Setswana 1970/1987 (TSW70)
8

Pono ya phelehu le phoko

81Ka ngwaga wa boraro wa puso ya kgosi Belešatsare, nna Daniele ka bona pono, ya latela ele e nkileng ka e bona pele. 2Ka bona mo ponong; ya re ke leba, ya ne e kete ke mo ntlong ya borena e e kwa Susane mo nageng ya Elame; ka ipona mo ponong ke le fa nokeng Ulai. 3Ka tsholetsa matlho, ka leba, ka bona phelehu e eme fa nokeng, e na le dinaka di le pedi; dinaka tse pedi tseo di ne di le ditelele, mme longwe lo le loleele go feta lo longwe; lo loleele lwa gola morago. 4Ka bona phelehu e thulela kwa bophirimatsatsi le kwa bokone le kwa borwa, go se na phologolo epe e e kgonang go emelana nayo, go se na ope yo o ka gololang mo thateng ya yona; ya dira ka fa e ratang ka teng, ya nna kgolo.

5Ya re ke ntse ke etse tlhoko, ka bona phoko e tswa kwa bophirimatsatsi, e tlela lefatshe lotlhe, e sa ame fa fatshe; phoko eo ya bo e na le lonaka lo lo bonalang lo logolo fa gare ga matlho. 6Ya fitlha kwa phelehung e e nang le dinaka tse pedi, e ke e bonyeng e eme fa nokeng; ya e tlhasela ka thata e e bogale ya yona. 7Ka e bona e atamela phelehu, e e galefetse ka bogalaka, ya thula phelehu, ya roba dinaka tse pedi tsa yona, go se na thata epe mo phelehung go ka emelana nayo; ya e digela fa fatshe, ya e gataka, phelehu e se na yo o ka e gololang mo thateng ya yona.

8Phoko ya thatafala mo go fetisang; ya re e tiile thata, ga robega lonaka lo logolo loo, ga tlhoga tse dingwe di le nne mo boemong jwa lone mo dintlheng tse nne tsa legodimo.

8:8
Dan. 7:6
11:4
9Mo go longwe lwa tseo ga tswa lonaka lo lonnyennyane, lwa tloga lwa gola mo go fetisang; lwa golela kwa borwa le kwa botlhabatsatsi le kwa lefatsheng le lentle la Kanana.
8:9
Dan. 7:8
11:16
10Lwa ba lwa golela kwa lesomong la legodimo; tse dingwe tsa lesomo leo, e leng dinaledi, lwa di digela fa fatshe, lwa di gataka. 11Le gona lwa ikgodisetsa Kgosi ya lesomo leo, ya ba ya timiwa tshupelo ya malatsi otlhe, mme ga digwa Felo-ga-Boitshepo ga yona.
8:11
Dan. 11:31
12Tshupelo e e maila ya sutisa tshupelo ya malatsi otlhe; boammaaruri jwa digelwa fa fatshe; lonaka lwa kgona tsotlhe tse lo di dirang.

13Ka utlwa mongwe wa baitshepi a bua; jaanong moitshepi yo mongwe a botsa yo o buang a re: “Tsa pono eo di tla dirafala go fitlha leng, tshupelo ya malatsi otlhe e ntse e tlositswe, le makgapha a tshenyo a ntse a beilwe, le Felo-ga-Boitshepo go ntse go gatakwa?” 14A mo araba a re: “E tla re mantsiboa le meso e e dikete-pedi le makgolo a le mararo di sena go feta, foo Felo-ga-Boitshepo go tla siamisiwa.”

Moengele Gaberiele o tlhalosa pono

15Ya re nna Daniele ke sena go bona pono eo, mme ke ntse ke leka go e tlhaloganya, ka bona sengwe se eme fa pele ga me, e kete ke motho. 16Ka utlwa lentswe la motho le tswa mo teng ga noka ya Ulai, le kua le re: “Gaberiele! Mo tlhalosetse pono eo.” 17Jaanong a tla fa ke emeng teng; ya re a tla, ka rerega, ka wela fa fatshe ka sefatlhego.

Ke fa a nthaya a re: “Morwa-motho, ela tlhoko, gonne pono e supa sebaka sa bofelo.”

8:17
Dan. 10:9
18Ya re a bua le nna, ka idibala, ke ntse ke patlame; ke fa a nkama, a nkemisa fa ke neng ke eme teng. 19A ba a re: “Bona, ke tla go itsise tse di tla dirafalang mo sebakeng sa bofelo sa petso. Gonne pono e lebile sebaka se se beilweng sa bofelo.

20“Phelehu e o e bonyeng e e nang le dinaka tse pedi ke dikgosi tsa Media le Peresia. 21Mme phoko e e boboa ke kgosi ya Gerika; lonaka lo logolo lo lo fa gare ga matlho a yona ke kgosi ya ntlha ya teng. 22Jaanong jaaka e rile lo sena go robega, ga tlhoga di le nne mo boemong jwa lone, ke go re: Magosi a mane a tla tsoga mo setšhabeng sa yona kgosi, fela ga a ne a nna le thata jaaka yona.

23“Mme e tla re puso ya ona e ya go fela, fa baikepi ba tlatsa selekanyo sa maleo a bone, go tsoge kgosi e e sefatlhego – sematepe, e le setswerere sa bolotsana.

8:23
Dan. 11:21
24Thata ya yona e tla nna kgolo, mme e se ka boyona ka yosi; e tla senya mo go boitshegang, e dira jalo e ntse e le tlhogonolo; e tla senya ba ba thata le ba morafe wa baitshepi; 25e tla ba logela maano, e tswelela pele ka thata ya bolotsana jwa yona; e akanya tse dikgolo mo pelong ya yona, e senya ba bantsi, e ba wela ka tshoganyetso. La bofelo e tla tsogela Kgosi ya dikgosi, mme e tla robaganngwa e se ka seatla sa motho. 26Fa e le pono ya mantsiboa le meso, tse di builweng ka ga yona ke boammaaruri. Mme wena boloka pono eo, gonne e lebile malatsi a a kwa kgakala.”
8:26
Dan. 12:4

27Nna Daniele ka fokola, ka lwala malatsi a mantsi; ka ba ka tsoga, ka dira tiro ya kgosi, ke ntse ke gakgamalela pono eo, ke sa e lemoge ka botlalo.