Setswana 1970/1987 (TSW70)
10

Ka ga tse di tla dirafalang Mopholosi wa lefatshe a ise a tle

101Ka ngwaga wa boraro wa ga Korese, kgosi ya Peresia, Daniele yo o bidiwang ka leina la Beletšhatsare, a senolelwa lefoko, e le lefoko la nnete le le bolelang pitlagano e kgolo. A ela lefoko leo tlhoko, a tlhaloganya pono.

10:1
Dan. 1:21
1:7

2Ka malatsi ao nna Daniele ka nna ke hutsafetse beke di le tharo tse di tletseng: 3Ka bo ke sa je dijo tse di monate, nama le weine di sa tsene mo leganong la me; le go tlôla ke sa tlole go fitlhelela go fete beke di le tharo tse di tletseng.

4Ya re ka letsatsi le 24 la kgwedi ya ntlha ke le fa losing lwa noka e kgolo ya Hitekele, 5ka tsholetsa matlho, ka leba, ka bona monna yo o apereng lesela la letseta, a itlamile letheka ka gouta ya kwa Ufase. 6Mmele wa gagwe wa bo o tshwana le taemane ya kerisolite; sefatlhego sa gagwe se phatsima jaaka legadima; matlho a gagwe a tshwana le kgabo ya lobone; mabogo a gagwe le maoto a gagwe tsa bo di tsabakela jaaka kgotlho e e gotlhilweng; mafoko a gagwe a utlwala jaaka modumo wa bontsi jwa batho.

7Nna Daniele ke bonye pono eo ke le nosi; banna ba ba neng ba na le nna ga ba a ka ba e bona. Fela letshogo le legolo la ba wela, ba tshaba, ba iphitlha. 8Ka sala ke le nosi, ka bona pono e kgolo eo, ka felelwa ke thata; bontle jwa sefatlhego sa me jwa fetoga, sa nna maswe, ke sa tlhole ke na le thata. 9Ka utlwa modumo wa mafoko a gagwe; ya re ke utlwa modumo wa mafoko a gagwe, ka idibala, ka wela fa fatshe ka sefatlhego.

10:9
Dan. 8:17,18
10Ka utlwa seatla se nkama; sa nthusa ka tsamaya ka mangole le diatla ke theekela.

11A nthaya a re: “Daniele, wena monna yo o ratiwang, ela mafoko tlhoko a ke tla a buang nao, o eme ka dinao, gonne ke romilwe kwa go wena.” Ya re a bua lefoko leo le nna, ka ema ke roroma.

12A ba a nthaya a re: “Se boife, Daniele, gonne mafoko a gago a utlwilwe go tloga ka letsatsi la ntlha le o ineetseng ka lone go ela tlhoko le go ikokobetsa fa pele ga Modimo wa gago, mme ke tlile ka ntlha ya mafoko a gago.

10:12
Dan. 10:20,21
13Mme molaodi wa bogosi jwa Peresia a emelana le nna malatsi a le 21; ke fa Migaele, mongwe wa balaodi ba bagolo, a tla go nthusa; ka mo tlogela teng le molaodi wa bogosi jwa Peresia. 14Mme ke tlile go go lemosa se se tla dirafalelang morafe wa ga eno mo malatsing a bofelo. Gonne pono eo le yona e lebile malatsi a bofelo.”
10:14
Dan. 9:22

15Ya re a bua mafoko a a ntseng jalo le nna, ka lebisa sefatlhego fa fatshe, ka fetoga semumu. 16Ka ba ka bona sengwe, e kete ke motho, a ama molomo wa me; ka ba ka itse go bula molomo wa me, ka bua, ka raya yo o emeng fa pele ga me ka re: “Morena wa me, dipitlagano tsa me di boetse gape mo go nna ka pono; ga ke tlhole ke na le thata.

10:16
Jes. 6:7
Jer. 1:9
17Motlhanka wa Morena wa me yo o kanyana ka nna, a ka kgona jang go bua le Morena wa me yo o kana ka wena! Gonne ga go tlhole go na le thata epe mo go nna; ga go a sadisiwa mowa ope mo go nna.”

18Ke fa sele se e keteng ke motho se nkama gape, se ntiisa 19se re: “Se boife, wena monna yo o ratiwang! A kagiso e nne nao! Gomotsega o tie!” Ya re se bua jalo le nna, ka tia ka re: “A morena wa me a bue, gonne o ntiisitse.”

10:19
Tshen. 1:17

20A ba a mpotsa a re: “A o itse gore ke tletseng kwano go wena? Jaanong ke tla boa go ya go lwa le molaodi wa Peresia. Mme e tla re ke sena go fetsa nae, go tle molaodi wa Gerika. 21Fela ke tla go itsise se se kwadilweng mo lokwalong lwa boammaaruri. Ga go na ope yo o itshupang a tiile, a goga le nna go tlhabana le bale fa e se Migaele, molaodi wa lona.