Setswana 1970/1987 (TSW70)
17

Husai o senya kgakololo ya ga Ahithofele

171Ahithofele o bile a raya Abesalomo a re: “Nte ke tlhaole banna ba le 12 000, ke bolole, ke latelele Dafita bosigo jono, 2ke mo wele godimo a sa ntse a lapile a kgobegile marapo. Ke tla mo tshosa jalo, mme batho botlhe ba ba nang nae ba tla tshaba, mme ke tla bolaya kgosi e le yosi fela; 3ke be ke busetsa batho botlhe kwa go wena jaaka monyalwa a boela kwa monneng wa gagwe. Kana o batla go bolaya monna a le mongwe fela. Foo morafe otlhe o tla nna mo kagisong.” 4Lefoko leo la kgatlha Abesalomo le bagolo botlhe ba Iseraele.

5Mme Abesalomo a re: “A go ke go bidiwe Husai wa Moaregi, le ene re utlwe se a se buang.”

17:5
2 Sam. 16:16
6Ya re Husai a tsena kwa go Abesalomo, Abesalomo a mmegela se Ahithofele a se buileng a re: “Wena o a reng? A ke re dire ka mokgwa oo? Fa go sa siama, re bolelele!”

7Husai a fetola Abesalomo a re: “Kgakololo e Ahithofele o e ntshitseng ka nako e ga e a siama.” 8Husai a ba a re: “Rraago ò a mo itse le banna ba gagwe, ke bagale ba ba pelo di gaketseng jaaka bere e e thukhuthilweng bana kwa nageng; gape rraago ke monna wa motlhabani, ga a ka ke a robala le banna. 9Bona, jaanong o iphitlhile mo go longwe lwa dikgaga gongwe mo felong fa gongwe; mme e ka re fa bangwe ba rona ba bolawa mo tshimologong, mme go utlwala gore banna ba ba setseng Abesalomo morago ba fentswe. 10Foo le mogale yo pelo ya gagwe e tshwanang le ya tau o ka nyema moko tota. Gonne Baiseraele botlhe ba itse gore rraago ke mogale, le ba ba nang nae ke ba ba pelokgale. 11Mme nna ke gakolola gore Baiseraele botlhe ba phuthegele kwa go wena ka bontsi go tswa kwa Dane le go fitlha kwa Bereseba, ba ntsifale jaaka mošawa o o fa losing lwa lewatle; le wena ka wesi o be o ye nabo tlhabanong. 12Mme e tla re re fitlha kwa go ene fa re tla mmonang teng, re mo wele godimo jaaka monyo o wela fa fatshe; mme fa e le ene le banna botlhe ba ba nang nae, ga re kitla re sadisa ope wa bone le e seng a le mongwe fela. 13Mme fa a ka tshabela kwa motseng mongwe, Baiseraele botlhe ba tla isa megala kwa motseng oo, mme re tla o gogela kwa nokeng go tsamaya go se ka ga fitlhelwa sepe teng le e seng lefikana le le lengwe fela.”

14Ke fa Abesalomo le banna botlhe ba Iseraele ba re: “Kgakololo ya ga Husai wa Moaregi e siame, e gaisa kgakololo ya ga Ahithofele.” Mme e ne e le Morena yo o neng a dira jalo go senya kgakololo e e neng e ba siametse ya ga Ahithofele, e le gore Morena a dirafaletse Abesalomo tse di botlhoko.

Husai o roma barongwi kwa go Dafita a mo tlhagisa

15Jaanong Husai a sebela baperesiti Satoke le Abjathare a re: “Ahithofele o gakolotse Abesalomo le bagolo ba Iseraele jaana le jaana, mme nna ke gakolotse jaana le jaana. 16Mme jaanong akofang lo rome bomorwaa-lona, lo itsise Dafita lo re: ‘O se ka wa lala fa madibogong a Lebala la Joretane, mme o tshele, e se re gongwe kgosi ya nyelediwa le banna botlhe ba ba nang nayo.’ ”

17Jonathane le Ahimaase ba ne ba eme kwa motsweding wa Rogele, gonne ba ne ba tshaba go iponatsa ka go tsena mo motseng, mme lelata la ya la ba sebela, mme bone ba ya go itsise kgosi Dafita.

17:17
1 Dikg. 1:9
18Fela mosimane mongwe a ba bona, a begela Abesalomo, mme bone ba tsamaya ka bonako boo babedi, ba fitlha kwa ntlong ya monna mongwe wa Bahurime yo o nang le mokwele mo lapeng la gagwe, mme ba theogela mo go ona. 19Mme mosadi wa teng a tsaya kobo, a e ala mo godimo ga mokwele, a anega mabele a a somotsweng mo go yona mo go sa kakeng ga lemogwa sepe. 20Jaanong ya re batlhanka ba ga Abesalomo ba tla kwa mosading mo ntlong, ba botsa ba re: “Ahimaase le Jonathane ba kae?” Mosadi a ba fetola a re: “Ba fetetse kwa molatswaneng wa metsi.” Ba ba batla, mme ya re ba ba tlhoka, ba boela kwa Jerusalema. 21Ya re ba sena go tsamaya, bale ba tswa mo mokweleng, ba ya ba itsise kgosi Dafita, ba raya Dafita ba re: “Nanogang lo tshele metsi a Joretane ka pele; gonne Ahithofele o lo logetse maano a gore le gore.” 22Foo Dafita a nanoga le batho botlhe ba ba nang nae, ba tshela Joretane; ya re bosigo boo sa, ga bo go sa sala ope yo o sa tshelang Joretane.

23Mme ya re Ahithofele a bona kgakololo ya gagwe e sa dirafadiwe, a belesa esele ya gagwe, a nanoga a ya kwa gae kwa motseng wa ga gabo, a feta a laelana le ba lapa la gagwe, a ya a ikaletsa, a swa, a fitlhwa mo lebitleng la ga rraagwe.

17:23
Math. 27:5

24Ya re Abesalomo a tshela Joretane, ene le banna botlhe ba Iseraele nae, Dafita a bo a setse a fitlhile kwa Mahanaime.

17:24
2 Sam. 2:8
25Abesalomo o ne a beile Amasa mo boemong jwa ga Joabe go laola mephato. Amasa yoo e ne e le morwa monna yo leina la gagwe e leng Ithera wa Moisemaele yo o neng a tsenye kwa go Abikaile morwadia Isai monnaa Seruya, mmaagwe Joabe.
17:25
2 Sam. 19:14
26Mme Baiseraele le Abesalomo ba thibelela kwa nageng ya Gileate.

27Jaanong e rile Dafita a fitlha kwa Mahanaime, ga tla Sobi morwa Nahase wa kwa Raba motseng wa Baamone, le Magire morwa Amiele wa Lotebare, le Baresilai, Mogileate wa Rogelime,

17:27
2 Sam. 9:4
1 Dikg. 2:7
28ba tlisa malao le dikobo le megopo le dipitsa le mabele le garase le bupe le dipabe le dinawa le lotlhodi 29le mafura a dinotshe le madila le dinku le lobebe, ba di baya Dafita le batho ba ba nang nae pele gore ba je; gonne ba re: “Batho ba tshwerwe ke tlala le letsapa le lenyora mo sekakeng.”
17:29
2 Sam. 16:2