Setswana 1970/1987 (TSW70)
31

Jošua o dirwa mogogi mo boemong jwa ga Moše

311Moše a ya a bua mafoko a le Baiseraele botlhe, 2a ba raya a re: “Kajeno dinyaga tsa me di 120; ga ke tlhole ke kgona go bolola le go goroga, mme Morena o ntheile a re: ‘Ga o kitla o tshela Joretane.’

31:2
Doit. 34:7
Num. 20:12
3Morena, Modimo wa lona, ke ene yo o tla tshelang, a lo etelela pele; o tla nyeletsa ditšhaba tsele ka esi fa pele ga lona gore lo di leleke mo go di-tsa-tsone. Jošua ene o tla tshela, a lo etelela pele jaaka Morena a buile.
31:3
Doit. 3:28
4Morena o tla di direla jaaka a ne a direla Sihone le Oge, dikgosi tsa Baamori le lefatshe la tsone tse o neng a di nyeletsa.
31:4
Num. 21:21-35
5E re Morena a di neela mo diatleng tsa lona lo di direle ka fa taelong yotlhe e ke e lo laetseng.
31:5
Doit. 7:2
6Nnang bopelokgale lo tie, lo se ka lwa boifa le e seng go ba tshoga; gonne Morena, Modimo wa lona, o tla ya le lona ka esi; ga a kitla a lo hularela le e seng go lo tlogela.” 7Moše a ba a bitsa Jošua, a mo raya mo matlhong a Baiseraele botlhe a re: “Nna bopelokgale o tie; gonne wena o tla tsena mmogo le morafe o mo lefatsheng le Morena o le ikanetseng borraabo go le ba naya; o tla le ba abela go nna boswa.
31:7
Još. 1:6
8Morena ke ene yo o tla go etelelang pele, o tla nna nao. Ga a kitla a go hularela le e seng go go tlogela. O se ka wa boifa le e seng go tshoga.”
31:8
Baheb. 13:5

Molao o na le go buisiwa ka ngwaga mongwe le mongwe wa bosupa

9Jaanong Moše a kwala molao o, a o neela baperesiti, boora Lefi ba e neng e le basikari ba Letlole la Kgolagano ya Morena le bagolo botlhe ba Iseraele. 10Moše a ba laela a re: “E ne e re go fela dinyaga di supa, ka nako ya ngwaga wa go phimola melato, ka Moletlo wa Metlaagana,

31:10
Doit. 15:1
11fa Baiseraele botlhe ba tla go bonala fa pele ga sefatlhego sa Morena, Modimo wa lona, mo felong fa o tla go tlhophang, go buisiwa molao o fa pele ga Baiseraele botlhe mo ditsebeng tsa bone. 12Kgobokanyang morafe, e bong banna le basadi le bana le baeng ba lona ba ba mo metseng ya lona gore ba tle ba reetse le gore ba ithute go boifa Morena, Modimo wa lona, ba tlhokomele go dirisa mafoko otlhe a molao o. 13Le bana ba bone ba ba sa o itseng a ba o reetse, ba ithute go boifa Morena, Modimo wa lona, ka malatsi otlhe a ba tla phelang ka ona mo lefatsheng le lo tla tshelang Joretane go ya kwa go lone go le rua.”

14Morena a ba a raya Moše a re: “Bona, malatsi a gago a go swa a atametse. Bitsa Jošua, lo eme mo Tenteng ya Boipontsho gore ke mo laele.” Moše le Jošua ba ya ba ema mo Tenteng ya Boipontsho. 15Ke fa Morena a iponatsa kwa Tenteng ka pinagare ya leru, mme pinagare ya leru e ne e eme fa mojakong wa Tente.

31:15
Ekes. 40:34

16Morena a raya Moše a re: “Bona, o tla robala le borraago, mme morafe o, o tla sala o dira boaka ka go latela medimo e sele ya lefatshe le o tla tsenang mo go lone; teng o tla ntlogela, o senya kgolagano ya me e ke e dirileng nabo. 17Ka sebaka seo bogale jwa me bo tla o tukela, mme ke tla ba tlogela, ke ba subela sefatlhego sa me, mo ba tla jegang, ba dirafalelwa ke masula a mantsi le ditlalelo. Ka sebaka seo ba tla re: ‘A ga re a dirafalelwa ke masula ao, ka Modimo wa rona o se na le rona?’ 18Mme ke tla ba subela sefatlhego sa me gotlhe ka sebaka seo ka ntlha ya bosula jotlhe jo ba bo dirileng, ka ba ineetse medimo e sele.

19“Jaanong he, ikwaleleng sefela se, lo se rute Baiseraele, lo se tsenye mo melomong ya bone gore sefela se e nne mosupi wa me ka ga Baiseraele.

31:19
Doit. 32
20Gonne ke tla ba gorosa kwa lefatsheng, le ke le ikanetseng borraabo le le elang mašwi le dinotshe; fela e tla re ba se na go ja le go kgora le go nona, ba ineele medimo e sele, ba e direle, ba nnyatse, ba senye kgolagano ya me.
31:20
Doit. 32:15
21Mme fa masula a mantsi le ditlalelo di ba dirafalela, sefela se se tla supa fa pele ga bone e le mosupi; gonne ga se kitla se lebalwa, se tloga mo melomong ya bana ba bone. Se tla supa gore ke ntse ke itse kakanyo ya bone e ba e akanyang kajeno, ke ise ke ba gorose kwa lefatsheng le ke le ikanetseng borraabo.”
31:21
Pes. 139:2

22Ke fa Moše a kwala sefela seo ka letsatsi leo, a se ruta Baiseraele.

23Mme Morena a laela Jošua, morwa Nune, a re: “Nna pelokgale, o tie; gonne wena o tla gorosa Baiseraele kwa lefatsheng le ke le ba ikanetseng, mme nna ke tla nna nao.”

24E rile Moše a se na go kwala mafoko a molao oo mo lokwalong le go a fetsa, 25a laela Balefi, basikari ba Letlole la Kgolagano ya Morena, a re: 26“Tsayang lokwalo lo lwa molao, lo lo bee fa thoko ga Letlole la Kgolagano ya Morena, Modimo wa lona, gore lo nne teng e le mosupi ka ga lona. 27Gonne nna ke itse borukhutlhi jwa lona le dithamo tsa lona tse di gagametseng. Bonang, fa lo ne lo rukhutlhegela Morena sebakeng seno, ke sa ntse ke phela le lona, morago ga loso lwa me gona go tla nna jang! 28Jaanong he, phuthelang bagolo botlhe ba ditso tsa lona go nna le bakwaledi ba lona gore ke bue mafoko a mo ditsebeng tsa bone, ke ba biletse legodimo le lefatshe go nna basupi ka ga bone.

31:28
Doit. 32:1
29Gonne ke itse gore, morago ga loso lwa me lo tla senya bogolo, lo fapoga tsela e ke e lo laetseng. Ka moo lo tla wela mo tatlhegong ka malatsi a bofelo, ka lo tla dira tse di bosula mo matlhong a Morena; mme lo tla mo gakatsa ka tiro ya diatla tsa lona.” 30Moše a ba a bolela mafoko a sefela se mo ditsebeng tsa phuthego yotlhe ya Iseraele, a ba a a fetsa:

32

Sefela sa ga Moše

321“Heelang magodimo,

tlhwayang ditsebe, ke bolele;

heela lefatshe, reetsa dipolelo

tsa molomo wa me!

32:1
Doit. 31:28
Jes. 1:2

2A thuto ya me

e sarasare jaaka pula,

a polelo ya me

e rothe jaaka monyo;

e etse marothodi a pula

mo botalaneng

le jaaka pula ya medupe

mo morogong.

32:2
Jes. 55:10,11

3Gonne ke tla baka leina

la Morena ke re:

Neelang Modimo wa rona

tlotlo.

4“Ke ene Lefika;

tiro ya gagwe e itekanetse;

gonne ditsela tsotlhe

tsa gagwe di siame.

Ke Modimo o o ikanyegang

o o se nang bokgopo;

o siame, o tlhamaletse.

5Ba o senyeditse.

Ga se bana ba one,

ba tshwana le tshubaba fela;

ke losika lo lo sokameng

lo lo kgopo gotlhe.

32:5
Jes. 1:2-4

6A lo leboga Morena jalo,

lona morafe o o bosilo

o o se nang tlhaloganyo?

A ga se ene rraago

yo o go bopileng?

A ga se ene yo o go dirileng,

a go baakanya?

32:6
Ekes. 4:22
Jes. 63:16
Mal. 1:6

7“Gopolang

malatsi a bogologolo,

tlhokomelang dinyaga

tsa ditshika tsotlhe.

Botsa rraago, o tla go itsise,

le banna bagolo ba ga eno

ba tla go bolelela.

32:7
Pes. 77:12

8E rile Mogodimodimo

a abela ditšhaba boswa,

ya re a kgaoganya

bana ba batho,

a sega melelwane ya merafe

ka fa palong ya Baiseraele.

32:8
Gen. 11:8
Dit. 17:26

9Gonne kabelo ya Morena

ke morafe wa gagwe;

Jakobe ke boswa jwa gagwe

jo bo lekantsweng.

10“A mmona mo lefatsheng

la sekaka,

fa go tobekanyeng mo selelong

sa naga ya dibata.

A mo agelela, a mmabalela,

a mo sireletsa

jaaka thaka ya leitlho

la gagwe,

11jaaka ntswi e tsosa bana

ba sentlhaga sa yona,

e kala godimo ga

mamphorwana a yona,

e tsharolola diphuka tsa yona,

e a tshola, e a rwala

mo diphukeng tsa yona.

32:11
Pes. 36:8
Ekes. 19:4

12Morena a mo tsamaisa

a le esi,

go se na modimo o sele nae.

13“A mo palamisa mafelo

a a godimo a lefatshe,

a mo jesa maungo a naga,

a mo nosa mafura a semana

mo lefikeng le lookwane

mo majweng a legakwa

32:13
Pes. 81:17

14le madila a dikgomo

le mašwi a difutshane

mmogo le mafura

a dikwana le diphelehu;

a mo jesa dipoo tsa Basane

le diphoko,

mmogo le mabele

a a nonofileng,

wa nwa madi a maungo

a moweine,

weine e e lefulo.

15“Ješurune a nona,

a ja mokaragana –

wa nona, wa tswa mmele,

wa akola –

a tlhokomologa Modimo

o o mo dirileng,

a nyatsa lefika

la pholoso ya gagwe.

32:15
Jes. 44:2
Doit. 31:20

16Ba tsosa lefufa la ona

ka go direla medimo e sele,

ba o gakatsa ka makgapha.

17Ba tlhabela medemone

e e seng Modimo

le medimo

e ba neng ba sa e itse

e mešwa e e leng gona e tlang

e borraabo ba neng

ba sa e itse.

18O tlhokomologile lefika

le le go tsetseng,

wa lebala Modimo

o o go belegeng.

19“Ya re Morena a bona jalo,

a ba latlha,

a gakaletse bomorwawe

le bomorwadie.

20A re:

‘Ke tla ba subela

sefatlhego sa me,

ke bone gore ba tla felela kae;

gonne bone ke losika

lo lo sokameng gotlhe,

ke bana ba ba sa ikanyegeng.

21E re ka ba tsositse lefufa la

me ka tse e seng Modimo,

ba nkgakatsa ka medimo ya

bone ya boithamako,

le nna ke tla tsosa lefufa la

bone ka ba e seng morafe,

ke tla ba gakatsa ka setšhaba

se se bosilo.

32:21
Jer. 2:11
Baroma 10:19

22Gonne molelo o simolotse

go tuka ka bogale jwa me,

wa tuka go ya kwa felong

ga baswi kwa tlasetlase;

wa ja lefatshe

le tse le di tlhogisang,

wa tshuba metheo ya dithaba.

23“ ‘Ke tla ba kgobokanyetsa

masula,

ke tla feleletsa metsu ya me

mo go bone.

32:23
Pes. 91:5

24E re ba feletswe ka tlala,

ba jegile ka go tuka bolelo

le ka malwetse a a galakang,

ke ba romele meno a dibata

mmogo le botlhole jwa dinoga

tse di gagabang mo leroleng.

25Ka kwa ntle tšhaka

e tla ba amoga ba ga bone

le therego ka mo matlwaneng,

makau mmogo le makgarebe

le masea le banna

ba babududu.

26Nka bo ke rile:

Ke tla ba budula,

ke khutlisa batho

go ba gopola,

27fa nka bo ke sa boifa

go nkgakatsa ga mmaba,

e se re gongwe bagateledi

ba bone ba fosa ba re:

Diatla tsa rona

di ne di le thata;

ga se Morena

yo o dirileng tsotlhe tse.’

28“Gonne Baiseraele ke

setšhaba se se latlhegetsweng

ke dikgakololo;

ga ba na tlhaloganyo.

32:28
Jes. 27:11
Jer. 4:22

29Fa ba ka bo ba tlhalefile,

ba ka bo ba tlhaloganya tseo,

ba lemoga

ka fa ba tla felang ka teng.

30Mmaba a le mongwe

o ka khutšhela jang

ba le sekete?

Ba le babedi

ba ka leleka jang ba le 10 000?

Kana ke go re,

Lefika la bone le ba rekisitse,

Morena o ba latlhile.

32:30
Lef. 26:8,36,37

31Gonne lefika la bone ga le

tshwane le Lefika la rona;

le baba ba rona ba bua jalo.

32Gonne moweine wa bone

ke wa Sotoma

le wa masimo a moweine

a Gomora;

maungo a moweine a bone

ke a a botlhole,

ba na le masitlha a a galakang.

33Weine ya bone

ke botlhole jwa mokwepa

le botlhole jo bo setlhogo

jwa mabolobolo.

34“Tseo a ga di a bolokwa

fa go nna, tsa kanwa

mo mahumong a me

32:34
Doit. 29:28

35go ya letsatsing la pusoloso

le tefetso,

go ya sebakeng se dinao tsa

bone di tla thekeselang ka sona?

Gonne letsatsi la tatlhego

ya bone le gaufi;

tse di tla ba welang

di a itlhaganela.

32:35
Pes. 94:1

36Gonne Morena o tla direla

morafe wa gagwe tshiamo,

a utlwela batlhanka ba gagwe

botlhoko.

Gonne o tla bona,

fa thata e feleletse,

fa go feleletse yo o bofegileng

le yo o gololesegileng.

37Morena o tla re: ‘Le kae

lefika le ba neng ba tshabela

kwa go lone,

medimo ya bone e kae

38e e neng e ja mafura

a ditlhabelo tsa bone,

e nwa weine ya tshupelo

ya noo ya bone.

A e nanoge, e lo thuse

gore e nne phemelo ya lona.

32:38
Baatlh. 10:14

39“ ‘Bonang jaanong gore

ke nna tota Modimo

ke le nosi,

ga go na modimo ope

fa e se nna.

Ke nna ke bolayang,

ke be ke phedise.

Ke nna ke remagantseng,

ke tla ba ke alafa.

Ga go na ope yo o ka

pholosang mo seatleng sa me.

32:39
Doit. 4:35
Jes. 45:5
Ekes. 15:26
1 Sam. 2:6
Jobe 5:18
Hos. 6:1,2

40Gonne ke tla tsholeletsa

letsogo kwa legodimong ke re:

Ka botshelo jwa me

jo bo sa khutleng!

32:40
Ekes. 6:8
Hes. 33:11

41Fa ke looditse tšhaka ya me

e e phatsimang,

mme letsogo la me

le dirafatsa katlholo,

ke tla ipusolosetsa

mo babeng ba me,

ke betsa ba ba ntlhoileng.

42Metsu ya me

ke tla e tagisa madi,

madi a ba ba bolailweng

le a ba ba tshwerweng;

tšhaka ya me e tla ja nama

ya ditlhogo tsa balaodi

ba mmaba.’

43“Lona ditšhaba,

dudueletsang morafe wa gagwe;

gonne o tla busolosa

madi a batlhanka ba gagwe;

o tla ipusolosetsa

mo babeng ba gagwe,

a direla lefatshe la gagwe

le morafe wa gagwe thuanyo.”

32:43
Baroma 15:10

44Moše a tla, a bolela mafoko otlhe a sefela se mo ditsebeng tsa morafe, ene le Hošea, morwa Nune.

32:44
Num. 13:8,16

Ditaelo tsa bofelo tsa ga Moše

45Jaanong ya re Moše a sena go bolelela Baiseraele botlhe mafoko otlhe ao, 46a ba raya a re: “Elang mafoko otlhe tlhoko a ke lo tlhagisang ka ona kajeno, a lo tshwanetseng go a laela bana ba lona gore ba tlhokomele go dirisa mafoko otlhe a molao o.

32:46
Doit. 6:7
47Gonne ga se lefoko le le lolea mo go lona, mme ke lone botshelo jwa lona. Mme ka lefoko le lo tla leelefatsa malatsi mo lefatsheng le lo tla tshelang Joretane go ya go tsena mo go lone go le rua.”
32:47
Lef. 18:5

48Morena a ba a bua le Moše ka lone letsatsi leo a re: 49“Tlhatlogela mo dithabeng tsa Abarime tseno, e bong mo thabeng ya Nebo e e mo lefatsheng la Moabe ntlheng ya botlhabatsatsi ya Jerigo, o bone lefatshe la Kanana le ke tla le nayang Baiseraele go nna boswa;

32:49
Num. 27:12
33:48
50o swele gona mo thabeng e o tlhatlogelang mo go yona, o gorosiwe kwa morafeng wa gago, jaaka Arone mogoloo a ne a swela kwa thabeng ya Hore, a ba a gorosiwa kwa morafeng wa gagwe;
32:50
Num. 20:23-29
51ka go re, lo ntiretse ka boikanyologo mo gare ga Baiseraele kwa Metsing a Komano kwa Kateše sekakeng sa Tsine, ka lo se ka lwa intshepisa mo Baiseraeleng.
32:51
Num. 20:12,13
52Gonne o tla bona lefatshe le le fa pele ga gago, mme ga o kitla o tsena teng mo lefatsheng le ke tla le nayang Baiseraele.”
32:52
Doit. 34:4

33

Moše o tshegofatsa morafe

331Tshegofatso e Moše, monna wa Modimo o neng a tshegofatsa Baiseraele ka yona a ise a swe ke e:

33:1
Gen. 49

2O buile a re:

Morena o ne a tswa

kwa Sinai,

a ba tlhabela a tswa

kwa Seire, a phatsima

a le kwa thabeng ya Pharane,

a tswa kwa baitsheping

ba le masome a dikete,

a tsholetse Baiseraele molao

o o molelo mo letsogong

le le jang la gagwe.

33:2
Juta 14

3Ruri, o rata merafe,

baitshepi botlhe ba gagwe

ba mo seatleng sa gagwe;

ba ba atamelang

dinao tsa gagwe

ba amogela sengwe

sa dithuto tsa gagwe.

4Moše o re laetse molao,

e le khumo ya phuthego

ya Jakobe.

5Morena o ne a nna kgosi

mo Ješurune,

jale fa ditlhogo tsa morafe

di kgobokana,

fa ditso tsa Iseraele

di le mmogo.

33:5
Ekes. 15:18
Jes. 44:2
Ekes. 19:7,8

6A Rubene a tshele, a se swe;

banna ba gagwe

ba se nne bannye.”

7Ka ga Juta a re:

Morena,

utlwa lentswe la ga Juta,

o mo ise kwa morafeng

wa gagwe

o a neng a o lwela

ka diatla tsa gagwe.

O nne thuso ya gagwe

mo babeng ba gagwe.”

8A ba a bua ka ga Lefi a re:

“ ‘Tshiamo’ ya gago

le ‘Lesedi’ la gago,33:8 Go tewa ditengwa tse ba neng ba botsa Modimo ka tsona.

ke tsa monna

yo o go ineetseng,

yo ò mo lekileng kwa Masa,

wa lwa nae

fa Metsing a Meriba.33:8 Ke go re: Komano.

33:8
Ekes. 28:30
Num. 20

9Ke yo o neng a bua ka ga

rraagwe le mmaagwe a re:

‘Ga ke a ba bona,’

a sa re sepe

ka bomorwa-rraagwe,

a sa itse bana ba gagwe;

gonne ba ne ba tlhokomela

lefoko la gago,

ba boloka kgolagano ya gago.

33:9
Math. 10:37
Ekes. 32:26-29

10Ba tla ruta Jakobe

ditshiamelo tsa gago

le Iseraele molao wa gago.

Ba tla baya maswalo

fa nkong ya gago

le setlhabelo se se tletseng

mo aletareng ya gago.

11Morena, tshegofatsa

botswerere jwa gagwe,

a tiro ya diatla tsa gagwe

e go kgatlhe;

o tšhwetlakanye matheka

a ba ba mo tsogelang

le a ba ba mo tlhoileng

gore ba se tlhole ba tsoga.”

12A ba a bua ka ga Benyamene a re:

“Ke moratwa wa Morena,

o tla aga fa go ene a iketlile.

Modimo o mo sireletsa

ka metlha yotlhe,

ka o agile

mo gare ga dithaba tsa

gagwe.”

13A ba a bua ka ga Josefa a re:

“Lefatshe la gagwe le

tshegofaditswe ke Morena ka

dineo tse dintle tsa legodimo,

ka monyo le ka metswedi

e e anameng kwa tlase

14le ka dithobo tse dintle

tsa letsatsi

le ka maungo a mantle

a dikgwedi

15le ka tse di gaisang tsa dithaba

tsa bogologolo

le ka tse dintle tsa meboto

ya kgale

16le ka dineo tse dintle

tsa lefatshe

le ka tse di tletseng

mo go lone

le ka go ratwa ke yo o agileng

mo setlhareng sa mitlwa:

A di tle tsotlhe

mo tlhogong ya ga Josefa

le mo phogong ya kgosana

ya bomorwa-rraagwe.

33:16
Ekes. 3:2
Gen. 49:26

17Poo ya gagwe ya leitibolo

e na le borena,

dinaka tsa gagwe

ke dinaka tsa nare;

o tla tlhaba merafe ka tsona,

yotlhe mmogo go ya

mafelelong a lefatshe.

Ke ona masome a dikete

a ga Eferaime,

ke tsona dikete

tsa ga Manase.”

18A ba a bua ka ga Sebulone a re:

“Wena Sebulone, itumelele

go bolola ga gago ka dikepe,

le wena Isašare,

o itumelele ditente tsa gago.

19Ba tla biletsa merafe

kwa thabeng,

ba dira ditlhabelo

tse di siameng;

gonne ba tla anya letlotlo

la mawatle

le mahumo a a fitlhegileng

a mošawa.”

20A ba a bua ka ga Gate a re:

“A go tumisiwe Morena

yo o katolosetsang Gate naga;

o botha jaaka tau e namagadi;

o tla garola letsogo le phogo.

21A itlhaolela kabelo ya ntlha,

gonne teng go ne go bolokilwe

kabelo ya molaodi;

a tla le ditlhogo tsa morafe,

a dirafatsa tshiamo

ya Morena

le dikatlholo tsa gagwe

le Baiseraele.”

33:21
Num. 32

22A ba a bua ka ga Dane a re:

“Dane ke ledumedi;

o tla tlola,

a tswa kwa Basane.”

23A ba a bua ka ga Nafetale a re:

“Nafetale o kgotshe

letlhogonolo,

o tletse tshegofatso

ya Morena.

O tla rua letsha

la Genesareta

le naga ya borwa ya teng.”

24A ba a bua ka ga Asere a re:

“Asere o tshegofaditswe

go gaisa bana ba bangwe,

a a ratwe

ke bomorwa-rraagwe,

a ine lonao lwa gagwe

mo lookwaneng.

25Mephakarego ya gago

e nne ya tshipi le kgotlho.

A thata ya gago e lekane

le malatsi a gago.”

26Ga go na ope

yo o tshwanang

le Modimo wa gago,

Ješurune,

o o palameng legodimo

go go thusa

le maru o le mogolo.

33:26
Jes. 44:2

27Modimo o o sa khutleng

ke boago,

bo fa tlase ga mabogo

a a sa khutleng;

o ne wa leleka mmaba

fa pele ga gago

wa re: “Mo nyeletse!”

28Iseraele o tla aga

a le mo tshireletsong,

motswedi wa ga Jakobe

o tla nna o le osi

mo lefatsheng

la mabele le matute

a moweine;

le gona legodimo la gagwe

le tla rotha monyo.

33:28
Num. 23:9

29Iseraele, o wa letlhogonolo!

Ke mang

yo o tshwanang nao?

O morafe o o pholosiwang

ke Morena.

33:29
Doit. 4:7,8
Pes. 33:12
144:15

Ke ene thebe e e go thusang

le tšhaka e e go godisang.

Baba ba gago ba tla go tlakisa,

mme wena o tla gata

dithota tsa bone.