Setswana 1970/1987 (TSW70)
8

Pono ya bone: Tlatlana e e nang le maungo

81Morena Modimo a ntshupetsa jaana: Ka bona tlatlana e e nang le maungo a letlhafula. 2Mme a re: “O bona eng, Amose?”

Ka re: “Ke bona tlatlana e e nang le maungo a letlhafula.”

Ke fa Morena a nthaya a re: “Bokhutlo bo gorogetse morafe wa me wa Iseraele; ga nkitla ke tlhola ke ba rekegela.

8:2
Amose 7:8
3Difela tsa ntlo ya borena di tla fetoga selelo ka sebaka se,” go bua Morena Modimo. “Ditoto tse dintsi di tla gasanngwa go ntse go rile tu!”
8:3
Amose 6:10

Tatlhego ya Baiseraele

4Utlwang, lona ba lo gatelelang bahumanegi, ba lo bogisang batlhoki mo lefatsheng,

8:4
Amose 2:7
5lo re: “Ngwedi o tla rogiwa leng gore re rekise mabele? Sabata o tla fela leng gore re bule difala tsa mabele, re fokotse seelo, re godise tlhwatlhwa, re tsietse ka dikale tse e seng tsona;
8:5
Neh. 10:32
13:15
6gore re reke ba ba kwa tlase ka madi le mohumanegi ka ditlhako tse pedi; le gona re tla rekisa dikgofa jaaka mabele.”
8:6
Amose 2:6

7Morena o ikanne ka bogolo jwa ga Jakobe a re: “Ruri, ga nkitla ke lebala ditiro dipe tsa bone ka go sa feleng. 8Lefatshe a ga le na go roroma ka ntlha ya tseo? Ba ba agileng mo go lone a ga ba na go hutsafala botlhe? – Ee, le tla gogomoga lotlhe jaaka noka ya Nile, le huduiwa, le be le kokobela jaaka noka ya Egepeto.”

8:8
Amose 9:5
9Morena Modimo a re: “Ka letsatsi leo ke tla phirimisa letsatsi motshegare, ke fifatsa lefatshe go sa le lesedi.
8:9
Jer. 15:9
10Ke tla fetola meletlo ya lona khutsafalo, le difela tsotlhe tsa lona dilelo; ke apesa matheka otlhe ka diaparo tsa khutsafalo, ke dira ditlhogo tsotlhe mafatla; ke lo tlisetsa khutsafalo ya ba ba swetsweng ke ngwana yo o esi, mme bokhutlo jwa teng bo tshwana le letsatsi le le galakang.”
8:10
Jer. 6:26

11Morena Modimo o bua a re: “Bonang, malatsi a e tla a ke tla romelang tlala mo lefatsheng ka ona, e seng tlala ya bogobe le e seng lenyora la metsi, mme e le leuba la go utlwa mafoko a Morena. 12Ba tla kgarakgatshega ba tswa lewatleng ba ya lewatleng, ba tswa kwa bokone ba ya kwa botlhabatsatsi, ba kaila go batla Lefoko la Morena, mme ga ba kitla ba le bona.

8:12
Miga 3:7
13Ka sebaka seo, makgarebe a mantle le makau a tla idibala ka lenyora, 14a a ikanang ka ‘Boleo-jwa-Samaria’ a re: ‘Ka bophelo jwa modimo wa gago, Dane!’ Gape: ‘Ka bophelo jwa Tsela-ya-Bereseba!’ a tla wa, mme ga a kitla a tlhola a tsoga.”

9

Pono ya botlhano: Aletare e a tlhatlhamololwa. Polelelopele

91Ke ne ka bona Morena a eme a okame aletare a re: “Itaya tlhogo ya leotwana gore direpodi di reketle, o di thubaganyetse mo ditlhogong tsa bone botlhe, ba ba setseng mo go bone ke tla ba bolaya ka tšhaka, ga go na motshabi ope wa bone yo o ka falolang, ga go na mofalodi ope mo go bone yo o ka phologang. 2Le fa ba ka sutlhelela kwa felong ga baswi, letsogo la me le tla ba ntsha teng; le fa ba ka tlhatlogela kwa legodimong, ke tla ba folosa gona.

9:2
Pes. 139:8
3Le fa ba ka iphitlha mo setlhoeng sa Karemele, ke tla ba tsaya ka motlhala, ke ya go ba tshwara; le fa ba ka itshuba fa pele ga matlho a me kwa tlase ga lewatle, ke tla laola noga gona gore e ba lome. 4Le fa ba ka etelela baba ba bone pele e le batshwarwi, ke tla laola tšhaka teng gore e ba bolae, ke tla tsepega matlho mo go bone go ba direla tse di botlhoko, e seng tse di molemo.”
9:4
Jer. 44:11

5Morena Modimo

wa masomosomo

ke ene yo o amang lefatshe

gore le gakologe,

mme go hutsafale botlhe

ba ba agileng mo go lone;

le be le gogomoge lotlhe

jaaka noka ya Nile,

le be le kokobele

jaaka noka ya Egepeto.

9:5
Amose 8:8

6Ke ene yo o agileng meago

ya gagwe kwa magodimong,

a thaya loapi lwa gagwe

mo lefatsheng;

ke ene yo o bitsang

metsi a lewatle,

a a tshela mo lefatsheng.

Leina la gagwe ke Morena.

9:6
Amose 5:8
Pes. 104:3,13

7“Lona Baiseraele, a ga lo tshwane le Baethiopia mo go nna?” go botsa Morena. “A ga ke a ntsha Baiseraele mo lefatsheng la Egepeto le Bafelesita kwa Khafethore le Basiria kwa Kire?”

9:7
Doit. 7:7
Jer. 47:4
8Bonang, matlho a Morena Modimo a lebile bogosi jo bo boleo wa re: “Ke tla bo nyeletsa mo lefatsheng; fela ga nkitla ke senya ntlo ya Jakobe, ke be ke e tantanyetsa,” go bua Morena.

9“Gonne bonang, ke tla laola gore Baiseraele ba feferelwe mo ditšhabeng tsotlhe, jaaka go feferwa mabele ka loselo, mme ga go na tlhaka epe e e tla welang fa fatshe. 10Baleofi botlhe ba morafe wa me ba tla swa ka tšhaka, ba ba reng: ‘Kotsi eo ga e nke e re wela le e seng go kopana le rona.’

9:10
Amose 6:3

Iseraele o tla busediwa gape

11“Ka sebaka seo ke tla tsosa ntlo ya ga Dafita e e weleng, ke thiba diphatlha tsa yona, ke tsosa marope a yona, ke e aga gape jaaka metlheng ya pele,

9:11
Dit. 15:16,17
12gore ba rue masalela a Etomo le a ditšhaba tsotlhe tse leina la me le biditsweng mo go tsona,” go bua Morena yo o dirang dilo tseo.

13Morena a re:

“Bonang, malatsi a e tla,

a ka ona molemi o tla

kgatlhanang le yo o kotulang;

le yo o gatang

maungo a moweine

a fitlhelang yo o gasang peo.

Dithaba di tla rotha

matute a moweine,

dithabana tsotlhe di tla gakologa.

9:13
Lef. 26:5

14Ke tla busa Baiseraele,

morafe wa me, kwa tatlhegong

gore ba age metse e e sentsweng,

ba nne mo go yona;

ba jwale masimo a meweine,

ba nwe weine ya ona;

ba leme masimo,

ba je dijo tsa ona.

9:14
Doit. 30:3
Jes. 65:21

15Mme ke tla ba tlhoma

mo lefatsheng la bone,

mme ga ba kitla ba tlhola

ba kumolwa mo lefatsheng la bone

le ke le ba neileng,”

go bua Morena,

Modimo wa gago.