Setswana 1970/1987 (TSW70)
4

41Utlwang lefoko le, lona dikgomo tse dinamagadi tsa Basane tse di mo thabeng ya Samaria; lona ba lo gatelelang batlhoki, ba lo pitlaganyang bahumanegi, ba lo rayang beng ba lona lo re: “Tlisang re nwe!” 2Morena Modimo o ikanne ka boitshepo jwa gagwe gore: “Malatsi a tla lo tlela a ba tla lo tlosang ka ona ka dikobe, le ba ba setseng mo go lona ka dikobe tsa motshwara-ditlhapi. 3Lo tla tswa lo gapilwe, mosadi mongwe le mongwe a tlhamaletse fela kwa a isiwang teng, lo latlhelwa kwa Haremona,” go bua Morena.

Baiseraele ba tlhoka go ithuta

4“Tlayang kwa Bethele, lo leofe, le kwa Gilegala, lo leofele pele; tlisang ditlhabelo tsa lona mo mesong yotlhe, le dikarolo tsa bosome tsa lona ka letsatsi la boraro lengwe le lengwe.

4:4
Doit. 14:28
5Tshubang he tshupelo ya tebogo ya tse di bedisitsweng, lo tlhabe mokgosi wa ditlhabelo tse di ntshiwang ka bopelotshweu, lo di bege; gonne ke se lo se ratang, lona Baiseraele,” go bua Morena Modimo.
4:5
Lef. 2:11

6“Jaanong le fa ke lo nnisitse ka legano le se botlhoko mo metseng yotlhe ya lona, ka lo tlhokisa dijo mo mafelong otlhe a lona, ga lo a ka lwa boela kwa go nna,” go bua Morena. 7“Le fa ke lo ganetse ka pula, ka go sa le dikgwedi di le tharo go fitlha thobong, ka e nesetsa motse mongwe, mme ka se ka ka e nesetsa motse o mongwe; tshimo nngwe ya nesediwa pula, mme tshimo e ke sa e nesetsang pula, ya swaba.

4:7
1 Dikg. 17:1
8Le fa ba metse e mebedi gongwe e meraro ba ne ba totobela kwa motseng o le mongwe gore ba nwe metsi, mme ba se ka ba nyorologa, ga lo a ka lwa boela kwa go nna,” go bua Morena.

9“Ke lo beditse ka phori le ka mongadule mo mabeleng; le gona tsie e jele masimo a lona le masimo a meweine a lona le ditlhare tsa difeie le tsa diolefa tsa lona gantsi, mme ga lo a ka lwa boela kwa go nna,” go bua Morena.

4:9
Hak. 1:11
Joele 1:3

10“Ke rometse leroborobo mo go lona jaaka kwa Egepeto, ka bolaya makau a lona ka tšhaka; dipitse tsa lona tsa thopiwa, ka tlhatlosa sebodu sa bothibelelo jwa lona, sa ba sa lo nkgela mo dinkong tsa lona, mme ga lo a ka lwa boela kwa go nna,” go bua Morena.

4:10
Ekes. 9:3

11“Ke ne ka ribegetsa bangwe ba lona jaaka Modimo o kile wa ribegetsa Sotoma le Gomora, lwa nna jaaka motswaiso o o swatotsweng mo molelong; mme ga lo a ka lwa boela kwa go nna,” go bua Morena.

4:11
Gen. 19:24,25
Sag. 3:2
12“Ke ka moo ke tla lo direlang jaana, lona Baiseraele; jaanong e re ka ke tla lo direla jaana, iketleeletseng go kgatlhantsha Modimo wa lona, lona Baiseraele.”

13Gonne bonang,

ene yo o bopang dithaba,

a tlhola phefo,

a itsise batho

maikaelelo a gagwe,

a dira mahube le lefifi,

a gata mo mafelong

a a kwa godimo a lefatshe:

Leina la gagwe ke Morena

Modimo wa masomosomo.

5

Pegelo ya boraro ya kotlo: Selelo ka ga Iseraele

51Utlwang lefoko la sefela sa selelo se ke lo lelelang ka sona, lona Baiseraele, ke re:

2“Lekgarebe la Iseraele le ole,

ga le kitla le tlhola le tsoga;

le namaletse mo lefatsheng

la lone,

ga go na yo o ka le tsosang.”

3Gonne Morena Modimo o bua jaana a re: “Motse wa Baiseraele o go tswang ba le sekete o tla salelwa ke ba le lekgolo fela; o go tswang ba le lekgolo o tla salelwa ke ba le some fela.”

4Gonne Morena o bua jaana le Baiseraele a re: “Mpatleng, foo lo tla phela!

5:4
Jer. 29:13
5Se batleng Bethele, se tseneng kwa Gilegala, se feteleng kwa Bereseba; gonne Gilegala o tla thopiwa, a isiwa mo botshwarong, mme Bethele o tla fetoga lefelafela.”
5:5
Amose 4:4
Hos. 4:15

6Batlang Morena, foo lo tla phela; e se re gongwe a tlhasela ntlo ya Josefa jaaka molelo o o jang, go se yo o ka o timelang Iseraele; 7lona ba lo fetolang katlholo longana, ba lo digelang tshiamo fa fatshe!

5:7
Amose 6:12
Jes. 5:20

8Yo o dirang Selemela

le Dikolobe,

yo o fetolang lefifi moso,

a ba a fifatsa motshegare bosigo,

yo o bitsang metsi a lewatle,

a a tshela mo lefatsheng:

Leina la gagwe ke Morena.

5:8
Jobe 38:31
Amose 9:6

9O ratha ba ba thata ka tshenyego

jaaka tladi;

tshenyego e tla wela metse

e e femetsweng.

10Ba tlhoile yo o emelang tshiamo mo lekgotleng; ba tenwa ke yo o buang nnete.

5:10
Jes. 29:21
11Ka moo e re ka lo gatelela mohumanegi, lo amogela lekgetho la mabele mo go ene, ga lo kitla lo nna mo matlong a lo a agileng ka mafika a a betlilweng; ga lo kitla lo nwa weine ya masimo a mantle a ditlhare tsa moweine tse lo di tlhomileng.
5:11
Sef. 1:13
12Gonne ke a itse, ditlolo tsa lona di dintsi, le maleo a lona a a boitshega, ba lo ilang mosiami, lo amogela madi a thelesetso, lo gatelela mohumanegi mo lekgotleng. 13Ka moo, yo o nang le tlhaloganyo o tla didimala ka sebaka seo; gonne ke sebaka se se boitshegang.

14Batlang tse di molemo, e seng tse di bosula, gore lo tle lo phele, mme Morena, Modimo wa masomosomo, a tle a nne le lona jaaka lo a tle lo bue. 15Tlhoang tse di bosula, ratang tse di molemo, dirang tshiamo mo lekgotleng; ka gongwe Morena, Modimo wa masomosomo, o tla utlwela masalela a ga Josefa botlhoko.

5:15
Pes. 34:15
Baroma 12:9

16Ka moo, Morena, Modimo wa masomosomo, Morena o bua jaana a re: “Go selelo mo dipatlelong tsotlhe; mo ditseleng tsotlhe ba bua ba re: ‘Joo, rona wee!’ Ba biletsa balemi khutsafalong; ba ba itseng difela tsa khutsafalo ba bilediwa selelong. 17Le gona go tla nna selelo mo masimong otlhe a moweine, mogang ke ralalang mo gare ga lona,” go bua Morena.

18A tatlhego ya bone wee, ba ba eletsang letsatsi la Morena! Kana letsatsi la Morena le tla nna jang mo go lona? Le tla nna lefifi, e seng lesedi!

5:18
Joele 2:11
19Go tla nna jaaka fa monna a tshaba tau, mme a kgatlhana le senonnori; gongwe a tshabela mo ntlong, a ikaega ka seatla mo loboteng, mme noga e mo loma. 20“A ga ke re, letsatsi la Morena le tla nna lefifi, e seng lesedi; le tla nna bontsho, le se na phatsimo!

21“Ke tlhoile meletlo ya lona, ke a e nyatsa; ga ke rate monkgo wa dikgobokano tsa lona.

5:21
Jes. 1:11-15
22Gonne le fa lo mphisetsa ditlhabelo le ditshupelo tsa dijo tsa lona, ga di nkgatlhe, le setlhabelo sa tebogo sa dinamane tse di nonneng tsa lona ke gana go se bona.
5:22
Miga 6:6,7
23Tlosang tlhodio ya difela tsa lona mo go nna; ga ke rate go utlwa melodi ya diletso tsa lona. 24Mme katlholo e tla phothosela jaaka metsi, le tshiamo jaaka noka e e sa kgaleng.

25“A e rile fa lo le kwa sekakeng dinyaga di le 40, lwa ntlisetsa ditlhabelo le ditshupelo tsa dijo, lona Baiseraele?

5:25
Dit. 7:42-43
26Lo tla rwala Sikhuthe, kgosi ya lona, le Kewane wa naledi, ditshwantsho tsa medimo ya lona tse lo di itiretseng, 27mme ke tla lo isa botshwarong kgakala go feta Damaseko,” go bua yo leina la gagwe e leng Morena, Modimo wa masomosomo.

6

Tshenyego ya Baiseraele le tatlhego ya bone

61A tatlhego ya bone wee ba ba ikgodisetsang Sione, ba ba ikanyang thaba ya Samaria! Ba e leng ditlhogo tsa moeteledi pele wa ditšhaba, ba ba okameng Baiseraele.

6:1
Ekes. 4:22
2Tshelelang kwa Kalene, lo ye go bona; lo tswe teng lo ye kwa Hamathe yo mogolo, lo be lo ye kwa Gathe wa Bafelesita. A ga ke re, ba phala magosi ano! A ga ke re, mafatshe a bone a atlhame bogolo go a lona!
6:2
Gen. 10:10
3Lona ba lo reng lo kgakala le letsatsi le le bosula, mme lo atametsa tshiamololo gore e nnele ruri;
6:3
Pes. 10:5
4ba lo rapamang mo malaong a dinaka tsa ditlou, lo itshidila mo “disofeng” tse di boleta, lo ja dikwana tsa letsomane le dinamane tse di tswang mo lesakeng;
6:4
Amose 3:15
5ba lo opelang dipina tsa boeleele le medumo ya harepa; lo itlhoma lo itiretse diletso jaaka Dafita;
6:5
Jes. 5:12
6ba lo nwang weine ka megotšwana ya ditshupelo; lo tlôla lookwane lo lo tlhaotsweng, mme lo sa utlwele tshenyego ya Josefa botlhoko; 7ke ka moo lo tla isiwang mo botshwarong jaanong, lo etelela batshwarwi pele; mme tlhapelo ya ba ba rapameng mo malaong e tla khutla.

8Morena Modimo o ikanne ka bophelo jwa gagwe, go bua Morena, Modimo wa masomosomo, a re: “Ke tenwa ke boikgodiso jwa Jakobe, ke ila matlo a borena a bone; ke ka moo ke latlhang motse le tsotlhe tse di mo go ona.”

9Mme le fa go ka sala banna ba le some mo ntlong e le nngwe, ba tla swa. 10Jaanong fa wa ga gabo moswi yo o mo fisang a mo tsaya go tlosa setoto mo ntlong, a raya yo o kwa tengteng ga ntlo a re: “A o sa ntse o na le yo mongwe?”

Mme yoo a araba a re: “Ba feleletse,” foo mofitlhi o tla re: “Didimala o re tu! Leina la Morena le se ka la umakiwa.”

6:10
Amose 8:3

11Gonne bonang, Morena o tla laola gore ntlo e kgolo e itewe, e phatlakanngwe, le ntlo e nnyane e itewe, e thubaganngwe. 12A dipitse di ka siana mo mafikeng? Gongwe a lewatle le ka lengwa ka dipholo? Gonne lo fetotse katlholo mogau, le leungo la tshiamo lo le fetotse longana.

6:12
Amose 5:7

13Lona ba lo thabelang motse wa “Se-e-seng-sepe”, lo re: “A ga re a thopa wa Karenaime ka thata ya rona?”

14Gonne bonang, lona Baiseraele, go bua Morena, Modimo wa masomosomo, a re: “Ke tla lo tsosetsa setšhaba se se tla lo pitlaganyang go simolola ntlheng ya Hamathe le go fitlha kwa molapong wa sekaka.”