Setswana 1970/1987 (TSW70)
7

Molaetsa wa ga Nathane go Dafita

(1 Ditiraf. 17:1-15)

71E rile kgosi e ntse e nna mo ntlong ya yona, Morena a sena go e ikhutsisa mo babeng botlhe ba yona mo tikologong, 2ya raya moporofeti Nathane ya re: “A ko o bone, nna ke nna mo ntlong ya mesetere, mme Letlole la Modimo le nna mo teng ga masela a tente.”

7:2
Pes. 132

3Nathane a araba kgosi a re: “Yaa o dire tsotlhe tse di mo pelong ya gago; gonne Morena o na nao.” 4Mme ya re bosigo joo lefoko la Morena la tla kwa go Nathane la re: 5“Yaa o ree Dafita motlhanka wa me, o re: ‘Morena o bua jaana a re: A wena o ka nkagela ntlo gore ke nne mo go yona?

7:5
1 Ditiraf. 22:8
1 Dikg. 5:17
6Kana e sa le ka letsatsi le ke ntshitseng Baiseraele kwa Egepeto ka lone go fitlha letsatsing leno ga ke ise nke ke nne mo ntlong, mme ke ne ke ntse ke sepela ka moago wa tente.
7:6
1 Dikg. 8:16,27
Jes. 66:1
7Gongwe le gongwe kwa ke ntseng ke sepela teng le Baiseraele botlhe a nkile ka bua lefoko le mongwe wa basiamisi ba Iseraele yo ke neng ke mo laetse go fudisa morafe wa me wa Iseraele, ka re: Ke ka ntlha ya eng fa lo sa nkagela ntlo ya mesetere?’

8“Jaanong he, raya Dafita motlhanka wa me jaana o re: ‘Morena wa masomosomo o bua jaana a re: Ke nna ke go tsereng kwa morakeng o setse dinku morago gore o nne moeteledipele wa morafe wa me wa Iseraele, 9ka nna nao gongwe le gongwe kwa o ileng teng, ka nyeletsa baba botlhe ba gago fa pele ga gago. Le gona ke tla go direla leina le legolo le le tshwanang le leina la bagolo ba lefatshe. 10Ke tla beela morafe wa me wa Iseraele manno, ke o tlhoma gore o nne mo felong ga ona, mme o se kwa wa tlhola o rerega gore ba ba setlhogo ba se tlhole ba o gatelela jaaka pele 11le jaaka mo metlheng ya basiamisi ba ba neng ba busa morafe wa me wa Iseraele. Mme ke tla go ikhutsisa mo babeng botlhe ba gago. Jaanong Morena o go itsise gore o tla go direla ntlo. 12E tla re fa malatsi a gago a sena go tlala o sena go robala le borraago, ke tsose mongwe wa losika lwa gago sehularong sa gago yo o tla tswang mo mmeleng wa gago, ke tlhomamise bogosi jwa gagwe.

7:12
1 Dikg. 8:20
Jes. 9:6
13Ke ene o tla agelang leina la me ntlo, mme ke tla tlhomamisa sedulo sa gagwe sa bogosi ka bosakhutleng.
7:13
1 Dikg. 5:18
6:12
Pes. 89:4,5
14Ke tla nna rraagwe, ene a nne morwaake, mo e tla reng fa a dira molato, ke mo otle ka thupa ya batho le ka dipetso tsa bana ba batho.
7:14
Pes. 89:27
Baheb. 1:5
Luka 1:32
15Mme bopelotlhomogi jwa me ga bo kitla bo tloga mo go ene jaaka ke bo tlositse mo go Saule yo ke mo tlositseng fa pele ga gago.
7:15
1 Sam. 15:23,26
16Go tla tlhomama ntlo ya gago le bogosi jwa gago ka bosakhutleng fa pele ga me; sedulo sa bogosi sa gago se tla tlhomama ka bosakhutleng.’ ”
7:16
Pes. 72:17
Jes. 55:3

17Nathane a bolelela Dafita mafoko otlhe ao le pono yotlhe fela jaaka a laetswe.

Thapelo ya tebogo ya ga Dafita

(1 Ditiraf. 17:16-27)

18Ke fa kgosi Dafita a tsena a nna fa pele ga Morena a re: “Nna ke mang, Morena, Modimo? Lotso lwa me ke eng, mo o bileng o mphitlhisitse fano?

7:18
Gen. 32:11
19Mme tsona tseo e sa le tse dinnye mo matlhong a gago, Morena, Modimo. O bile o solofeditse ba lapa la motlhanka wa gago tse di kwa kgakala, e bile e le ka botho, Morena, Modimo. 20Mme Dafita o sa ntse a ka go raya a reng? Wena o itse motlhanka wa gago, Morena, Modimo. 21O dirile ka ntlha ya lefoko la gago le ka fa pelong ya gago, fa o itsisitse motlhanka wa gago tse dikgolo tseo tsotlhe. 22Ke ka moo o leng mogolo, Morena, Modimo. Gonne ga go na ope yo o tshwanang nao; le gona ga go modimo ope kwa ntle ga gago gongwe le gongwe mo re go utlwetseng ka ditsebe tsa rona. 23Ke morafe ofe o o tshwanang le wa gago wa Iseraele, o e leng setšhaba se le sosi mo lefatsheng se Modimo o tswang go se ithekololela gore e nne morafe wa ona le go itirela leina ka ona le go o direla tse dikgolo le tse di boitshegang? O lelekile ditšhaba le medimo ya tsona fa pele ga morafe wa gago o ò o ithekololetseng kwa Egepeto. 24O iketleeleditse morafe wa gago wa Iseraele gore e nne morafe wa gago ka bosakhutleng; wena Morena, o dule Modimo wa ona.

25“Mme jaanong, Morena, Modimo, lefoko le o le buileng ka ga motlhanka wa gago le ka ga lelapa la gagwe le tlhomamise ka bosakhutleng, o dire jaaka o buile. 26Foo leina la gago le tla nna legolo ka bosakhutleng mo go tla tweng, Morena wa masomosomo ke ene Modimo wa Iseraele; foo lelapa la ga Dafita motlhanka wa gago le tla tlhomama fa pele ga gago. 27Gonne wena Morena wa masomosomo, Modimo wa Iseraele, o senoletse motlhanka wa gago wa re: ‘Ke tla go agela ntlo.’ Ke ka moo motlhanka wa gago o nameditsweng pelo go ka go rapela ka thapelo e.

7:27
Jes. 50:5

28“Mme jaanong, Morena, Modimo, ke wena Modimo; mafoko a gago a tla nna boammaaruri. O solofeditse motlhanka wa gago tse di molemo tseo.

7:28
1 Dikg. 8:26
29Jaanong he, simolola o tshegofatse lelapa la motlhanka wa gago gore le nne fa pele ga gago ka bosakhutleng; gonne wena Morena, Modimo, o buile jalo. Mme lelapa la motlhanka wa gago le tla tshegofadiwa ka tshegofatso ya gago ka bosakhutleng.”