Setswana 1970/1987 (TSW70)
29

Ntšhwafatso ya kgolagano le Modimo

291Ke ona mafoko a kgolagano e Morena o neng a laetse Moše go e dira le Baiseraele kwa lefatsheng la Moabe kwa ntle ga kgolagano e o e dirileng nabo kwa Horebe.

29:1
Doit. 5:2

2Mme Moše a bitsa Baiseraele botlhe, a ba raya a re: “Lo bonye tsotlhe tse Morena o di diretseng Farao le batlhanka botlhe ba gagwe le lefatshe lotlhe la gagwe mo matlhong a lona kwa lefatsheng la Egepeto.

29:2
Ekes. 19:4
3Ke diteko tse dikgolo tse matlho a lona a di bonyeng, ditshupo tsele le dikgakgamatso tsele. 4Mme go fitlha letsatsing leno Morena ga a ise a lo nee dipelo tse di ka lemogang le matlho a a ka bonang le ditsebe tse di ka utlwang.
29:4
Doit. 5:26
Jes. 6:9,10
5Ke lo tsamaisitse dinyaga di le 40 mo sekakeng; diaparo tsa lona tse lo di apereng ga di a ka tsa onala le ditlhako tsa lona tse lo di rweleng mo dinaong ga di a ka tsa onala.
29:5
Doit. 8:2,4
6Ga lo a ka lwa ja senkgwe le e seng go nwa weine gongwe bojalwa, lwa di tingwa gore lo tle lo itse, fa e le nna Morena, Modimo wa lona.
29:6
Doit. 8:3
7Mme e rile lo fitlha mono, ga bolola Sihone, kgosi ya Hešebone le Oge, kgosi ya Basane, ba re tlhasela, mme ra ba fenya,
29:7
Num. 21:21-35
8ra thopa lefatshe la bone, ra le naya Barubene le Bagate le bontlhanngwe jwa lotso lwa ga Manase go nna boswa.
29:8
Num. 32
9Tlhokomelang he mafoko a kgolagano e, lo dire ka ona gore lo tle lo tshegofale mo go tsotlhe tse lo tla di dirang.

10“Lo eme lotlhe kajeno fa pele ga Morena, Modimo wa lona, e bong ditlhogo tsa ditso tsa lona le bagolo ba lona le baokamedi ba lona le banna botlhe ba Iseraele 11le bana ba lona le basadi ba lona le baeng ba lona ba ba mo bothibelelong jwa lona, le fa e le ba ba fatsang dikgong tsa lona gongwe ba ba lo gelang metsi 12gore lo tsene mo kgolaganong ya Morena, Modimo wa lona, e Morena, Modimo wa lona, o e dirang le lona kajeno e a e tiisitseng ka maikano le khutso 13gore a tle a lo dire morafe wa gagwe kajeno, a be a nne Modimo wa lona jaaka a lo solofeditse le jaaka a ikanetse borraeno Aborahame le Isaka le Jakobe. 14Kgolagano e, e e tiisitsweng ka maikano le khutso, ga ke e dire le lona fela,

29:14
Doit. 5:3
15mme e bile ke e dira le ba ba se nang le rona fano kajeno, fela jaaka ke e dirile le ba ba nang le rona fano, ba eme fa pele ga Morena, Modimo wa rona, kajeno.

16“Kana lo itse ka losi ka fa re neng re ntse ka teng kwa lefatsheng la Egepeto le ka fa re neng ra ralala ditšhaba ka teng tse lo di raletseng, 17lwa bona maila a bone le medimo e e maswe ya bone ya logong le ya lentswe le ya selefera le ya gouta e ba nang nayo. 18Jaanong a go se ka ga nna ope mo go lona yo pelo ya gagwe e hularelang Morena, Modimo wa rona, kajeno, e seng monna gongwe mosadi gongwe losika gongwe lotso go ya go direla medimo ya ditšhaba tseo, e se re gongwe ga nna modi mo go lona o o ungwang mogau le longana.

29:18
Baheb. 12:15
19A go se ka ga nna ope yo e reng a utlwa mafoko a maikano le a khutso a ikaketsa mo pelong ya gagwe a re: ‘Ke tla tshela sentle, le fa ke sepela mo boithatelong jwa pelo ya me;’ ka go dira jalo go ka latlhega lefatshe lotlhe, le le metsi mmogo le le le omileng. 20Monna yo o ntseng jalo Morena o tla gana go mo itshwarela; gonne foo bogale jwa Morena bo tla mo tukela le lefufa la gagwe; dikhutso tsotlhe tse di kwadilweng mo lokwalong lo di tla mo dirafalela, mme Morena o tla phimola leina la gagwe fa tlase ga legodimo.
29:20
Doit. 28:15-68
21Morena o tla mo lomologanya le ditso tsotlhe tsa Iseraele go mo isa tatlhegong ka fa dikhutsong tsotlhe tsa kgolagano e e kwadilweng mo lokwalong lo lwa molao.

22“Mme go tla botsa losika lwa metlha e e tlang lwa bana ba lona ba ba tla nnang teng sehularong sa lona le ba ditšhaba di sele ba ba tswang kwa lefatsheng le le kgakala mogang ba bonang dipetso tsa lefatshe le, le malwetse a lone a Morena o a tshetseng mo go lone 23go le sebabole le letswai, naga yotlhe ya lone e le pilo fela, le sa lengwe, le sa tlhogise sepe, go sa mele morogo ope mo go lone, le tshwana le thibegetso ya Sotoma le Gomora le Atema le Seboime tse Morena a di ribegeditseng mo bogaleng jwa gagwe le mo kgalefong ya gagwe;

29:23
Gen. 19:24
Hos. 11:8
24ditšhaba tsotlhe di tla botsa di re: ‘Ke ka ntlha ya eng, fa Morena a diretse lefatshe leno jalo? Bogale jo bo tukang jo bogolo jo ke jwa go reng?’ 25Go tla twe: ‘Ke ka go re ba tlogetse kgalagano ya Morena, Modimo wa borraabo, e o dirileng nabo, jale fa a ba ntsha kwa lefatsheng la Egepeto; 26ba ya ba direla medimo e sele, ba e obamela, medimo e ba neng ba sa e itse, e Morena a sa e ba laolelang. 27Ke ka moo bogale jwa Morena bo tuketseng lefatshe le gore a le dirafaletse dikhutso tsotlhe tse di kwadilweng mo lokwalong lo. 28Morena o bile a ba kumola mo mmung wa bone ka bogale le ka kgalefo le ka kgakatsego e kgolo, a ba latlhela kwa lefatsheng le sele jaaka go ntse kajeno.’

29“Tse di sa senolwang ke tsa Morena, Modimo wa rona; tse di senotsweng ke tsa rona le tsa bana ba rona ka bosakhutleng gore re dirise mafoko otlhe a molao o.

29:29
Doit. 32:34
Pes. 147:19,20

30

Modimo o tla itshwarela ba ba tlhabologang

301“E tla re fa dilo tsotlhe tseo di go dirafalela, e bong tshegofatso le khutso tse ke di beileng fa pele ga gago, mme o di elelelwa kwa ditšhabeng tsotlhe kwa Morena, Modimo wa gago, o go leleketseng gona,

30:1
Doit. 28
2o boela kwa Moreneng, Modimo wa gago, o reetsa lentswe la gagwe fela jaaka ke go laela kajeno, wena le bana ba gago, ka pelo yotlhe le ka mowa otlhe,
30:2
Lef. 26:40
3gona Morena, Modimo wa gago, o tla fetola tatlhego ya gago, a go tlhomogela pelo, a go phutha gape kwa merafeng yotlhe kwa Morena, Modimo wa gago, a ne a go falaleditse gona.
30:3
Jer. 29:14
Amose 9:14
Jer. 32:37
4Le fa bafaladi ba gago ba le kwa mafelelong a legodimo, Morena, Modimo wa gago, o tla go phutha gona, a go tsaya gona. 5Morena, Modimo wa gago, o tla go busetsa kwa lefatsheng le borraeno ba neng ba le ruile gore le go boele; o tla ba a go direla tse di molemo, a go atisa bogolo go borraeno. 6Foo Morena, Modimo wa gago, o tla go rupisa pelo le bana ba gago gore o tle o rate Morena, Modimo wa gago, ka pelo yotlhe le ka mowa otlhe gore o tle o tshele.
30:6
Doit. 10:16
Jer. 4:4
Hes. 11:19
Baroma 2:29
Bakol. 2:11
7Mme dikhutso tsotlhe tseo Morena, Modimo wa gago, o tla di dirafaletsa baba ba gago le ba ba go tlhoileng ba ba neng ba go bogisa. 8Mme wena o tla tlhabologa, o reetsa lentswe la Morena, o dira ka fa ditaolong tsotlhe tsa gagwe tse ke di go laelang gompieno. 9Morena, Modimo wa gago, o tla go naya letlotlo la tse di molemo mo tirong yotlhe ya diatla tsa gago le la maungo a mmele wa gago le la letsalo la diruiwa tsa gago le la maungo a masimo a gago; gonne Morena o tla go itumelela gape molemong jaaka a ne a itumelela borraeno 10fa o reetsa lentswe la Morena, Modimo wa gago, mo o bileng o tlhokomela ditaolo tsa gagwe le melao ya gagwe tse di kwadilweng mo lokwalong lo lwa molao; fa o boela kwa Moreneng, Modimo wa gago, ka pelo yotlhe le ka mowa otlhe.

11“Gonne taolo eo e ke e go laelang kajeno ga e ka ke ya go palela le gona ga e kgakala nao. 12Ga e kwa legodimong mo go ka tweng: ‘Ke mang yo o tla re tlhatlogelelang kwa legodimong a e re tseela, a e re utlwisa gore re e dirise?’

30:12
Baroma 10:6,8
13Le gona ga e kwa moseja ga lewatle mo go ka tweng: ‘Ke mang yo o tla re tshelelelang kwa moseja ga lewatle, a e re tseela, a e re utlwisa gore re e dirise?’ 14Mme lefoko le gaufi thata nao, le mo molomong wa gago le mo pelong ya gago gore o le dirise.

15“Bona, kajeno ke beile botshelo le tlhogonolo le loso le tatlhego fa pele ga gago.

30:15
Doit. 11:26
28:2,15
16Se ke se go laelang kajeno ke go rata Morena, Modimo wa gago, le go sepela mo ditseleng tsa gagwe le go tlhokomela ditaolo tsa gagwe le melao ya gagwe le ditshiamelo tsa gagwe gore o tle o tshele, o ntsifale, mme Morena, Modimo wa gago, a go tshegofatse mo lefatsheng le o tla tsenang mo go lone gore e nne la gago. 17Mme fa dipelo tsa lona di hulara, lo sa utlwe, mme lo raelega, lo obamela medimo e sele, lo e direla, 18gona ke lo itsise kajeno gore lo tla latlhega tota; ga lo kitla lo phela malatsi a mantsi mo lefatsheng le lo tla tshelang Joretane go tsena mo go lone go le rua.
30:18
Doit. 4:26
19Ke dira legodimo le lefatshe basupi ba ba supang ka ga lona gore ke beile botshelo le loso le tshegofatso le khutso fa pele ga lona. Itlhopheleng he botshelo gore lo tle lo tshele, lona le bana ba lona, 20ka go rata Morena, Modimo wa lona, le ka go utlwa lentswe la gagwe le ka go mo ineela; gonne ke tsona di ka lo tshedisang, tsa atisa malatsi a lona gore lo nne mo lefatsheng le Morena a le ikanetseng borraeno Aborahame le Isaka le Jakobe go le ba naya.”

31

Jošua o dirwa mogogi mo boemong jwa ga Moše

311Moše a ya a bua mafoko a le Baiseraele botlhe, 2a ba raya a re: “Kajeno dinyaga tsa me di 120; ga ke tlhole ke kgona go bolola le go goroga, mme Morena o ntheile a re: ‘Ga o kitla o tshela Joretane.’

31:2
Doit. 34:7
Num. 20:12
3Morena, Modimo wa lona, ke ene yo o tla tshelang, a lo etelela pele; o tla nyeletsa ditšhaba tsele ka esi fa pele ga lona gore lo di leleke mo go di-tsa-tsone. Jošua ene o tla tshela, a lo etelela pele jaaka Morena a buile.
31:3
Doit. 3:28
4Morena o tla di direla jaaka a ne a direla Sihone le Oge, dikgosi tsa Baamori le lefatshe la tsone tse o neng a di nyeletsa.
31:4
Num. 21:21-35
5E re Morena a di neela mo diatleng tsa lona lo di direle ka fa taelong yotlhe e ke e lo laetseng.
31:5
Doit. 7:2
6Nnang bopelokgale lo tie, lo se ka lwa boifa le e seng go ba tshoga; gonne Morena, Modimo wa lona, o tla ya le lona ka esi; ga a kitla a lo hularela le e seng go lo tlogela.” 7Moše a ba a bitsa Jošua, a mo raya mo matlhong a Baiseraele botlhe a re: “Nna bopelokgale o tie; gonne wena o tla tsena mmogo le morafe o mo lefatsheng le Morena o le ikanetseng borraabo go le ba naya; o tla le ba abela go nna boswa.
31:7
Još. 1:6
8Morena ke ene yo o tla go etelelang pele, o tla nna nao. Ga a kitla a go hularela le e seng go go tlogela. O se ka wa boifa le e seng go tshoga.”
31:8
Baheb. 13:5

Molao o na le go buisiwa ka ngwaga mongwe le mongwe wa bosupa

9Jaanong Moše a kwala molao o, a o neela baperesiti, boora Lefi ba e neng e le basikari ba Letlole la Kgolagano ya Morena le bagolo botlhe ba Iseraele. 10Moše a ba laela a re: “E ne e re go fela dinyaga di supa, ka nako ya ngwaga wa go phimola melato, ka Moletlo wa Metlaagana,

31:10
Doit. 15:1
11fa Baiseraele botlhe ba tla go bonala fa pele ga sefatlhego sa Morena, Modimo wa lona, mo felong fa o tla go tlhophang, go buisiwa molao o fa pele ga Baiseraele botlhe mo ditsebeng tsa bone. 12Kgobokanyang morafe, e bong banna le basadi le bana le baeng ba lona ba ba mo metseng ya lona gore ba tle ba reetse le gore ba ithute go boifa Morena, Modimo wa lona, ba tlhokomele go dirisa mafoko otlhe a molao o. 13Le bana ba bone ba ba sa o itseng a ba o reetse, ba ithute go boifa Morena, Modimo wa lona, ka malatsi otlhe a ba tla phelang ka ona mo lefatsheng le lo tla tshelang Joretane go ya kwa go lone go le rua.”

14Morena a ba a raya Moše a re: “Bona, malatsi a gago a go swa a atametse. Bitsa Jošua, lo eme mo Tenteng ya Boipontsho gore ke mo laele.” Moše le Jošua ba ya ba ema mo Tenteng ya Boipontsho. 15Ke fa Morena a iponatsa kwa Tenteng ka pinagare ya leru, mme pinagare ya leru e ne e eme fa mojakong wa Tente.

31:15
Ekes. 40:34

16Morena a raya Moše a re: “Bona, o tla robala le borraago, mme morafe o, o tla sala o dira boaka ka go latela medimo e sele ya lefatshe le o tla tsenang mo go lone; teng o tla ntlogela, o senya kgolagano ya me e ke e dirileng nabo. 17Ka sebaka seo bogale jwa me bo tla o tukela, mme ke tla ba tlogela, ke ba subela sefatlhego sa me, mo ba tla jegang, ba dirafalelwa ke masula a mantsi le ditlalelo. Ka sebaka seo ba tla re: ‘A ga re a dirafalelwa ke masula ao, ka Modimo wa rona o se na le rona?’ 18Mme ke tla ba subela sefatlhego sa me gotlhe ka sebaka seo ka ntlha ya bosula jotlhe jo ba bo dirileng, ka ba ineetse medimo e sele.

19“Jaanong he, ikwaleleng sefela se, lo se rute Baiseraele, lo se tsenye mo melomong ya bone gore sefela se e nne mosupi wa me ka ga Baiseraele.

31:19
Doit. 32
20Gonne ke tla ba gorosa kwa lefatsheng, le ke le ikanetseng borraabo le le elang mašwi le dinotshe; fela e tla re ba se na go ja le go kgora le go nona, ba ineele medimo e sele, ba e direle, ba nnyatse, ba senye kgolagano ya me.
31:20
Doit. 32:15
21Mme fa masula a mantsi le ditlalelo di ba dirafalela, sefela se se tla supa fa pele ga bone e le mosupi; gonne ga se kitla se lebalwa, se tloga mo melomong ya bana ba bone. Se tla supa gore ke ntse ke itse kakanyo ya bone e ba e akanyang kajeno, ke ise ke ba gorose kwa lefatsheng le ke le ikanetseng borraabo.”
31:21
Pes. 139:2

22Ke fa Moše a kwala sefela seo ka letsatsi leo, a se ruta Baiseraele.

23Mme Morena a laela Jošua, morwa Nune, a re: “Nna pelokgale, o tie; gonne wena o tla gorosa Baiseraele kwa lefatsheng le ke le ba ikanetseng, mme nna ke tla nna nao.”

24E rile Moše a se na go kwala mafoko a molao oo mo lokwalong le go a fetsa, 25a laela Balefi, basikari ba Letlole la Kgolagano ya Morena, a re: 26“Tsayang lokwalo lo lwa molao, lo lo bee fa thoko ga Letlole la Kgolagano ya Morena, Modimo wa lona, gore lo nne teng e le mosupi ka ga lona. 27Gonne nna ke itse borukhutlhi jwa lona le dithamo tsa lona tse di gagametseng. Bonang, fa lo ne lo rukhutlhegela Morena sebakeng seno, ke sa ntse ke phela le lona, morago ga loso lwa me gona go tla nna jang! 28Jaanong he, phuthelang bagolo botlhe ba ditso tsa lona go nna le bakwaledi ba lona gore ke bue mafoko a mo ditsebeng tsa bone, ke ba biletse legodimo le lefatshe go nna basupi ka ga bone.

31:28
Doit. 32:1
29Gonne ke itse gore, morago ga loso lwa me lo tla senya bogolo, lo fapoga tsela e ke e lo laetseng. Ka moo lo tla wela mo tatlhegong ka malatsi a bofelo, ka lo tla dira tse di bosula mo matlhong a Morena; mme lo tla mo gakatsa ka tiro ya diatla tsa lona.” 30Moše a ba a bolela mafoko a sefela se mo ditsebeng tsa phuthego yotlhe ya Iseraele, a ba a a fetsa: