Setswana 1970/1987 (TSW70)
16

Meletlo e megolo ya ngwaga wa Paseka

(Ekes. 12:1-20)

161“Tlhokomela kgwedi ya Abibi, o direle Morena, Modimo wa gago, Tlolaganyo; gonne Morena, Modimo wa gago, o go ntshitse kwa Egepeto bosigo ka kgwedi ya Abibi.

16:1
Ekes. 12
2O tlhabele Morena, Modimo wa gago, difutshane le dikgomo tsa Tlolaganyo kwa felong fa Morena o tla go tlhophang go baya leina la gagwe teng. 3O se ka wa ja tse di bedisitsweng ka ona moletlo; o je dinkgwe tse di sa bedisiwang, e bong dinkgwe tsa pogisego ka malatsi a supa a ona – gonne o hudugile kwa lefatsheng la Egepeto ka potlako – ke moletlo wa go re o gopole letsatsi le o duleng kwa lefatsheng la Egepeto ka lone ka malatsi otlhe a botshelo jwa gago. 4Malatsi a supa go se ka ga bonwa matlhabego mo go wena mo nageng yotlhe ya gago; le gona go se ka ga lala sepe sa nama e o e tlhabileng maitsiboa a letsatsi la ntlha go ya mo mosong.

5“Ga o a tshwanela go tlhaba kwana ya Tlolaganyo mo metseng ya gago e Morena, Modimo wa gago, o tla e go nayang, 6fa e se kwa felong fa Morena, Modimo wa gago, o tla go tlhophang go baya leina la gagwe teng, ke gona kwa o tshwanetseng go tlhabela kwana ya Tlolaganyo teng maitsiboa, fa letsatsi le phirima, ka nako e o duleng kwa Egepeto ka yona. 7O e apee, o e jele kwa felong fa Morena, Modimo wa gago, o tla go tlhaolang; e re o tsoga ka mmamoso, o boele gape kwa gae. 8O fete o je dinkgwe tse di sa bedisiwang malatsi a marataro, mme letsatsi la bosupa ke la Kgobokano ya Morena, Modimo wa gago. O se ka wa dira tiro epe ka lone.

Moletlo wa Thobo

(Ekes. 34:22; Lef. 23:15-21)

9“Jaanong o bale dibeke di supa; simolole go di bala go tloga fa thipa e tsenngwa ga ntlha mo mabeleng. 10O be o direle Morena, Modimo wa gago, Moletlo wa Dibeke ka neo ya lorato ya seatla sa gago e o tla e ntshang, ka fa Morena, Modimo wa gago, a go tshegofaditseng ka teng; 11o itumele fa pele ga Morena, Modimo wa gago, wena le morwao le morwadio le motlhanka wa gago le lelata la gago le Molefi yo o mo metseng ya gago le moeng le lesiela le motlholagadi ba ba agileng le wena, o itumele kwa felong fa Morena, Modimo wa gago, o tla go tlhaolang go baya leina la gagwe teng.

16:11
Ekes. 20:24
12O gopole gore o ne o le motlhanka kwa Egepeto, o be o tlhokomele, o dire ka fa melaong eo.

Wa Metlaagana

(Lef. 23:23-43)

13“Moletlo wa metlaagana o o dire malatsi a supa, fa o phutha thobo kwa seboaneng sa gago le kwa segatelong sa gago. 14O itumele mo moletlong oo wa gago, wena le morwao le morwadio le motlhanka wa gago le lelata la gago le Molefi le moeng le lesiela le motlholagadi ba ba mo metseng ya gago.

16:14
Doit. 26:11
15O direle Morena, Modimo wa gago, moletlo malatsi a supa kwa felong fa Morena, o tla ga tlhophang. Gonne Morena Modimo wa gago, o tla go tshegofatsa mo go tsotlhe tse o di robang le mo tirong yotlhe ya diatla tsa gago. O tshwanetse go itumela fela.

16“A banna botlhe ba bonale fa pele ga Morena, Modimo wa gago, gararo ka ngwaga kwa felong fa o tla go tlhophang: Ba tle ka Moletlo wa Dinkgwe tse di sa bedisiwang le ka Moletlo wa Dibeke le ka Moletlo wa Metlaagana, fela ba se ka ba bonala fa pele ga Morena ba sa tshola sepe, 17mme mongwe le mongwe a tlise neo ka fa tshegofatsong ya Morena, Modimo wa gagwe, e o e mo neileng.

18“O ipeele baatlhodi le baokamedi mo metseng yotlhe ya gago e Morena, Modimo wa gago, o tla e go nayang ka fa ditsong tsa gago; a ba direle morafe tshiamo ka go atlhola ka tshiamo.

16:18
Doit. 20:8,9
Num. 11:16
19O se ka wa sokamisa katlholo le e seng go gobelelela motho le e seng go rekwa ka thelesetso; gonne thelesetso e fatlha matlho a batlhalefi, e sokamisa mafoko a basiami.
16:19
Doit. 1:17
20O nne o latele tshiamo fela gore o tle o phele, o rue lefatshe le Morena, Modimo wa gago, o tla le go nayang.

21“O se ka wa itlhomela modimako wa Ašera wa setlhare sepe fa thoko ga aletare ya Morena, Modimo wa gago, e o tla e itirelang,

16:21
Doit. 7:5
22le gona o se ka wa itlhomela lentswe le le motloutlo le Morena, Modimo wa gago, o le tlhoileng.
16:22
Lef. 26:1

17

171“O se ka wa tlhabela Morena, Modimo wa gago, kgomo gongwe sefutshane se se nang le bogole, le fa e le bofe jo bo sa siamang; gonne go dira jalo ke maila mo Moreneng, Modimo wa gago.

17:1
Lef. 22:20

2“E re fa go fitlhelwa monna gongwe mosadi mo gare ga gago mo metseng ya gago e Morena, Modimo wa gago, o tla e go nayang, e le yo o dirang tse di bosula mo matlhong a Morena, Modimo wa gago, ka go tlola kgolagano ya gagwe,

17:2
Doit. 13:7-12
3a ya a direla medimo e sele, a e obamela, le fa e ka nna letsatsi gongwe ngwedi gongwe lesomo lotlhe la legodimo – mo ke sa go laelang – 4mme o begelwa jalo, o utlwa, gona o tlhotlhomise sentle. Jaanong fa o fitlhela e le nnete, e se magatwe fela, mme makgapha ao a dirilwe mo go Iseraele, 5gona monna yoo gongwe mosadi yoo yo o dirileng se se bosula seo, o mo ntshe mo metseng ya gago, e bong monna yoo gongwe mosadi yoo, mme a a kgobotlediwe ka majwe gore a swe.
17:5
Doit. 4:19
6Yo o ntseng jalo a a bolawe ka tshupo ya basupi ba le babedi gongwe ba le bararo; a se ka a bolawa ka tshupo ya mosupi a le mongwe fela.
17:6
Num. 35:30
Baheb. 10:28
7A diatla tsa basupi di mo tsholeletse majwe pele go mmolaya, mme morago ga moo diatla tsa morafe. O tlose bosula jalo mo gare ga gago.

8“E re fa kgang ya tsheko e go palela ka ga polao gongwe kganetsanyo gongwe dintho, le fa e le dikgang dife mo metseng ya gago, gona o nanoge o ye kwa felong fa Morena, Modimo wa gago, o tla go tlhaolang, 9o fitlhe kwa baperesiting ba Balefi le kwa moatlhoding yo o tla bong a le teng ka sebaka seo, o ba botse; bone ba tla go itsise katlholo. 10Jaanong o dire ka fa katlholong e ba tla e go itsiseng ba le felong fa Morena o tla go tlhaolang, o be o tlhokomele go dira fela jaaka ba go ruta. 11O dire ka fa molaong o ba tla o go rutang le ka fa katlholong e ba tla e go bolelelang. O se ka wa fapoga mo lefokong le ba tla le go bolelelang go ya ntlheng ya le le jang gongwe ntlheng ya la molema. 12Mme monna yo o dirang ka boitaolo, a sa utlwe moperesiti yo o emetseng go direla Morena, Modimo wa gago, teng gongwe moatlhodi, monna yoo o tshwanetse go swa. O tlose bosula jalo mo go Iseraele. 13A morafe otlhe o utlwe, o boife, mme o se ka wa tlhola o itaola.

Ditshwanelo tsa kgosi

14“Fa e ka re o sena go tsena mo lefatsheng le Morena, Modimo wa gago, o tla le go nayang le go le rua le go nna mo go lone, o a re: ‘Ke rata go ipeela kgosi jaaka go dira ditšhaba tsotlhe tse di mo tikologong ya me,’

17:14
1 Sam. 8:5,6
15gona o ipeele kgosi e Morena, Modimo wa gago, o tla e tlhophang; e bong kgosi e e leng mongwe wa ba ga eno; ga o a tshwanela go ipeela monna wa setšhaba se sele yo e seng wa ga eno. 16Fela e se ka ya nna le dipitse tse dintsi, le gona e se ka ya romela batho ba morafe kwa Egepeto go ya go bapala dipitse; ka gonne Morena o lo reile a re: ‘Lo se ka lwa tlhola lo boa gape ka tsela eo.’
17:16
1 Dikg. 10:25,28
17Le gona e se ka ya tsaya basadi ba bantsi, e se re gongwe pelo ya yona ya fapoga. E se ka ya ikgobokanyetsa selefera le gouta tse dintsi thata.
17:17
1 Dikg. 11:4
18E re e ntse e dutse mo sedulong sa yona sa bogosi, a e ikwalele mafoko a molao oo mo lokwalong, e a ntshe mo lokwalong lo lo mo tisong ya baperesiti ba Balefi. 19A e nne nalo, e lo buise ka malatsi otlhe a botshelo jwa yona gore e ithute go boifa Morena, Modimo wa yona, le go tlhokomela mafoko otlhe a molao oo le a melao eo go dira ka yona, 20e se re gongwe pelo ya yona ya ikgodisetsa ba ga yona, ya fapoga mo taelong e go ya ntlheng ya le le jang gongwe ntlheng ya la molema gore malatsi a bogosi jwa yona a nne mantsi mo go Iseraele, a yona le a bona ba yona.

Tse di siametseng baperesiti le Balefi

181“Baperesiti ba Balefi, e bong lotso lotlhe lwa ga Lefi, ba se ka ba nna le kabelo gongwe boswa mmogo le Baiseraele ba bangwe; ba tla ja ditshupelo tsa molelo tsa Morena le tse a di abelwang.

18:1
Doit. 10:9
Num. 18:8-20
1 Bakor. 9:13
2Molefi a se ka a nna le boswa mo go ba ga gabo. Boswa jwa gagwe ke Morena jaaka a mo solofeditse.

3“Tse di tshwanetseng baperesiti di tswa mo morafeng, mo go ba ba tlhabang setlhabelo se se jewang, le fa e le kgomo gongwe nku, ke tse: A ba nee moperesiti letsogo le ditlhaa tsoo pedi le mogodu. 4O be o mo nee mabutswapele a mabele a gago le a matute a moweine a gago le a lookwane lwa gago le boboa jwa dinku tsa gago tse di beolwang pele. 5Gonne Morena, Modimo wa gago, o mo tlhaotse mo ditsong tsotlhe tsa gago gore a nne a emele go direla mo leineng la Morena ka metlha yotlhe, ene le bomorwawe.

6“Jaanong e re fa Molefi a rata go tla, a tswa mo motseng mongwe wa metse ya gago e e mo nageng yotlhe ya Iseraele kwa a nnang teng jaaka moeng, a a tle ka fa keletsong yotlhe ya pelo ya gagwe kwa felong fa Morena o tla go tlhophang; 7a direle mo leineng la Morena, Modimo wa gagwe, jaaka ba ga gabo botlhe, e bong Balefi ba ba emeng teng fa pele ga Morena. 8A a je kabelo e e tshwanang le kabelo ya ba bangwe kwa ntle ga tse a tlang a di tshotse.

Go ilediwa tsa botlhodi le tsa boitseanape le mereo ya boloi

9“Fa o sena go fitlha kwa lefatsheng le Morena, Modimo wa gago, o tla le go nayang, o se ka wa ithuta go dira makgapha a baheitane ba teng. 10Go se ka ga fitlhelwa ope mo go wena yo o ralatsang morwawe gongwe morwadie molelo le e seng yo o bolelang tsa boitseanape gongwe yo o dirang tsa boroka gongwe tsa botlhodi gongwe tsa mereo ya boloi;

18:10
Lef. 18:21
19:26,31
20:27
11le e seng yo o phekolang ka boloi gongwe yo o botsang mowa wa moswi gongwe mowa wa boitseanape gongwe yo o batlang thuso mo baswing.
18:11
1 Sam. 28:11
12Gonne mongwe le mongwe yo o dirang tse di ntseng jalo ke maila mo Moreneng. Mme Morena, Modimo wa gago, o ba leleka fa pele ga gago ka ntlha ya makgapha ao. 13O nne wa nnete, o nne le Morena, Modimo wa gago.
18:13
Gen. 6:9
Pes. 15:2

14“Gonne baheitane bao o tla ba lelekang ba ikanya dingaka le baitseanape, mme wena Morena, Modimo wa gago, ga a go letlelela tse di ntseng jalo.

Tsholofetso e e reng: Go tla tla Moporofeti yo mogolo

15“Mme Morena, Modimo wa gago, o tla go tsosetsa moporofeti mo gare ga gago wa ba ga eno yo o tshwanang le nna; lo reetse ene fela,

18:15
Num. 12:6-8
Joh. 1:45
6:14
Dit. 3:22
7:37
Baheb. 12:24
16jaaka o kopile mo Moreneng, Modimo wa gago, kwa thabeng ya Horebe ka letsatsi la pitso ya morafe wa re: ‘Nte ke se ka ka tlhola ke utlwa lentswe la Morena, Modimo wa me, ke se ka ka tlhola ke bona molelo o mogolo ole gape, e se re gongwe ka swa.’
18:16
Ekes. 20:19
Baheb. 12:19

17“Ke fa Morena a nthaya a re: ‘Se ba se buileng se siame. 18Ke tla ba tsosetsa moporofeti mo go ba ga bone yo o tshwanang nao, ke tsenya mafoko a me mo molomong wa gagwe gore a ba bolelele tsotlhe tse ke tla di mo laelang. 19Mme yo o sa utlweng mafoko a me, a moporofeti yoo o tla a buang mo leineng la me, ene ke tla mo sekisa ka nosi. 20Fela moporofeti yo o ikgogomosang go ka bua lefoko mo leineng la me, le ke sa le mo laelang gore a le bue, gongwe yo o buang mo leineng la medimo e sele, moporofeti yoo o tshwanetse go swa.’

21“Mme fa o ka botsa mo pelong ya gago o a re: ‘Re ka lemoga lefoko jang le Morena a sa le buang?’ gona o itse gore 22e re fa moporofeti a bua mo leineng la Morena, mme se a se buileng se sa dirafale le e seng go bonala, ke go re: Ke lefoko le Morena a sa le buang. Moporofeti o le buile ka boikgogomoso. O se ka wa mmoifa.