe le le elang mašwi le dinotshe.

4“Utlwa, Iseraele! Morena, Modimo wa rona, ke ene Morena a le esi fela.

6:4
Mar. 12:29
1 Bakor. 8:4,6
5Ene Morena, Modimo wa gago, o mo rate ka pelo yotlhe le ka mowa otlhe le ka thata yotlhe.
6:5
Doit. 10:12
Math. 22:37
6Mafoko ao a ke a go laelang kajeno a a nne mo pelong ya gago.
6:6
Doit. 11:18-20
7O a tiisetse bana ba gago, o bue ka ga ona, fa o dutse mo ntlong ya gago gongwe fa o tsamaya mo tseleng gongwe fa o ya go robala gongwe fa o tsoga.
6:7
Gen. 18:19
8O a bofelele mo seatleng sa gago go nna sesupo; a a nne fa gare ga matlho a gago gore a se ka a go gaka.
6:8
Ekes. 13:9
9O a kwale mo mephakaregong fa mojakong wa ntlo ya gago le mo dikgorong tsa gago.

Tlhagiso ya go re Baiseraele ba utlwe Modimo

10“Mme e re fa Morena, Modimo wa gago, a sena go go fitlhisa kwa lefatsheng le a le ikanetseng borraeno Aborahame le Isaka le Jakobe go le go naya, le le nang le metse e megolo e mentle e o sa e agang, 11le matlo a a tletseng dithoto tsa mefutafuta tse o sa di rekang le mekwele e o sa e gabang le masimo a meweine le ditlhare tsa olefa tse o sa di tlhomang, fa o sena go ja o kgotshe

6:11
Doit. 8:10
12foo o itise gore o se lebale Morena yo o go ntshitseng kwa lefatsheng la Egepeto mo ntlong ya botlhanka, 13mme o boife Morena, Modimo wa gago, o mo direle, o ikane ka leina la gagwe.
6:13
Doit. 10:20
Math. 4:10
14Se lateleng medimo e sele, e bong medimo ya merafe e e mo tikologong ya lona – 15gonne Morena, Modimo wa gago, o mo gare ga gago, e le Modimo o o lefufa – e se re gongwe bogale jwa Morena, Modimo wa gago, jwa go tukela, mme a go nyeletsa mo lefatsheng.
6:15
Ekes. 20:5

16“Lo se ka lwa leka Morena, Modimo wa lona, jaaka lo kile lwa mo leka kwa Masa.

6:16
Math. 4:7
Ekes. 17:2,7
17Ditaolo tsa Morena, Modimo wa lona, le ditshupo tsa gagwe le melao ya gagwe e o e lo laetseng, lo di tlhokomele ka tlhoafalo. 18Dira tse di tlhamaletseng le tse di siameng mo matlhong a Morena gore o tle o phele pila, o be o fitlhe, o rue lefatshe le lentle le Morena a le ikanetseng borraeno, 19o le rue ka go leleka baba botlhe ba gago fa pele ga gago, jaaka Morena a buile.
6:19
Ekes. 23:27,28

20“E ne e re fa morwao a go botsa ka metlha e e tlang a re: ‘Ditshupo le melao le ditshwanelo tse Morena, Modimo wa rona, o di lo laetseng ke tsa go reng?’

6:20
Ekes. 13:14
21o mo raya o re: ‘Re ne re le batlhanka ba ga Farao kwa Egepeto, mme Morena a re ntsha kwa Egepeto ka letsogo le le tiileng.
6:21
Pes. 44:2
22Morena a ba a dira ditshupo le dikgakgamatso tse dikgolo le tse di setlhogo kwa Egepeto mo go Farao le mo go botlhe ba lapa la gagwe fa pele ga matlho a rona; 23a re hudutsha teng gore a tle a re fitlhise go re naya lefatshe le a le ikanetseng borraetsho. 24Ke ene Morena yo o re laetseng go dira ka fa melaong yotlhe eo ka go boifa Morena, Modimo wa rona, gore re tle re tshele sentle ka malatsi otlhe, mme a re tshedise jaaka go ntse kajeno. 25E tla nna tshiamo ya rona, fa re tlhokomela go dira ka fa taelong eo gotlhe fa pele ga Morena, Modimo wa rona, jaaka a re laetse.’