Setswana 1970/1987 (TSW70)
12

Modimo o tshwanetse go direlwa mo felong go le gongwe fela

121“Melao le ditshwanelo ke tse, tse lo tshwanetseng go di tlhokomela go dira ka tsona lo le kwa lefatsheng le Morena, Modimo wa borraeno, o le lo neileng gore lo le rue; ke tsa malatsi otlhe a lo tla phelang mo lefatsheng ka ona. 2Mafelo otlhe kwa baheitane ba lo tla ba lelekang ba neng ba direla medimo ya bone teng lo a senyetse ruri, a a mo dithabeng tse di godimo gongwe mo dithoteng gongwe fa tlase ga setlhare sengwe le sengwe se setala.

12:2
Doit. 7:5,25
3Digang dialetare tsa bone, lo thubaganye majwe a a motloutlo a bone, lo reme medimako ya Ašera ya bone, lo fise medimo ya diseto ya bone ka molelo, lo nyeletse maina a yona mo felong ga teng.

4“Lo se ka lwa direla Morena, Modimo wa lona, jalo. 5Mme lo etele felo fela fa Morena, Modimo wa lona, o tla go tlhaolang mo ditsong tsotlhe tsa lona go baya leina la gagwe teng le go nna teng, lo ye gone, 6lo ise ditlhabelo tsa phiso tsa lona gona le ditlhabelo tse di jewang tsa lona le dikarolo tsa lesome tsa lona le seabe sa diatla tsa lona le tsa maikano a lona le tsa bogalona le maitibolo a dikgomo tsa lona le a difutshane tsa lona. 7Lo jele teng fa pele ga Morena, Modimo wa lona, lo itumelele tsotlhe tse diatla tsa lona di di amogetseng, tse Morena, Modimo wa lona, a lo tshegofaditseng ka tsona, lona le ba malapa a lona.

8“Teng lo se ka lwa dira jaaka re sa ntse re dira fano kajeno – mongwe le mongwe a dira fela ka fa thatong ya gagwe. 9Gonne ga lo ise lo fitlhe kwa boikhutsong le kwa bosweng jo Morena, Modimo wa lona, o tla bo lo nayang. 10Mme lo tla tshela Joretane, lo aga mo lefatsheng le Morena, Modimo wa lona, o tla le lo ruisang; o tla lo naya boikhutso, go se na mmaba ope tikologong yo o ka lo tshwenyang; lo tla nna lo iketlile.

12:10
1 Dikg. 5:5
11Foo a felo fa Morena, Modimo wa lona, o tla go tlhophang go baya leina la gagwe teng, e nne gona kwa lo tla isang tsotlhe teng tse ke di lo laelang, e bong ditlhabelo tsa phiso tsa lona le ditlhabelo tse di jewang tsa lona le dikarolo tsa some tsa lona le seabe sa diatla tsa lona le tsotlhe tse di tlhaotsweng tsa maikano a lona, tse lo tla di ikanelang Morena. 12Lo be lo itumele fa pele ga Morena, Modimo wa lona, lona le bomorwaa-lona le bomorwadia-lona le batlhanka ba lona le malata a lona le Molefi yo o mo metseng ya lona; gonne ga a na kabelo gongwe boswa mo go lona.
12:12
Num. 18:20,24
13Itise gore o se ka wa tlhabela ditlhabelo tsa phiso tsa gago mo felong gongwe le gongwe fa o go bonang. 14Mme kwa felong fa Morena o tla go tlhaolang mo go longwe lwa ditso tsa gago ke kwa o tshwanetseng go tlhabela ditlhabelo tsa phiso tsa gago teng le go dira tsotlhe tse ke di go laelang.

15“Fela o ka tlhaba, wa ja nama ka fa keletsong yotlhe ya pelo ya gago, ka fa tshegofatsong ya Morena, Modimo wa gago, e a e go neileng mo metseng yotlhe ya gago; e ka jewa ke yo o sa itshekang le yo o itshekileng jaaka tshephe le kgama.

12:15
Lef. 3:17
16Fela madi lo se ka lwa a ja; lo a tshololele fa fatshe jaaka metsi. 17Se o sa tshwanelang go se ja mo metseng ya gago ke karolo ya some ya mabele a gago le ya matute a moweine a gago le ya lookwane lwa gago le maitibolo a dikgomo tsa gago le a difutshane tsa gago le tsa maikano otlhe a gago a o tla a ikanang, le dineo tsa bogagago le seabe sa diatla tsa gago, 18mme tseo o di jele fa pele ga Morena, Modimo wa gago, kwa felong fa Morena, Modimo wa gago, o tla go tlhaolang, wena le morwao le morwadio le motlhanka wa gago le lelata la gago le Molefi yo o mo metseng ya gago, o itumelele tsotlhe tse diatla tsa gago di di amogetseng fa pele ga Morena, Modimo wa gago.
12:18
Doit. 14:23
19Itise gore o se ka wa tima Molefi ka malatsi otlhe a o tshelang mo lefatsheng la ga eno ka ona.
12:19
Doit. 14:27

20“E re fa Morena, Modimo wa gago, a katolosa molelwane wa gago jaaka a go solofeditse, mme o rata go ja nama, ka o e eletsa, gona o ka e ja ka fa keletsong yotlhe ya pelo ya gago. 21Jaanong fa felo fa Morena Modimo wa gago o tla go tlhophang go baya leina la gagwe teng go le kgakala nao, o ka tlhaba dikgomo tsa gago gongwe difutshane tsa gago tse Morena a di go neileng ka fa ke go laetseng ka teng, wa di ja mo metseng ya gago ka fa keletsong yotlhe ya pelo ya gago. 22O ka di ja fela jaaka go jewa tshephe le kgama; yo o sa itshekang le yo o itshekileng ba ka di ja ka bobedi. 23Fela o tlhokomele thata gore o se ka wa ja madi; gonne madi ke botshelo, mme ga o a tshwanela go ja botshelo mmogo le nama. 24O se ka wa a ja; o a tshololele fa fatshe jaaka metsi. 25O se ka wa a ja gore o tle o phele pila le bana ba gago sehularong sa gago, fa o dira tse di tlhamaletseng mo matlhong a Morena. 26Fela dineo tse di boitshepo tse o ratang go di ntsha le tsa maikano a gago o di tsee, o ye kwa felong fa Morena o tla go tlhophang; 27o be o baakanye ditlhabelo tsa phiso tsa gago, e bong nama le madi, fa aletareng ya Morena, Modimo wa gago, mme ditlhabelo tse di jewang tsa gago go tshololwe madi a tsona fela fa aletareng ya Morena, Modimo wa gago, nama yona o ka e ja. 28Tlhokomela o utlwe mafoko otlhe ao a ke a go laelang gore o tle o tshele sentle le bana ba gago sehularong sa gago ka bosakhutleng, fa o dira tse di siameng le tsa nnete mo matlhong a Morena, Modimo wa gago.

Tshabang go direla medimo ya Bakanana

29“E re fa Morena, Modimo wa gago, a sena go nyeletsa baheitane fa pele ga gago ba o tla yang kwa go bone go ba leleka; fa o ba lelekile, wa ba wa nna mo lefatsheng la bone, 30o itise gore o se ka wa raelega go ba etsa ba sena go nyelediwa fa pele ga gago; o itise gore o se ka wa botsolotsa ka ga medimo ya bone wa re: ‘Baheitane bao ba diretse medimo ya bone jang? Le nna ke tle ke dire jalo.’

12:30
Doit. 7:16
31O se ka wa direla Morena, Modimo wa gago, ka tse di ntseng jalo. Gonne tsotlhe tse ba di diretseng medimo ya bone ke makgapha mo Moreneng, ke tse a di ilang. E bile bomorwaa-bone le bomorwadia-bone ba tle ba ba fisetse medimo ya bone. 32Sengwe le sengwe se ke se lo laelang lo se tlhokomele go se dirisa. Lo se ka lwa se oketsa ka sepe le e seng go se fokotsa.