Setswana 1970/1987 (TSW70)
23

Mafoko a bofelo a ga Dafita

231Mafoko a bofelo a ga Dafita ke a; go bua Dafita morwa Isai, go bua monna yo o beilweng kwa godimo ke Motlodiwa wa Modimo wa ga Jakobe moopedi yo o ratwang wa difela tsa Iseraele, a re:

2Mowa wa Morena o buile

ka nna;

lefoko la gagwe

le mo lolemeng lwa me.

3Go buile Modimo

wa Iseraele,

go ntheile Lefika la Iseraele

a re:

Yo o busang batho

ka tshiamo,

yo o busang ka poifo-Modimo

4o tshwana le lesedi la moso,

e le moso o o se nang maru,

fa letsatsi le tlhaba

le le medisang botala

jo bonana mo lefatsheng

morago ga pula.

5A lelapa la me ga le a nna jalo

fa pele ga Modimo?

Kana o dirile kgolagano

e e sa khutleng le nna

e e rulagantsweng gotlhe,

e e bolokwang.

Pholoso yotlhe ya me

le tsotlhe tse di nkgatlhang,

ruri o tla di tlhogisa.

6Mme disenyi tsotlhe

di tshwana fela le mitlwa

e e latlhwang;

gonne ga e tshwarwe ka diatla.

7Ga e angwe ke ope

fa e se ka selepe le ka ngakale.

Mme e tla fisiwa yotlhe

ka molelo teng foo.

Bagale ba ga Dafita le ditiro tsa bone

(1 Ditiraf. 11:10-41)

8Maina a bagale ba ga Dafita ke a: Išebaale wa Hagemoni, tlhogo ya ba bararo; o kile a kgadikanya lerumo la gagwe godimo ga ba le 800 ba ba bolailweng ka nako e le nngwe. 9Yo o tlhomaganang nae mo bagaleng ba bararo fa go Dafita e ne e le Eleasare morwa Doto morwa Ahohi. E rile ba kgoba Bafelesita ba ba neng ba phuthegile teng go tlhabana, mme banna ba Iseraele ba tshaba, 10ene a ema a bolaya Bafelesita ga tsamaya seatla sa gagwe sa ba sa lapa, mme seatla sa gagwe sa kgomarela mo tšhakeng, mo Morena o bileng a dira phenyo e kgolo ka letsatsi leo. Banna ba ba neng ba mo hularetse ba boa go thukhutha fela.

11A tlhomagannwa ke Sama morwa Agee wa Harari. Bafelesita ba kile ba phuthegela kwa Legi; teng go ne go le tshimo e e tletseng lotlhodi. Mme ya re banna ba tshaba Bafelesita, 12ene a ikemisa mo gare ga tshimo eo, a e amoga Bafelesita, a ba bolaya. Morena a dira phenyo e kgolo ka mokgwa oo.

13Ba bararo ba ditlhogo di le 30 tsa bagale ba kile ba theoga ba fitlha kwa go Dafita ka nako ya kotulo kwa logageng lwa Adulame. Lesomo la Bafelesita le ne le thibeletse mo molapong wa Refaime. 14Ka nako eo Dafita o ne a le kwa thabeng e e femetsweng, mme setlhopha sa batlhabani ba Bafelesita se le kwa Betleheme. 15Foo Dafita o ne a kgalegile a re: “Ke mang yo o tla nnosang metsi a a tswang go gelelwa kwa mokweleng o o fa kgorong ya Betleheme?” 16Ke fa bagale ba bararo bao ba sutlhelela bothibelelo jwa Bafelesita, ba gelela metsi mo mokweleng o o fa kgorong ya Betleheme, ba a tsaya, ba a isa kwa go Dafita. Mme a gana go a nwa, a a tsholelela Morena 17a re: “A go nne kgakala le nna, Morena, go ka dira selo se. A nka nwa madi a banna ba ba ileng ba tsenya maphelo a bone mo kotsing?” Mme a gana go a nwa. Bagale ba bararo bao ba dirile jalo.

18Abisai monnaa Joabe morwa Seruya, e ne e le tlhogo ya ba bararo. O kile a kgadikanya lerumo la gagwe godimo ga ba ba 300 ba o neng a ba bolaya, mme o ne a tumile mo go ba bararo bao.

23:18
2 Sam. 21:17
19O ne a tlotlegile bogolo go ba bararo bao, a tswa molaodi wa bone, mme a bo a sa lekane le ba bararo ba pele.

20Benaya morwa Joyata morwa monna wa senatla wa ditiro tse dikgolo wa kwa Kapsheele ene a bolaya bagale ba babedi ba Moabe. Gape ke ene yo o kileng a fologa a bolaela tau mo mokweleng ka letsatsi la semathana. 21E bile ke ene yo o neng a bolaya monna yo montle wa Moegepeto. Moegepeto yoo o ne a tshwere lerumo ka seatla, mme ene a mo wela ka thobane fela, a phamola lerumo mo seatleng sa Moegepeto, a mmolaya ka lerumo la gagwe. 22Ke tse di dirilweng ke Benaya morwa Joyata. Mme a tuma mo bagaleng ba bararo. 23O ne a tlotlegile bogolo go ba ba 30, mme a bo a sa lekane le ba bararo. Mme Dafita a mmaya go nna molaodi wa bafemedi ba gagwe.

24Asahele monnaa Joabe e ne e le mongwe wa ba ba 30 le Elehanane morwa Doto wa Betleheme

23:24
2 Sam. 2:18
25le Sama wa Harote le Eleka wa Harote 26le Helese wa Phelete le Ira morwa Ikese wa Thekoa
23:26
1 Ditiraf. 27:9,10
27le Abiesere wa Anathothe le Mebunai wa Huša 28le Salemone wa Ahohi le Maharai wa Netofa 29le Helebe morwa Baana wa Netofa le Ithai morwa Ribai wa Gibea wa Babenyamene 30le Benaya wa Phirathone le Hitai wa Nagale-Gaaše 31le Abi-Alebone wa Areba le Asemawethe wa Barehume 32le Eliaba wa Saalebone le Jašene wa Kuni le Jonathane morwa 33Sama wa Harari le Ahiame morwa Sarare wa Harari 34le Elifelete morwa Ahasebai wa Maaga le Eliame morwa Ahithofele wa Gilo
23:34
2 Sam. 15:12
35le Hesero wa Karemele le Phaarai wa Arabe 36le Igale morwa Nathane wa Soba le Bani wa Gate 37le Seleke wa Moamone le Naharai wa Beerothe motshola-dibolai wa ga Joabe morwa Seruya 38le Ira wa Moithere le Garebe wa Moithere 39le Uria wa Mohethe. Botlhe ba ne ba le 37.
23:39
2 Sam. 11:3