Setswana 1970/1987 (TSW70)
14

Mekgwa e e sa siamang ya go hutsafalela moswi

141“Lona lo bana ba Morena, Modimo wa lona. Lo se ka lwa iphatsa le e seng go ipeola fa godimo ga phatla ka ntlha ya moswi.

14:1
Lef. 19:27,28
2Gonne lo morafe o o boitshepo wa Morena, Modimo wa lona. Morena o lo tlhophile mo merafeng yotlhe e e mo lefatsheng gore lo nne morafe wa gagwe.

Ditshedi tse di itshekileng le tse di sa itshekang

(Lef. 11:1-47)

3“Lo se ka lwa ja sepe se se maila. 4Ditshedi tse lo ka di jang ke kgomo le nku le podi 5le kgama le tshephe le tholo le mfele le phala le kukama le phuti 6le setshedi sengwe le sengwe mo ditsheding se se ditlhako di maphata, di le maphata a le mabedi tota, se e bileng se otla, sona lo ka se ja. 7Fela tse lo sa tshwanelang go di ja mo go tse di otlang le tse di ditlhako di maphata gotlhe ke kammele le mmutla le pela; gonne di a otla, mme ga di ditlhako di maphata; di lo itshekologetse; 8le kolobe, gonne e ditlhako di maphata, mme ga e otle; e lo itshekologetse. Lo se ka lwa ja sepe sa dinama tsa tsona le e seng go ama ditoto tsa tsona.

9“Tse lo ka di jang mo go tse di mo metsing ke tsotlhe tse di nang le diphuka le makape, tsona lo ka di ja. 10Mme tsotlhe tse di se nang diphuka le makape lo se ka lwa di ja; di lo itshekologetse.

11“Lo ka ja dinonyane tsotlhe tse di itshekileng. 12Tse lo sa tshwanelang go di ja mo go tsona ke ntswi le makgwane le lenong le lentsho 13le segodi le digootsane le mefuta ya tsona 14le mefuta yotlhe ya magakabe 15le ntšhwe le moleane le lenongnyana la lewatle le bophakalane le mefuta ya bone 16le ubane le morubisi le moseleketane 17le tlhangwe le lenong le lesetlha le kokolohute 18le mokololwane le mmamasiloanoka le mefuta ya yona le makapatsiane le mamathwane.

19“Ditshedinyana tsotlhe tse di diphuka di lo itshekologetse; ga di a tshwanela go jewa. 20Lo ka ja dinonyane tsotlhe tse di itshekileng.

21“Lo se ka lwa ja setshedi sepe se se suleng ka bosona. Lo ka se naya moeng yo o mo metseng ya lona gore a se je, gongwe lo ka se rekisa mo mothong wa setšhaba se sele. Gonne lona lo morafe o o boitshepo wa Morena, Modimo wa lona. Lo se ka lwa apaya potsane ka mašwi a mmaayo.

14:21
Ekes. 22:30
23:19

Karolo ya some

22“O tshwanetse go ntsha karolo ya some ya thobo yotlhe ya dijwalo tsa gago, e bong ya tse di tswang kwa masimo ka ngwaga le ngwaga.

14:22
Lef. 27:30
23Karolo ya some ya mabele a gago le ya matute a moweine a gago le ya lookwane lwa gago le maitibolo a dikgomo tsa gago le a difutshane tsa gago, o di jele fa pele ga Morena, Modimo wa gago, kwa felong fa o tla go tlhaolang go baya leina la gagwe teng gore o tle o ithute go boifa Morena, Modimo wa gago, ka metlha yotlhe.
14:23
Doit. 12:18
24Mme fa Morena, Modimo wa gago, a go tshegofaditse, mme tsela e le telele mo go wena, mme o palelwa ke go rwala karolo ya some, ka felo fa Morena, Modimo wa gago, o tla go tlhophang go baya leina la gagwe teng go le kgakala nao, 25gona o e rekise madi, o a tsee ka seatla a phuthetswe, o be o ye kwa felong fa Morena, Modimo wa gago, o tla go tlhaolang. 26O be o ntshe madi, o reke tsotlhe tse pelo ya gago e di eletsang, e ka nna kgomo gongwe sefutshane gongwe weine gongwe bojalwa, le fa e le eng se pelo ya gago e se batlang, o di jele teng fa pele ga Morena, Modimo wa gago, o itumele wena le ba lapa la gago.

27“Le Molefi yo o mo metseng ya gago o se ka wa mo tima, gonne ga a na kabelo gongwe boswa mo go wena. 28E ne e re mo bofelong jwa ngwaga wa boraro o ntsha karolo yotlhe ya some ya thobo ya gago ngwageng oo, o e baya mo metseng ya gago.

14:28
Doit. 26:12-15
29Jaanong a go tle Balefi – ka ba se na kabelo gongwe boswa mo go wena – le baeng le masiela le batlholagadi ba ba mo metseng ya gago, ba je ba kgore gore Morena, Modimo wa gago, a tle a go tshegofatse mo tirong yotlhe ya seatla sa gago e o e dirang.