Setswana 1970/1987 (TSW70)
10

Moše o amogela Ditaolo gape

(Ekes. 34:1-10)

101“Ka sebaka seo Morena a nthaya a re: ‘Betla matlapa a le mabedi a maboti a a tshwanang le a pele, o tlhatlogele kwano go nna mo thabeng; le gona o dire Letlole la logong.

10:1
Ekes. 34:1
25:10
2Mo matlapeng ao ke tla kwala mafoko ale a a neng a le mo matlapeng a pele a o a thubileng; o be o a bee mo Letloleng.’
10:2
Ekes. 32:19

3“Ka dira Letlole ka dipati tsa mokwa, ka betla matlapa a le mabedi a maboti a a tshwanang le a pele, ka ba ka tlhatlogela kwa thabeng ke tshotse matlapa a mabedi ao ka diatla. 4Mme Morena a kwala mafoko a a tshwanang le a a neng a kwadilwe pele mo matlapeng, e bong mafoko a le some a Morena o neng a a buile le lona kwa thabeng a le mo molelong ka letsatsi la pitso ya morafe. Morena a ba a a nneela.

10:4
Doit. 9:10
5Jaanong ka boa ka fologa mo thabeng, ka baya matlapa mo Letloleng le ke neng ke le dirile, a nna teng jaaka Morena a ntaetse.” ( 6E rile go se na go feta sebaka Baiseraele ba kuologa kwa Beerothe-Bene-Jaakane ba ya kwa Mosera. Arone a swela gona, a ba a fitlhwa gona, mme Eleasare morwawe a nna moperesiti mo boemong jwa gagwe.
10:6
Num. 33:32,33
20:28
7Ba be ba kuologa teng, ba ya kwa Gutegota; ba be ba tloga kwa Gutegota, ba ya kwa Jotebatha lefatsheng la dinokana tsa metsi. 8Ka sebaka seo Morena a lomolola lotso lwa ga Lefi gore ba sikare Letlole la Kgolagano ya Morena, ba eme fa pele ga Morena go mo direla, ba tshegofatse batho ka leina la gagwe jaaka go ntse go dirwa go fitlha letsatsing leno.
10:8
Doit. 18:5,7
Num. 6:23-27
9Ke ka moo Balefi ba se nang kabelo le boswa mmogo le Baiseraele; Morena ke ene boswa jwa bone, jaaka Morena Modimo wa lona a ba solofeditse.
10:9
Num. 18:20
)

10“Ke ne ka nna mo thabeng jaaka metlheng ya pele, e bong malatsi a le 40 le masigo a le 40, mme Morena a nkutlwa le ka nako eo, a be a se ka a rata go lo senya.

10:10
Doit. 9:9
11Mme Morena a nthaya a re: ‘Nanoga o ye go kuologa le morafe, o o etelele pele gore ba fitlhe ba thope lefatshe le ke le ikanetseng borraabo go le ba naya.’

Se Morena o se batlang mo Baiseraeleng

12“Jaanong he, Iseraele, ke eng se Morena, Modimo wa gago, o se batlang mo go wena? O batla gore o boife Morena, Modimo wa gago, o sepele mo ditseleng tsotlhe tsa gagwe, o mo rate, o direle Morena, Modimo wa gago, ka pelo yotlhe le ka mowa otlhe,

10:12
Miga 6:8
13ka go tlhokomela ditaolo tsa Morena le melao ya gagwe tse ke di go laelang kajeno gore o tle o tshele sentle. 14Bona, legodimo le legodimo le le godimodimo ke la Morena, Modimo wa gago, le lefatshe le tsotlhe tse di mo go lone. 15Mme ke borraeno fela ba ba neng ba kgatlha Morena gore a ba rate; a ba a tlhopha lona ba losika lwa bone sehularong sa bone mo merafeng yotlhe jaaka go ntse kajeno.
10:15
Doit. 7:6
16Jaanong he rupisang boheitane jwa dipelo tsa lona, lo se tlhole lo gagamatsa dithamo tsa lona.
10:16
Doit. 30:6
17Gonne Morena, Modimo wa lona, ke Modimo wa medimo le Morena wa barena. Ke Modimo o mogolo, o o thata, o o boitshegang, o o sa gobeleleleng motho ope le e seng go rekwa ka thelesetso. 18Ke ona o o direlang lesiela le motlholagadi tshiamo, o o ratang moeng, o mo naya dijo le diaparo. 19Ka moo ratang baeng, gonne le lona lo ne lo le baeng kwa lefatsheng la Egepeto.
10:19
Ekes. 22:20-23
20Boifang Morena, Modimo wa lona, lo mo direle, lo mo ngaparele, lo ikane ka leina la gagwe. 21Ke ene yo lo ipokang ka ene, ke ene Modimo wa lona o o lo diretseng dilo tse dikgolo tse di boitshegang tse matlho a lona a di bonyeng.
10:21
Jer. 9:23
22Borraeno ba kile ba fologela kwa Egepeto e le batho ba le 70, mme jaanong Morena Modimo wa lona o lo atisitse go nna kana ka dinaledi tsa legodimo.
10:22
Gen. 46:27
Doit. 1:10

11

Go bolelwa bogolo jwa Morena

111“Ratang Morena, Modimo wa lona, lo tlhokomele thulaganyo ya gagwe le melao ya gagwe le ditshiamelo tsa gagwe le ditaolo tsa gagwe ka metlha yotlhe. 2Itseng kajeno gore ga ke bue le bana ba lona ba ba sa itseng, ba ba sa bonang thuto le kwatlhao tsa Morena, Modimo wa lona, e bong bogolo jwa gagwe le seatla sa gagwe se se tiileng le letsogo la gagwe le le otlologileng 3le ditshupo tsa gagwe le ditiro tsa gagwe tse o di dirileng kwa Egepeto mo go Farao, kgosi ya Egepeto, le mo lefatsheng lotlhe la gagwe 4le tse a di diretseng mephato ya Baegepeto le dipitse tsa yona le dikoloi tsa yona e Morena o neng a e nwetsa mo metsing a Lewatle la Motlhaka, jale fa ba lo latelela, a e latlha jalo go fitlhelela letsatsing leno;

11:4
Ekes. 14:25,27
5le tse o di lo diretseng kwa sekakeng ga tsamaya lwa ba lwa fitlha felong fano; 6le tse o di diretseng Dathane le Abirame bomorwa Eliabe, oora Rubene, fa lefatshe le atlhama, le ba metsa le ba malapa a bone le ditente tsa bone le diruiwa tsotlhe tse ba neng ba na natso mo gare ga Baiseraele botlhe.
11:6
Num. 16:31-35
7Mme ke bua le lona ba matlho a lona a bonyeng ditiro tse dikgolo tsotlhe tse Morena a di dirileng.

Lesego la lefatshe le ba le solofeditsweng

8“Tlhokomelang he ditaelo tsotlhe tse ke di lo laelang kajeno gore lo nne thata, lo tsene, lo thope lefatshe le lo tshelelang kwa go lone go le rua 9le gore lo nne malatsi a mantsi mo lefatsheng le Morena o le ikanetseng borraalona go le ba naya le bana ba bone, lefatshe le le elang mašwi le dinotshe.

11:9
Ekes. 3:17
10Gonne lefatshe le lo tsenang mo go lone go le rua ga le tshwane le lefatshe la Egepeto le lo tswang kwa go lone, kwa lo neng lo jwala peo ya lona teng, lo be lo e nosa ka dinao jaaka tshimonyana ya merogo. 11Mme lefatshe le lo tshelelang kwa go lone go le rua ke lefatshe la dithaba le melapo, le nwa metsi a pula ya legodimo. 12Ke lefatshe le Morena, Modimo wa lona, o le babalelang. Matlho a Morena, Modimo wa lona, a le lebile ka gale go tloga tshimologong ya ngwaga go ya bokhutlong jwa ona.
11:12
Pes. 65:10,11

13“E tla ne e re fa lo reetsa ditaolo tsa me sentle tse ke di lo laelang kajeno gore lo rate Morena, Modimo wa lona, ka pelo yotlhe le ka mowa otlhe,

11:13
Lef. 26:3-39
14gone ke nesetse lefatshe la lona pula ka nako ya yona, e bong pula ya go lema le e e tsadisang gore lo tle lo phuthe mabele a lona le matute a moweine a lona le lookwane lwa lona. 15Le gona ke tla tlhogisetsa diruiwa tsa lona bojang mo nageng ya lona; lo tla ja, lo kgora. 16Fela lo itise gore dipelo tsa lona di se ka tsa raelega, lwa fapoga, lwa direla medimo e sele, lwa e obamela; 17bogale jwa Morena bo ka tloga jwa lo tukela, mme a tswala legodimo, pula ya se ka ya na, masimo a se ka a ntsha thobo ya ona, lwa latlhega ka pele, lwa tlosiwa mo lefatsheng le lentle le Morena o tla le lo nayang.
11:17
Lef. 26:19
Doit. 28:23

18“Mafoko ao a me a tsenyeng mo dipelong tsa lona le mo meweng ya lona, lo a bofelele mo diatleng tsa lona go nna sesupo, a a nne fa gare ga matlho a lona go nna letshwao.

11:18
Doit. 6:6-9
19Lo a rute bana ba lona ka go bua ka ga ona, fa lo dutse mo matlong a lona, le fa lo tsamaya mo tseleng, le fa lo ya go robala, le fa lo tsoga. 20Lo a kwale mo mephakaregong ya mejako ya matlo a lona le mo dikgorong tsa lona 21gore malatsi a lona le malatsi a bana ba lona a nne mantsi mo lefatsheng le Morena o le ikanetseng borraalona go le ba naya, a nne kana ka malatsi a legodimo le okameng lefatshe ka ona.

22“Fa lo ka tlhokomela ditaolo tsotlhe tseo tota tse ke di lo laelang gore lo dire ka tsona ka go rata Morena, Modimo wa lona, le ka go sepela mo ditseleng tsotlhe tsa gagwe le ka go mo ineela, 23foo Morena o tla leleka ditšhaba tsotlhe tseo fa pele ga lona, mme lo tla ja boswa jwa ditšhaba tse dikgolo, tse di thata bogolo go lona.

11:23
Doit. 7:1,2
24Felo gongwe le gongwe kwa pato tsa dinao tsa lona di tla gatang teng e tla nna ga lona; go tloga kwa sekakeng go ya go fitlha kwa Lebanone le go tloga kwa nokeng ya Ferathe go ya go fitlha kwa lewatleng la bophirimatsatsi e tla nna naga ya lona. 25Ga go na ope yo o ka emelanang le lona; Morena, Modimo wa lona, o tla dira letshogo gore lo tshogwe le poifo gore lo boifiwe mo lefatsheng lotlhe le lo tla le gatang jaaka a lo solofeditse.

26“Bonang, ke baya tshegofatso le khutso fa pele ga lona kajeno:

11:26
Doit. 30:1,15
27Lo tla bona tshegofatso, fa lo utlwa ditaolo tsa Morena, Modimo wa lona, tse ke di lo laelang kajeno;
11:27
Doit. 28:2,15
28lo tla bona khutso, fa lo sa utlwe ditaolo tsa Morena, Modimo wa lona, mme lo fapoga mo tseleng e ke e lo laelang kajeno ka go latela medimo e sele e lo sa e itseng.
11:28
Doit. 27:12,13
Još. 8:33,34
29A e re Morena, Modimo wa lona, a sena go lo fitlhisa kwa lefatsheng le lo tla tsenang mo go lone go le rua lo bee tshegofatso mo thabeng ya Gerisime le khutso mo thabeng ya Ebale. 30Kana dithaba tseo di kwa moseja ga Joretane, ntlheng ya bophirimatsatsi ya tsela mo lefatsheng la Bakanana ba ba agileng mo lebaleng la Joretane le le lebaganyeng le Gilegala, fa go bapileng le setlhare sa boitseanape.
11:30
Gen. 12:6
31Gonne lo tla tshela Joretane go ya go tsena le go thopa lefatshe le Morena, Modimo wa lona, o tla le lo nayang; lo tla le rua, lo aga mo go lone. 32Tlhokomelang he go dirisa melao yotlhe le ditshwanelo tse ke di bayang fa pele ga lona kajeno.

12

Modimo o tshwanetse go direlwa mo felong go le gongwe fela

121“Melao le ditshwanelo ke tse, tse lo tshwanetseng go di tlhokomela go dira ka tsona lo le kwa lefatsheng le Morena, Modimo wa borraeno, o le lo neileng gore lo le rue; ke tsa malatsi otlhe a lo tla phelang mo lefatsheng ka ona. 2Mafelo otlhe kwa baheitane ba lo tla ba lelekang ba neng ba direla medimo ya bone teng lo a senyetse ruri, a a mo dithabeng tse di godimo gongwe mo dithoteng gongwe fa tlase ga setlhare sengwe le sengwe se setala.

12:2
Doit. 7:5,25
3Digang dialetare tsa bone, lo thubaganye majwe a a motloutlo a bone, lo reme medimako ya Ašera ya bone, lo fise medimo ya diseto ya bone ka molelo, lo nyeletse maina a yona mo felong ga teng.

4“Lo se ka lwa direla Morena, Modimo wa lona, jalo. 5Mme lo etele felo fela fa Morena, Modimo wa lona, o tla go tlhaolang mo ditsong tsotlhe tsa lona go baya leina la gagwe teng le go nna teng, lo ye gone, 6lo ise ditlhabelo tsa phiso tsa lona gona le ditlhabelo tse di jewang tsa lona le dikarolo tsa lesome tsa lona le seabe sa diatla tsa lona le tsa maikano a lona le tsa bogalona le maitibolo a dikgomo tsa lona le a difutshane tsa lona. 7Lo jele teng fa pele ga Morena, Modimo wa lona, lo itumelele tsotlhe tse diatla tsa lona di di amogetseng, tse Morena, Modimo wa lona, a lo tshegofaditseng ka tsona, lona le ba malapa a lona.

8“Teng lo se ka lwa dira jaaka re sa ntse re dira fano kajeno – mongwe le mongwe a dira fela ka fa thatong ya gagwe. 9Gonne ga lo ise lo fitlhe kwa boikhutsong le kwa bosweng jo Morena, Modimo wa lona, o tla bo lo nayang. 10Mme lo tla tshela Joretane, lo aga mo lefatsheng le Morena, Modimo wa lona, o tla le lo ruisang; o tla lo naya boikhutso, go se na mmaba ope tikologong yo o ka lo tshwenyang; lo tla nna lo iketlile.

12:10
1 Dikg. 5:5
11Foo a felo fa Morena, Modimo wa lona, o tla go tlhophang go baya leina la gagwe teng, e nne gona kwa lo tla isang tsotlhe teng tse ke di lo laelang, e bong ditlhabelo tsa phiso tsa lona le ditlhabelo tse di jewang tsa lona le dikarolo tsa some tsa lona le seabe sa diatla tsa lona le tsotlhe tse di tlhaotsweng tsa maikano a lona, tse lo tla di ikanelang Morena. 12Lo be lo itumele fa pele ga Morena, Modimo wa lona, lona le bomorwaa-lona le bomorwadia-lona le batlhanka ba lona le malata a lona le Molefi yo o mo metseng ya lona; gonne ga a na kabelo gongwe boswa mo go lona.
12:12
Num. 18:20,24
13Itise gore o se ka wa tlhabela ditlhabelo tsa phiso tsa gago mo felong gongwe le gongwe fa o go bonang. 14Mme kwa felong fa Morena o tla go tlhaolang mo go longwe lwa ditso tsa gago ke kwa o tshwanetseng go tlhabela ditlhabelo tsa phiso tsa gago teng le go dira tsotlhe tse ke di go laelang.

15“Fela o ka tlhaba, wa ja nama ka fa keletsong yotlhe ya pelo ya gago, ka fa tshegofatsong ya Morena, Modimo wa gago, e a e go neileng mo metseng yotlhe ya gago; e ka jewa ke yo o sa itshekang le yo o itshekileng jaaka tshephe le kgama.

12:15
Lef. 3:17
16Fela madi lo se ka lwa a ja; lo a tshololele fa fatshe jaaka metsi. 17Se o sa tshwanelang go se ja mo metseng ya gago ke karolo ya some ya mabele a gago le ya matute a moweine a gago le ya lookwane lwa gago le maitibolo a dikgomo tsa gago le a difutshane tsa gago le tsa maikano otlhe a gago a o tla a ikanang, le dineo tsa bogagago le seabe sa diatla tsa gago, 18mme tseo o di jele fa pele ga Morena, Modimo wa gago, kwa felong fa Morena, Modimo wa gago, o tla go tlhaolang, wena le morwao le morwadio le motlhanka wa gago le lelata la gago le Molefi yo o mo metseng ya gago, o itumelele tsotlhe tse diatla tsa gago di di amogetseng fa pele ga Morena, Modimo wa gago.
12:18
Doit. 14:23
19Itise gore o se ka wa tima Molefi ka malatsi otlhe a o tshelang mo lefatsheng la ga eno ka ona.
12:19
Doit. 14:27

20“E re fa Morena, Modimo wa gago, a katolosa molelwane wa gago jaaka a go solofeditse, mme o rata go ja nama, ka o e eletsa, gona o ka e ja ka fa keletsong yotlhe ya pelo ya gago. 21Jaanong fa felo fa Morena Modimo wa gago o tla go tlhophang go baya leina la gagwe teng go le kgakala nao, o ka tlhaba dikgomo tsa gago gongwe difutshane tsa gago tse Morena a di go neileng ka fa ke go laetseng ka teng, wa di ja mo metseng ya gago ka fa keletsong yotlhe ya pelo ya gago. 22O ka di ja fela jaaka go jewa tshephe le kgama; yo o sa itshekang le yo o itshekileng ba ka di ja ka bobedi. 23Fela o tlhokomele thata gore o se ka wa ja madi; gonne madi ke botshelo, mme ga o a tshwanela go ja botshelo mmogo le nama. 24O se ka wa a ja; o a tshololele fa fatshe jaaka metsi. 25O se ka wa a ja gore o tle o phele pila le bana ba gago sehularong sa gago, fa o dira tse di tlhamaletseng mo matlhong a Morena. 26Fela dineo tse di boitshepo tse o ratang go di ntsha le tsa maikano a gago o di tsee, o ye kwa felong fa Morena o tla go tlhophang; 27o be o baakanye ditlhabelo tsa phiso tsa gago, e bong nama le madi, fa aletareng ya Morena, Modimo wa gago, mme ditlhabelo tse di jewang tsa gago go tshololwe madi a tsona fela fa aletareng ya Morena, Modimo wa gago, nama yona o ka e ja. 28Tlhokomela o utlwe mafoko otlhe ao a ke a go laelang gore o tle o tshele sentle le bana ba gago sehularong sa gago ka bosakhutleng, fa o dira tse di siameng le tsa nnete mo matlhong a Morena, Modimo wa gago.

Tshabang go direla medimo ya Bakanana

29“E re fa Morena, Modimo wa gago, a sena go nyeletsa baheitane fa pele ga gago ba o tla yang kwa go bone go ba leleka; fa o ba lelekile, wa ba wa nna mo lefatsheng la bone, 30o itise gore o se ka wa raelega go ba etsa ba sena go nyelediwa fa pele ga gago; o itise gore o se ka wa botsolotsa ka ga medimo ya bone wa re: ‘Baheitane bao ba diretse medimo ya bone jang? Le nna ke tle ke dire jalo.’

12:30
Doit. 7:16
31O se ka wa direla Morena, Modimo wa gago, ka tse di ntseng jalo. Gonne tsotlhe tse ba di diretseng medimo ya bone ke makgapha mo Moreneng, ke tse a di ilang. E bile bomorwaa-bone le bomorwadia-bone ba tle ba ba fisetse medimo ya bone. 32Sengwe le sengwe se ke se lo laelang lo se tlhokomele go se dirisa. Lo se ka lwa se oketsa ka sepe le e seng go se fokotsa.