Setswana 1970/1987 (TSW70)
5

Pegelo ya boraro ya kotlo: Selelo ka ga Iseraele

51Utlwang lefoko la sefela sa selelo se ke lo lelelang ka sona, lona Baiseraele, ke re:

2“Lekgarebe la Iseraele le ole,

ga le kitla le tlhola le tsoga;

le namaletse mo lefatsheng

la lone,

ga go na yo o ka le tsosang.”

3Gonne Morena Modimo o bua jaana a re: “Motse wa Baiseraele o go tswang ba le sekete o tla salelwa ke ba le lekgolo fela; o go tswang ba le lekgolo o tla salelwa ke ba le some fela.”

4Gonne Morena o bua jaana le Baiseraele a re: “Mpatleng, foo lo tla phela!

5:4
Jer. 29:13
5Se batleng Bethele, se tseneng kwa Gilegala, se feteleng kwa Bereseba; gonne Gilegala o tla thopiwa, a isiwa mo botshwarong, mme Bethele o tla fetoga lefelafela.”
5:5
Amose 4:4
Hos. 4:15

6Batlang Morena, foo lo tla phela; e se re gongwe a tlhasela ntlo ya Josefa jaaka molelo o o jang, go se yo o ka o timelang Iseraele; 7lona ba lo fetolang katlholo longana, ba lo digelang tshiamo fa fatshe!

5:7
Amose 6:12
Jes. 5:20

8Yo o dirang Selemela

le Dikolobe,

yo o fetolang lefifi moso,

a ba a fifatsa motshegare bosigo,

yo o bitsang metsi a lewatle,

a a tshela mo lefatsheng:

Leina la gagwe ke Morena.

5:8
Jobe 38:31
Amose 9:6

9O ratha ba ba thata ka tshenyego

jaaka tladi;

tshenyego e tla wela metse

e e femetsweng.

10Ba tlhoile yo o emelang tshiamo mo lekgotleng; ba tenwa ke yo o buang nnete.

5:10
Jes. 29:21
11Ka moo e re ka lo gatelela mohumanegi, lo amogela lekgetho la mabele mo go ene, ga lo kitla lo nna mo matlong a lo a agileng ka mafika a a betlilweng; ga lo kitla lo nwa weine ya masimo a mantle a ditlhare tsa moweine tse lo di tlhomileng.
5:11
Sef. 1:13
12Gonne ke a itse, ditlolo tsa lona di dintsi, le maleo a lona a a boitshega, ba lo ilang mosiami, lo amogela madi a thelesetso, lo gatelela mohumanegi mo lekgotleng. 13Ka moo, yo o nang le tlhaloganyo o tla didimala ka sebaka seo; gonne ke sebaka se se boitshegang.

14Batlang tse di molemo, e seng tse di bosula, gore lo tle lo phele, mme Morena, Modimo wa masomosomo, a tle a nne le lona jaaka lo a tle lo bue. 15Tlhoang tse di bosula, ratang tse di molemo, dirang tshiamo mo lekgotleng; ka gongwe Morena, Modimo wa masomosomo, o tla utlwela masalela a ga Josefa botlhoko.

5:15
Pes. 34:15
Baroma 12:9

16Ka moo, Morena, Modimo wa masomosomo, Morena o bua jaana a re: “Go selelo mo dipatlelong tsotlhe; mo ditseleng tsotlhe ba bua ba re: ‘Joo, rona wee!’ Ba biletsa balemi khutsafalong; ba ba itseng difela tsa khutsafalo ba bilediwa selelong. 17Le gona go tla nna selelo mo masimong otlhe a moweine, mogang ke ralalang mo gare ga lona,” go bua Morena.

18A tatlhego ya bone wee, ba ba eletsang letsatsi la Morena! Kana letsatsi la Morena le tla nna jang mo go lona? Le tla nna lefifi, e seng lesedi!

5:18
Joele 2:11
19Go tla nna jaaka fa monna a tshaba tau, mme a kgatlhana le senonnori; gongwe a tshabela mo ntlong, a ikaega ka seatla mo loboteng, mme noga e mo loma. 20“A ga ke re, letsatsi la Morena le tla nna lefifi, e seng lesedi; le tla nna bontsho, le se na phatsimo!

21“Ke tlhoile meletlo ya lona, ke a e nyatsa; ga ke rate monkgo wa dikgobokano tsa lona.

5:21
Jes. 1:11-15
22Gonne le fa lo mphisetsa ditlhabelo le ditshupelo tsa dijo tsa lona, ga di nkgatlhe, le setlhabelo sa tebogo sa dinamane tse di nonneng tsa lona ke gana go se bona.
5:22
Miga 6:6,7
23Tlosang tlhodio ya difela tsa lona mo go nna; ga ke rate go utlwa melodi ya diletso tsa lona. 24Mme katlholo e tla phothosela jaaka metsi, le tshiamo jaaka noka e e sa kgaleng.

25“A e rile fa lo le kwa sekakeng dinyaga di le 40, lwa ntlisetsa ditlhabelo le ditshupelo tsa dijo, lona Baiseraele?

5:25
Dit. 7:42-43
26Lo tla rwala Sikhuthe, kgosi ya lona, le Kewane wa naledi, ditshwantsho tsa medimo ya lona tse lo di itiretseng, 27mme ke tla lo isa botshwarong kgakala go feta Damaseko,” go bua yo leina la gagwe e leng Morena, Modimo wa masomosomo.