Setswana 1970/1987 (TSW70)
18

Paulo kwa Korinthe

181Morago ga tseo Paulo a tloga kwa Athene, a ya kwa Korinthe. 2A fitlhela Mojuta mongwe teng yo leina la gagwe e leng Akwila, e le yo o tsaletsweng kwa Ponto, yo e leng gona a tswang kwa Italia, a na le Perisila mosadi wa gagwe; ka gonne Kelaudio o ne a laotse gore Bajuta botlhe ba tloge mo Roma, mme Paulo a ya kwa go bone.

18:2
Baroma 16:3
3Mme ya re ka a le wa tiro nngwe fela nabo, a nna nabo, mme ba dira. Tiro ya bone e ne e le go dira ditente.
18:3
Dit. 20:34
1 Bakor. 4:12
4Paulo a fetolana le batho mo senagogeng ka Sabata mongwe le mongwe, a kgona Bajuta le Bagerika.

5E rile Silase le Timotheo ba tswa kwa Maketonia, Paulo a tlhagafalela Lefoko, a tiisetsa Bajuta gore Jesu ke Keresete.

18:5
Dit. 17:14,15
6Ya re ba ganetsa, ba kgala, a ikudubatsa diaparo, a ba raya a re: “A madi a lona a wele ditlhogong tsa lona! Nna ke itshekile; go tloga jaanong ke tla ya kwa baheitaneng.”
18:6
Dit. 13:51
20:26
7Mme a tloga teng, a ya mo ntlong ya mongwe yo leina la gagwe e leng Titio Juseto, e le yo o boifang Modimo, yo ntlo ya gagwe e bapileng le senagoge. 8Kerisepo, mogogi wa senagoge, a dumela mo Moreneng le botlhe ba lelapa la gagwe; le Bakorinthe ba le bantsi, ya re ba utlwa, ba dumela, ba be ba kolobediwa.
18:8
1 Bakor. 1:14

9Morena a raya Paulo bosigo ka pono a re: “O se ka wa boifa; bua fela, o se ka wa didimala!

18:9
1 Bakor. 2:3
10Gonne nna ke na nao, mme ga go ope yo o tla go tlhaselang go go direla bosula; gonne ke na le batho ba bantsi mo motseng o.”
18:10
Jer. 1:8
Joh. 10:16
11Mme a nna teng ngwaga le dikgwedi tse thataro, a ruta Lefoko la Modimo mo go bona.

Go latofadiwa ga Paulo fa pele ga Galeo

12E rile Galeo e le molaodi wa Agaya, Bajuta ba tsogela Paulo ka bongwefela jwa pelo, ba mo isa kwa lekgotleng 13ba re: “Motho yo, o kgona batho gore ba direle Modimo ka mokgwa o o thulanang le molao.”

14Ya re Paulo a re o tumolola molomo, Galeo a raya Bajuta a re: “Bajuta ke lona, fa e ka bo e le tshiamololo gongwe tiro ya bolotsana, nka bo ke lo itshokela ka fa tshwanelong ya teng.

18:14
Dit. 25:8-20
15Mme fa e le dikgang ka ga thuto le maina le molao o e leng wa lona, tsona tseo di iponeleng ka losi; ga ke rate go nna moatlhodi wa dilo tseo.”
18:15
Joh. 18:31
16Mme a ba leleka mo kgotleng. 17Jaanong botlhe ba tshwara Sosethene, mogogi wa senagoge, ba mmetsa teng mo kgotleng; mme Galeo a se ka a re sepe ka ga dilo tseo.

Leeto la ga Paulo la go boela kwa Antiogia le go bolola gape

18Paulo a fela a tlhola malatsi a se kae teng; ke fa a sadisa bakaulengwe sentle, a tswa teng ka mokoro, a ya kwa Siria, a na le Perisila le Akwila; a bile a ipeotse tlhogo mo Kenegerea; gonne o ne a dirile maikano.

18:18
Dit. 21:24
Num. 6:9,18
19Ba fitlha kwa Efeso, mme a ba tlogela teng. Ene a tsena mo senagogeng, a fetolana le Bajuta. 20Ya re ba mo kopa gore a tlhole nabo malatsinyana, a se ka a dumela, 21mme a ba sadisa sentle a re: “Kana ke tshwanetse go nna mo moletlong o o tlang kwa Jerusalema. Ke tla boela kwano go lona, fa Modimo o rata.” Mme a tloga mo Efeso ka mokoro.
18:21
1 Bakor. 4:19
Jak. 4:15

22Ya re a sena go fitlha kwa Kaisarea, a tlhatlogela kwa Jerusalema, a dumedisa phuthego, a ba a ya kwa Antiogia.

18:22
Dit. 21:15
23Ya re a sena go nna sebaka teng, a tloga, a ralala lefatshe la Galatia le la Feregia ka go tlhomoganya mafelo, a tiisa barutwa botlhe.

Apolo kwa Efeso le kwa Korinthe

24Jaanong Mojuta mongwe yo leina la gagwe e leng Apolo a fitlha kwa Efeso; o ne a tsaletswe kwa Aleksanteria, e le monna yo o rutegileng, yo o nonofileng mo Dikwalong.

18:24
1 Bakor. 3:6
25Monna yo, o ne a rutilwe Tsela ya Morena, mme a bua ka go tuka mo pelong, a ruta ka kelelelo ka ga Jesu, mme kolobetso o ne a itse ya ga Johane fela.
18:25
Dit. 19:3
26Ene a simolola go bua ka phuthologo mo senagogeng. Mme ya re Perisila le Akwila ba mo utlwa, ba mo itseela, ba mo phuthololela tsela ya Modimo ka kelelelo e e fetisang. 27Ya re a rata go fetela kwa Agaya, bakaulengwe ba mo nametsa, ba kwalela barutwa gore ba mo tshole. Ya re a sena go fitlha, a thusa thata ba ba dumetseng ka bopelotlhomogi jwa Modimo; 28gonne o ne a fenya Bajuta ka nonofo mo pepeneneng, a supa ka Dikwalo gore Jesu ke Keresete.