Setswana 1970/1987 (TSW70)
4

41Ke go ikanisa fa pele ga Modimo le fa pele ga Keresete Jesu yo o tla atlholang baphedi le baswi, le ka ponatshego ya gagwe le ka puso ya gagwe, ke re:

4:1
1 Tim. 5:21
1 Pet. 4:5
2Rera Lefoko o nne yo o ipaakantseng ka nako e e leng yona le e e seng yona; supa molato, o kgalemele, o laye ka bopelotelele jotlhe le ka thuto;
4:2
Dit. 20:20,31
3gonne go tla tla sebaka se ba tla ganang thuto e e itekanetseng ka sona; mme ba tla ikgobokanyetsa baruti ka fa dikgatlhegong tsa bona ba ba ba tlakisang ditsebe.
4:3
2 Tim. 1:13
1 Tim. 4:1
4Ba tla iphaposa ditsebe mo boammaaruring, ba fapogela dinaaneng.
4:4
1 Tim. 4:7
2 Bathes. 2:11
5Mme wena, o nne tekano mo dilong tsotlhe, o itshokele dipogiso, o dire tiro ya moreri wa Efangele, o fetse tirelo ya gago ka botlalo.
4:5
2 Bathes. 2:3

Paulo o leba bokhutlo jwa gagwe. O ipiletsa Timotheo. Kitsiso ka ga batho ba bangwe

6Nna ke setse ke tla dirwa setlhabelo, nako ya me ya go swa e fitlhile.

4:6
Bafil. 2:17
7Ke tlhabanye tlhabano e e molemo, ke weditse tshiano, ke bolokile tumelo.
4:7
1 Bakor. 9:25
1 Tim. 6:12
Bafil. 3:14
8Jaanong ke setse ke beetswe serwalo sa tshiamo se Morena Moatlhodi yo o siameng o tla se nnayang ka letsatsi leo, mme e seng nna ke le nosi, le bona botlhe ba ba ratang ponatshego ya gagwe.
4:8
2 Tim. 2:5
1 Pet. 5:4
Jak. 1:12
Tshen. 2:10

9Itlhaganele go tla kwano go nna ka bonako;

4:9
2 Tim. 1:4
4:21
10gonne Demase o ntlogetse, ka a ratile lefatshe leno, o ile kwa Thesalonika. Keresekese o ile kwa Galatia, Tito o ile kwa Dalematia.
4:10
Bakol. 4:14
11Ke Luka fela yo ke nang nae. Tsaya Mareko, o be o tle nae; gonne o tla nthusa thata mo tirelong.
4:11
Dit. 15:37
Bakol. 4:10
12Tigiko ene ke mo rometse kwa Efeso.
4:12
Dit. 20:4
Baef. 6:21
Bakol. 4:7
13Kobo e ke e tlogetseng mo go Karepo kwa Teroase, e re o tla, o e ntlele, le dikwalo, bogolo tsa matlalo.

14Aleksantere wa mothudi o ntiretse bosula jo bogolo; Morena o tla mmusetsa ka fa ditirong tsa gagwe.

4:14
1 Tim. 1:20
2 Sam. 3:39
Pes. 28:4
15Le wena, o itise mo go ene; gonne o ganeditse mafoko a rona thata.

16Mo boikarabelong jwa ntlha jwa me ga go a ka ga ema ope le nna, ba ntshabetse botlhe; a ba se ka ba bonwa molato ka ntlha ya moo.

4:16
1 Tim. 1:15
17Mme Morena ene o ne a ema le nna, a nthatafatsa gore ke tle ke rere Efangele go ya bokhutlong, mme baheitane botlhe ba utlwe; ka ba ka gololwa mo leganong la tau.
4:17
Dit. 23:11
27:23
18Morena o tla nkgolola mo tirong nngwe le nngwe e e bosula, a mpholosa, a nkisa mo pusong ya gagwe ya legodimo. A kgalalelo e nne ya gagwe go ya bosakhutleng! Amen.

Tumediso

19Dumedisa Periseka le Akwila le ba lapa la ga Onesiforo.

4:19
Dit. 18:2
Baroma 16:3
1 Tim. 1:16
20Eraseto o setse kwa Korinthe, Terofimo ke mo tlogetse kwa Mileto a lwala.
4:20
Dit. 19:22
20:4
21:29
21Itlhaganele go tla, mariga a ise a tsene.

Eubulo a re, o dumele; le Putese le Leno le Kelaudia le bakaulengwe botlhe ba a go dumedisa.

22A Morena Jesu Keresete a nne le mowa wa gago; a bopelotlhomogi bo nne le lona!