Setswana 1970/1987 (TSW70)
6

Go tlhaolwa bathusi ba baapostolo

61E rile mo malatsing ao, fa barutwa ba ntsifala, ga tsoga ngongorego ya ba ba buang Segerika, ba ngongoregela ba ba buang Sehebere, ka batlholagadi ba bone ba sa tlhokomelwe mo tlamelong ya malatsi.

6:1
Dit. 4:35
2Foo ba ba 12 ba bitsa barutwa botlhe ba re: “Ga go a tshwanela gore re ka tlogela Lefoko la Modimo, ra ya go aba dijo. 3Ka moo, bakaulengwe, itlhopheleng banna ba supa mo go lona, ba ba supelwang gore ba siame, ba ba tletseng Mowa le botlhale, ba re ka ba laodisang tiro e e batlegang eo.
6:3
1 Tim. 3:7,8
4Mme rona re tla tshwarelela mo thapelong le mo tirelong ya Lefoko.”

5Lefoko le la kgatlha botlhe pitsong, mme ba tlhopha Setefane, monna yo o tletseng tumelo le Mowa o o Boitshepo, le Filipo le Porogoro le Nikanore le Timone le Paremena le Nikolao, motlhabologi wa kwa Antiogia;

6:5
Dit. 8:5
6ba ba emisa fa pele ga baapostolo. Ya re ba sena go rapela, ba ba baya diatla.
6:6
Dit. 1:24
13:3
14:23

7Lefoko la Modimo la tota, palo ya barutwa ya ntsifala thata mo Jerusalema, lesomo le legolo la baperesiti la ineela mo tumelong.

6:7
Dit. 19:20

Setefane o a latofadiwa

8Mme Setefane, e le yo o tletseng tumelo le thata, a dira dikgakgamatso le ditshupo tse dikgolo mo bathong. 9Jaanong ga tsoga bangwe ba e leng ba senagoge se se bidiwang sa Balibertine le Bakirene le Baaleksanteria, le ba ba tswang kwa Kilekia le Asia, ba ganetsanya le Setefane. 10Mme ba ne ba sa nonofa go emelana le botlhale le Mowa o a buang ka ona.

6:10
Luka 21:15
11Ke fa ba tlhotlheletsa banna ba ba reng: “Re mo utlwile a bua mafoko a kgalo ka ga Moše le Modimo.”
6:11
Math. 26:60-66

12Ba be ba hudua batho le bagolo ba morafe le Baitsedikwalo, ba mo wela, ba mo tshwara ka thata, ba mo isa lekgotleng le legolo. 13Ba emisa basupi ba maaka ba ba reng: “Motho yo ga a khutle go bua mafoko a go nyefola Felo-fa-go-Boitshepo ga mono le molao;

6:13
Jer. 26:11
14gonne re mo utlwile a re: Jesu yoo wa Nasaretha o tla senya Felo fa, a ba a fetola mekgwa e Moše o e re neileng.” 15Ya re botlhe ba ba dutseng mo lekgotleng le legolo ba mo tsepile matlho, ba bona sefatlhego sa gagwe se tshwana le sa moengele.