Setswana 1970/1987 (TSW70)
23

Ba ba sa tshwanelang go amogelwa mo phuthegong

231“Yo o fagotsweng ka go thulelwa gongwe yo o kgaotsweng lepele a se ka a tsena mo phuthegong ya Morena.

23:1
Jes. 56:3-5
2Motho wa madi a a tlhakanyeng a se ka a tsena mo phuthegong ya Morena; le wa losika lwa some lwa gagwe a se ka a tsena mo phuthegong ya Morena.

3“Moamone gongwe Momoabe a se ka a tsena mo phuthegong ya Morena; le wa losika lwa some wa ga bone a se ka a tsena mo phuthegong ya Morena ka gope,

23:3
Num. 22:4,6
4ka ba se ka ba lo kgatlhantsha ka dijo le ka metsi mo tseleng maloba fa lo tswa kwa Egepeto, le ka kgosi Balake a ne a rapa Bileame morwa Beore kwa Phethore wa Mesopotamia gore a tle go lo hutsa. 5Mme Morena, Modimo wa gago, a gana go utlwa Bileame, a go fetolela khutso go nna tshegofatso, ka Morena, Modimo wa gago, a ne a go rata. 6O se ka wa batla kagiso ya bone le tlhogonolo ya bone ka gope ka malatsi otlhe a gago.

7“O se ka wa tlhoa Moetomo ka gonne ke wa ga eno. O se ka wa tlhoa Moegepeto, ka gonne o ne o le moeng mo lefatsheng la ga gabo.

23:7
Gen. 25:25,26
8Bana ba bone ba ba tsalwang mo losikeng lwa boraro ba ka tsena mo phuthegong ya Morena.

Ka ga bophepa jwa bothibelelo jwa batlhabani

9“E re fa o bololela baba ba gago o le mo bothibelelong o itise mo go tsotlhe tse di maswe. 10Fa go le monna mo go wena yo o itshekologileng ka se se mo dirafaletseng bosigo, a a tswele kwa ntle ga bothibelelo, a se ka a boela mo go jona.

23:10
Lef. 15:16,18
11Mme e re go le maitsiboa, a tlhape ka metsi, mme fa letsatsi le phirima, a ka boela mo bothibelelong.

12“Le gona o nne le felo fa go kwa thoko ka kwa ntle ga bothibelelo kwa o yang teng fa o ithoma. 13Mme mo dilong tsa gago o nne le kepu; jaanong e ne e re fa o ya go kotama kwa ntle, o epa ka yona, o be o tshelele mantle a gago. 14Gonne Morena, Modimo wa gago, o ntse a sepela mo bothibelelong jwa gago gore a go namolele, a neele baba ba gago mo diatleng tsa gago; ke ka moo bothibelelo jwa gago bo tshwanetseng go nna phepa, e se re gongwe a bona tse di maswe mo go wena, a ba a go hularela.

Molao e mengwe

15“Lekgoba le le thobileng mo go mong wa lone, la tshabela kwa go wena, o se ka wa le busetsa mong wa lone. 16A le nne mo go wena mo felong fa le go itlhaolelang mo motseng mongwe wa gago kwa le go ratang; o se ka wa le gatelela.

23:16
Ekes. 22:20

17“Mo go bomorwadia Baiseraele go se nne ope yo o direlang medimo ya boaka; le mo go bomorwa Baiseraele go se nne ope yo o direlang medimo ya boaka.

23:17
Lef. 19:29
1 Dikg. 14:24
18O se ka wa tlisa tuelo ya seaka sa mosadi kwa ntlong ya Morena, Modimo wa gago, le e seng madi a a rapileng ntšwa,23:18 Ke go re: Seaka sa monna. le fa e le ka ntlha ya maikano afe; gonne ka bobedi jwa tsona ke maila mo Moreneng, Modimo wa gago.
23:18
Lef. 18:22
Tshen. 22:15

19“E re fa o adima wa ga eno, o se ka wa batla tsadiso ya madi gongwe ya dijo gongwe ya se sengwe se se tleng se adimelwe tsadiso.

23:19
Ekes. 22:24
Lef. 25:36
20Wa ditšhaba di sele o ka mo adimela tsadiso, mme wa ga eno o se ka wa mo adimela tsadiso gore Morena, Modimo wa gago, a tle a go tshegofatse mo go tsotlhe tse seatla sa gago se di lekang mo lefatsheng le o tla tsenang mo go lone gore e nne la gago.

21“E ne e re fa o ikanela Morena, Modimo wa gago, maikano o se ke o diega go a dirafatsa; gonne fa o sa dire jalo, Morena, Modimo wa gago, o tla a batla mo go wena mme a tla go fetogela boleo.

23:21
Num. 30:3
22Mme fa o sa ikane, ga se boleo mo go wena. 23Fela se se duleng mo molomong wa gago o se tlhokomele, o dire ka fa o ikanetseng Morena, Modimo wa gago, maikano ka teng, o dire se o se buileng ka molomo wa gago.
23:23
Num. 30

24“Fa o tsena mo tshimong ya moweine ya mongwe-ka-wena, o ka ja maungo ka fa o eletsang ka gona, wa ba wa kgora, mme o se ka wa fulela mo tlatlaneng ya gago. 25Fa o tsena mo tshimong ya mabele ya mongwe-ka-wena, o ka roba diako ka seatla sa gago, wa ja, mme o se ka wa kgadikanya sekele mo mabeleng a mongwe-ka-wena.

23:25
Math. 12:1