Setswana 1970/1987 (TSW70)
2

Leeto go tloga kwa Kateše go ya go fenya kgosi Sihone

21“Jaanong ra boa, ra kuologa ra ya kwa sekakeng ka tsela ya Lewatle la Motlhaka jaaka Morena a ntaetse, ra potologa dithaba tsa Seire malatsi a mantsi.

2:1
Num. 21:4
Doit. 1:40

2Morena a ba a nthaya a re: 3‘Lo ntse lo dikadika dithaba tseo, jaanong go lekanye, thelelang lo ye kwa bokone. 4Laela morafe o re: Lo tla ralala naga ya ba ga lona boora Esau ba ba agileng kwa Seire, mme ba tla lo boifa. Fela lo itise thata

2:4
Num. 20:14
5gore lo se ka lwa lwa nabo; gonne ga nkitla ke lo naya sepe sa lefatshe la bone le e seng fa go lekanang pato ya lonao; ka gonne dithaba tsa Seire ke di neile Esau go nna tsa gagwe.
2:5
Gen. 36:8,43
6Dijo lo di reke mo go bone ka madi gore lo je; le metsi lo a reke mo go bone gore lo nwe.’

7“Gonne Morena, Modimo wa gago, o go tshegofaditse mo tirong yotlhe ya seatla sa gago, o itse go sepela ga gago mo sekakeng se segolo seno. Morena, Modimo wa gago, o ne a ntse a na nao dinyaga di le 40 tseno, mme ga o a tlhoka sepe.

8“Ra ba ra ralala naga ya ba ga rona boora Esau ba ba agileng kwa Seire ka tsela ya lebala e e tswang kwa Elathe le kwa Esione-Gebere, ra ba ra thelela, ra fetela pele ka tsela e e yang kwa sekakeng sa Moabe. 9Ke fa Morena a nthaya a re: ‘O se ka wa rumola Bamoabe le e seng go lwa nabo. Gonne ga nkitla ke go naya sepe sa lefatshe la bone go nna boswa. Ka gonne naga ya Are ke e neile boora Lote go nna ya bone.’ ”

2:9
Gen. 19:37
( 10Bogologolo Baemime ba ne ba agile mo go yona, e le morafe o mogolo wa batho ba bantsi, ba baleele ba ba tshwanang le mekaloba.
2:10
Doit. 1:28
11Le bone ba ne ba kaiwa Barefaime jaaka mekaloba, mme Bamoabe ba ba bitsa Baemime. 12Le kwa Seire go ne go agile Bahori bogologolo, mme boora Esau ba ba leleka ba ba nyeletsa fa pele ga bone, ba nna teng mo boemong jwa bone jaaka Baiseraele ba diretse lefatshe la boswa jwa bone le Morena a le ba neileng.
2:12
Gen. 14:6
36:20
)

13“ ‘Jaanong he, nanogang lo tshele nokana ya Serete.’ Mme ra tshela nokana ya Serete.

2:13
Num. 21:12
14Malatsi a re sepetseng ka ona go tloga kwa Kateše-Barenea go ya re be re tshele nokana ya Serete e ne e le dinyaga di le 38, ga tsamaya losika lotlhe lwa banna ba batlhabani lwa fela mo bothibelelong jaaka Morena a ba ikanetse.
2:14
Doit. 1:34
15Le gona seatla sa Morena sa nna sa ba itaya go ba fedisa mo bothibelelong ga tsamaya ba felelela.

16“Jaanong ya re banna botlhe ba batlhabani ba sena go felelela mo morafeng ka go swa, 17Morena a nthaya a re: 18‘Kajeno o tla tlola molelwane wa Bamoabe fa motseng o o bidiwang Are.

2:18
Num. 21:13
19Jaanong fa o sena go atamela Baamone, o se ka wa ba rumola le e seng go tlhabana nabo; gonne ga nkitla ke go naya sepe sa lefatshe la Baamone go nna boswa; ka gonne ke le neile boora Lote gore e nne la bone.’ ”
2:19
Gen. 19:38
( 20Le lone le ne le kaiwa lefatshe la Barefaime. Barefaime ba ne ba agile mo go lone bogologolo, mme Baamone ba ba bitsa Basamasumi. 21E ne e le morafe o mogolo wa batho ba bantsi ba baleele jaaka mekaloba, mme Morena a ba nyeletsa fa pele ga bone, mo ba bileng ba ba leleka, ba nna teng mo boemong jwa bone, 22jaaka a ne a direla boora Esau ba ba agileng kwa Seire, ba o neng a nyeletsa Bahori fa pele ga bone, mo ba bileng ba ba leleka, ba nna teng mo boemong jwa bone go fitlha letsatsing la kajeno. 23Le Baawi ba ba neng ba agile mo metsaneng go fitlha kwa Gasa ba nyeleditswe jalo. Bakhafethori ba ba tswang kwa Khafethore2:23 Ke setlhakatlhake sa Kereta. ba ne ba ba nyeletsa, ba nna teng mo boemong jwa bone.
2:23
Gen. 10:14
Još. 13:3
)

24“ ‘Nanogang lo kuologe lo tshele nokana ya Arenone. Bona, Sihone kgosi ya Hešebone wa Moamori ke mo neetse mo seatleng sa gago. Simolola o thope, o lwe nae. 25Kajeno ke tla simolola go baya letshogo la go go tshoga le poifo ya go go boifa mo merafeng fa tlase ga letsatsi gore mogang e utlwelang tumedi ya gago e tetesele e tlalelwe ka ntlha ya gago.’

Baiseraele ba fenya kgosi Sihone

(Num. 21:21-30)

26“Ya re re le kwa sekakeng sa Ketemothe, ka roma barongwi kwa go Sihone kgosi ya Hešebone ka mafoko a kagiso, ka re:

2:26
Num. 21:21-26
27‘Ntetlelele go ralala lefatshe la gago! Ke tla tsamaya mo tseleng fela, ke sa fapogele ntlheng ya le le jang le e seng mo go ya la molema. 28Dijo o ka di rekisa mo go nna ka madi gore ke je, le metsi o ka a nnaya ka madi gore ke nwe. Nte fela ke fete ka tsela 29jaaka ke diretswe ke boora Esau ba ba agileng kwa Seire le Bamoabe ba ba agileng kwa Are go tsamaya ke be ke tshele noka ya Joretane, ke fitlhe kwa lefatsheng le Morena, Modimo wa rona, o tla le re nayang.’

30“Mme Sihone kgosi ya Hešebone a gana re le ralala; gonne Morena, Modimo wa lona, o ne a kwatlaladitse, mowa wa gagwe, a thatafaditse pelo ya gagwe gore a tle a mo neele mo diatleng tsa lona jaaka go dirafetse jaanong.

31“Ke fa Morena a nthaya a re: ‘Bona, ke go neela Sihone le lefatshe la gagwe. Simolola o le thope gore o je lefatshe la gagwe boswa.’ 32Mme Sihone a bolola go re kgatlhantsha, ene le morafe otlhe wa gagwe, go tlhabana le rona kwa Jahase. 33Ke fa Morena, Modimo wa rona, a mo re neela, ra mo fenya le bomorwawe le morafe otlhe wa gagwe. 34Ra thopa metse yotlhe ya gagwe ka sebaka seo, ra dirafatsa khutso ya Modimo mo motseng mongwe le mongwe ka go bolaya banna le basadi le bana, ra se ka ra falodisa ope. 35Ra ithopela diruiwa fela le thopo ya metse e re e thopileng. 36Go tloga kwa motseng wa Aroere o o fa losing lwa nokana ya Arenone le go tloga motseng o o mo molapong go ya go fitlha kwa Gileate, ga re a ka ra palelwa ke motse ope. Morena, Modimo wa rona, a neela metse yotlhe mo diatleng tsa rona. 37Fela ga lo a ka lwa atamela lefatshe la Baamone, e bong naga yotlhe e e bapileng le nokana ya Jaboke le metse ya dithaba le tsotlhe tse Morena, Modimo wa rona, o neng a di re ileditse.

3

Go fenngwa ga Oge kgosi ya Basane

(Num. 21:31-35)

31“Ra ba ra tswelela, ra tlhatloga le tsela e e yang kwa Basane. Ke fa Oge kgosi ya Basane a bolola go re kgatlhantsha ene le morafe otlhe wa gagwe go tlhabana le rona kwa Eterei. 2Mme Morena a nthaya a re: ‘Se mmoife, gonne ke mo neetse mo seatleng sa gago le morafe otlhe wa gagwe le lefatshe la gagwe gore o mo direle jaaka o diretse Sihone, kgosi ya Baamori yo o neng a agile kwa Hešebone.’

3:2
Num. 21:33-35

3“Ke fa Morena, Modimo wa rona, a neela le Oge, kgosi ya Basane, le morafe otlhe wa gagwe mo diatleng tsa rona; ra mo fenya, a ba a tlhoka yo o falolang. 4Ra thopa metse yotlhe ya gagwe ka sebaka seo; ga se ka ga nna motse ope o re se kang ra o ba amoga. E ne e le metse e le 60, e bong naga yotlhe ya Aregobe ya puso ya ga Oge kwa Basane. 5Metse yotlhe eo e ne e femetswe ka dipota tse di godimo le dikgoro le mephakarego, go sa balwe metse e mentsintsi e e sa femelwang. 6Ra ba dirafaletsa khutso ya Modimo jaaka re ne ra direla Sihone, kgosi ya Hešebone, ra senya motse mongwe le mongwe, ra bolaya banna le basadi le bana ka khutso ya Modimo. 7Mme diruiwa tsotlhe le thopo ya metse ra di ithopela.

3:7
Doit. 20:14

8“Ra tsaya lefatshe jalo ka sebaka seo mo diatleng tsa dikgosi tse pedi tsa Baamori le le ka kwano ga Joretane go tloga nokaneng ya Arenone go ya go fitlha kwa thabeng ya Heremone. ( 9Heremone yoo Basitone ba mmitsa Sirione, mme Baamori ba mmitsa Senire.

3:9
Doit. 4:48
Pes. 29:6
1 Ditiraf. 5:23
) 10Ra tsaya metse yotlhe ya lebala le Gileate yotlhe le Basane yotlhe go fitlha kwa Salega le kwa Eterei, metse ya puso ya ga Oge kwa Basane.” 11Gonne Oge kgosi ya Basane o ne a setse a le esi fela wa masalela a Barefaime. Bonang, letlole le a fitlhilweng ka lone la tshipi le kwa Raba mošate wa Baamone. Boleele jwa lone ke mabogo a le 9, bophara jwa lone ke mabogo a le 4, ka fa letsogong la monna.

Ditso tse di tla nnang ntlheng ya botlhabatsatsi ya Joretane

(Num. 32:1-42)

12“Lefatshe leo ra le thopa ka sebaka seo. Jaanong ka naya Barubene le Bagate naga go tloga kwa Aroere yo o fa nokaneng ya Arenone le bontlhanngwe jwa dithaba tsa Gileate le metse ya teng.

3:12
Num. 32:33-42
13Ka ba ka naya bontlhanngwe jwa lotso lwa ga Manase naga e e setseng ya Gileate le Basane yotlhe, e bong puso ya ga Oge; ke naga yotlhe ya Aregobe.” Basane yotlhe yoo o bidiwa lefatshe la Barefaime. 14Jaire oora Manase a tsaya naga yotlhe ya Aregobe go fitlha kwa molelwaneng wa Bakesure le Bamaagatha, a bitsa metsana ya teng ya Basane ka leina la gagwe: Metsana ya ga Jaire. E bidiwa jalo go fitlha letsatsing leno.

15“Magire ene ke mo neile Gileate. 16Barubene le Bagate ke ba file naga go tloga kwa Gileate go fitlha kwa nokaneng ya Arenone, molelwane o le fa gare ga nokana, le go fitlha kwa nokaneng ya Jaboke molelwane wa Baamone 17le lebala la Joretane ntlheng ya botlhabatsatsi, Joretane e le molelwane go tloga kwa Khinerethe3:17 Ke go re: Genesareta. go fitlha kwa Lewatleng la Lebala, e bong Lewatleng la Letswai fa tlase ga thaba ya Phiseka.

18“Ka sebaka seo ka lo laela ka re: ‘Morena, Modimo wa lona, o lo neile lefatshe leo go le rua. Fela lona lotlhe ba lo nonofetseng tlhabano lo tshwanetse go etelela ba ga lona, Baiseraele, pele lo tlhometse. 19Ke basadi ba lona le bana ba lona fela ba ba tla salang mo metseng ya lona e ke e lo fileng mmogo le diruiwa tsa lona. Ke a itse gore lo na le diruiwa tse dintsi. 20Fa Morena a sena go naya ba ga lona boikhutso jaaka lona, mme le bone ba rua lefatshe le Morena, Modimo wa lona, o tla le ba nayang kwa moseja ga Joretane, foo lo ka boela kwa gae, mongwe le mongwe kwa bosweng jwa gagwe jo ke bo lo fileng.’

21“Le gona ke laetse Jošua ka sebaka seo ka re: ‘Matlho a gago a bonye tsotlhe tse Morena, Modimo wa lona, a di diretseng dikgosi tse pedi tseo. Morena o tla direla magosi otlhe jalo a o tla tshelelang kwa go ona.

3:21
Num. 27:18,22
22Lo se ka lwa ba boifa; gonne ke Morena, Modimo wa lona, yo o lo tlhabanelang.’
3:22
Doit. 1:30

Moše ga a letlelelwa go tsena mo lefatsheng la Kanana

23“Ke ne ka kokotlela bopelotlhomogi mo Moreneng ka sebaka seo ka re: 24‘Morena Modimo, o simolotse go supetsa motlhanka wa gago bogolo jwa gago le letsogo la gago le le tiileng; gonne modimo ke ofe kwa legodimong le mono lefatsheng o o ka dirang ditiro tse di tshwanang le tsa gago, wa dira ka thata e kgolo jaaka wena? 25Tsweetswee nte ke tshelele kwa moseja, ke bone lefatshe le lentle le le kwa moseja ga Joretane le dithaba tse dintle tsele le tsa Lebanone!’

26“Mme Morena o ne a sa ntse a nkgalefetse ka ntlha ya lona, a se ka a nkutlwa. Morena a nthaya a re: ‘Go ntse! O se ka wa tlhola o bua gape le nna ka ga seo se.

3:26
Num. 20:12
27Tlhatlogela kwa setlhoeng sa thaba ya Phiseka, o tlhaeletse matlho a gago kwa bophirimatsatsi le kwa bokone le kwa borwa le kwa botlhabatsatsi, o le bone ka matlho a gago. Ka gonne ga o kitla o tshela Joretane yo. 28Mme laya Jošua, o mo tiise, o mo nonotshe; gonne ene o tla tshela, a etelela morafe o pele, a ba jesa lefatshe boswa le o tla le bonang.’
3:28
Doit. 31:3,7

29“Ra nna jalo mo lebaleng le le lebaganyeng le Bethe-Pheore.

4

Moše o kaela Baiseraele gore ba tlhokomele melao ya Modimo

41“Jaanong he, Baiseraele, utlwang melao le ditshiamelo tse ke di lo rutang go di dirisa gore lo tle lo phele, lo tsene, lo rue lefatshe le Morena, Modimo wa borraeno, o tla le lo nayang. 2Lo se ka lwa oketsa tse ke di lo laelang le e seng go di fokotsa, mme lo tlhokomele ditaolo tsa Morena, Modimo wa lona, tse ke di lo laelang.

4:2
Doit. 13:1
Diane 30:6
Tshen. 22:18,19
3Matlho a lona a bonye tse Morena o di dirileng ka ntlha ya ga Baale-Pheore; gonne botlhe ba ba neng ba latela Baale-Pheore Morena, Modimo wa lona, o ba nyeleditse, a ba tlosa mo go lona.
4:3
Num. 25:3-9
4Mme lona ba lo ngaparetseng Morena, Modimo wa lona, lo sa ntse lo tshela gompieno.

5“Bonang! Ke lo rutile melao le ditshiamelo ka fa Morena, Modimo wa me, a ntaetseng ka teng gore lo dire jalo mo lefatsheng le lo tla tsenang mo go lone go le rua. 6Di tlhokomeleng lo dire ka tsona! Gonne gona e tla nna botlhale jwa lona le tlhaloganyo ya lona mo matlhong a merafe. E re ba utlwela melao yotlhe eo, ba re: ‘Ruri, setšhaba se segolo se ke morafe o o tlhalefileng o o nang le tlhaloganyo!’

7“Gonne setšhaba se segolo ke sefe se se nang le modimo o o gaufi naso, jaaka Morena, Modimo wa rona, a le gaufi le rona ka nako le nako e re mmitsang ka yona?

4:7
Doit. 33:29
2 Sam. 7:23
8Gape setšhaba se segolo ke sefe se se nang le melao le ditshiamelo tse di tshwanang le molao otlhe o ke o bayang fa pele ga lona gompieno? 9Fela lo itise, lo ipoloke thata gore lo se ka lwa lebala ditirafalo tse matlho a lona a di bonyeng gore di se ka tsa timelela mo pelong tsa lona ka malatsi otlhe a botshelo jwa lona, mme lo di bolelele bana ba lona le bana ba bana ba lona;
4:9
Pes. 103:2
10se lebaleng letsatsi le lo neng lo eme fa pele ga Morena, Modimo wa lona, kwa Horebe ka lone, jale fa Morena a nthaya a re: ‘Mphuthele morafe, ke tla ba utlwisa mafoko a me gore ba ithute go mpoifa ka malatsi otlhe a ba phelang ka ona mo lefatsheng, ba be ba a rute bana ba bone.’
4:10
Ekes. 19:17
Doit. 6:7,11,19

11“Ke fa lo atamela, lo ema fa tlase ga thaba, mme thaba ya tuka molelo, wa fitlha fa gare ga legodimo; go bile go le lefifi le maru le bontsho jwa maru. 12Mme Morena a bua le lona a le mo molelong; tumo ya mafoko lwa e utlwa, e le tumo fela, mme lwa se ka lwa bona ope yo o buang. 13A lo itsise kgolagano ya gagwe e a lo laotseng go e dirisa, e bong mafoko a some, a a kwala mo matlapeng a maboti a mabedi. 14Mme nna Morena a ntaela ka sebaka seo go lo ruta melao le ditshiamelo gore lo di dirise mo lefatsheng le lo tla tshelelang kwa go lone go le rua.

Tlhagiso kgatlhanong le tirelo ya medimo ya diseto

15“Ka moo lo itiseng thata ka ntlha ya maphelo a lona. Gonne ga lo a ka lwa bona sebopego sa Modimo ka letsatsi le Morena o buileng le lona ka lone kwa Horebe a le mo molelong – 16e se re gongwe lwa leofa, lwa itirela setshwantsho se se setilweng sa modimo mongwe, e bong setshwantsho sa monna gongwe sa mosadi

4:16
Ekes. 20:4
17le fa e le setshwantsho sa setshedi sengwe se se mo lefatsheng gongwe setshwantsho sa nonyane nngwe ya diphuka e e fofang mo loaping; 18le fa e le setshwantsho sa sengwe se se gagabang fa fatshe gongwe setshwantsho sa tlhapi nngwe e e mo metsing fa tlase ga lefatshe 19e se re gongwe ya re lo tsholeletsa matlho kwa legodimong, lo bona letsatsi le ngwedi le dinaledi, lesomo lotlhe la legodimo, lwa raelega, lwa di obamela, lwa di direla, tseo Morena, Modimo wa lona, o di abetseng merafe yotlhe fa tlase ga legodimo lotlhe.
4:19
Doit. 17:3
20Mme lona Morena o lo tsere, a lo ntsha mo leisong le le gakolosang tshipi, e bong kwa Egepeto gore lo nne morafe wa gagwe wa boswa jaaka go ntse gompieno.
4:20
Ekes. 19:5,6
21Mme nna, Morena o ne a nkgalefetse ka ntlha ya lona, mo a bileng a ikana gore ga ke ne ke tshela Joretane le e seng go tsena mo lefatsheng le lentle le Morena, Modimo wa lona, o tla le lo nayang gore e nne la lona;
4:21
Doit. 3:26
22nna ke tla swela mo lefatsheng leno, ke sa tshele Joretane, mme lona lo tla tshela, lo rua lefatshe le lentle lele. 23Itiseng he gore lo se lebale kgolagano ya Morena, Modimo wa lona, e o e dirileng le lona, le e seng go itirela setshwantsho sa modimo le fa e le sa sebopego sefe; ke mo Morena, Modimo wa lona o go lo ileditseng. 24Gonne Morena, Modimo wa lona, ke molelo o o jang, ke Modimo o o lefufa.
4:24
Doit. 9:3
Ekes. 20:5
Jes. 10:17
Baheb. 12:29

25“Fa e ka re lo se na go tsala bana, le bana ba bana, lo se na go tlwaela mo lefatsheng lwa senya, lwa dira setshwantsho sa modimo, le fa e le sa sebopego sefe, lwa dira tse di bosula mo matlhong a Morena, Modimo wa lona, go mo gakatsa, 26gona ke lo biletsa legodimo le lefatshe kajeno go nna basupi ba gore ruri lo tla latlhega ka pele, lo tlosiwa mo lefatsheng le lo tla tshelang Joretane go ya teng go le rua; gona ga lo kitla lo nna sebaka se seleele mo go lone, mme ruri, lo tla nyelediwa.

4:26
Doit. 30:19
31:28
32:1
27Morena o tla lo falaletsa kwa merafeng, mme lo tla sala lo le ba se kae fela mo ditšhabeng kwa Morena a tla lo isang teng. 28Teng lo tla direla medimo e e leng tiro ya diatla tsa batho fela ya logong le ya lentswe, e e sa itseng go bona le go utlwa le go ja le go dupa.
4:28
Doit. 28:36
Pes. 115:4-7
29Lo tla batla Morena, Modimo wa lona, lo le teng koo, lo ba lo mmona fa lo mmatla ka pelo yotlhe le ka mowa otlhe.
4:29
Pes. 27:8
Jer. 29:13,14
30E tla re lo tlaletswe mme dilo tsotlhe tseo di lo dirafalela sebakeng sa bofelo, gona lo tla boela Moreneng, Modimo wa lona, lo reetsa lentswe la gagwe.
4:30
Lef. 26:40
31Gonne Morena, Modimo wa lona, ke Modimo o o boutlwelo-botlhoko; ga a kitla a lo tlogela, ga a kitla a lo senya le e seng go lebala kgolagano e a e ikanetseng borraeno.

32“Kana lo ka botsolotsa tsa malatsi a pele, lo ise lo nne teng, tsa go tloga ka letsatsi le Modimo o bopileng motho mo lefatsheng ka lone le tsa go tloga mafelelong a legodimo go ya go fitlha mafelelong a mangwe a legodimo gore a go kile ga dirafala dilo tse dikgolo tse di ntseng jalo gongwe a go utlwetswe tse di ntseng jalo? 33A go na le morafe o o kileng wa utlwa lentswe la Modimo o bua o le mo molelong jaaka lona lo o utlwile, mme lwa phela?

4:33
Ekes. 20:1,19
34Kampo a go na le modimo mongwe o o kileng wa tla go itseela setšhaba mo gare ga setšhaba se sengwe ka diteko le ka ditshupo le ka dikgakgamatso le ka ntwa le ka seatla se se tiileng le ka letsogo le le otlologileng le ka ditheregiso tse dikgolo fela jaaka Morena, Modimo wa lona, a lo diretse kwa Egepeto mo matlhong a lona?
4:34
Doit. 7:19

35“Lona lo di bontshitswe gore lo itse fa Morena e le ene Modimo, mme go se na ope o sele kwa ntle ga ona.

4:35
Doit. 32:39
36O lo utlwisitse lentswe la gagwe a le kwa legodimong gore a lo rute; a ba a lo bontsha molelo o mogolo wa gagwe mo lefatsheng, mme lwa utlwa mafoko a gagwe a tswa mo molelong. 37E re ka a ratile borraeno, a tlhopha bana ba bone sehularong sa bone, a ba a lo ntsha kwa Egepeto ka esi ka thata e kgolo ya gagwe
4:37
Ekes. 33:14
38gore a tle a leleke ditšhaba tse dikgolo tse di thata bogolo go lona fa pele ga lona, a be a lo fitlhise, a lo nee lefatshe la tsona go nna boswa jaaka go ntse gompieno. 39Ka moo he itseng kajeno, lo be lo ele tlhoko, fa Morena e le ene Modimo kwa godimo mo legodimong le fa tlase mono lefatsheng, go se na ope o sele. 40Jaanong lo tlhokomele melao ya gagwe le ditaolo tsa gagwe tse ke di lo laelang kajeno gore lo phele sentle le bana ba lona sehularong sa lona, e le gore lo tshele sebaka se seleele mo nageng e Morena, Modimo wa lona, o tla e lo nayang go nna ya lona ka metlha yotlhe.”

Metse ya botshabelo ntlheng ya botlhabatsatsi ya Joretane

41Metlheng eo Moše o ne a tlhaola metse e le meraro kwa moseja ga Joretane ntlheng ya botlhabatsatsi

4:41
Num. 35:6-29
Doit. 19:2-13
42gore go tshabele teng mmolai yo o ka bolayang mongwe-ka-ene e se ka bomo, a sa mo tlhoa pele, gore a tshabele kwa go o mongwe wa metse eo, a tshele: 43E bong Besere mo sekakeng sa naga ya lebala go nna wa Barubene le Ramothe kwa Gileate go nna wa Bagate le Golane kwa Basane go nna wa Bamanase.

Moše o boelela ditaolo di le some

44Ke ona molao o Moše o o beileng fa pele ga Baiseraele. 45Ke tsona ditshupo le melao le ditshiamelo tse Moše o di boleletseng Baiseraele ba sena go huduga kwa Egepeto, 46ba le kwa moseja ga Joretane mo molapong o o lebaganyeng le Bethe-Pheore kwa lefatsheng la ga Sihone, kgosi ya Baamori, yo o neng a agile kwa Hešebone, yo Moše a mo fentseng a na le Baiseraele ba sena go huduga kwa Egepeto. 47Ba bile ba thopa lefatshe la gagwe le lefatshe la ga Oge kgosi ya Basane, tsona dikgosi tse pedi tsa Baamori tse di neng di le kwa moseja ga Joretane ntlheng ya botlhabatsatsi; 48ba le thopa go tloga kwa Aroere yo o fa losing lwa nokana ya Arenone go fitlha kwa thabeng ya Sirione, e bong ya Heremone

4:48
Doit. 3:8,9
49le lebala lotlhe kwa moseja ga Joretane ntlheng ya botlhabatsatsi go ya go fitlha kwa Lewatleng la Lebala fa tlase ga thaba ya Phiseka.