Setswana 1970/1987 (TSW70)
9

Tlhaloso ya dinyaga di le 70, le thapelo ya ga Daniele

91Ka ngwaga wa ntlha wa ga Dario, morwa Ahasewerose, wa losika lwa Bamedia, yo o neng a dirwa kgosi ya lefatshe la Bakalatea;

9:1
Dan. 6:1
2ka ona ngwaga wa ntlha wa puso ya gagwe, nna Daniele ka ela palo ya dinyaga tlhoko mo dikwalong tse di tla fetang ka fa Lefokong la Morena le le tlileng kwa go moporofeti Jeremia, Jerusalema e ntse e le marope fela, e bong dinyaga tse di 70.
9:2
Jer. 25:11,12
3Ka lebisa sefatlhego kwa Moreneng Modimo go dira thapelo le mokokotlelo ka go itima go ja le go apara kgetse, ke ntse mo moloreng.

4Ka rapela Morena, Modimo wa me, ka ipobola ka re: “Ao! Morena, Modimo o mogolo o o boitshegang; ba ba go ratang, ba ba tshegetsang ditaolo tsa gago, o ba bolokela kgolagano le bopelotlhomogi.

5“Re leofile, ra dira molato, ra ikepa, ra go tsogela, ra fapoga mo ditaolong tsa gago le mo tshiamong ya gago. 6Ga re a ka ra utlwa baporofeti, batlhanka ba gago, ba ka bone o buileng le dikgosi tsa rona le dikgosana tsa rona le borraetsho le morafe otlhe wa lefatshe. 7Morena, wena o mo tshiamong; rona re mo ditlhonnye tsa difatlhego jaaka go bonala kajeno; rona banna ba Juta le baagi ba Jerusalema le Baiseraele botlhe ba ba gaufi le ba ba kgakala mo mafatsheng aotlhe, kwa o ba leleketseng gona ka ntlha ya boikanyologo jwa bone jo ba go leofetseng ka jona. 8Morena, se se re tshwanetseng le dikgosi tsa rona le dikgosana tsa rona le borraetsho ke difatlhego tse di tlhajwang ke ditlhong, ka gonne re go leofetse.

9:8
Jes. 43:27
9Mme go na le bopelotlhomogi le boitshwarelo mo Moreneng, Modimo wa rona; le fa re mo tsogetse
9:9
Pes. 130:4
10ka go sa utlweng lentswe la Morena, Modimo wa rona, le e seng go sepela ka fa melaong ya gagwe e o e beileng fa pele ga rona ka baporofeti, batlhanka ba gagwe. 11Baiseraele botlhe ba tlodile molao wa gago, ba fapoga ka go se reetse lentswe la gago. Ka moo khutso le maikano tse di kwadilweng mo molaong wa ga Moše, motlhanka wa Modimo, tsa goromelediwa mo go rona, gonne re o leofetse.
9:11
Doit. 28:15-68
Lef. 26:14-39
12O dirafaditse mafoko a ona a o a buileng ka ga rona le ka ga babusi ba rona ba ba neng ba re busa, ka go digela tatlhego e kgolo mo go rona, e e iseng e ke e dirafale fa tlase ga letsatsi, jaaka e dirafaletse Jerusalema kajeno. 13Tatlhego yotlhe eo e re dirafaletse fela jaaka go kwadilwe mo molaong wa ga Moše; le gona ga re a kopa bopelotlhomogi fa pele ga Morena, Modimo wa rona, ka go tlogela maleo a rona le ka go tlhokomela boammaaruri jwa gagwe. 14Ke ka moo Morena a tlhoafaletseng go re digela mo tatlhegong. Gonne Morena, Modimo wa rona, o siame mo ditirong tsotlhe tsa gagwe tse o di dirileng; mme ga re a reetsa lentswe la gagwe.
9:14
Jer. 1:12

15“Jaanong Morena, Modimo wa rona, yo ò ntshitseng morafe wa gago mo lefatsheng la Egepeto ka letsogo le le thata, wa itirela leina le le tumileng jaaka le ntse kajeno – re leofile, ra ikepa – 16Morena, ka ntlha ya bopelotlhomogi jotlhe jwa gago, a bogale jwa gago le kgalefo ya gago di tloge mo Jerusalema, motseng wa gago, le mo thabeng e e boitshepo ya gago. Gonne Jerusalema le rona batho ba gago re kgobiwa ke botlhe ba ba mo tikologong ya rona ka ntlha ya maleo a rona le ka ntlha ya melato ya borraetsho. 17Jaanong, Modimo wa rona, a ko o utlwe thapelo ya motlhanka wa gago le mekokotlelo ya gagwe, o phatsimisetse Felo-ga-Boitshepo ga gago fa go senyegileng sefatlhego sa gago ka ntlha ya gago, Morena. 18Modimo wa me, sekega tsebe, o reetse; budulola matlho, o bone marope a rona le motse o o biditsweng ka leina la gago. Gonne ga re ikanye ditiro tse di siameng tsa rona, fa re baya mekokotlelo ya rona fa pele ga gago; mme re ikanya mautlwelo-botlhoko a magolo a gago.

9:18
Pes. 115:1
19Ao, Morena, utlwa! Morena, itshwarele! Morena, ela tlhoko, o dire jalo; se diege ka ntlha ya gago, Modimo wa me. Gonne motse wa gago le morafe wa gago di bidiwa ka leina la gago.”
9:19
Jer. 14:9

Gaberiele o tlhalosa polelelopele

20E rile ke sa ntse ke bua jalo, ke rapela, ke ipobola boleo jwa me le boleo jwa Baiseraele, morafe wa ga etsho, ke baya morapelo wa me fa pele ga Morena, Modimo wa me, ka ntlha ya thaba e e boitshepo ya Modimo wa me; 21ya re ke sa ntse ke bua jalo mo thapelong ya me, monna yole Gaberiele yo nkileng ka mmona mo ponong, a fofela kwa go nna ka lobelo, a nkama ka nako ya tshupelo ya mantsiboa.

9:21
Dan. 8:16
22A tlhalosa, a bua le nna a re: “Daniele, ke tlile jaanong gore ke go nee phuthololo e e utlwalang sentle. 23E rile o simolola go rapela, ka neelwa Lefoko, mme ke tlile go le go bolelela, gonne o monna yo o ratiwang. Ka moo he, ela Lefoko tlhoko, o tlhokomele pono:

24“Morafe wa ga eno le motse o o boitshepo wa ga eno di beetswe bosupa jwa dinyaga ga 70 tsa go budusa boikepo le go tlatsa selekanyo sa boleo le go ruanya molato le go tlisa tshiamo e e sa khutleng le go kana polelelopele le moporofeti, le go kgakola Boitshepo jwa Maitshepo. 25Itse ò lemoge gore go tloga ka sebaka se lefoko le duleng ka sona gore Jerusalema a busediwe batho, a agiwe gape, go fitlhelela moeteledipele yo o tloditsweng a nne teng, ke bosupa jwa dinyaga ga supa. Jaanong o tla agiwa gape ka bosupa jwa dinyaga ga 62 mmogo le dipatlelo le mebila, mme e le mo dipakeng tsa pitlagano. 26E tla re bosupa jwa dinyaga ga 62 di sena go feta, Motlodiwa a bolawe, a se na molato. Morafe wa kgosi e e tlang o tla senya motse le Felo-ga-Boitshepo. Bofelo jwa ona bo tla tla ka morwalela. Go tla nna tlhabano go fitlha bokhutlong. Ke tshenyo e e tlhomamisitsweng. 27O tla tiisetsa ba bantsi kgolagano ka beke, e bong dinyaga di supa. Mo gare ga bosupa jwa dinyaga o tla khutlisa setlhabelo le tshupelo. Mo godimo ga diphuka tsa makgapha go tla tla mosenyi, go fitlhelela tatlhego e e laoletsweng ruri e goromelediwe mo felong fa go senyegileng.”