Setswana 1970/1987 (TSW70)
10

Moše o amogela Ditaolo gape

(Ekes. 34:1-10)

101“Ka sebaka seo Morena a nthaya a re: ‘Betla matlapa a le mabedi a maboti a a tshwanang le a pele, o tlhatlogele kwano go nna mo thabeng; le gona o dire Letlole la logong.

10:1
Ekes. 34:1
25:10
2Mo matlapeng ao ke tla kwala mafoko ale a a neng a le mo matlapeng a pele a o a thubileng; o be o a bee mo Letloleng.’
10:2
Ekes. 32:19

3“Ka dira Letlole ka dipati tsa mokwa, ka betla matlapa a le mabedi a maboti a a tshwanang le a pele, ka ba ka tlhatlogela kwa thabeng ke tshotse matlapa a mabedi ao ka diatla. 4Mme Morena a kwala mafoko a a tshwanang le a a neng a kwadilwe pele mo matlapeng, e bong mafoko a le some a Morena o neng a a buile le lona kwa thabeng a le mo molelong ka letsatsi la pitso ya morafe. Morena a ba a a nneela.

10:4
Doit. 9:10
5Jaanong ka boa ka fologa mo thabeng, ka baya matlapa mo Letloleng le ke neng ke le dirile, a nna teng jaaka Morena a ntaetse.” ( 6E rile go se na go feta sebaka Baiseraele ba kuologa kwa Beerothe-Bene-Jaakane ba ya kwa Mosera. Arone a swela gona, a ba a fitlhwa gona, mme Eleasare morwawe a nna moperesiti mo boemong jwa gagwe.
10:6
Num. 33:32,33
20:28
7Ba be ba kuologa teng, ba ya kwa Gutegota; ba be ba tloga kwa Gutegota, ba ya kwa Jotebatha lefatsheng la dinokana tsa metsi. 8Ka sebaka seo Morena a lomolola lotso lwa ga Lefi gore ba sikare Letlole la Kgolagano ya Morena, ba eme fa pele ga Morena go mo direla, ba tshegofatse batho ka leina la gagwe jaaka go ntse go dirwa go fitlha letsatsing leno.
10:8
Doit. 18:5,7
Num. 6:23-27
9Ke ka moo Balefi ba se nang kabelo le boswa mmogo le Baiseraele; Morena ke ene boswa jwa bone, jaaka Morena Modimo wa lona a ba solofeditse.
10:9
Num. 18:20
)

10“Ke ne ka nna mo thabeng jaaka metlheng ya pele, e bong malatsi a le 40 le masigo a le 40, mme Morena a nkutlwa le ka nako eo, a be a se ka a rata go lo senya.

10:10
Doit. 9:9
11Mme Morena a nthaya a re: ‘Nanoga o ye go kuologa le morafe, o o etelele pele gore ba fitlhe ba thope lefatshe le ke le ikanetseng borraabo go le ba naya.’

Se Morena o se batlang mo Baiseraeleng

12“Jaanong he, Iseraele, ke eng se Morena, Modimo wa gago, o se batlang mo go wena? O batla gore o boife Morena, Modimo wa gago, o sepele mo ditseleng tsotlhe tsa gagwe, o mo rate, o direle Morena, Modimo wa gago, ka pelo yotlhe le ka mowa otlhe,

10:12
Miga 6:8
13ka go tlhokomela ditaolo tsa Morena le melao ya gagwe tse ke di go laelang kajeno gore o tle o tshele sentle. 14Bona, legodimo le legodimo le le godimodimo ke la Morena, Modimo wa gago, le lefatshe le tsotlhe tse di mo go lone. 15Mme ke borraeno fela ba ba neng ba kgatlha Morena gore a ba rate; a ba a tlhopha lona ba losika lwa bone sehularong sa bone mo merafeng yotlhe jaaka go ntse kajeno.
10:15
Doit. 7:6
16Jaanong he rupisang boheitane jwa dipelo tsa lona, lo se tlhole lo gagamatsa dithamo tsa lona.
10:16
Doit. 30:6
17Gonne Morena, Modimo wa lona, ke Modimo wa medimo le Morena wa barena. Ke Modimo o mogolo, o o thata, o o boitshegang, o o sa gobeleleleng motho ope le e seng go rekwa ka thelesetso. 18Ke ona o o direlang lesiela le motlholagadi tshiamo, o o ratang moeng, o mo naya dijo le diaparo. 19Ka moo ratang baeng, gonne le lona lo ne lo le baeng kwa lefatsheng la Egepeto.
10:19
Ekes. 22:20-23
20Boifang Morena, Modimo wa lona, lo mo direle, lo mo ngaparele, lo ikane ka leina la gagwe. 21Ke ene yo lo ipokang ka ene, ke ene Modimo wa lona o o lo diretseng dilo tse dikgolo tse di boitshegang tse matlho a lona a di bonyeng.
10:21
Jer. 9:23
22Borraeno ba kile ba fologela kwa Egepeto e le batho ba le 70, mme jaanong Morena Modimo wa lona o lo atisitse go nna kana ka dinaledi tsa legodimo.
10:22
Gen. 46:27
Doit. 1:10