Setswana 1970/1987 (TSW70)
1

Tumediso, Gayo o a bokwa

11Nna yo mogolo ke kwalela Gayo yo o rategang, yo ke mo ratang ka nnete.

1:1
2 Joh. 1

2Moratwa, ke eletsa gore o tshele sentle mo dilong tsotlhe, o nne yo o itekanetseng mo mmeleng jaaka mowa wa gago o phela pila. 3Gonne ke itumetse thata, jale fa bakaulengwe ba tla, ba supa ka ga boammaaruri jwa gago, jaaka o ntse o tsamaya mo boammaaruring.

1:3
2 Joh. 4
4Ga ke na boitumelo jo bo fetang joo jwa go utlwa gore bana ba me ba tsamaya mo boammaaruring.

5Moratwa, o dira tiro nngwe le nngwe ka boikanyo, e o e direlang badumedi-ka-wena ba e leng baeng; 6ba supile fa pele ga phuthego ka ga lorato lwa gago. O tla bo o dira sentle, fa o ba tsamaisa pila ka mokgwa o o tshwanetseng Modimo.

1:6
Tito 3:13
7Gonne ba bolotse ka ntlha ya leina la ga Keresete ba sa tsee sepe mo baheitaneng.
1:7
Dit. 20:35
1 Bakor. 9:12,15
8Ke ka moo re tshwanetseng go tshola ba ba ntseng jalo gore re nne badiredi ba boammaaruri mmogo.

Ngongorego ka ga Dioterefese. Demeterio o a bokwa. Tumediso

9Nkile ka kwalela phuthego lefoko lengwe, mme Dioterefese yo o ratang go nna wa ntlha mo go bone ga a re tshole. 10Ka ntlha ya moo, e tla re ke tla, ke mo gopotse ditiro tsa gagwe tse a di dirang, ka a ntse a re senya ka mafoko a a bosula; mme tseo ga di ise di mo lekane, nnyaya, ene ka esi ga a tshole bakaulengwe, e bile o kganela ba ba ratang go dira jalo, a ba leleke mo phuthegong.

11Moratwa, o se ka wa latela se se bosula, mme o latele se se molemo. Yo o dirang molemo o tswa Modimong; yo o dirang bosula ga a bona Modimo.

1:11
1 Joh. 3:6,9

12Demeterio o na le tshupo ya batho botlhe le ya boammaaruri ka josi gore o siame, ee, le rona re supa jalo, mme wena o itse gore tshupo ya rona ke boammaaruri.

1:12
Joh. 19:35
21:24

13Ke na le dilo tse dintsi tse nka di go kwalelang, mme ga ke rate go di go kwalela ka enke le pene.

1:13
2 Joh. 12
14Mme ke solofela gore ke tla akofa ke go bona, mme re tla buisanya ka molomo.

15Kagiso a e nne nao!

Ditsala di a go dumedisa. Dumedisa ditsala ka maina.